nedjelja, 25. kolovoza 2019.

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Napadač na mene je mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

PREDMET : KTA - 25395
ČINJENICE :
Ističem da fizički napad na mene 22.05.2019. koji sam opisao u krivičnoj prijavi, nije izvršilo samo NN lice, nego je kompletan MUP RS, napadač i počinilac direktnog krivičnog djela. Zatim saučestvuje, nečinjenjem - propuštanjem da se napadač prvo upozori, pa propuštanje da se spriječi u fizičkom napadu i prijetnjama. Još gore od toga je odbijanje MUP-a da sačini zabilješku o kompletnom događaju i pokrene postupak za sankcionisanje počinioca a bilo je osnovano i njegovo momentalno lišenje slobode. I na kraju MUP RS je aktivno učestvovao u prikrivanju počinioca jer ne samo da nisu službeno reagovali ni uradili ništa od prethodno navedenog nego su i na više mojih ponovljenih pitanja da mi kažu ime napadača, službenici u portirnici i dežurnoj službi prikrili počinioca, samo mi saopštivši da je u pitanju službenik MUP-a. I NAPADAČ I PRISUTNI SLUŽBENICI SU BILI UČESNICI U TIM RADNJAMA KAO SLUŽBENICI MUPA U IME I ZA INTERESE MUP-A...

