petak, 20. svibnja 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, te člana "Osnovni pojmovi" stav 6 "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova 3 i 5 ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica" podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

DODATAK NA VEĆ PODNESENE KRIVIČNE PRIJAVE : Kopija ove krivične prijave će biti poslata i na zvanični mejl "sudske policije" čija je komanda samo jedan dio mafijaškog kartela Republike Srpske, odnosno Zločinačke Organizacije Republike Srpske - u daljem tekstu "ZORS" ali bez priloga koji će biti dostavljeni samo Tužilaštvu BIH. To iz razloga da ne bih izlagao životnoj opasnosti pripadnike terorističke grupe ali prije svega i druge osobe koji su svjedoci teških krivičnih djela a njihova su imena navedena u priloženom materijalu. Sa istom svrhom ću u tekstu krivične prijave, (uglavnom) navoditi samo inicijale aktera ili svjedoka krivičnih djela a nihov potpuni identitet će Tužilaštvo BIH moći da ustanovi iz pomenutih priloga. To što su pojedine osobe, čak i na izuzetno važnim pozicijama pokazale da se ne idetifikuju sa mafijaškim režimom - pojedine sudije te Glavni republički tužilac ili Predsjednik Vrhovnog suda, koji su mi dostavili ključne dokaze ne znači da ZORS, kao mafijaški kartel ne postoji i ne djeluje, nego da postoje časne osobe koje ne žele da saučestvuju u kriminalu niti da podržavaju izvršioce zločina. S tim u vezi, napominjem da iako se prijava odnosi na sve pripadnike ZORS-a, težište je na odgovornosti komande sudske policije RS, posebno direktora, koga sam godinama uz dokaze obavještavao o razbojničko fašističkim metodama načelnika OCSP u Bijeljini, zločinca Borovčanin Danka na šta nije reagovano nego je omogućeno pomenutom da uz sadejstvo sa direktorom planira, priprema i organizuje više pokušaja mog ubistva, pri tome utičući na saučesnike iz nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva da protiv mene pokrenu nezakonite predmete i posebne istražne radnje sa ciljem prikupljanja podataka za pripremu likvidacije. Dio dokaza o tome sam izneo u predmetu "80 0 Pr 100636 18" vezano za događaje od 27.09.2018. pred Osnovnim sudom u Bijeljini gdje je pravosnažnim rješenjem konstatovano da ja nisam kršio zakon ni na koji način ali i to da je zakon kršila sudska policija i njihovi saučesnici iz ZORS-a. Da se radilo o razbojničkom terorističkom napadu na mene sa ciljem organizacije ubistva, čega su svi akteri na komandnim pozicijama bili svjesni, (osim nekih uniformisanih službenika, koji nisu bili upućeni) dokaz je i omalovažavanje Osnovnog suda u Bijeljini sa njihove strane jer nisu dostavili ne samo dokaze o eventualnom prenosu nadležnosti, nego se nisu udostojili da bar nekim dokumentom, obavještenjem - priznanjem o "nenamjernoj" grešci informišu sud, nego su do kraja postupka nastojali da preko falsifikovane dokumentacije i "svjedoka" instruisanih da lažno svjedoče o nekim temama a drugih da se "ne sjećaju", izdejstvuju osuđujuće rješenje za mene što im je tada već bilo sporedno a glavni cilj im je bio da što je moguće više prikriju namjere da me ubiju i tako izbjegnu krivičnu odgovornost ne samo za pokušaj mog ubistva nego i za ubistvo i organizovano zataškavanje ubistva djevojčice Ivone Bajo. To je potpuno jasno jer na pismene zahtjeve koje sam poslao na prijedlog postupajućeg sudije, nije odgovorila ni sudska policija, (prilog "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji") ni MUP ali ni OJTIS-u niti Osnovni sud u Sokocu a dokaz da je takaz zahtjev poslat na sve navedene adrese je prilog "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Ni na moje naknadne pismene zahtjeve kao što je recimo "Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020." nije odgovarano čime je sudska policija, nastavila da vrši konstantne napade na moja prava garantovana Ustavom i zakonima, koje sam i citirao u prethodno navedenom dopisu ali i da neprekidno ugrožava