subota, 16. srpnja 2016.

ZAGUBLJENE PRITUŽBE

Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.

ZAGUBLJENE PRITUŽBE


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE
URED DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

(Sadržaj zahtjeva)


Dana 05.02.2016. u 11:25, prema evidenciji sa odlazne pošte, poslao sam elektronsku pritužbu na adresu "vstvprituzbe@pravosudje.ba" pod nazivom "Pritužba protiv više lica" na šta nisam dobio nikakvu obavjest o ovidenciji i broju predmeta iz UDT-a. Potom sam smatrajući da je možda došlo do propusta i previda ove pritužbe poslao isti materijal 15.03.2016. u 18:33, pod nazivom "Pritužba protiv okružnih tužilaca" ali ni poslije toga nije bilo nikakve pismene obavjesti te sam telefonom kontaktirao administrativnu službu i uz više prekida (zbog konstantnog ometanja i prisluškivanja svih mojih komunikacija) dobio objašnjenje da mi je dostavljeno obavještenje u prvoj polovini 2015-te, što je logički nemoguće s obzirom da sam ove dvije pritužbe poslao početkom 2016-te.
Daljom pretragom svoje dokumentacije pronašao sam obavještenje o otvaranju predmeta broj UDT: 14442/15 od 04.05.2015. koji je formiran po mojoj pritužbi protiv istih osoba pod nazivom "PRITUŽBA ZA UNIŠTAVANJE DOKAZA" te pretpostavljam da je došlo do spajanja ovih pritužbi što je zakonski moguće ako postoji osnov ali sam i u tom slučaju trebao dobiti obavještenje o spajanju.
S druge strane smatram da za spajanje tih pritužbi nema nikakvih pravnih osnova iako su u pitanju iste osobe, jer ne samo da se radi o različitim događajima i dokazima i o drugačijem disciplinskom prekršaju nego što je najvažnije u prvoj pritužbi iz 2015-te, za "uništavanje dokaza" u pitanju su nečasne radnje osoba citiram iz teksta "Stjepanović Danice, kao postupajućeg tužioca direktno odgovornu za uništavanje odnosno oštećenje privatnog vlasništva stranke u postupku, te članove ureda glavnog okružnog tužioca Kovačević Novaka, Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada" dok su u pritužbama iz 2016-te, "protiv više lica" u pitanju događaji izvan njihove službene djelatnosti.
Dakle u prvom slučaju radi se o uništavanju i prikrivanju materijalnog dokaza ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo za koje su odgovorni navedeni kriminalci i to u toku svojih redovnih poslova kada su umjesto da ustanove sve okolnosti o uzroku nasilne smrti djevojčice, učestvovali u uklanjanju, oštećenju i prikrivanju dokaza sa mjesta zločina.

U drugom slučaju svi navedeni kriminalci su stranke u parničnim postupcima pred Osnovnim sudom u Bijeljini i to predmeti "80 0 P 034147 11 P" i "80 0 P 048630 13 P" gdje sam ih tužio za namaterijalnu štetu zbog lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" u kojoj su učestvovali dvojica kao direktni podnosioci a drugo dvoje kao saučesnici i podstrekači. Dakle oni su u tim parnicama ravnopravne stranke u postupku u odnosu na mene i u tim okolnostima pred sudom ne mogu preduzimati nijednu službenu radnju. U svojim odgovorima nisu čak ni tvrdili da su konkretnje radnje prilikom lažnog prijavljivanja bile službene nego su se samo formalno pozvali na ZOT RS-e, član 30, iako je čak g. Debeljević potvrdio da nikada nije službeno postupao NITI U JEDNOM PREDMETU vezanom za mene.
Ja sam naravno znao i ranije da su pomenute osobe kriminalci najgore vrste odgovorni za mnoge zločine i saučestvovanje i prikrivanje pljački milijardi evra preko banaka u RS, koje je kontrolisala vlada RS i šef mafije Dodik Milorad, ali definitivan dokaz da prilikom lažne prijave nije bilo njihovog službenog postupanja je dokument "IT-44/15 12.01.2016." gdje RTRS-e jasno navodi da je službeno postupao iz OT Bijina samo g. Muris Šabić. Dakle navedene osobe su se lažno neosnovano pozvale na zaštitu koju im daje ZOT-a jer u konkretnom slučaju nije bilo njihovog službenog postupanja.
SMATRAM DA SE PRITUŽBE ZA RADNJE PRILIKOM VRŠENJA SLUŽBE I RADNJE IZVAN SLUŽBENIH DUŽNOSTI NE MOGU I NE SMIJU SPAJATI U JEDAN PREDMET.
Ukoliko se to ipak desilo tražim da mi se dostavi obrazloženje o tome odnosno prema ZOSPI-a zahtijevam:
1) PISMENI ODGOVOR DA LI JE "PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA" OD 05.02.2016. u 11:25 SPOJENA SA UDT: 14442/15 ILI BILO KOJIM DRUGIM PREDMETOM
2) UKOLIKO JE DOŠLO DO SPAJANJA ZAHTIJEVAM DA MI SE POŠTOM DOSTAVI KOPIJA ODLUKE O TOME
3) AKO JE DONESENA ODLUKA O SPAJANJU PREDLAŽEM DA SE IZVRŠI UVID U OBE PRITUŽBE I RAZMOTRE ARGUMENTI KOJE SAM IZNEO TE PREDMETI RAZDVOJE I DA O TOME DOBIJEM PISMENO OBAVJEŠTENJE


POSLIJE OVE PISMENE INTERVENCIJE "ZAGUBLJENE PRITUŽBE SU PRONAĐENE A DA LI ĆE ODGOVORNI BITI SANKCIONISANI OD STRANE VSITV-A ILI NAGRAĐENI OSTANKOM NA POSLU POKAZAĆE VRIJEME...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902