Na sve to dodajem da je napadač na mene mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim.
Vratio sam se 21.06.2019. da pitam komandu PS Bijeljina da li će i dalje stajati kao "ležeći policajci" ako me neko napadne te da li će sarađivati u razotkrivanju napadača i nalogodavaca. Poslije oko sat i po čekanja, (konsultacija i priprema unutar MUP-a, pozvan sam u kancelarije komandira i zamjenika, koji su tom prilikom bili IZUZETNO LJUBAZNI I KOREKTNI, te mi saopštili da ONI ne mogu, da nije kolegijalno da prave pritisak na službenike kako bi uticali na njih da otkriju ime napadača ali da će imena onih koji su tog dana bili na portirnici i dežurnoj službi dostaviti tužilaštvu ukoliko se to zatraži, kako bi isti mogli dati izjave inspektorima kriminalističke policije.
I to je nešto što smatram da se obavezno mora spriječiti. Svjedoci, pripadnici MUP-a nikako ne bi trebalo da se ispituju od strane pripadnika MUP-a vezano za napadača kojeg je MUP, poslao na mene. Ispitivanje bi zbog nepristrasnosti trebalo obaviti okružni tužilac, posebno jer su i svjedoci iz policije u opasnosti, tolikoj da bi bili ugroženi i njihovi životi u zavisnosti od toga kako bi svjedočili pred nekim od inspektora koji je moguće lično poslao batinaša da mi prijeti ubistvom.
Tada mi je saopšteno i da u zgradi PU Bijeljina nema video nadzora, odnosno ne postoje snimci koje sam pismenim zahtjevom prethodno tražio. U vrijeme kada bukvalno svaki kiosk ima kamere za nadzor, situacija da ih nema MUP, samo potvrđuje da je kriminal i nasilje u prostorijama MUP-a, redovna pojava te se kao takva a nezakonita prikriva i "nepostojanjem" potrebe za video nadzor. Sa druge strane postavljaju se kamere i angažuju snimatelji za praćenje građana na trgovima, parkovima, klupama oko crkve a mene lično je pratilo više agenata u civilu dok se komunukacije snimaju neprekidno.
Uz sve to napominjem da je suštinski u pitanju "produženo krivično djelo" jer se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje su izvršili, inspektor Marković Dragoslav, NN lice čiji potpis se vidi na dokumentu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji prilažem te više drugih lica iz MUP-a na način da su uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen predmetom koji je ubio djevojčicu. Veći dio kaiša nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi koji ukazuju na ubistvo i uzrok presjecanja te o tom dokazu nisu obavjestili tužilaštvo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) iako su fotografisali taj materijalni dokaz.
Sve ovo se može vidjeti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su na vrhu snimci policije a ispod slike koje sam načinio lično poslije preuzimanja a stanje u kome se nalazio materijalni dokaza je konstatovano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Da postoji frakcija u MUP-u, koja smišljeno prikriva zločine, pljačke i ubistva ima nebrojeno primjera i dokaza a sada navodim samo 3, kao argument da saslušavanje svjedoka ako se želi koliko toliko nepristrasna istraga, mora obaviti tužilac a nikako inspektori kriminalističke policije koji su i prikrili kako ubistvo Ivone Bajo tako i mnoge druge zločine.
1 : Skrećem pažnju da je u Banjaluci sličan slučaj, vezan za istragu oko nestanka i ubistva Bojana Koprene, gdje je trenutno obustavljena istraga protiv dvojice osumnjičenih a otvoren predmet protiv policijskih inspektora, koji su prema svjedočenjima iznudili iskaze od jednog svjedoka a osumnjičenog su mučili satima udarcima nogama rukama i kocem. Iako je tužilaštvo izdalo naredbu za provođenje istražnih radnji, ministar unutrašnjih poslova, odbija da postupi po naredbi što nedvosmisleno znači - Da se pokušava sakriti izvršeni kriminal i počinioci. Zvanično su objavljeni sukobljeni stavovi iz policije i tužilaštva a nezvanično pripadnici tužilaštva su fizički ugroženi od vrha MUP-a i čak strahuju za svoje živote.
2 : Neposredno po pronalaženju tijela Davida Dragičevića, MUP je samo 2 dana kasnije, 26.03.2018. organizovao konferenciju za štampu na kojoj je nezakonito i neovlašteno iznosio podatke iako tada predmet bukvalno nije ni otvoren u nadležnom tužilaštvu. Ispostavilo se da su tada iznesene gomile laži zasnovane na navodnim podacima koje su prikupljali građani a MUP je uništio materijalni dokaz - dio odjeće ubijenog. S tim u vezi osim istrage o ubistvu, otvoreni su i postupci protiv službenika MUP-a za "sprečavanje dokazivanja" te građanina za brisanje snimaka video nadzora.
3 : Milan Vukelić, (poput mene podnosio prijave i pisao o kriminalu pripadnika mafije) je dao izjavu pred kamerama, prije nego što je ubijen (video zapis "Banjaluka - Milan Vukelic 11 godina od ubistva" na web adresi "https://www.youtube.com/watch?v=Jh79dJ8aKAk" u kojoj ističe od 2:15 do 2:45 da mu je prijećeno u prostorijama MUP-a, između ostalog riječima "PREKINI, PREKINI DA PIŠEŠ, IMAŠ ŽENU I DVOJE DJECE". Neposredno poslije toga je dignut u vazuh eksplozivom, daljinskom komandom i to upravo kod zgrade MUP-a, koji praktično jedini ima ljudstvo i tehniku za takve likvidacije. Unutrašnja kontrola je prema komentaru novinarke iznela stav da je službenik D.M. postupao u skladu sa ovlašćenjima, ne precizirajući da li ubijenog proglašavaju lažljivcem ili smatraju da je normalno i zakonito prijetiti nekoj osobi i njegovoj porodici. ISTRAGA O OVOJ MONSTRUOZNOJ LIKVIDACIJI KOJA JE IMALA ZA UVOD PRIJETNJE MUP-A ŽRTVI JE I POSLIJE 12 GODINA "U TOKU" A POČINIOCI I NALOGODAVCI "NEPOZNATI"...
Ovo je samo mali dio od obilja primjera kriminala pripadnika MUP-a, koji se kreće od pljački transporta novca na autoputu preko dilanja narkotika do ubistava ali je primjer 3 skoro identičan situaciji koju sam ja doživio te neću dalje navoditi detalje o takvim slučajevima. U najboljem slučaju MUP, koji je na moja pitanja prisutnim službenicima, krio ime napadača će se izjasniti da niko nije dobro vidio lice te osobe a ako bi me ubili u međuvremenu onda me još mogu optužiti da sam sve izmislio. Iako godinama ne vozim automobil da bih smanjio mogućnost likvidacije eksplozivom to nije ni blizu sigurnosti a posebno ne od rafala iz automatskog oružja.
Samo nekoliko dana poslije napada na mene, došlo je do pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima od strane lica čije je prijetnje prijavljivao prethodnih godina a isti su imali podršku i zaštitu policije.
Osoba koja je u prijateljskim vezama sa nekim od napadača, angažovana je da me kontaktira i dogovori sastanak od 15. do 22. decembra 2017-te. Takvih primjera je bilo mnogo a ističem samo još pokušaj osobe da me odvede u pravcu Ugljevika i Tuzle, (što odgovara mjestu stanovanja M.S.) na sastanak sa NN licem o kome nije htio da kaže nikakve podatke. Audio snimak razgovora o tome je u fajlu Agent.mp3" ranije dostavljen na diskovima sudu u Bijeljini u predmetu 80 0 Pr 097548 18 Pr i predat inspektoru Maksimović Bojanu.
PRIJEDLOZI :
Kao podnosilac krivične prijave kome su kršena prava garantovana Ustavom i zakonima a na sve to sam fizički napadnut i prijećeno mi je ubistvom, predlažem da tužilaštvo izvrši sljedeće radnje :
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, odnosno MUP-a, zatraži ime službenika koji je od 11 do 13 sati, 22.05.2019. bio na portirnici zgrade.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina zatraže imena službenika koji su bili u dežurnoj službi od 11 do 13 sati 22.05.2019.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, zatraži necenzurisan dokument, (koji sam predao uz prijavu sa sakrivenim imenima) o primopredaji lica lišenog slobode na dan 27.09.2018. na kome će se vidjeti imena službenika sudske policije koja su me pruzeli.
- Da se od MUP-a, zatraži ime službenika koji se potpisao na drugoj strani priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." s obzirom da sam poslije zahtjeva MUP-u da otkriju njegovo ime, umjesto toga napadnut uz prijetnje ubistvom.
- Da se od sudske policije, zatraže imena službenika koja su me 27.09.2018. prevozili u osnovni sud na Sokocu.
- Da se od sudske policije zatraže zabilješke policijskih službenika od 27.09.2018. kako bi se vidjelo jesu li zabilježili da sam zahtijevao hitnu medicinsku pomoć, zbog teških problema sa polenom ambrozije i višestrukog povraćanja tokom transporta.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina, pripadniku MUP-a, Panić Srećku koji je sačinjavao dokumentaciju 27.09.2018. i da se izjasni o mom zahtjevu za medicinsku pomoć, odnosno o činjenici da je upisao kako nisam tražio pomoć a nije se potpisao ni on, ni dva svjedoka, niti rukovodilac što je predviđeno u obrascu.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za sva 3 pripadnika sudske policije koji su me transportovali za Sokolac i da im se postave pitanja vezano za moje zahtjeve za hitnu pomoć, te šta se dešavalo tokom transporta, odnosno da li sam više puta povraćao i da li su me u takvom stanju ostavili na ulicama Sokoca i po čijoj naredbi je sve to izvršavano.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za policijskog službenika sa ulaza u policijsku stanicu na dan 22.05.2019. a kako smo nesporno ustanovili u prisustvu komandira to je Z.M. te da se ispita o svojim aktivnostima po mom dolasku, koga je sve obavjestio o tome i naravno ko je osoba koja me napala u njegovom prisustvu.
- Da se pozovu u OJT Bijeljina, službenici iz policijske stanice Bijeljina koji su bili u dežurnoj službi dana 22.05.2019 i da se ispitaju o događaju i imenu osobe koja me je napala u zgradi kao i zbog čega nisu službeno reagovali.

