srijeda, 25. listopada 2023.

ORTACI IZ RAZBOJNIČKE BANDE SA DIVLJEG ISTOKA

Ortaci iz razbojničke bande sa divljeg istoka
Odgovor na "ZAHTJEV I JAVNI POZIV" nikada nisam dobio a umjesto toga je okružni tužilac D.N. kao svjedok svega ovoga i brojnih drugih zločina Rajka Čolovića, desetak dana kasnije 30.06.2020. dobio metak u glavu a što se pokušavalo predstaviti kao samoubistvo. Kad se tome doda podatak da se od javnosti skriva vješanje sudije L.B. te je objavljena samo vijest o "smrti" postaje sve jasnije da vrh mafijaškog kartela, uklanja dokaze i likvidira svjedoke koji bi mogli ispričati odakle je stigao nalog da pripadnici mafije "vode borbu protiv lica, koja ih ometaju u poslovima" odnosno pljačkanju naroda...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Veza : VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. i drugi dokumenti, navedeni u popisu priloga.

ORTACI IZ RAZBOJNIČKE BANDE SA DIVLJEG ISTOKA

Za krivična djela : "Terorizam, Samovlašće, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Organizirani kriminal, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Falsifikovanje" i druga...
Istovremeno se vezano za disciplinske prekršaje više lica, kompletan materijal dostavlja i :

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Informativno se dostavlja i za : RJTRS, OJTIS, OJT PRIJEDOR, OJT BIJELJINA, OSNOVNI SUD U SOKOCU.
NASTAVAK TEKSTA "KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ČOLOVIĆA, RADOVANOVIĆA I SAUČESNIKA" :

Veoma je važna i činjenica da glavnu odgovornost za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koji je predmet te prijave, ima načelnik OCSP, Borovčanin Danko, koji je sa područja Istočnog Sarajeva, kao i inspektor Marković Dragoslav, koji je sa saučesnicima sakrio materijalni dokaz ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika policijske narko mafije u Bobar grupu te im je logičan izbor ortaka iz rodnog kraja, odakle uostalom i pristižu tone narkotika svake godine - odnosno prelaze iz Federacije BIH u RS, upravo na teritoriji pod kontrolom OJTIS.
Prije daljeg objašnjenja ću citirati zahtjeve koje sam izneo u tom dopisu :
"- Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku i po osnovu prava iz ZOSPI-a, što sam tražio više puta od 27.06.2017. i pravima iz ustava RS i zakona, dostavi kopiju odluke, rješenja, akta, dopisa ili kako ga već nazivaju na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i koji smišljeno prikrivaju više od 15 mjeseci pokušavajući prikriti da su nezakonito montirali nadležnost, odnosno optužnicu. - Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da Osnovnom sudu u Sokocu dostavi dokument na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 te da mi i sud pošalje kopiju tog dokumenta kako bi se uvjerili da je identičan. - Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku uruči dokaze koje su predložili u postupku. - Zahtijevam da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS obustave sve dok OJT Istočno Sarajevo ne uruči sudu dokaz da su Zdenku Baji, dostavili dokument o svojoj nadležnosti u predmetu T17 0 KT 0006630 15, zbog očigledne činjenice da OJT Istočno Sarajevo nema nadležnost a što sam dokazao dostavljanjem kopije potekle od Glavnog republičkog tužioca. - Predlažem da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS odgode za najmanje 30 dana, zbog izuzetno teških zdravstvenih tegoba, prije svega sa disanjem uzrokovanih alergijom na ambroziju koja se javlje svake godine u periodu od polovine avgusta do polovine novembra a u šta se i sud mogao uvjeriti. - Predlažem da sud odredi mjeru pritvora za mene po zakonom propisanoj proceduri, jer osim navedenih problema od alergije, dolazi i do mučnine i povraćanja prilikom transporta, što se desilo oba puta za vrijeme dovođenja u vozilu sudske policije a autobus sam 27.09.2018. morao napustiti u Milićima i snalaziti se kako mogu za povratak u Bijeljinu."
