ponedjeljak, 18. srpnja 2016.

APELACIJA ZA LAZNU PRIJAVU

Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 034147 11 P

Za vrijeme postupka pred sudovima u RS nije postojao nijedan dokument o službenom postupanju tuženih u ovom sporu a ne postoji ni danas. Ali zato sada pred Ustavnim sudom BIH postoji dokaz IT-44/15 od 12.01.2016. iz RTRS-e u kome je navedeno ime osobe koja je službeno postupala a to nisu ovde tuženi.
Sudovi su me smišljeno diskriminisali u odnosu na tužene stranke, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje. Dokaznog postupka i glavne rasprave uopšte nije bilo, nego samo završna riječ. Odbijeni su prijedlozi za saslušanje svjedoka, inspektora MUP-a, pribavljanje dokumentacije od državnih organa i prethodna pitanja. Tuženima je data prednost i podrška neprimjenjivanjem ZOO, pošto nisu priložili dokaze o službenom postupanju te odgovori tuženih u kojima jedan priznaje da nikada nije službeno postupao a drugi ne podnosi prigovor pasivne legitimacije, su brutalno ignorisani bez ijednog komentara sudova na tu temu, pa se činjenično stanje bezočno falsifikovalo i krivično djelo dvije osobe predstavilo kao službeno postupanje. I posebno potenciram da je nematerijalna odšteta zasnovana isključivo na radnji lažne prijave, (kleveta, povreda ugleda i časti) i u tužbenom zahtjevu se ne pominje nijedna njihova druga radnja poslije toga.
UVOD
TUZLANSKI INFO PORTAL dana 20.04.2011 06:15 objavio je članak:
"Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić ?", koji se može pročitati na internet adresi: (http://tip.ba/2011/04/20/hoce-li-biti-suspendovana-tuziteljica-dijana-milic/) a iz kog izdvajam djelove teksta:
Tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzla Dijana Milić najvjerovatnije će biti suspendovana ukoliko sud potvrdi optužnicu protiv nje zbog zloupotrebe položaja. Potvrđivanje optužnice bi, kako nezvanično saznajemo, trebalo biti ponovo odgođeno. Federalna TV saznaje da je prijedlog za disciplinski postupak podnijet prije godinu dana, ali nije u direktnoj vezi sa ovom optužnicom. Glavni disciplinski tužitelj Arben Murtezić nije želio komentirati konkretan slučaj jer optužnica još nije potvrđena. Ipak, kazao je da odluku o suspenziji donosi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće na prijedlog disciplinskog ili glavnog tužitelja.
Radi se o poznatom slučaju sa tragičnim ishodom u kome je kantonalna tužiteljica optužena za nezakonite i neprimjerene radnje tokom što je izuzetno bitno i nesporno, obavljanja svojih službenih dužnosti. U prilogu ove apelacije su osim ovog i članci "Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić" gdje se vidi da je VSTV, suspendovalo jednu tužiteljicu, te "Dijana Milić - nisam kriva" gdje je osumnjičena ekspresno pred sudom i negira krivicu. Poslednji prilog iz ovog dijela je "Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja protiv tužiteljice Milić" u kome se vidi da je bila u pitanju montirana afera, sa lažnim svjedokom i iznosim svoje lično mišljenje "DIJANA MILIĆ JE LIKVIDIRANA JER JE RADILA PROFESIONALNO POSAO ZA KOJI JE PLAĆENA A USLOVE ZA EGZEKUCIJU JE OMOGUĆILO VSITV-E" ono isto sa čije su IP adrese vršene transakcije u vrijednosti više stotina miliona maraka, vezano za afere "Birač" i "BIB banka".


