nedjelja, 5. lipnja 2022.

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

Motiv Dodika i njegove bande iz MUP-a da me ubije je to što sam razotkrio njihove mafiješke poslove, posebno vezano za ubistvo djevojčice Ivone te su osim više pokušaja "zadesne" smrti ili `samoubistva`, pokrenuli nelegalne predmete protiv mene za izmišljenu "povredu ugleda suda" i to pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, koristeći ih za prikupljanje informacija neophodnih za pripremu likvidacije. Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala...

Na moja višegodišnja upozoravanja, takozvani "MUP" ne reaguje na način kakav je obavezan zakonom, nego uporno štiti pripadnike mafijaških klanova u svojim redovima. Načelnik kriminalističke policije je trenutno poslednja ali samo još jedna u nizu brojnih žrtava zločinaca unutar policije i njihovih ortaka iz narko političke mafije.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanične mejlove : Predsjednika RS, VSTV-a, Republičkog tužilaštva RS, Vrhovnog suda RS, Okružnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Okružnog tužilaštva u Bijeljini te MUP-a RS ali bez priloga. Dokumenti koji se pominju će biti poslati isključivo Tužilaštvu BIH, kako bi se maksimalno umanjila opasnost po svjedoke krivičnih djela a čiji identitet se može otkriti u navedenim prilozima.
Početkom marta 2022-e sam napisao i poslao krivičnu prijavu sa podnaslovom "Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela". U toj prijavi sam pomenuo javno priznanje MUP-a da su njihovi službenici sarađivali sa kriminalnim grupama te da takvi neće biti zaštićeni od odgovornosti no umjesto da ODMAH budu uklonjeni sa svojih pozicija, pohapšeni i onemogućeni da opstruišu istrage i čine nova krivična djela, to nije učinjeno nego je došlo do nove likvidacije - ubistva načelnika kriminalističke policije g. Radenka Bašića. U nastavku ću pojasniti zašto je on mogao biti svjedok vezano za brojna krivična djela i brojne pokušaje kartela da i mene ubije a podsjećam da sam više puta pismeno a i usmeno upozoravao na opasnost po živote svjedoka. Iz do sada dostupnih podataka, više je nego jasno da je za ovaj zločin odgovoran MUP i to ne samo jer je pustio na slobodu osobu A.M. presuđenu za ubistvo, nego su očigledno pripadnici kartela unutar MUP-a, učestvovali u planiranju i pripremi. To što je pomenuti vrlo brzo uhapšen i priznao ubistvo, čak i ne znači da ga je zaista izvršio jer prema svemu poznatom je veoma upitna uračunljivost te osobe i ne bi bilo iznenađenje da isti prizna ubistva Džona Kenedija, Franca Ferdinanda, Julija Cezara i slično. Pitanje je koliko je ljudi zvanično na izdržavanjima zatvorskih kazni a u stvari su na slobodi kako bi njima manipulisali pojedini kriminalci iz kartela a naravno da to ne bi bilo moguće bez učešća pripadnika MUP-a. Stoga smatram da svi oni koji nisu umješani u kriminalne radnje mafijaških klanova treba da izvrše jasno distanciranje od kriminalnih radnji, ne pružaju im pomoć i ne izvršavaju nezakonite naloge te upućujem :

JAVNI POZIV ČASNIM I POŠTENIM LJUDIMA DA NAPUSTE MAFIJAŠKI KARTEL

Što u praksi ne znači da treba bukvalno dati ostavku - napustiti posao, nego ga raditi isključivo po zakonu no ako to nije moguće bolje je i časnije ne raditi uopšte nego izvršavati naredbe mafijaških bosova. U uvodu prije svega ću da podsjetim ko je i kako najavio monstruozne likvidacije mafijaškog kartela, zloupotrebe položaja u institucijama u tu svrhu i brojna krivična djela a to je prilog "Crna knjiga" iz koga citiram dio : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” Da nije u pitanju moja "naknadna pamet" postoje brojni materijali od kojih prilažem pdf fajl "Crna knjiga iznad ustava i zakona" pisan krajem februara 2019-te u kome sam opisao neke od kriminalnih radnji Dodikovog mafijaškog kartela.
Nevezano za postupke njegove i pripadnika MUP-a poslednjih dana ja nemam nikakvih ograničavanja da ga nazovem zlikovcem a MUP terorističkom zločinačkom organizacijom jer je ovaj citat jasna i javna naredba mafiji za likvidacije a MUP i njihovi saučesnici su godinama više puta pokušavali da me ubiju, čineći više "usputnih" krivičnih djela što za šta sam dostavio dokaze u nekoliko sudskih predmeta. Čak me je službenik MUP-a, napao fizički i prijetio ubistvom u zgradi PU Bijeljina što je posmatralo više uniformisanih službenika a sada već treću godinu MUP prikriva njegovo ime i imena kriminalaca koji su učestvovali u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, koji je organizovao i nadzirao MUP RS.
Ne slažem se sa tvrdnjom da je ubistvo načelnika napad na kompletan MUP no ostavljam svima da o tome zauzmu stav kakav misle da je ispravan no napad službenika MUP-a na mene u njihovoj zgradi i više pokušaja ubistva, tretiram kao napade kompletnog MUP-a i tako ću ih opisivati sve dok ne dobijem pismeno izvinjenje ne za mene nego za svoju sestru čije su jedino djete ubili. Detalje o time sam ranije opisivao a ni MUP ni bio koji drugi organ nije dostavio nikakav dokaz kojim bi opravdao razbojničke terorističke napade na mene od strane mafijaškog kartela "ZORS" a to nije učinjeno ni nakon što je nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" koji sam već prilagao ranije uz druge prijave.
To pokazuje da MUP nema nikakve veze sa zakonom i ne postupa po uputama i smjernicama Predsjednika RS, nego je privatna banda i izvršava naloge zlikovca Dodik Milorada, odnosno drugih bosova iz sjenke. Već nekoliko godina sam pisao više puta da je pomenuti Dodik Milorad, kriminalac i jedan od šefova mafije a tek poslednjih nekoliko mjeseci, nakon dobivanja materijala od Interpola, poteklog od komunikacija kartela preko prije svega aplikacije "SKY" djelove tih dokaza i imena uticajnijih pripadnika mafije, objavljuje i istraživački novinar Slobodan Vasković. Javnost njega ne treba posmatrati samo kao novinara nego i neformalnog "portparola" stranih obavještajnih i istraživačih službi, koji ima zadatak predočiti građanima dokaze o kriminalu režima a koji bi inače završili sakriveni u prašnjavim fiokama. Dodajem da sam osim konstantnog obavještavanja javnosti, dio materijala dostavio i na adrese nekoliko najuticajnijih zemalja svijeta, nakon čega je ubrzo došlo do razotkrivanja komunikacija mafijaškog kartela putem "zaštićenih" aplikacija. Od više desetina tekstova objavljenih poslednjih nekoliko mjeseci, jedan od najvažnijih je "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana". U tom tekstu je naveden veliki broj lica no neću ih uopšte pominjati jer su skoro svi pripadnici MUP-a i nebitno je ko su jer je kao "zaštitnik" i vrhovni šef naveden upravo Dodik Milorad, aktivan preko 20 godina u mafijaškom kartelu dok je većina navedenih službenika MUP-a, tek nekoliko godina na trenutnim pozicijama a postali su pripadnici kartela upravo zbog toga jer su u zločinačkom sistemu koji je kreirao Dodik Milorad. Slična situacija je i u Federaciji BIH no to nije tema ove krivične prijave, sem što Tužilaštvo BIH treba imati u vidu da zločinci ne samo iz oba entiteta nego i iz okolnih zemalja sarađuju kao dio jedinstvenog kartela. Dakle, motiv Dodika i njegove bande iz MUP-a da me ubije je to što sam razotkrio njihove mafiješke poslove, posebno vezano za ubistvo djevojčice Ivone te su osim više pokušaja "zadesne" smrti ili `samoubistva` pokrenuli nelegalne predmete protiv mene za izmišljenu "povredu ugleda suda" i to pred po zakonu nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu, koristeći ih za prikupljanje informacija neophodnih za pripremu likvidacije.
Drugi kolosjek, kako je to Dodik rekao "borbe" protiv mene i drugih časnih građana su pokušaji da nas preko instruisanih i izmanipulisanih provokatora, doušnika ili prikrivenih istražitelja, navedu na radnju koja je nesporno krivično djelo ali ogromna većina toga nije svjesna. Najdrastičniji i najizrazitii primjer toga je opisan u prilogu koji sam nazvao "`False flag` operacija" sa ciljem da prikrijem imana aktera - svjedoka i žrtvi, odnosno "meta" krivičnog djela da ih ne bih dovodio u opasnost a tužilac će moći iz teksta da sazna sve detalje. Originalan naziv teksta, koji je nastao prije nekoliko godina, neću sada navoditi kao ni detalje a otkriću za javnost da se radi o nespornom krivičnom djelu za koje je predviđeni maksimum kazne, preko deset godina zatvora. Iz sadržaja se može vidjeti ne samo ko je bio počinilac nego se može zaključiti i ko je instruisao istoga i druge koji se u tekstu ne pominju. Cilj je bio da se korištenjem pomenute i više drugih