nedjelja, 30. siječnja 2022.

OBAVJEST USTAVNOM SUDU BIH O NEPOŠTOVANJU I NESPROVOĐENJU ODLUKA

Iako prvo konstatuje da je Ustavni sud, konstatovao NEUSTAVNOST ODLUKA, osoba koje sam prijavio, onda se ona, umjesto u krivični aspekt, upušta u filozofiranje i meditaciju te iznosi impresiju da ona "nalazi da kršenjem ustava nisu izvršena krivična djela" jer kako dalje kaže "pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja". Tako bi i za vješanje g. Miljića, značilo da nije kršenje njegovog prava na život, nego je samo pitanje procedure a ne i opravdanosti likvidacije, koja se kako se može zaključiti po tužiteljici mogla desiti i otrovima što bi se onda lako moglo predstaviti kao "prirodna smrt" nekoga ko je predstavljao smetnju za akcije terorista...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST USTAVNOM SUDU BIH O NEPOŠTOVANJU I NESPROVOĐENJU ODLUKA

Ovaj dopis je informativnog karaktera, kako za Ustavni sud BIH, tako i za javnost, koja ima pravo biti upoznata sa načinom na koji se primjenjuju, odnosno ne primjenjuju zakoni i kako se krše njihova prava, čak i nakon što je najviši sudski organ doneo odluku u kojoj je navedeno da naredbe - prisiljavanje građana da nose maske na licu, ustima i nosu te zabrana slobodnog kretanja, predstavljaju kršenja ljudskih prava i sloboda. Umjesto da se ova odluka po AP 3683/20 od 22.12.2020. poštuje i odmah a najkasnije nakon 30 dana prekine sa terorom, evo i danas imamo situaciju da su na ulazima u sve javne objekte i dalje naljepnice - oglasi o obaveznom korištenju maski i rukavica i to zbog toga jer se Vlade RS i Federacije, odnosno kantona nisu oglasile po ovom pitanju i nisu ukinule ove inkvizitorsko fašističke "mjere". Razlog je naravno to što su u ovoj situaciji vidjeli dodatnu priliku za pljačku, namještanjem tendera za maske, rukavice, medicinsku opremu itd a pokazalo se da su čak za terapije pacijenata u bolnicama koristili smišljeno i podmuklo znatno jeftiniji ali i opasan po život, KISEONIK ZA ZAVARIVANJE, umjesto ČISTOG MEDICINSKOG KISEONIKA, koji je lijek. Samo u jednoj bolnici odakle su stigli precizni podaci, (Trebinje) od 40 pacijenata kojima je davan takav kiseonik NIKO NIJE PREŽIVIO. S obzirom da sam uvjeren u to da je takozvana "pandemija" sa jedne strane izmišljotina a sa druge strane, monstruozan teroristički napad na stanavništvo kompletne planete od strane mafijaških, političko finansijsko terorističkih struktura, čiji je cilj uvođenje NWO - novog svjetskog poretka sa 5G mrežom i robotima u kome bi većina ljudi, uključujući i sudije bili višak, koga se žele osloboditi jer njihove poslove može i prema planu treba preuzeti AI - vještačka inteligencija. Na lokalnom nivou im u tome pomažu njihove sluge, koje su prethodnih decenija nametnuli i doveli na vlast sa zadatkom da sprovode njihove naloge i omoguće nesmetanu pljačku naroda i države te prenos vlasništva sa pojedinaca i društva na korporacije. Ali da ne idem suviše u pozadinu koja je obimna ukazaću na prilog "Obavjest po T20 0 KTAT 0020612 21" o nesprovođenju istrage, koji je potpisala, odnosno donijela odluku, tužiteljica Ozrenka Nešković a nakon što je podnesena moja "Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 od 05.07.2021." sa prilozima, to odluku je potvrdila tadašnja glavna tužiteljica Gordana Tadić, što se može vidjeti u prilogu "Rješenje T20 0 KTP 0020612 21 od 30.08.2021.". Ovde je bitno istaći činjenicu da su pomenute osobe, Nešković i Tadić, akteri jedne od najskandaloznijih afera u istoriji BIH, gdje su u društvu direktora OSA, Osmana Mehmedaića u kafanskoj atmosferi, raspravljali