NEPRINCIPIJELNOST I DVOSTRUKI ARŠINI
Veza između ovog slučaja koji sam ukratko opisao i predmeta na koji podnosim apelaciju je u tome što je jedan državni tužilac u BIH, suspendovan i optužen pred sudom za radnje tokom obavljanja svojih službenih poslova, koje nisu bile u skladu sa zakonom, pravima i dužnostima tužioca a sve na osnovu USMENE IZJAVE, jedne "obične građanke" kao jedinog "dokaza" što bi bilo pohvalno za sistem jer asocira da su "pred zakonom svi jednaki".
No u slučaju gdje su mene LAŽNO PRIJAVILI za "ugrožavanje sigurnosti" dvije osobe koje nisu "obični građani" nego tužioci u službi iste te države, osim usmene izjave na desetak redova, nema više nikakve sličnosti a razlike su drastične. Naime u toj izjavi "Zabilješka 19.03.2010." prije svega ne postoji NIJEDNA riječ navodnih prijetnji a opisuje se da je sačinjena "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", "U POMENUTOM RAZGOVORU" te izraz "U TOM RAZGOVORU", a potom "SU PREDALI" 6 stranica i "TRAŽE PREDUZIMANJE ZAKONSKIH MJERA".

Dakle prije svega čak i da je ovo razbojništvo bilo službena radnja s obzirom da je smišljeno kriminalno, bila bi to zloupotreba službenog položaja za šta su počinioci analogno prethodnom primjeru morali biti suspendovani, optuženi te s obzirom da sada postoji dokaz krivičnog djela trebali su biti osuđeni na adekvatnu zatvorsku kaznu. No ovde se uopšte ne radi o službenom postupanju jer nema takvog izraza, nema NAREDBE, nema NALOGA da policija izvrši bilo kakvu radnju, nego podnosioci, RAZGOVARAJU, SMATRAJU, TRAŽE, PREDAJU...
Da nije kriminalno bilo bi smiješno tvrditi kako okružni tužioci, čija je dužnost prijem krivičnih prijava, imaju svog kolegu na nekoliko metara daleko koji je DEŽURNI TUŽILAC, zadužen da evidentira te prijave i kome su mogli da prijave "prijetnje" a oni umjesto toga se zabavljaju hodajući okolo po policijskim stanicama i smišljeno lažno optužuju građane. Tako bi recimo hirurzi išli po lokalnim ambulantama i TRAŽILI da lekari opšte prakse, medicinske sestre, anesteziolozi, iznesu svoje stavove o rezultatima složenih pregleda i pokrenu sve radnje da se izvede transplantacija recimo, koštane srži...
Izraz "zamjenici okružnog tužioca" prije svega nije tačan jer to zvanje ne postoji. Nedostaje riječ "GLAVNOG" ali iz sadržaja je jasno da je u pitanju kurtoazan opis, te bi bilo isto navedeno da su prijavu podnijeli PROFESORI, SUDIJE, GRADONAČELNIK, MINISTAR itd. Osim toga postavlja se pitanje da li su onda i preostalih 4 navedenih, kojima sam navodno prijetio tada NASTUPALI SLUŽBENO" ili su nekada ranije ovlastili, opumomoćili ili slagali gospodu Debeljevića i Gruhonjića, koji su podnijeli prijavu.
Navodim primjer poznat u javnosti a ovde prenocim citat sa web stranice "http://www.slobodnaevropa.org/content/da-li-ce-se-bih-obracunati-sa-svojim-sanaderima/24781755.html" u kome stoji:
"Glavni tužitelj Republičkog tužiteljstva Republike Srpske Mahmut Švraka kaže da „kandidata“ za procesurianje ima, ali da je za to potrebna politička volja"
Da li je izjava bilo koga data novinarima na ulici, službeno postupanje ili je ovo bio lični stav. Ako nije onda znači da je izrečeno tačno i zvanično država priznaje da političari smišljeno čine krivična djela i sprečavaju istrage a ovde nije navedeno samo ime osobe nego i njegova službena funkcija.
Nadalje u kompletnom spisu 80 0 P 034147 11 P ne postoji nijedan dokument sa potpisima podnosilaca usmene prijave a presuda je donesena čak bez okončanja istrage protiv mene i sudskog epiloga što je za parnični postupak predstavljalo PRETHODNO PITANJE. Odluka o tome je donesena u OT Doboj broj; T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. godine a dobio sam je tek poslije pismenog zahtjeva prema ZOSPI-a dopisom od 26.09.2013. U prilogu "T15 0 KT 0002365" donesena je NAREDBA O NESPROVOĐENJU ISTRAGE sa obrazloženjem, što nedvosmisleno znači da ako nisu pronađeni elementi prijavljenog krivičnog djela da je ta prijava bila LAŽNA, što je takođe krivično djelo ali podnosilaca. U vrijeme vođenja parničnog postupka ja nisam imao uvid u istragu nego samo sopstveno znanje da nisam prijetio nikome ali su tuženi i sudije nesumnjivo bili obavješteni o svemu.