moj život i živote svjedoka, štiteći nalogodavce i šefove bande za čije interese rade. Već duže vrijeme ukazujem i javno pišem o razmjerama organizovanog kriminala i imenima kriminalaca a sada smo svjedoci da se već nekoliko mjeseci objavljuju informacije o djelovanju monstruoznog narko mafijaškog kartela kome je na čelu Dodik Milorad a u samom vrhu su između ostalih i direktor policije RS te bukvalno svi načelnici policijskih uprava u RS. S tim u vezi je bilo i hapšenja nekih "sitnijih" pripadnika klana a zahvaljujući obimnom materijalu poteklom od aplikacije "SKY" preko koje su komunicirali pripadnici mafijaškog kertela, naivno vjerujući da je kodiranje sigurno te da njihovi zločini neće biti otkriveni. Podatke o tome istovremeno - dio po dio i po odobrenju stranih obavještajnih službi, objavljuje istraživački novinar S.V. no sasvim nekorektno se u javnosti izostavlja ogroman doprinos komande sudske policije, koja je izuzetno zaslužna za organizaciju i djelovanje mafije na terenu. Dio od više desetina članaka na tu temu se može vidjeti u prilozima "Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen" i "Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja" a da su dokazi o kriminalu unutar ZORS, obimni i da se ne mogu prikriti, dokaz su i priznanja o tome koja dolaze iz Vlade, odnostro ministra a od obilja takvih vjesti prilažem "Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u" i "Lukač otkrio nove dokaze" te samo iz jednog od navedenih članaka citiram pasus : "Nažalost pojavio se određeni broj policijskih službenika i ne samo njih nego i pripadnika drugih policijskih agencija u BiH koji su imali određenu saradnju sa kriminalnim krugovima, sarađivali sa njima, čak i učestvovali u određenim krivičnim djelima, kazao je Lukač. S obzirom da koristimo u operativne svrhe pomenute aplikacije koje su nam na raspolaganju, znamo gdje i kako da usmjerimo naše akcije, ali se susrećemo sa određenim problemima jer se radi o aplikaciji koja je korištena skoro 10 godina, gdje su razmijenjeni milioni informacija i korištena kodna imena, kazao je Lukač i naveo da će biti potrebno dosta vremena da bi se otkrila prava imena i povezali sve one kriminalne radnje kojima su se oni bavili a to su najteža ubistva i šverc droge u ogromnim količinama. Nijedan načelnik, pa ni direktor policije Republike Srpske ako se dokaže bilo kakva odgovornost daje počinio krivično djelo neće biti zaštićen ni od tužilaštva, niti od MUP-a Republike Srpske - kazao je Lukač, odgovarajući na pitanje poslanika Nebojše Vukanovića da li su tačne informacije da su pojedinici u MUP RS, pojedini načelnici i direktor policije Siniša Kostrešević umiješani u kriminalne radnje." ZA TO VRIJEME DIREKTOR I KOMANDA SUDSKE POLICIJE "MUDRO" ĆUTE. Osim toga zbog prikrivanja dokaza i izvršilaca krivičnih djela, direktor sudske policije i komanda iz OCSP u Bijeljini ne samo da konstantno ugrožavaju moj život nego su odgovorni i za stradanja drugih lica, svjedoka krivičnih djela, među kojima su najvažniji pripadnik OJTIS, okružni tužilac D.N. te Osnovnog suda u Sokocu L.B. što je vidljivo u prilozima "Saopštenje za javnost 30.06.2020." i "In memoriam L.B.". Prvi je što je javno objavljeno, stradao od vatrenog oružja dok se uzrok smrti druge osobe krije od javnosti a poslije višemjesečnih nastojanja da saznam uzrok dobio sam usmenu informaciju da je pomenuti gospodin nađen obješen. Obojica su pripadnici organa koji su nezakonito lažirali nadležnost protiv mene za "povredu ugleda suda" na inicijativu zločinca Borovčanin Danka te su bili neugodni svjedoci za teroriste iz ZORS-a. O ulozi Danka Borovčanina u zločinačkim radnjama postoje dokazi još od 2010-te, kada su sastavili zabilješku u kojoj su me opisali kao ludaka, izostavivši "sitnicu" da sam im predao fotografije materijalnog dokaza ubistva nevine djevojčice te su taj "inicijalni akt" dostavili MUP-u, sa prijedlogom da se protiv mene pokrenu "odgovarajuće" radnje.
To je onda poslužilo kao "dokaz i argument" da zločinci iz kriminalističke policije koji su svjesno sakrili dokaz ubistva, zatraže i izdejstvuju protiv mene "posebne istražne radnje" koje se koriste za pripremu likvidacije. Upravo ovih dana, novinar S.V. objavljuje dokaze, uključujući i fotografije koje su razmjenjivale profesionalne ubice o tome da su za pripreme nekih ubistava, korišteni podaci obavještajnih službi a da su te informacije prodavali ljudi na najvišim pozicijama i to bivši ministar bezbjednosti M.D. te iz OSA, direktor O.M.8-ca. Isti onaj koji je snimljen kako u zgradi Tužilaštva BIH, tokom razgovora sa osobama G.T. i O.N. kaže da "treba narodu dat malo mesa" na šta mu se odgovara riječima "al ne možemo visoku korupciju radit". To kad se "prevede" na jezik razumljiviji tom narodu koji pominju znači da će u stvari "psima" kako nas tretiraju a ne narodu, baciti par kostiju u vidu hapšenje i optužnica protiv "sitnih ribica" a neće procesuirati krupne šefova mafije iz ZORS i sestrinskog entiteta jer rade sa njima i za njihove interese - na žalost. U likvidacijama koje su navedene od strane pomenutog novinara, učestvovao je naravno "bivši" pripadnik policije M.L. a povezuje se i sa drugim ubistvima uključujući dizanje u vazduh Milana Vukelića, pred zgradom MUP-a u Banjaluci. Uvjeren sam da je osim ovih ubistava i drugih koje pominje S.V. i likvidacija Slaviše Krunića, Davida Dragičevića, pripremljena uz sadejstvo sa "obavještajnim službama" koje su ih ali i mnoge druge držali pod posebnim nadzorom koristeći lažne i glupe prijave svojih saučesnika iz kartela. A da je komanda sudske policije nastavila aktivno rat - borbu protiv mene i nastojala pripremiti likvidaciju, vidljivo je i iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome traže da se "pobudi" krivično djelo, insinuiraju ugroženost neimenovanih sudija ili tužilaca, ponovo me opisuju kao poremećenog psihopatu a ja sa svoje strane, onima ko ignoriše materijalni dokaz ubistva koji pokazujem a onda me opisuje kao ludaka sve takve ću opisivati kao zločince i članove bande. A da je Borovčanin Danko monstruozni zlikovac, lažljivac, fašista, (godinama zabranjivao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice) i falsifikator, dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome samo par mjeseci kasnije OJT Bijeljina pismeno navodi da "NEMA SAZNANJA" o stanju u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva. Nakon nastanka tog dekumenta svi članovi bande su se dodatno uznemirili i intenzivirali radnje za moju eliminaciju na bilo koji način te se angažuju plaćene ubice da me uz pomoć doušnika uvuku u klopku. Jedan od tih pokušaja sam dokumentovao u audio zapisu "Agent.mp3" koji sam već dostavljao ranije a kad ni to nije uspjelo, Borovčanin utiče na svog ortaka Čolović Rajka da montira nelegalan predmet protiv mene uz simboličnu zaprijećenu kaznu sa ciljem ne da se vodi postupak, nego da budem namamljen na teren plaćenih ubica - ratnih zločinaca iz 1992, koji će me čekati pred vratima pri izlasku i pobrinuti se da se u Bijeljinu ne vratim živ. Znajući da organi ZORS u Istočnim Sarajevu nemaju nadležnost ni prema sopstvenim zakonim to sam pismeno istakao i zatražio kopije eventualno donesenih rješenja o prenosu, prvo od OJTIS a poslije i od Osnovnog suda u Sokocu, što mi naravno nikada nije dostavljeno pošto rješanja o prenosu nikada nisu donesena. Zločinac Borovčanin koji je nagovorio saučesnike u Istočnom Sarajevu da nezakonito pokrenu