Na kraju sam velikom slovima napisao da bih istakao važnost :
"PRIMJERAK ODLUKE REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA "T12 0 KTA 0000398 15 OD 01.06.2015." SAM DOBIO PO PISMENOM ZAHTJEVU OD GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA RS I TOM ODLUKOM SE U OJT ISTOČNO SARAJEVO DODJELJUJE U RAD MOJA KRIVIČNA PRIJAVA A NE PRIJAVA PROTIV MENE TE POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA JE UZ OPTUŽNICU SUDU NA POTVRDU SMIŠLJENO PRILOŽEN FALSIFIKAT ILI JE U PITANJU GREŠKA U SPAJANJU DOKUMENATA ŠTO JE MALO VJEROVATNO S OBZIROM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO UPORNO POSLIJE VIŠE ZAHTJEVA KRIJE TAJ DOKUMENT."
Ovde je posebno važan dio u kome navodim mogućnost da je "UZ OPTUŽNICU SUDU NA POTVRDU SMIŠLJENO PRILOŽEN FALSIFIKAT" što s obzirom da sudija B.M. nijednog trenutka nije imala u spisu ne samo navodnu odluku o dodjeli nadležnosti u OJTIS bilo kakve prijave protiv mene, nego nijedan navodni dokaz krivičnog djela "povreda ugleda suda" te pošto je obješen bivši predsjednik suda L.B. koji je navodno vidio to rješenje, stvoreni su uslovi da ovde prijavljeni g. Rajko Čolović, može glumiti naivnost i svaliti krivicu na preminulog L.B. ili drugačije rečeno imao je interesa da stradaju i sudija L.B. ali i OJT g. Dragan Ninković, koji je svjedok mahinacija Rajka Čolovića na predmetu još od 2015-te.
Na strani 5 PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima" se nalazi "INFORMACIJA" tadašnjeg predsjednika L.B. pisana 17.10.2018. što je značajan datum, čiju ću važnost pojasniti kasnije ali prvo skrećem pažnju na laž da "sam tražene informacije ranije dobio".
Dakle, kad se ima u vidu da sam tražio kopije rješanja - odluka ili kako god da ih zovu a ne bilo kakve informacije i posebno imajući u vidu da je neposredno prije toga pokušano moje ubistvo 27.09.2018. uz više "sitnijih" krivičnih djela, onda je dostavljanje "izjašnjenja postupajućeg sudije" odnosno `odgovora na zahtjev` pisanog 26.07.2018. prije svega neprimjereno i beskorisno tim prije što se ni tada ne dostavlja kopija odluke o nadležnosti, koju sam i tada tražio, nego se samo tvrdi da postoji neki akt od 01.06.2015. - vidljivo na strani 6 PDF fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima".
Osim što sam se lično sreo sa sudijom B.M. 27.09.2018. i tražio da mi se uruče dokazi i navodno rješenje o prenosu nadležnosti, saopšteno mi je da u spisu suda nema ni rješenja niti ijednog dokaza te je sudija tražila od prisutnog tužioca čak 2 puta da preda dokaze sudu na kopiranje što je isti odbijao, izgovarajući se da nema pojma o predmetu koji je došao da "zastupa" jer samo mjenja kolegicu.
U nastavki je na stranama 9 - 11, zapisnik sa glavnog pretresa od tog dana 27.09.2018. koji je samo djelimično tačan na šta uopšte neću trošiti vrijeme osim činjenice da sam morao prethodno dobiti sve dokaze da bih tek onda prema ZKP-u izneo svoju odbranu i predložio dokaze. No ovde je važan detalj da je nastavak zakazan za 17.10.2018. što je upravo dan kada tadašnji predsjednik suda L.B. sačinjava svoje prethodno opisano "izjašnjenje" a na strani 12, istog PDF fajla se vidi da je tadašnji glavni tužilac Rajko Čolović, svoju "INFORMACIJU" napisao 2 dana kasnije 19.10.2018. kada je već imao podatke o tome šta je napisao predsjednik suda L.B. koga je prethodno obmanjivao.
Pošto je dakle, nastavak nezakonitog postupka zakazan za 17.10.2018. plan Čolovića, Radovanovića i ortaka je bio da me tada nakon izlaska iz zgrade ubiju njihovi saučesnici iz narko klanova a pošto nisam otišao, Čolović Rajko sačinjava dopise tek 19.10.2018. na takav način da svaljuje svu odgovornost na predsjednika suda koji će biti kasnije obješen.