DAKLE, KANTONALNA TUŽITELJICA SE ZBOG BANALNE OPTUŽBE EKSPRESNO SUSPENDIJE I OPTUŽUJE A JA KAO "POREMEĆENI PSIHOPATA" KOJI "PLANIRA UBISTVO" NAJMANJE POLOVINE OT BIJELJINA SE NESMETANO ŠETKAM GRADOM, ULAZIM NESMETANO U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA MJESECIMA POSLIJE PRIJAVE, UMJESTO DA SE PREVENTIVNO PRITVORIM I PO HITNOM POSTUPKU PROCESUIRAM JER ZABOGA ŽIVOTI SVIH DRŽAVNIH TUŽILACA VISE O KONCU"
Ali naravno postupanja sudova u RS, nemaju nikakve veze sa logokom i zakonima nego su u službi zaštite milijardi maraka koje su opljačkane a samo preko BIB, Bobar i Banke Srpske najmanje milijarda i po. Danas je to opše poznato a tada su pripadnici OT Bijeljina opstruisali istrage o tome i prikrivali taj kriminal, direktno povezan sa dokazima koje sam ja imao i javno objavio. U prilogu "Obavještenje (mejl)" vidljiv je materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo koji su pripadnici OT Bijeljina uz pomoć saučesnika iz Bobar grupe sakrili kako bi prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Razlog za to je što se desilo istovremeno kada je švercovana neidentifikovana roba "Izjave aktera sverca i ubistva" u AD Univerzal. Radi se o jednoj od firmi iz Bobar grupe preko koje je osim tog šverca isisavan novac iz Bobar banke. Ja tada nisam imao dokaze o tome a nije ni javnost znala ništa do likvidacije banke ali g. Debeljević i Gruhonjić su vrlo dobro znali u kakav su kriminal umješani. Budući da nisu znali šta ja još imam od dokaza odlučili su u sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije da upotrijebe klasičnu matricu lažne prijave, otmu računar sa dokazima, unište ih a mene zastraše, likvidiraju kao u drugim slučajevima, (Vukelić Milan) ili otruju, što je pokušano a poslednji primjer ta zločinačke matrice je krivična prijava protiv ministra bezbjednosti BIH, Dragana Mektića, samo par dana poslije hapšenja bankarske mafije u akciji "Lavina". Zanimljivo je da je prije te prijave, vođa mafije Dodik Milorad, izjavio da su uhapšeni postupali po zakonu i praktično izletio javno kao inspirator te prijave, navodeći konkretne teme "http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Dodik-Napadi-na-finansijski-sektor-usmjereni-na-razvlascivanje-RS/362811":
"Predsjednik Srpske upozorio je da urušavanje finansijskog sistema uvlači Republiku u krizu, ali je poručio da to nikako ne znači da će Republika Srpska nestati. "Ovdje se radi o opširnoj akciji koja u sebi okuplja želju Bošnjaka i političkih centara iz Sarajeva, nažalost, i jednog broja naših ljudi, koji pokušavaju da 'operu' svoju prošlost i budu 'jahači' neke borbe za poštenje", rekao je Dodik i dodao da je prošlost mnogih od tih ljudi mračna, a neki su povezani i sa ubistvima!?"
ČLANAK JE OBJAVLJEN 01.04.2016. A PRIJAVA PROTIV MEKTIĆ DRAGANA 2 DANA POTOM ???
Tu vijest su prenijeli svi mediji a prenosim dio sa stranice "http://dnevni-list.ba/web1/prijava-protiv-ministra-dragana-mektica/" pod naslovom "Prijava protiv ministra Dragana Mektića":
"Pripadnici boračkih kategorija iz Prnjavora dostavili su Okružnom tužiteljstvu u Banja Luci, Tužiteljstvu BiH i sigurnosnim agencijama prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića za djela ratnog zločina, nedozvoljene trgovine i zloporabe službenog položaja"
Osim što je više nego jasno da je u pitanju osveta za hapšenje saučesnika u pljački od prije par dana, vidljivo je da se osoba Mektić Dragan, opisuje kao MINISTAR SIGURNOSTI a ne kao građanin ili bar policijski službenik, s obzirom da je 1992-e bio zaposlen u SJB Prnjavor odnosno tada nije bio ministar.
DA LI JE OVDE G. MEKTIĆ, SLUŽBENO POSTUPAO, DA LI JE PRIJAVA PODNESENA PROTIV MINISTRA ILI INSPEKTORA ILI VOJNOG OBVEZNIKA ILI GRAĐANINA ???
Dakle uobičajeno je i normalno da se ispred imena osoba navode i njihova zvanja, funkcije i titule bez obzira da li to čine mediji, policija, sudije. Na svakom ročištu gdje osoba svjedoči o nečemu što je vidjela navešće se da je u pitanju, profesor, akademik, magistar i slično iako u sudnici ne nastupa službeno nego kao svjedok očevidac.
SVE OVO DOKAZUJE DA PRIJAVU PROTIV MENE NISU PODNIJELI SLUŽBENO NEGO KAO GRAĐANI.