osoba, navedem da izvršim isto krivično djelo, koje bi bilo audio ili video snimljeno za šta bi zakonsko pokriće bile "posebne istražne radnje" izdejstvovane preko već pomenutog ili nekog od drugih predmeta koje je zločinački kartel MUP RS, pokrenuo protiv mene. Kada tužilac vidi ime osobe koja opravdava izvršenje krivičnog djela, shvatiće ono što trenutno niko osim mene u javnosti ne zna a to je da je ubijeni g. Bašić ako ne već tada a ono sigurno nakon stupanja na poziciju načelnika došao do dokumentacije i saznanja o tome koji su "obavještajci" - agenti iz MUP-a, radili na kojim zadacima, ko je bio prikriveni istražitelj, ko je glumio u javnosti da je ono što nije itd. Detaljnije sam to opisao u prilogu "Žalba na rješenje 01-07-10-6-109-2021" gdje sam na drugoj strani podvukao odnosno uokvirio najvažnije djelove. U prilogu "Zahtjev za informacije VSTV-u" sam pominjao stradanja svjedoka krivičnih djela te opasnost po život svih koji imaju saznanja o zločinima mafijaškog kartela te citiram rečenicu sa dna priloga : "Na kraju, ponovo upozoravan da su pripadnici mafijaškog klana, posebno naoružani zločinci iz tajnih službi i kriminalističke policije, koji su umješani u brojna ubistva, krijumčarenje narkotika i druga krivična djela, spremni ubiti svakoga pa i nevine pripadnike MUP-a da bi ih spriječili u razotkrivanju njihovog kriminala." Nakon što se pročita ova rečenica a slične sam pisao više puta, ubistvo načelnika Bašića, djeluje još sablasnije. Od brojnih pismenih upozoravanja na opasnost po život za svjedoke, prilažem i "Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr" koja se kako se može zaključiti po broju, odnosi na događaje iz 2018-te, što se vidi i u tekstu a u vrijeme kada sam ju pisao ne samo da je načelnik Bašić bio živ, nego su bili živi i okružni tužilac Dragan Ninković te sudija Borovčanin Luka - svi upoznati sa nekim od detalja planova za pokušaje mog ubistva. Na već pomenuti prilog "`False flag` operacija" nadovezujem još jedan tekst istog autora o kome je ubijeni načelnik Bašić, nesporno imao podatke a taj prilog sam nazvao "Događaji pred likvidaciju". Originalni naslov ne želim da pominjem iz već navedenih razloga kao ni detalje no ono što moram istaći je da se opisuje dan 17.03.2022. što je 3 dana pred ubistvo načelnika. Da bi Tužilaštvu BIH bilo lakše da se snađe uz ovu prijavu gdje izbjegavam maksimalno pominjati imena i detalje, podvukao sam i uokvirio i u tom prilogu najvažnije detalje i posebno veoma neobičan poziv građanima : "...da u svom okruženju spriječe bilo koje lica, pa bio on političar, bio on funkcioner, bio ministar i PREDSJEDNIK BILO ČEGA, da doprinese nestabilnosti ili ugrožavanju građana, ili eventualno novih sukoba..." Odmah nakon manje bitnog pasusa, isti autor, koga je dobro poznavao ubijeni načelnik, asocira ono što je manje više jasno svakom građaninu da je taj predsjednik, koji se pominje, upravo Milorad Dodik. Sa druge strane neposredno prije toga Dodik Miorad je dobio poziv za saslušavanje u Tužilaštvo BIH, (prilog "Dodik ponovo pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu" objavljeno 14.03.2022. - 7 dana prije ubistva načelnika) zbog sumnje na krivična djela vezana za kupovinu vile vrijedne milion i po te je tražio odgodu da bi se "spremio". Dakle nakon 15 godina od događaja i pripreme da objasni detalje treba mu još nekoliko dana da bi izneo svoj stav no da vidimo šta je radio u periodu od tih 10 - 15 dana. U prilogu "Veoma sam ponosan" opisuje se boravak Dodik Milorada u Prijedoru istog 17.03.2022. kada je iz drugog mjesta, (Bijeljine) upućena poruka građanima da spriječe bilo koje lice pa i predsjednika da ugrožavaju građane i izazivaju sukobe. Kad se ima u vidu da je samo nakon 3 dana, upravo u Prijedoru, ubijen načelnik policije, opravdano je zapitati se da li su ti događaji povezani. Da li je tada ponovljena naredba, ljudima iz mafijaškog kartela da se bore protiv lica čija su imena "zapisana u crnoj knjizi" i da li je g. Bašić bio prijetnja klanu kao potencijalni svjedok za brojna krivična djela uključujući i pokušaje mog ubistva. Smatram da je sa aspekta dokazivanja krivice i odgovornosti Dodik Milorada na dan 17.03.022. nebitno istraživati da li postoje svjedoci koji bi to potvrdili jer postoje dokazi u medijima pa čak i video zapis te izdate naredbe šefa mafije iz 2016-te, nakon čega su uslijedile likvidacije više lica - na stranu to što je ta naredba bila na snazi i ranije ali ne javno obznanjena.

PRILOZI

Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Crna knjiga, Crna knjiga iznad ustava i zakona, Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana, `False flag` operacija, Žalba na rješenje 01-07-10-6-109-2021, Zahtjev za informacije VSTV-u, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Događaji pred likvidaciju, Dodik ponovo pozvan u Tužilaštvo BiH zbog vile u Beogradu. Veoma sam ponosan, Dodik sumnja na nešto puno gore, Dodik u zgradu tužilaštva pokušao unijeti nekoliko boca alkohola, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Dodik direktno ugrozio istragu o ubistvu, Bašićevo ubistvo je naručio vladajući antisistem, Milorad Dodik zbog iscrpljenosti primljen u bolnicu u Banjaluci, Policijski `tim` narko generala, Laži policijskih doušnika, Replika na kriminal u vlasti II dio, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Kostreševićev i marićev “način istrage”, Dvostruki državni udar mafijaškog klana

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902