četvrtak, 5. listopada 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA

Krivična prijava protiv Čolovića, Radovanovića i saučesnika
Sumnjive smrti nisu počele sa slučajevima koje sam naveo, nego su se događale i ranije a za ovu temu je posebno značajna `smrt` bivšeg vlasnika Bobar grupe 30.09.2014. - tačno na dan kada je njegova "Bobar banka" imala rok nadoknaditi desetine miliona maraka koje je prethodno opljačkao mafijaški kartel. Podatke o ubistvu Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu sam lično poslao Interpolu preko više posrednika, čime sam uzrokovao propast "Bobar carstva" i bijes mafijaškog režima koji me je nesumnjivo upisao na visoko mjesto u svojoj nacističkoj "crnoj knjizi" a kriminalne radnje koje ću opisati naravno nemaju nikakve veze sa zakonom nego su primjer u praksi kako članovi mafije izvršavaju naloge šefova bande...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. i drugi dokumenti, navedeni u popisu priloga.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA

Za krivična djela : "Terorizam, Samovlašće, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Falsifikovanje" i druga...
Istovremeno se vezano za disciplinske prekršaje više lica, kompletan materijal dostavlja i :

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Informativno se dostavlja i za : RJTRS, OJTIS, OJT PRIJEDOR, OJT BIJELJINA, OSNOVNI SUD U SOKOCU.
Sa napomenom da mi nisu poznata imena odgovornih lica iz SIPA i Tužilaštva za opstruisanje istrage i saučesništvo sa pripadnicima terorističke organizacije koja je odgovorna za upućivanje prijetnji pripadnicima VSTV-a, koje se pominje u prilogu "VSTV - saopštenje 14.08.2017." ali i za stradanja više svjedoka, povezanih sa tim u narednom periodu - sve do danas. Stoga i ne dostavljam pritužbu preko predviđenog obrasca ali za UDT, neće biti problem ustanoviti koje su sve odgovorne osobe u konkretnom slučaju. Pri tome ne mislim na događaje iz 2017-te, niti na krivična djela, nego na odgovornost tužilaca koji su morali postupati službeno u narednom periodu a obavezni su da procesuiraju počinioce i danas. Pozivam sve državne tužioce i sudije koji nisu umješani u zločine ili bar nisu u ozbiljne - da ne pružaju pomoć i ne prikrivaju kriminalce čije su ruke krvave do ramena.
Vezano za to ističem da sam još dok su svjedoci bili živi, prvo u OJT Bijeljina, usmeno prijavio napad i prijetnje ubistvom 22.05.2019. a potom predao i pismeno - prilog "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" kako se može vidjeti po prijemnom pečatu 24.05.2019. a desetak dana kasnije sam je dostavio i Tužilaštvu bih uz "Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom" od 04.06.2019. Prethodno sam poslao krivičnu prijavu "Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom" 22.10.2018. gdje je bio opisan dio krivičnih djela bez detalja koje sam otkrio u međuvremenu.
Pošto sam fizički napadnut i prijetio mi je ubistvom, pripadnik takozvanog MUP-a RS-e u sred zgrade PU Bijeljina i uz prisustvo 4 uniformisana službenika, koji nisu spriječili napad, odbili su sačiniti zabilješku nakon što je napadač pobjegao na sprat i otkriti njegovo ime tu se ne radi o ubilačkim namjerama fizičke osobe nego je napadač i ubica kompletan MUP, posebno kad se ima u vidu da skoro već 4 godine prikriva ime konkretnog napadača a pokušaje ubistva prethodnih godina da i ne pominjem.
Nadalje - pošto po mojoj prijavi od 24.05.2019. sve uz gomile prisutnih svjedoka, nije reagovalo ni OJT Bijeljina ni RJTRS a ni Tužilaštvo BIH, nego združenim snagama štite kartel i novac koji su opljačkali, time je napadač na mene i ubica, kompletna RS i kompletna BIH te svakog službenika, počev od portira na ulazima, preko inspektora, ministara itd do predsjednika vlada i entiteta, tretiram kao ubicu u pokušaju - pomahnitalog manijaka koji vitla mačem sa namjerom da mi odsječe glavu.
Odgovornost svih službenika je uostalom propisana KZBIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te ću se u slučaju bilo kakvog novog napada na mene, braniti lično golim rukama iste sekunde, pošto sam se uvjerio i pred sudom dokazao da zločince iz policije ne treba zvati i uvjeravati ih da rade posao za koji su plaćeni i obavezni zakonom. Umjesto toga služe šefovima mafije, falsifikuju dokumentaciju i čine brojna krivična djela sve do likvidacija nevinih građana i svojih kolega.