Što se tiče klanova koji su angažovani da me ubiju i aktivnosti kriminalca Čolovića, nije navažna ni činjenica da su pripadnici specijalne policije za vrijeme rata 1992-e, ubili preko 20 civila u Bijeljini od kojih 7-oro djece a potom iz kasarne, evakuisani helikopterima MUP-a RS na teritoriju Istočnog Sarajeva, odakle su i došli. Šta je tada radio Čolović a šta Borovčanin, (Danko - načelnik sudske policije ali i drugi) nije nebitno ali je nesumnjivo da Čolović i mnogi drugi imaju odgovornost za naprocesuiranje ubica od kojih kasnije mogu tražiti protiv usluge u vidu novih likvidacija.
Vidljivo je da u samoj "INFORMACIJI" za VSTV-e ne iznosi ništa konkretno a takođe u prilozima ne dostavlje kopiju rješenja o navodnoj nadležnosti koju je VSTV-e tražilo, nego prilaže sopstveni dopis It-17/18 od 19.10.2018. odnosno sačinjen istog dana a koji se nalazi na narednoj 13-oj strani fajla "VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima".
Kada se pročita sadržaj dopisa `It-17/18` vidi se da g. Čolović Rajko ne dostavlja kopiju koja je tražena nego svaljuje odgovornost na sud, lažući da je "nadležan za davanje svih informacija nakon potvrđivanja optužnice" iako dobro zna da nije tako te da u spisu suda nema nijednog dokumenta tužilaštva pa ni navodne odluke o dodjeli nadležnosti.
Da je ova moja tvrdnja istinita, vidljivo je iz priloga "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018." gdje je na drugoj strani na kraju navedeno citiram "da se tužiocu vraćaju dokazi" a usput podsjećam da je samo 6 dana kasnije ubijen David Dragičević što pokazuje da se paralelno radilo na pripremi više likvidacija.
Iz ovoga je jasno da sudija B.M. zaista nije u spisu imala nijedan dokument tužilaštva pa ni falsifikat o nadležnosti a ja mogu potvrditi da nijedan "dokaz" nisam dobio 12.03.2018. te da nisam vidio niti mi je uručena "ODLUKA" o navodnoj dodjeli nadležnosti ali nisam vidio ni okružnog tužioca g. Stanka Nuića, jer nije bio uopšte u sudu, odnosno njegove riječi i prisutnost su LAŽIRANE, što se može vidjeti i po potpisima prisutnih, gdje ne samo da nema potpisa tog tužioca, nego nije ni štampano upisano njegovo ime na dnu.
Osim ovog dokumenta i mene, svjedok da je prisutnost OJT Stanka Nuića lažirana je i prisutna zapisničar Tanja Delić, 2 sudska policajca iz OCSP Bijeljina, Jovašević Vjekoslav i Maksimović Goran ali i sam g. Stanko Nuić, može i treba ispričati Tužilaštvu BIH i UDT-a, gdje se nalazio tog dana. No ovde je od svega važnija činjenica da nikakvih dokaza nije bilo u spisu te ako tog dana nije bio prisutan tužilac, odnosno, nisu mu tada vraćeni dokazi, (uz opasku - zašto se uopšte vraćaju sem da obmanu sudiju B.M.) pitanje je da li je ikada predsjednik suda L.B. vidio ikakav dokument o "dodjeli nadležnosti" u OJTIS ili mu je predat neki falsifikat, kako sam nagovjestio kao mogućnost u opisanom dokazu "PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS".
Kako je nesporno da je OJTIS, odnosno Rajko Čolović odgovoran za to što je još 2015-te, formiran nezakoniti predmet protiv mene uz primjenu takođe nelegalnih "posebnih istražnih radnji" vješanje aktera događaja i svjedoka sudije L.B. je stvorilo uslove da svu odgovornost prebacuje na njega odnosno na sud, lažno tvrdeći da je samo sud nadležan za davanje informacija. Ovo ne ponavljam tek tako nego zato što sam skoro godinu i po ranije odmah nakon prvog poziva, poslao "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." te "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." koje prilažem.
