ponedjeljak, 6. ožujka 2017.

ZAHTJEV SP ZA ZABILJEŠKE

OVAJ ZAHTJEV U PISMENOJ FORMI JE ODBIO DA PRIMI BOROVČANIN DANKO, KRIMINALAC KOJEG JE MAFIJA POSTAVILA NA MJESTO NAČELNIKA SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI, KAKO BI SAUČESTVOVAO U PRIKRIVANJIMA PLJAČKE PREKO BOBAR GRUPE I SVIH DRUGIH ZLOČINA TAJKUNSKO POLITIČKE BANDE. ALI...
DIREKTOR SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI JE PROFESIONALNO ODGOVORIO NA ZAHTJEV I POSLAO DIO DOKUMENTACIJE. ISTINA NIJE IMAO HRABROSTI NI POMENUTI FAŠISTIČKI TRETMAN KOJI BANDA POD KONTROLOM KOVAČEVIĆ NOVAKA I BOROVČANINA SPROVODI NAD SVIM SRODNICIMA UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, NO I OVO JE POSTUPAK VRIJEDAN HVALE.

ZAHTJEV SP ZA ZABILJEŠKE

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(4) Nediskriminacija."


ZAHTEVAM

1. Sve zabilješke pripadnika sudske policije vezane za mene, (Zdenka Baju) sačinjene dana 15.12.2016. a koje je sudska policija već dostavila MUP-u RS, - Policijskoj stanici Bijeljina. Kako sam obavješten postoji najmanje 1 zabilješka pod brojem 1831/16.
2. Sve druge zabilješke pripadnika sudske policije vezane za mene, (Zdenka Baju) sačinjene tokom 2016-te godine ukoliko postoje.
3. Da mi Sudska policija ODMAH uruči rješenja u pismenom obliku o FAŠISTIČKIM USMENIM NAREDBAMA, prema meni i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja izvršava, kršeći Ustav RS, garantovana ljudska prava i saučestvujući tako u pljački građana, ubijanjima i prikrivanjima zločina, te ime osobe koja je naredila da mi se oduzme privatno vlasništvo -LAPTOP a što sam već ranije pismenim zahtjevom tražio.


Ukoliko ODMAH ne dobijem tražene zabilješke, odgovornim ću smatrati načelnika sudske policije, zahtijevati od suda da mu naredi dostavu istih i da mu naredi da svjedoči na suđenju i objasni svoje kriminalno postupanje te razbojništva koja čini sudska policija pod njegovom komandom iako sam ga više puta pismeno upozoravao da prekine sa kršenjima zakona i ustava.
Krajnji rok za ispunjenje prava garantovanih Ustavom RS je 31.01.2017. a u slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...


ODGOVOR SU-SP-232/15 OD 25.01.2017.
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com