OBRAZLOŽENJE - ČINJENICE I DOKAZI

Kako se može vidjeti iz priloga "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" od 30.01.2023. na drugoj strani se navodi da poslije više od 5 godina, nakon što je izdato "VSTV - saopštenje 14.08.2017." nema nikakvih rezultata o počiniocima i što je važnije o nalogodavcima, ozbiljnih prijetnji po živote sudija i državnih tužilaca a u međuvremenu su samo iz navedene struke, stradali svjedoci : g. Ninković Dragan iz OJTIS, potom sudija Luka Borovčanin iz Sokoca te g. Debeljević Milorad iz OJT Bijeljina. Kada se tome dodaju načelnik Radenko Bašić i policajci Adis Šehović i Davor Vujinović to je već 6 žrtava od kojih bar 5 stradalih nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o likvidacijama.
Od svih stradanja svjedoka jedino za g. Debeljevića nemam podatke o uzroku smrti jer ih nisam ni pokušavao otkriti no činjenica je da sam manje od mjesec dana prije njegove smrti poslao dopis u OJT Bijeljina, upozorivši na opasnost po službenike, pomenuvši konkretno i g. Debeljević Milorada a potom sam samo nekoliko dana pred njegovu smrt 29.06.2022. išao do PU Bijeljina, (gdje `nije bilo` nikoga iz komandnog vrha u sred radnog vremena a ni inspektora) te sam upozorio službenike na ulazu da su ugroženi inspektori Minić i Stanišić, kao i svi drugi upoznati sa detaljima krivičnih djela, počev od ubistva Ivone Bajo do danas a o čemu je pomenuti zamjenik glavnog tužioca u OJT Bijeljina, znao sve detalje i imena odgovornih kriminalaca.
Sumnjive smrti nisu počele sa slučajevima koje sam naveo, nego su se događale i ranije a za ovu temu je posebno značajna `smrt` bivšeg vlasnika Bobar grupe 30.09.2014. - tačno na dan kada je njegova "Bobar banka" imala rok nadoknaditi desetine miliona maraka koje je prethodno opljačkao mafijaški kartel. Podatke o ubistvu Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu sam lično poslao Interpolu preko više posrednika, čime sam uzrokovao propast "Bobar carstva" i bijes mafijaškog režima koji me je nesumnjivo upisao na visoko mjesto u svojoj nacističkoj "crnoj knjizi" a kriminalne radnje koje ću opisati naravno nemaju nikakve veze sa zakonom nego su primjer u praksi kako članovi mafije izvršavaju naloge šefova bande.
Ubistva drugih lica, koja nisu direktno povezana sa događajima, kao što su David Dragičević, Slaviša Krunić, Miloš Ostojić, Edin Zejčirović itd su takođe posljedica sprege policije i kriminalnih grupa koje su stvorili te zaštite koju im pružaju pojedini državni tužioci.
Čolović Rajko je tada kao glavni okružni tužilac u OJTIS, formirao predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" lažirajući nadležnost (o čemu ću izneti dokaze u nastavku) a potom pune 2 godine, korištenjem "posebnih istražnih radnji" pokušavao da sa saučesnicima pripremi moje ubistvo te alternativno da mi napakuju neko ozbiljnije krivično djelo što je vjerovatno glavni razlog da su instruisali jednog od provokatora da upućuje prijetnje baš prema pripadnicima VSTV-a, kako bi zbog njihove lokacije, mjesta stanovanja provokatora i komunikacije sa mnom te lokacije samog OJTIS-u, mogao steći realnu nadležnost, pri čemu je `samo` trebalo da meni prikače odgovornost za prijetnje ili terorizam.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih sam došao, istraga o prijetnjama vješanjem pripadnicima VSTV-a je nakon intervencije i pritisaka na Tužilaštvo BIH, premještena u RJTRS a potom na neko od OJT u RS, pretpostavljam u OJTIS-o, koje je i odgovorno za stvaranje grupa provokatora, preko kojih su se pripremale likvidacije i upućivale pomenute prijetnje. U nastavku ću izneti dokaze o radnjama bivšeg glavnog tužioca u OJTIS, Rajka Čolovića i inspektor blogera, Radovanović Borislava, koji su kao članovi zločinačke organizacije, pokušavali godinama da me ubiju a kada to nije uspjelo, prešlo se na likvidacije svjedoka tog i drugih ozbiljnih krivičnih djela.