Iako su sve 4 tačke iz zahtjeva jako važne, izdvajam onu pod brojem 2 gdje jasno tražim "KOPIJU RJEŠENJA O NADLEŽNOSTI OJTIS PO OVOM PREDMETU" a u dopisu "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017." osim kršenja zakona na koje sam upozorio i pokušaje mog ubistva, podvukao sam na kraju, (ono što je predviđeno zakonom) da ćemo se sresti na sudu koji je najbliži mom mjestu boravka, odnosno to je Osnovni sud u Bijeljini.
Time sam pokazao kriminalcu Rajku Čoloviću da poznajem zakon i on nije dozvolio ni tada da mi se dostavi bilo kakav dokument, što potpuno obesmišljava njegove laži i izgovore koje je pisao 16 mjeseci kasnije 19.10.2018. nakon više pokušaja da me ubiju.
Da li je formalno potpisani okružni tužilac J.T. uopšte ikada vidjela neko stvarno ili falsifikovano rješenje o prenosu nadležnosti, nisam dobio nikakvu informaciju no na osnovu dokumenata koje imam i činjenice da nikada nije objavljena na njihovom zvaničnom sajtu, postoji osnovana sumnja da je optužnica protiv mene takođe falsifikovana, odnosno da je falsifikovan potpis pomenute tužiteljice što se može vidjeti na prilogu "Potpisi i pečati".
Kako se vidi iz zaglavlja, dostavio sam to na ruke za novoimenovanog GOJT i formalno postupajuće J.T. uz opise da je različit potpis, navodno iste osobe te da je očigledno i opis pored pečata načinjen na drugom računaru, gdje se kao šablon koristi podebljani font, kakav je na svim dokumentima Rajka Čolovića za razliku od poziva tužiteljice J.T. gdje se koristi normalni font.
Dana 20.06.2020. sam poslao "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl" što se može vidjeti u prilogu a u kome sam postavio više važnih pitanja, među kojima i ona koja se odnose na falsifikovanje potpisa tužiteljice.
Odgovor na "ZAHTJEV I JAVNI POZIV" nikada nisam dobio a umjesto toga je okružni tužilac D.N. kao svjedok svega ovoga i brojnih drugih zločina Rajka Čolovića, desetak dana kasnije 30.06.2020. dobio metak u glavu a što se pokušavalo predstaviti kao samoubistvo. Kad se tome doda podatak da se od javnosti skriva vješanje sudije L.B. te je objavljena samo vijest o "smrti" postaje sve jasnije da vrh mafijaškog kartela, uklanja dokaze i likvidira svjedoke koji bi mogli ispričati odakle je stigao nalog da pripadnici mafije "vode borbu protiv lica, koja ih ometaju u poslovima" odnosno pljačkanju naroda.
U nastavku ću pojasniti vezu inspektor blogera Radovanović Borislava sa opisanom dešavanjima i u svrhu toga prilažem njegov tekst, kome sam dao alternativni naziv "`False flag` operacija" s obzirom da original sadrži jedno lično ime.
U tom članku, inspektor bloger Radovanović se ismijava nad žrtvama prijetnji te bukvalno opravdava i podstiče terorizam riječima, koje prenosim doslovnu uz ponovno prikrivanje ličnih imena žrtava prijetnji :
"Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave ?"
Nakon toga se aktivirao i tadašnji "bezbjednjak" ministar D.M. što je poznato većini javnosti dok je ovaj tekst kriminalca Radovanovića, ostao u sjenci a suština je u tome da je osoba koja je uputila prijetnje i više drugih, angažovana od strane Radovanovića, Čolovića te saučesnika kao što je Kostrešević i drugi - da me kontaktiraju, špijuniraju, prenose informacije kartelu da bi pripremili ubistvo, (bez znanja angažovanih informatora) te da me pokušaju izmanipulisati kako u prijetnjama sudijama nema ničeg spornog sa ciljem da i sam isto uradim a za šta je u stvari prema KZRS, članom "Napad na sudiju ili javnog tužioca" predviđena kazna do 12 godina zatvora.
