utorak, 20. kolovoza 2019.

PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima ne vrijedi ni trošiti riječi. Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala...

___________________________________________
___________________________________________

OBAVJEŠTENJE UDRUŽENJA "POD LUPOM GRAĐANA"


PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

Udruženje "POD LUPOM GRAĐANA" je formirano sa željom da se građani uključe u procese i borbu za uspostavljanje pravnog poretka, te vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nažalost, trenutno ne funkcioniše pravna država a unutar državnih organa caruju kriminal i korupcija.
Svakodnevno se objavljuju nove afere sa podacima o pokradenim milionima, pa i milijardama maraka.
Dovoljno je podsjetiti samo na primjere krađe novca preko Poreske uprave i bankarskog sektora u koje su umješani ljudi iz političkog vrha i državni službenici.
O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima sada i ovde ne vrijedi ni trošiti riječi.
Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala.
Ali naravno uvjek postoje časni ljudi i profesionalci te im ovom prilikom upućujemo poziv za saradnju.
Predlažemo da u najskorije vrijeme primite predstavnike našeg udruženja kako bismo vam iznijeli neke primjedbe građana, čuli vaša objašnjenja i odgovore, te po mogućnosti dogovorili saradnju u narednom periodu.
Očekujemo da nam pismeno odgovorite o mogućnosti sastanka i razgovora sa vašim predstavnikom, službom za kontakte sa javnošću, portparolom, sekretarom ili drugim ovlaštenim licima.
Nadamo se da ćemo za ljudska prava i poštovanje zakona moći da se borimo zajedno.
U suprotnom to bi značilo da ne želite uspostavu pravne države i poštovanje ljudskih prava, te biste nam onda u tom slučaju bili protivnik na koga ćemo morati uprijeti prstom, kako na organ u cjelini tako i na pojedince, jer...
BEZ PODRŠKE SAUČESNIKA U INSTITUCIJAMA, PLJAČKA NARODNOG NOVCA NE BI BILA MOGUĆA...

Ovaj moj tekst, napisan prije 2 godine, kao pomoć i sugestija udruženju građana - kako bi trebalo da se radi... nikada nije korišten. Posljedica toga je da za obespravljene građane nije bilo nikakve pomoći ni koristi a radovati se mogu samo režim i njegove sluge...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902