o metodama rada, nerada, glume, pravne države i slično te je tužiteljica Nešković izjavila, (prilog "Visoku korupciju uopšte ne rade") da "fali malo mesa narodu" ne mogu procesuirati VISOKU KORUPCIJU. Afera je osim u prilogu, opisivana u više lokalnih i stranih medija a ovde je izraz "MESO", metafora za neko spektakularno hapšenje ili bar najava kakvog takvog rada od strane tužiteljice Nešković, koja je bila šef odsjeka za organizovani kriminal a izjavu da "visoka korupcija se ne može raditi" nije potrebno dodatno pojašnjavati. To u praksi znači - kada se primjeni na ovu konkretnu krivičnu prijavu i "postupanje" tužiteljica da pripadnici mafijaškog kartela, odnosno političari koje sam prijavio, imaju zaštitu od Tužilaštava, kojima u stvarnosti i komanduju. U svojoj "nezavisnoj" odluci, tužiteljica Nešković navodi da sam dostavio prijavu, ("Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam" i "Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam - prilozi") 02.05.2021. no ne pominje se da sam u toj prijavi naveo da sam podnosio i ranije krivične prijave na tu temu što citiram doslovno a nalazi se odmah nakon OBRAZLOŽENJA : "Napominjem da sam u prethodnom periodu, napisao i poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine više krivičnih prijava, među kojima i neke čija je tema vezana za kršenje ustava i ljudskih prava garantovanih zakonom sa izgovorom "borbe" ili "rata" kako neki vole da kažu protiv `nevidljivog neprijatelja` odnosno takozvanog virusa. Neću ponavljati argumente ranije iznosene nego ću skrenuti pažnju ne samo tužilaštvu, nego i svim građanima da je prvo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 22.12.2020. (120. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine) donio odluku po podnesenoj apelaciji AP 3683/20, da su naredbe i mjere obaveznog nošenja maski i zabranama kretenja, nezakonite, odnosno predstavljaju kršenja garantovanih prava i sloboda iz Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima." Jedna od tih mojih prijava koje pominjem a moguće i prva napisana u cjelom svijetu na tu temu je "Javna krivična prijava za terorizam" i poslata kako se vidi iz priloga "Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl" još 21.05.2020. što je čak godinu dan prije one po kojoj se "izjašnjava" tužiteljica i 7 mjeseci prije odluke Ustavnog suda BIH a samo 2 mjeseca nakon uvođenja "korona terora" u zemlji. Tada sam opisao i da je g. Desimir Miljić, glavni zdravstveno sanitarni inspektor, između prve i druge sjednice, OBJEŠEN, nakon čega je uvedena vanredna situacija a potom i vanredno stanje.
Tužiteljica Nešković nastupa bukvalno kao branilac prijavljenih i opravdava njihovo razbojništvo, citiram : "Bitna obilježja krivičnog djela se ne mogu naći u radnjama službenih lica entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u odluci u dopustivosti i meritumu br. AP-3683/20 od 22.12.2020. godine konstatuje da Naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-6301/20 od 9. novembra 2020. godine i Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 62-20/2020 od 12. oktobra 2020. godine jesu neustavne, dok ovo Tužilaštvo nalazi da njihovim donošenjem nisu izvršena navedena krivična djela. Naime, pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja u doba pandemija virusa COV1D-I9." Dakle iako prvo konstatuje da je Ustavni sud, konstatovao NEUSTAVNOST ODLUKA, osoba koje sam prijavio, onda se ona, umjesto u krivični aspekt, upušta u filozofiranje i meditaciju te iznosi impresiju da ona "nalazi da kršenjem ustava nisu izvršena krivična djela" jer kako dalje kaže "pomenuta odluka izaziva više pitanje zakonske procedure donošenja, ne opravdanosti donošenja". Tako bi i za vješanje g. Miljića značilo da nije kršenje njegovog prava na život, nego je samo pitanje procedure a ne i opravdanosti likvidacije, koja se kako se može zaključiti po tužiteljici mogla desiti i otrovima što bi se onda lako moglo predstaviti kao "prirodna smrt" nekoga ko je predstavljao smetnju za akcije korona terorista. Sve navedeno i više drugih detalja se može pročitati u prilozima a u prijavi od 02.05.2021. sam prvenstveno istakao da je već nekoliko mjeseci prošlo od odluke Ustavnog suda BIH a da se ona ne samo da ne poštuje, nego u praksi imamo i bukvalno fašističke metode terora nad narodom : "Istina je da u posljednjem periodu na teritoriji Republike Srpske, nisu izričito donošene naredbe o zabrani kretanja, odnosno takozvanom policijskom času, kao ni o obaveznom nošenju maske ali u praksi ta odluka o nošenju maski nikada nije povučena, nego se uporno održava, napisi o obaveznom korištenju maski su i dalje bukvalno na svim ulaznim vratima javnih objekata, iako je prošlo 130 dana od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a svi organi su imali rok od 30 dana da primijene tu odluku. Sa druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine se uopšte nisu obazirali na pomenutu odluku Ustavnog suda, te su nastavili sa terorističkim aktivnostima, što je kulminiralo opše poznatim slučajem, kada su dva policajca i mogu reći dva zlikovca u uniformama, napali građanima pred ulazom u zgradu, te ga maltretirali, šamarali i udarali rukama i nogama a sve smo mogli vidjeti i na video snimcima, (Policajci pretukli mladića - iživljavali se nad momkom jer je kršio epidemiološke mere) odnosno čitati u medijima. Izvinjenje komande policije nakon tog događaja, bljutavo je i suvoparno i očito je i uslijedilo, samo zbog toga što je postojao video snimak a najvažnije od svega je to da takozvani službenici policije zasigurno ne bi primjenjivali ovakve gestapovske metode da na to nisu instruirani od svojih komandi. Gledao sam u više filmova i serija scene tretmana okupacionih i kvislinških trupa, raznih tajnih policija i slično i mogu reći da su pokazivali veće manire i profesionalnost od ovih današnjih, kako ih neki zovu "korona fašista". S obzirom da je jedna od zaštitnica mafijaškog kartela Gordana Tadić u međuvremenu, definitivno smjenjena sa dužnosti a kako se vidi iz vijesti tokom postupka "Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH", ista je manipulisala sa postupkom dodjela predmeta, odnosno da pojasnim - usmjeravala je prijave onim tužiteljima koji će zaštititi pripadnike mafije, čiji su i sami pripadnici. Nadam se da Ustavni sud ima mehanizme da nakon promjena u Tužilaštvu BIH, osigura provođenje svojih odluka i utiče da se procesuiraju svi javni tužioci koji su smišljeno opstruisali istrage i štitili odabrane ili kako je to opisala tužiteljica Nešković - NE PROCESUIRAJU VISOKU KORUPCIJU...

PRILOZI

Obavjest po T20 0 KTAT 0020612 21, Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 od 05.07.2021.; Pritužba na odluku T20 0 KTAT 0020612 21 - prilozi, Rješenje T20 0 KTP 0020612 21 od 30.08.2021.; Visoku korupciju uopšte ne rade, Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam, Krivična prijava za napad na ustavni poredak i terorizam - prilozi, Javna krivična prijava za terorizam, Javna krivična prijava za terorizam - prilozi, Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl, Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice BiH

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902