Pomenuti dvojac je naravno samo dio mnogo većeg mafijaškog klana i moguće da se čak nisu lično ni sretali iako su radili za iste ciljeve no sada ću se bazirati uglavnom na događaje u kojima uloge imaju oni. Motiv mafijaškog kartela da me ubije je činjenica da sam u potpunosti razotkrio njihov zločin - teško ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Dio materijala iz koga se to može vidjeti je sadržan u PDF fajlu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" a koji sam više puta dostavljao kao prilog nekih prethodnih prijava kao što je "Kakve zločine i zbog čega prikriva policija" od 03.11.2021. naslovljena `NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH`.
Stoga zbog ograničenja u količini dokumentacije ne prilažem sada te dokaze nego ću ukratko opisati njihov značaj uz podsjećanje da uprkos tome što je MUP obavezan prema ZOPIUP-a da postupa po uputama i smjernicama predsjednika republike to nije učinjeno iako je dopis nastao u vrijeme vanrednog stanja što dodatno pojačava autoritet i ovlasti predsjednika RS.
Na trećoj strani pomenutog dopisa su snimci dječjeg ruksaka - materijalnog dokaza ubistva, koji je policija sa saučesnicima uklonila sa smrtno ranjene djevojčice, oprala ostatak presječenog kaiša benzinom te su ga sakrili od tužilaštva, porodice i javnosti, kako bi zaštitili mafijaške poslove preko Bobar banke i kompletne Bobar grupe a koji su djelimično razotkriveni prethodnih godina.
Na strani 4 je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." u kome je sudski konstatovano stanje materijalnog dokaza dok je na strani 5 "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o pomenutim u zapisniku konstatovanim oštećenjima i vidljivim na snimcima jer policija to nije evidentirala.
U nastavku na stranama 6, 7 i 8 su moji pismeni zahtjevi MUP-u, od kojih je prvi još iz 2011-e, vezano za pomenuti materijalni dokaz na šta nikada nije odgovoreno, niti su preduzete bilo kakve radnje da se odgovorni sankcionišu nego su umjesto toga uslijedile kontinuirane aktivnosti mafijaškog kartela unutar MUP-a, počev od zastrašivanja, montiranjima izmišljenih krivičnih djela i na kraju pokušajima likvidacija za šta su korišteni podaci prikupljeni "posebnim istražnim radnjama".
Napominjem da su i životi ovde prijavljenih sada u opasnosti kao i svih svjedoka te predlažem da Tužilaštvo BIH ali i UDT, hitno reaguju i saslušaju ova 2 pripadnika kartela te shodno njihovim reakcijama, odnosno spremnosti da razotkriju inspiratore i nalogodavce, prilagode svoje dalje postupanje. S obzirom da prethodni PDF fajl te još neke druge ne prilažem sada zbog ograničenja u slanju podataka na mejlove nego ih samo opisujem, ukoliko bilo ko želi da mu dostavim neki dodatni dokument, posebno iz tužilaštva - profesionalno ali i neki od svjedoka, koji smatraju da im je ugrožena sigurnost, može da ih zatraži preko mejlova navedenih u sastavu moje adrese.
Vezano za "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" ukazujem da se iz sadržaja vidi kako prijavljeni Rajko Čolović kao tadašnji glavni okružni tužilac u OJTIS te tadašnji predsjednik suda L.B. nisu postupili prema nalogu VSTV-a i nisu dostavili nikakve kopije rješanja o dodjeli nadležnosti za predmete koje su formirali u prema zakonu nenadležnim organima.
Vidljivo je da se u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." traži KOPIJA ODLUKE NA OSNOVU KOJE OJTIS I SUD U SOKUCU ZASNIVAJU SVOJU `NADLEŽNOST` a ne neka "IZJAŠNJENJA - INFORMACIJE" koje uz to sadrže i laži.
S obzirom na to da je tadašnji predsjednik suda L.B. u međuvremenu stradao - obješen je na način kako je prijećeno u pomenutoj aferi iz 2017-te, neću ukazivati na njegove propuste direktno, nego samo na ono što je uzrokovano manipulacijama g. Rajka Čolovića i Borislava Radovanovića, odnosno navešću detalje kojima bi ih žrtve mogle teretiti a što je jasan motiv za činjenje novih krivičnih djela.