REZIME :
S obzirom da sam napadnut u zgradi policijske uprave Bijeljine, to nije više napad jednog pojedinca, nego praktično napad ministarstva unutrašnjih poslova, čiji pripadnici su osim direktnog napada, koji je izvelo NN lice, (za mene nepoznato ali ne i za MUP) saučestovali u tome i nečinjenjem ne preduzevši ništa, ni da upozore napadača, ni da pismeno evidentiraju zabilješkom taj događaj, niti poslije mojih zahtijeva da to učine a nisu mi htjeli saopštiti ni njegovo ime što sam više puta zahtijevao poslije napada.
Tu je i dodatno krivično djelo, "pomoć učiniocu poslije izvršenja" a vezano za materijal koji sam tražio tog dana u pitanju je i "produženo krivično djelo" s obzirom da MUP prikriva počinioca koji je uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo koji je opran hemijskim sredstvom, kaiš je dvostruko presječen i dio nedostaje, te je taj materijalni dokaz uklonjen iz istražnih radnji i o tome nije obaviješten nadležni tužilac odnosno tužilaštvo, iako je MUP načinio snimke tog predmeta što se vidi iz priloženog dokaza.
Sugerišem da se o ovome obavijesti postupajući tužilac iz tog predmeta KTA-596/09 i poručujem da ću u narednim danima ponovo zahtjevati od kriminalističke policije da saopšti ime osobe koja je potpisala zahtjev za deponovanje a nije navela u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva, kao i da odmah preduzmu sve radnje u vezi toga na koje su obavezni zakonom, te ako tom prilikom budem ubijen, na bilo koji način, ovim putem ukazujem da su odgovorni za to oni isti, koji su naredili napad na mene i prikrivanje materijalnog dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo a ime osobe od koje može početi istraga je navedeno na dokumentu. Potom inspektor Marković Dragoslav, te bivši i trenutni načelnici u PU Bijeljina, koje sam godinama pismeno obavještavao o prikrivanju dokaza ubistva i unjesto da postupe kao profesionalci, cjelo vrijeme štite zločince a na kraju šalju batinaša da me napadne i prijeti ubistvom...

PRILOZI

Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902