srijeda, 20. srpnja 2016.

ZAŠTITNICI MAFIJAŠKOG REŽIMA

Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.

ZAŠTITNICI MAFIJAŠKOG REŽIMA

Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

____________________
Ime i prezime
______________________
Adresa
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Ulica reisa Džemaludina Čauševića 6/3
71 000 Sarajevo
n/r generalnog sekretara
Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji:

1) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-1171/16
2) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-4029/15
3) Izjašnjenje odnosno stav tužene Republike Srpske po predmetu AP-2553/15


Tražena dokumentacija mi je potrebna za potrebe tužbe sudu za ljudska prava u Strazburu protiv
FAŠISTIČKE, MAFIJAŠKE ZLOČINAČKE BOSNE I HERCEGOVINE
koja je to skupa sa svim svojim mafijaškim servisima uključujući i ustavni sud bih
Kopija ovog zahtjeva će biti dostavljena Sudu u Strazburu uz odgovor ili bez njega a sve vezano za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU, koju BANDA DRUMSKIH RAZBOJNIKA IZ REPUBLIKE SRPSKE, sprovodi prema porodici djevojčice Ivone Bajo, koji su ubili prilikom šverca iz MAFIJAŠKE FEDERACIJE BIH u njenu posestrimu MAFIJAŠKU REPUBLIKU SRPSKU, konkretno BOBAR GRUPU, Zločinačku organizaciju preko koje je opljačkano oko 300 miliona maraka a sa BIB i Bankom srpske oko 2 milijarde maraka.


Ovakva pljačka ne bi bila moguća bez podrške kriminalaca iz tužilaštava i sudova u BIH, na čelu sa mafijaškim servisom takozvanim "ustavnim sudom bih" koji je svoje neznanje i nesposobnost pokazao više puta a posebno u predmetu "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" u kome bi i osnovci znali primjeniti zakonske odredbe ali ne i kriminalci iz sudova u bih...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU