srijeda, 5. travnja 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

U poslednjih godinu dana je dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Politička volja i pravosudna mafija, (ZAHTJEV ZA POKRETANJE ISTRAGE) od 25.08.2021. i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE Na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da Glavnom republičkom tužiocu RJTRS ili nekom od tužilaca RJTRS, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je RJTRS, nakon mog ZAHTJEV-A ZA POKRETANJE ISTRAGE sa podnaslovom "Politička volja i pravosudna mafija" od 25.08.2021. preduzelo sve potrebne mjere za zaštitu službenika RJTRS i drugih pripadnika pravosudnih organa ? 3. Da li je RJTRS ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a što je opisano u materijalu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" dostavljenom uz pomenuti zahtjev ? 4. Da li je RJTRS ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." a što je takođe dostavljeno u materijalu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" ? 5. Da li je RJTRS ustanovilo koji su službenici PS Bijeljina II odgovorni i po čijim su nalozima činili krivična djela 27.09.2018. što je pravosnažno konstatovano dokazom "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" u predmetu pred sudom u Bijeljini a takođe dostavljeno kao prilog zahtjeva sa podnaslovom "Politička volja i pravosudna mafija" ? 6. Da li će Glavni republički tužilac RJTRS, odnosno RJTRS, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti do 01.12.2022. a najkasnije u roku od 15 dana te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Ističem prije svega da u vrijeme pisanja zahtjeva "Politička volja i pravosudna mafija" nisam imao informacije na koji način je došlo do smrti g. Luke Borovčanina te sam pri dnu treće strane samo naveo da je : "...odlukom VSTV-a, bivši predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, smjenjen sa te pozicije 21.03.2021. a sahranjen samo 6 dana kasnije 27.03.2021. bez ikakvih informacija o uzroku smrti.". Naknadno sam dobio usmene informacije da je sudija Borovčanin pronađen obješen te vezano za to skrećem pažnju na aferu iz 2017-te kada je pripadnicima pravosuđa prijećeno upravo vješanjima o čemu se oglasilo VSTV-e, priloženim saopštenjem iz 2017-te. Istovremeno su se sa tim ismijavali i pružali podršku prijetnjama, pripadnici mafijaških struktura u policiji, Mektić Dragan te inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "`False flag` operacija"). Još prije napada na mene 22.05.2019. sam upozoravao da je mafijaški kartel spreman ubiti svakog svjedoka pa i sudije, okružne tužioce i policajce da bi "presjekao" veze sa nalogodavcima iz vrha režima. Zatim - konkretno u dopisu poslatom i na adresu Tužilaštva BIH, što se može vidjeti u prilogu "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." sam istakao između ostalog na dnu teksta da je potrebno : "...preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni.". Manje od mjesec dana kasnije je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog okružnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad, koga sam pomenuo na kraju druge strane pomenutog dopisa a na samom početku neposredno ispod naslova sam podsjetio da je prethodno :"...smrtno stradalo više osoba od kojih ističem okružnog tužioca Dragana Ninkovića, sudiju Luku Borovčanina i načelnika Radenka Bašića.".
U najmanje 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti a osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva. Povezanost stradalih osoba kao aktera ili svjedoka sa krivičnim djelima koje sam pominjao je u 3 slučaja vjerujem potpuno jasna, osim kod brutalne likvidacije načelnika Bašića o čemu sam ranije samo posredno opisivao vezu sa ciljem da jedan od glavnih krivaca ne bude upozoren te prikrije dokaze ili dodatno ugrozi živote drugih svjedoka. S obzirom da se u međuvremeno dodatno razotkrio o čemu sam podneo obimnu krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, nema više razloga da izostavljam njihova imena ta vam informativno šaljem i priloge iz kojih možete vidjeti na koji način su kriminalci - inspektor bloger Radovanović Borislav, Kostrešević Siniša i drugi, povezani sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa iz 2017-te, plasiranjem laži kriminalnim klanovima da sam "policijski doušnik" kako bi stvorili motive za moje ubistvo, te na kraju likvidacijom načelnika Bašića, koji je kao zaposleni na komandnom položaju u PU Prijedor, odakle je i Radovanović, imao pregled njegovih aktivnosti. Detalje o tome možete pročitati u prilozima : "VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.". Samo je dakle iz PU Prijedor, poslat formalan odgovor ali u kome piše da ne mogu - NEĆE da odgovore na pitanja da li sam ja saradnik - informator policije ili kako to opisuje lažljivac Radovanović, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara", čime se nastavlja sa višegodišnjim obmanama da "cinkarim" narko dilere a koji potom bivaju nagovarani da "smeće" ubiju.
Istovremeno je u poslednjih godinu dana, dostavljenim dokazima od Europola, razotkriveno da je skoro kompletna policija sastavni dio narko mafije, čije su vođe, komunicirale preko aplikacije SKY, za koju su vjerovali da je zaštićena i šifrovana a u stvari im je podmetnuta smišljeno kao sredstvo za prikupljanje podataka o kriminalnim radnjama šefova kartela u policiji i ortaka sa ulice čije grupe formiraju, organizuju, štite i upravljaju njima upravo zlikovci iz policije. Može se vidjeti da sam mnogo prije nego su stigli pomenuti dokazi iz Europola u svom zahtjevu za pokretanje istrage od 25.08.2021. ali i ranijim, opisivao zločine i monstruoznost kriminalaca iz policije - citiram opis sa dna prve strane : "Svi su oni u potpunosti ili djelimično, povezani sa transportom narkotika, koji preko takozvanih "Škaljarskog" i "Kavačkog" klana, biva djelom prebacivan preko zemalja na Balkanu dalje prema zemljama na sjeveru i zapadu Evrope a djelom distribuiran po gradovima i ulicama u BIH, gdje lokalni narko dileri pod kontrolom mafijaških bosova iz kriminalističke policije, rasturaju narkotike manjim grupama i pojedincima, koje su prethodno sami uvukli u ovisnost, djelovanjem svojih doušnika i informatora, preko navijačkih grupa i slično.". Pošto u međuvremenu nije preduzeto ništa da bi zločinci iz policije bili pohapšeni i procesuirani, ubili su i pripadnika MUP-a, načelnika Bašića a onda to iskoristili kao izgovor za nezakonite radnje pod komandom šefova bande, Dodik Milorada, Siniše Kostreševića i drugih a koje su saopštenjem osudili i pripadnici tužilaštva, što vam je vjerujem poznato.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Politička volja i pravosudna mafija, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor i Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902