Za većinu zločinačkih planova klana je odgovoran trenutni direktor policije i narko "general" Siniša Kostrešević, koji je u to vrijeme bio načelnik uprave kriminalističke policije na poslovima "nadzora, kontrole, usmjeravanja, pronalaženje, hvatanje, obezbjeđenje `dokazaˇ" itd. Na toj poziciji bio je i 27.09.2018. kada je policija nastupila u stilu gestapoa, čineći mnoštvo krivičnih djela a što sam dokazao u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, koji su sami pokrenuli, prethodno pišući laži i čak falsifijujući potpise a potom sa mjesta direktora pokušava zataškati sopstvena zlodjela i svojih ortaka što sam detaljnije opisivao u prijavama "Krivična prijava protiv vođa policijske zločinačke terorističke organizacije i saučesnika" i "Kako je vođa mafijaške terorističke organizacije `pekao` zanat".
Ove metode sam opisivao u više prethodnih prijava te neću o tome detaljisati, nego podvlačim drugu činjenici da su inspektor bloger i drugi kriminalci iz policije te njihovi saučesnici, plasirali smišljene laži vođama narko klanova koje kontrolišu da ih ja navodno cinkarim policiji ili kako to opisuje kriminalac Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" čime su im stvarali motiv da me ubiju - prvo na teritoriji okoline Bijeljine a pošto to nije uspjelo, pokušali su da me dovedu na teritoriju Istočnog Sarajeva kao "laku metu" pokretanjem nezakonitih predmeta.
Vidljivo je u prilogu da sam zatražio od njega da objavi dokaze za svoje laži što nije učinio ali sam ukazao i na prijetnje pripadnicima VSTV, koje je opravdavao te stradanja Čedomira Kneževića i načelnika Radenka Bašića, koji je bio zaposlen u istoj PU Prijedor, kao i Radovanović te shodno tome i položaju koje je zauzimao, znao je sve detalje o mahinacijama Radovanovića, odnosno bio opasan svjedok.
Tokom 2022-e je Radovanović Borislav u svojim tekstovima iznosio više perfidnih ali i otvorenih prijetnji kako pojedincima tako i generalno svim tužiocima i sudijama. Konkretno je pisao prijetnje i glavnom tužiocu Tužilaštva BIH, navodeći da će "Kostreš" (kako naziva svog ortaka direktora policije) naći način da uhapsi člana porodice, pomenute osobe. Detaljnije sam aktivnosti inspektor blogera, opisao u krivičnoj prijavi "RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE" iz koje izdvajam njegove stavove gdje konkretno u tekstu "Načelnik Bašić iz groba progoni kriminalce u policiji i pravosuđu" pojačava prijeteći ton :
"Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu... Sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu."
Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima.
Da Radovanović Borislav nije nikakav "solista" nego kriminalac na zadatku koji radi za interese narko kartela unutar policije i saučesnika a koji kako se već duže vrijeme zna, raspakivanjem komunikacija mafije preko aplikacije "SKY" krijumčare tone narkotika svake godine uz prihode od više milijardi evra prljavog novca, koji peru na razne načine likvidirajuću svakog ko im djeluje kao opasnost za opljačkani plijen - vidljivo je iz zahtjeva koje sam slao u neke policijeske uprave ali i direktoru policije, (Zahtjev za informacije 122) te na kraju i novom ministru na šta nisam dobio odgovore. Samo je iz matične PU Prijedor, stigao formalan dopis "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." u kome piše da neće odgovoriti na zahtjev jer štite "TREĆA LICA".
Ako su načelnik R.B. te prethodno tužilac D.N. pa sudija L.B. i na kraju tužilac D.M. iz OJT Bijeljina već stradali, jasno je da ne štite njih nego kriminalce koji su pokušavali da me ubiju, odnosno odgovorni su za brojna ubistva i pljačke prethodnih godina.