predmete protiv mene je tako i njih doveo u neprijatnu situaciju pa pokušava lično da pripremi i organizuje LOV na mene neprekidno, 24 sata dnevno šaljući "Prijedlog komande SP od 06.03.2018." u kome pišući u množini kaže da "SUGERIŠEMO JOŠ JEDNOM SUDU DA IZDA NOVU NAREDBU ZA NJEGOVO DOVOĐENJE "PO PRONALAŽENJU". Ovde je prvo uočljivo da je Borovčanin već ranije uticao na sud šta i kako da radi jer piše "još jednom" a šta je sve dogovarao i sugerisao nezvanično - usmeno ili preko SKY aplikacije možemo da zamislimo. I izraz "po pronalaženju" otkriva namjere zlikovca Borovčanina da izdejstvuje LOV na mene gdje bi tražio asistenciju MUP-a da me preko doušnika lociraju i kidnapuju bez naredbe i lažući da trebamo do suda u Bijeljini. U stvarnosti je plan bio da budem odvučen na Sokolac i tamo ostavljen kao laka meta njegovim ortacima iz kartela, kako onima koji su izvršioci ratnog zločina u Bijeljini 1992-e, tako i mladim - "novonormalnim" naraštajima mafijaških klanova sa Sokoca i okoline. A kakav je postupak predviđen zakonom vidi se iz priloga "OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020." koji je potpisao predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Ukoliko je optuženi nedostupan - ne želi da dođe pred sud, odbija to i slično, okružni tužilac treba sačiniti prijedlog za pritvor, koji MORA BITI OBRAZLOŽEN. NE NAVODE SE NI OVDE NITI BILO GDJE U ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU NEKE `SUGESTIJE` NAČELNIKA ILI DIREKTORA SUDSKE POLICIJE. Ono što se takođe ovdje ne pominje, osim problema da bi uz taj "obrazloženi" prijedlog za pritvor trebalo da bude priloženo i rješenje o prenosu nadležnosti - koje ne postoji, sve i kad bi takav prijedlog, NEZAKONITO odredio bilo koji sudija, u tom slučaju bi mi se moralo omogućiti pravo žalbe u roku od 24 sata po kojoj bi odlučivalo TROČLANO sudsko vijeće iz Okružnog suda u Istočnom Sarajevu a koji nije bio predviđen planovima bande ubica te je zločinac Borovčanin odlučio da izdejstvuje lov na mene, lažući i sopstvenim službenicima i pripadnicima MUP-a da je Vrhovni sud RS, po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini, prenio nadležnost na Sud u Sokocu. Prema ovoj opciji sam javno u prisustvu sudije B.M. te daktilografa i 3 sudska policajca upitao zbog čega tužilac, tada prisutni M.Đ. ne zatraži pritvor čime bi se sve ovo završilo za 3 dana, obrazloživši prisutnima zakonsku proceduru koju sam upravo opisao. Nevezano za razbojništva sudske policije o tome sam više puta pisao i na druge adrese kao što je recimo u prilogu "Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS" u kome sam taj dio uokvirio pravougaonikom pri dnu dokumenta. Istu temu sam pomenuo i u dokazu "Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige" koji prilažem kao pdf fajl iz koga sa strane 3 citiram dio, takođe označen crvenom bojom : "...predložio sam i ponavljam da bih prihvatio dobrovoljno, isključivo mjeru pritvora, koja mi se može dostaviti i putem mejla, te bih odmah postupio po uputama iz tog obavještenja. Ali to bi naravno za tužilaštvo bilo mnogo teže izvodljivo jer bi morali obrazložiti zbog čega traže takvu mjeru i priložiti dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnosti što je za njih nemoguća misija." I na kraju sam o ovim podmuklim mainacijama obavjestio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, nakon čega su konačno prestali pokušaji da budem ubijen pomoću nelegalnih predmeta iz tog područja. Iz sadržaja priloga "Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu", izdvajam dio uokviren pravougaonikom na dnu druge strane. `Koristi se u zakonu nepostojeći pojam "trajna naredba" a izbjegava se mjera pritvora koja je predviđena upravo iz razloga što bi prijedlog trebalo obrazložiti i opravdati nadležnost dokumentom što sudija ne bi mogao prihvatiti pa čak i da se to desi poslije moje žalbe koja mi se mora omogućiti u roku od 24 sata u sve bi bio uključen viši sud te bi kriminalni plan bio razotkriven i prekinut. S obzirom da je više lica bilo angažovano da me kontaktira i pokuša odvesti na udaljenu teritoriju sa raznoraznim izgovorima bio sam siguran da je sve nezakonito sa ciljem moje likvidacije pa sam o svemu upoznao sestru i prijatelje kako bi spriječio plan mafijaškog klana.` Direktor sudske policije sad ima priliku da se distancira od navedenog kriminalca Borovčanin Danka, koji osim što je pokušavao da organizuje moje ubistvo, godinama sprečava dostavljenje dokaza i razotkrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, primjenjujući fašističke metode i instukcije šefa kartela Dodik Milorada javno izdate pred kamerama da "njihovi ljudi u institucijama vode borbu protiv lica iz CRNE KNJIGE" i da to moraju da urade" što su na djelu pokazali pripadnici ZORS, 27.09.2018. i u drugim prilikama, sve do toga da su me - bijesni zbog više neuspjelih pokušaja "zadesne smrti" napali fizički, vrijeđali, psovali i prijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina. Samo ovaj mali dio razbojništava je i više nego dovoljan da potpuno osnovano nazivam kompletnu RS, mafijaškim kartelom, navezano za dokaze o brojnim monstruoznim zločinima koje objavljuje novinar S.V. a podvlačim i činjenicu da me je sa ciljem prikrivanja ubistva nevine djevojčice, komanda sudske policije opisivala u dokumentima kao ludaka, poremećenog psihopatu i narkomana, smišljeno prešutkujući i prikrivajući činjenicu da sam donosio fotografije i sam materijalni dokaz ubistva za koji se pod pritiskom suda, okružni tužilac izjašnjava pismeno tek 2017-t da "NEMA SAZNANJA" o tome. Zasluga za to organizovanje prikrivanje zločina je direktno na komandi sudske policije i direktoru koji ima poslednju priliku da se distancira od kartela i dostavi mi na mejl podatke koje sam ranije već tražio a sada ponavljam uz podnaslov :

KO JE ODGOVORAN ZA NOVE ŽRTVE MAFIJAŠKOG KARTELA

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Upozorenje i zahtjev komandi sudske policije 08.04.2020.; Aco Makedonac, dvostruki ubica u pokušaju, perač narkonovca i narkodiler uhapšen, Dodik, Aco Makedonac, Nikolić, Elez, Šaja, Kriminalcima nema mjesta i neće ih biti u MUP-u, Lukač otkrio nove dokaze, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; In memoriam L.B.; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Prijedlog komande SP od 06.03.2018.; OSIS 014-0-SU-22-000088 od 24.02.2020.; Prijedlozi i zahtjevi u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Obavjest - žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Obavjest i zahtjev sudu u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.; Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; “Pahuljice” su zbrisale s lica zemlje bijeljinske porodice, `Tri ratna druga`, Trajanski konj od 300 evra, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Ratni zločinac obnavlja oružje, Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Prepiska sa informatorom A.D.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902