Iz priloga "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." (a koji planski tada nisam ni pominjao da imam) se vidi da ne postoji nijedan krivični predmet u kome sam stranka u postupku što znači da Osnovni sud u Sokocu, nikako nije mogao djelovati na teritoriji Bjeljine jer je nadležnost jasno defionisana ZKP-u i Zakonom o sudovima a ni OJTIS-u nije dobilo nikakvu krivičnu prijavu protiv mene nego moju krivičnu prijavu protiv više lica za sačinjavanje i puštanje u promet falsifikata sudskog rješenja o čemu sam detalje opisao uz dokaze u nedavnoj prijavi pod nazivom "Zahtjev i krivična prijava Pravobranilaštvu RS".
Ovi detalji su bitni jer je jedan od odgovornih za falsifikovanje, načelnik sudske policije Danko Borovčanin, ispričao laž službenicima da je navodno "Osnovni sud u Bijeljini zatražio izuzeće te je Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti na Osnovni sud u Sokocu" a detalje o razbojničkom terorističkom napadu na mene 27.09.2018. sam dokazao u sudskom postupku iz koga prilažem "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" dok je kompletan spis, dokaz smišljenog pokušaja ubistva.
Republika Srpska, koja me je tog dana napala na ulicama Bijeljine, preko svojih terorističkih servisa MUP-a RS i Sudske policije te nenadležnih OJTIS i Suda u Sokocu a bez prema sopstvenim zakonima obavezujućih rješenja o dodjeli nadležnosti iz RJTRS i Vrhovnog suda RS, ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda. Uostalom, imali smo postupak `80 0 Pr 100636 18 Pr` pred sudom u Bijeljini, kada sam dokazao razbojništvo RS no prethodno sam pismeno pozvao i zahtijevao i od MUP-a i Sudske policije, te suda u Sokocu i od OJTIS da dostave sudu dokaze o pravnom osnovu za svoje djelovanje te pošto niko od njih to nije učinio a i ne može jer ne postoje, ostaje činjenica da je kompletna RS ali i BIH obična lokalna banda u službi internacionalne mafije. To što ima i poštenih službenika - profesionalaca, koji nisu dio mafije ne mjenja suštinu i karakter bande.
Iz priloga "Zahtjev za informacije 112" se takođe može vidjeti da sam tražio "KOPIJU" navodne `ODLUKE` na osnovu koje kao mjesno nenadležni tvrde da su dobili nadležnost što ponavljam nije dostavljeno ni VSTV-u a kamoli meni. Osim toga u sastavu materijala koje sam dobio od VSTV kao priloge rješenja od 30.01.2023. na trećoj strani PDF fajla je moj dokument pod nazivom "PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS" pisan 03.10.2018. u kome sam jasno napomenuo da :
"Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Kao jedini prilog uz taj dopis a što se i vidi na dnu - sam dostavio dokaz "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji se nalazi na četvrtoj strani PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" odnosno, odgovorni za lažiranje nadležnosti su shvatili da ja imam dokaze o njihovom pokušaju lažiranja nadležnosti i prema tome prilagodili dalje radnje. Konkretno u dokumentu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." napisano je doslovno slijedeće :
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"
TIME SAM DOKAZAO VSTV-U DA OJTIS NIJE DOBILO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU, KOJI SU NEZAKONITO OTVORILI PROTIV MENE, NEGO SE NAPROTIV RADI O MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI PROTIV VIŠE LICA, ČIJA KRIVIČNA DJELA JE ČOLOVIĆ POKUŠAVAO PRIKRITI.

PRILOZI

VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije 112, Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Potpisi i pečati, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije 122, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902