Kada se vide pitanja koja sam postavio direktoru policije na koja nije odgovoreno jasno je da je Radovanović godinama na tajnom zadatku terorističke organizacije u kome glumi sukob sa ostatkom zločinaca iz policije sa ciljem da lakše zadobije povjerenje budućih žrtava te prikupi informacije za njihova ubistva. U nastavku citiram 3 pitanja na koja takozvani MUPRS, smišljeno neće da odgovori, čime nastavlja da me drži u životnoj opasnosti jer gomila narko dilera vjeruje da ih ja cinkarim nekim "poštenim policajcima" - kao da takvih uopšte ima u komandnoj strukturi :
"1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 2. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove. 3. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
Na kraju prilažem i jedan od poslednjih tekstova inspektor blogera Radovanovića pod nazivom "Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca" gdje odgovornost za ubistvo načelnika Bašića, svaljuje na pripadnika tužilaštva. Neću sada preuzimati ulogu branioca tužioca koji se pominje, nego samo ističem da je Radovanoviću poznato da sam podneo krivične prijave protiv njega te da na sve ovo treba gledati kao na njegovu reakciju i pokušaj skretanja pažnje.
Što se tiče osobe D.R. koji se pominje a optužen je za planiranje likvidacije Bašića, danas je poznato da se isti i ostali izjasnili kako nisu krivi, što možda jeste tačno a možda i nije - to je na tužilaštvu i sudu da ustanove a ja sa svoje strane ukazujem na još jednu nelogičnost u pisanju Radovanovića, citiram pasuse sa vrha i dna druge strane pomenutog priloga :
"Informaciju da je Railić četvorici inspektora dao 2.000 eura za fotokopiju izjave svjedoka dobio sam od Dalibora Railića lično i to sam tako objavio. Elem, detalje o vremenu i okolnostima tog događaja nije precizirao, tako da sam određene stvari morao pretpostavljati. Nakon uvida u službenu dokumentaciju imam nepobitne podatke i sad je mozaik sklopljen.
Za mito inspektorima od 2.000 eura koji je Railić meni pominjao mjesecima kasnije u OJT Prijedor nesporno su znali od 26.04.2021. godine. Iste podatke znali su i u PU Prijedor, a šta potvrđuje službena zabilješka od 29.04.2021. godine u koju sam takođe imao uvid. Govorim o dokumentaciji i dokazima po kojima je načelnik Radenko Bašić istraživao kriminalnu grupu Dalibora Railića, šta se po njega pokazalo životno pogubno."

Osim što je krajnje čudno da navodni "buntovnik" koji je "suspendovan" ima konstantne uvide u zabilješke i spise, cijelo vrijeme dok je "u sukobu" sa komandom, potpuno je suludo da neki narko diler pri razgovoru sa inspektorom Radovanovićem, otkriva detalje nekih kriminalnih radnji - sve znajući da je taj istovremeno i bloger koji opisuje takve detalje na internetu.
I sam motiv D.R. za ubistvo je veoma klimav. Hipotetički da sam ja narko diler i imam protiv sebe poštenog inspektora ili načelnika odjela, mogao bih samo da se smijem na njegove napore, kad imam za ortake : glavnog tužioca, načelnika PU i direktora policije.
Pitanje je onda da li je pomenuti D.R. uopšte mogao biti tako naivan da povjeruje u strašnu opasnost po sebe od načelnika Bašića da bi organizovao njegovo ubistvo ili je u pitanju još jedna od brojnih manipulacija zločinaca iz policije kojima pokrivaju svoja ubistva.
U svakom slučaju bi bilo korisno da Tužilaštvo ispita optuženog D.R. vezano za tvrdnje inspektor blogera o njihovim susretima i navodnim podmićivanjima, koje opisuje u tekstovima na internetu.
Na kraju podsjećam i na činjenicu da za ubijenog g. Stupara, Radovanović piše da je otkrivao podatke policiji, baš kako je pričao da činim i ja a pošto znam da je to laž, osnovano je sumnjati da su tako lagali i za Stupara i mnoge druge isključivo sa ciljem da izmanipulišu svoje saučesnike u rasturanju narkotika, kako bi ubili sve one koji su opasnost za zlikovce poput Radovanovića, Čolovića i sličnih a ne za narko klanove koje su stvorili i kojima manipulišu.

PRILOZI

VSTV rješenje 01-07-10-91-8-2023 sa prilozima, VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Tužilaštvu BIH o zločincima sa crnom knjigom, Dodatak krivične prijave o zločincima sa crnom knjigom, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije 112, Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 27.06.2017.; Potpisi i pečati, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, `False flag` operacija, Komentari na članak, Zahtjev za informacije 122, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Ubijeni načelnik Bašić istraživao kriminal i korupciju glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902