PRAVNA ARGUMENTACIJA POBIJANJA REVIZIJE
U nastavku ću obrazložiti stavove Vrhovnog suda RS iz priloga "80 0 P 034147 13 Rev":
"Prema činjeničnom utvrđenju nižestepenih sudova tuženi nisu postupali kao fizička lica kada su se obratili Centru javne bezbjednosti Bijeljina 19.03.2010. godine, već kao zamjenici okružnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Ovo činjenično utvrđenje nije dovedeno u pitanje ni revizionim prigovorima tužioca da je on saznao od načelnika kriminalističke policije da je prijava podnesena od strane “dva građanina", jer je tužilac te tvrdnje dokazivao službenom zabilješkom od 19.03.2010. godine, iz koje proizilazi suprotno."
Ovaj dio se nalazi na drugoj strani odluke, uokviren pravougaonikom te potenciram da ničim nije objašnjeno kako iz te zabilješke "PROIZILAZI SUPROTNO". Još gore je to što se pominje samo načelnik koji je preminuo pod sumnjivim okolnostima a prešućuju smišljeno svi ostali svjedoci, koje sud nije htio saslušati, citiram rečenicu iz "Revizije na presudu":
"Nažalost pomenuti gospodin je preminuo samo 5 dana kasnije, tako da nikada nisam dobio dokumentaciju koju sam tražio tom prilikom, pa se neću ni pozivati na njegove riječi, nego na iste stavove inspektora MUP-a, Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, te predsjednika Okružnog suda u Bijeljini!"
U prilogu "Tužba" na drugoj strani, (podvučeno na dnu) navodim da su u pitanju građani a na trećoj predlažem svjedoke inspektore, koji su srećom živi i zdravi ali je sud odbio pozvati ih na svjedočenje da bi se mogao falsifikovati odnosno proizvoljno tumačiti dokument mrtvog, (vjerovatno ubijenog) načelnika policije.
Ne pominje se ni da sam ustanovio da je službeno postupao isključivo g. Šabić Muris. Osim toga ja pomenutom zabilješkom od 19.03.2010. nisam dokazivao da su me prijavila “dva građanina" nego da je g. Debeljević LAGAO sudu u svom odgovoru na tužbu tvrdeći da su "SVI ČINJENIČNI NAVODI U TUŽBI - IZMIŠLJENI". U prilogu "Odgovor Debeljevica" to se jasno vidi što znači da su prvo lagali u policiji a onda lažu pred sudom da sam navodno sve izmislio, jer tada pomenutu zabilješku uopšte nisam predao uz tužbu pošto je nisam ni imao. osim toga u istom odgovoru g. Debeljević jasno kaže da "NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO U BILO KOM PREDMETU VEZANOM ZA MENE" i to još podvukao da istakne važnost a što sam i ja tvrdio.

Svi sudovi u RS, počev od Osnovnog suda, preko Okružnog do Vrhovnog se pretvaraju da ne vide ovaj odgovor, da ne vide priznanje stranke u postupku, odbijaju saslušati ŽIVE svjedoke, zatražiti službeno dokumente od državnih organa i umjeso toga izvode svoje impresije tumačeći značenje dokumenta koji je sačinila jedina preminula osoba, svjedok ovog kriminala. Dakle g. Debeljivić kristalno jasno priznaje da NIKADA nije postupao službeno vezano za mene ali uprkos tome ulaže prigovor "NEDOSTATAK PASIVNE LEGITIMACIJE".
S druge strane u dokazu "Odgovor Gruhonjica" vidljivo je da se isti uopšte ne poziva na imunitet nego samo tvrdi da je tužba "NEOSNOVANA" i predlaže da se "kao takva odbije".
Sada ističem rečenicu iz odluke Vrhovnog suda RS, za koju su očito smatrali da je samo ikebana i nebitna za predmet ali ću ja dokazati koliko je važna:
"Odredbom čl. 154. ZOO Propisano je da onaj ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice."
Da bi tuženi dokazali da je "ŠTETA NASTALA BEZ NJIHOVE KRIVICE" bilo je dovoljno da dostave SAMO JEDAN dokument u kome se vidi njihov potpis vezano za prijavu protiv mene. Iako to nisu učinili nego naprotiv negirali istinitost događaja, sudije u RS su ih zaštitile jer vođa mafije Dodik Milorad, javno prijeti svima ako ne donose odluke koje se njemu dopadaju. Ja sa svoje strane sada prilažem više dokumenata koji dokazuju postupanje samo jedenog okružnog tužioca iz OT Bijeljina g. Šabić Murisa i to "Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010" te na kraju ključni dokaz "IT-44/15 od 12.01.2016." koji potiče od najvišeg tužilaškog organa u RS i nijedan drugi organ pa ni sud ne može osporavati "ČINJENIČNO STANJE KOJE JE UTVRĐENO". U ovom dokazu jasno je navedeno i moje pitanje vezano za postupanje u OT Bijeljina i odgovor RTRS da je službeno postupao samo Šabić Muris a prilažem i svoj "Zahtjev za informacije" na koji sam dobio taj odgovor tako da se može jasnije sagledati koji je konkretno događaj u pitanju. S obzirom da Ustavni sud BIH sada ima dokaze koje nisu imali sudovi u RS, niti su ih htjeli pribaviti a neke su i ignorisali, predlažem da se u skladu sa ZOKP-u BIH pokrenu propisane radnje za istraživanje krivične odgovornosti Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada i tek formalno iako mi to uopšte nije bio cilj da se odluke sudova RS ukinu i tuženi oglase odgovornim za nanesenu nematerijalnu štetu.

PRILOZI

Tužba
Presuda Osnovnog suda
Presuda Okružnog suda
Hoće li biti suspendovana tužiteljica Dijana Milić
Suspendovana tužiteljica tužilaštva TK Dijana Milić
Dijana Milić - nisam kriva
Istraga protiv prostitutke zbog lažnog svjedočenja...
Zabilješka 19.03.2010.
T15 0 KT 0002365 10

Obavještenje (mejl)
Izjave aktera sverca i ubistva
Revizija na presudu
80 0 P 034147 13 Rev
Odgovor Debeljevica
Odgovor Gruhonjica
Sabic izjašnjenja 13.05.2010. i 06.12.2010
IT-44/15 od 12.01.2016.
Zahtjev za informacije

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU