subota, 30. srpnja 2016.

KRIMINAL KAO DRŽAVNA TAJNA

Sudska policija je odbila da dostavi dokumentaciju o navodnoj istrazi o prekršajima pojedinih pripadnika i odgovori na postavljena pitanja. Potpuno je jasno da mi je prije ročišta na sudu, laptop oduzet nezakonito na razbojnički način jer da postoji uporište u zakonu ne bi se prikrivali detalji i imena upetljanih lica. Slijedi odgovor sudske policije a u nastavku tekst zahtjeva na koji ne žele da odgovore:

KRIMINAL KAO DRŽAVNA TAJNA

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Sudske policije Republike Srpske
Veza: SU-SP-232/16 od 22.04.2016. Skrećem pažnju da ja uopšte nisam tražio da se sprovodi neki disciplinski postupak niti da o njemu budem obavješten, što sam istakao na kraju teksta te ponavljam tu rečenicu:
"NIJE POTREBNO DA IKO BUDE SANKCIONISAN PO OVOM DOPISU. NEĆE MU TREBATI GORA KAZNA OD TOGA DA JA OPIŠEM NJEGOVO RAZBOJNIŠTVO NA INTERNETU..."
Ono što sam ZAHTIJEVAO od Sudske policije i što sam očekivao je da pošalje odgovore na 3 pismena zahtjeva koje sam uz navedeni dopis poslao u skladu sa ZOSPI-a a nisam dobio odgovor niti na jedan od njih.
Sada podnosim novi zahtjev te:
1) ZAHTIJEVAM OD SUDSKE POLICIJE RS DA MI PISMENOM POŠILJKOM DOSTAVI KOPIJE SVIH DOKUMENATA VEZANIH ZA POSTUPAK KOJI JE NAVODNO SPROVEDEN A KOJI POMINJETE U DOKUMENTU SU-SP-232/16 od 22.04.2016.
2) ZAHTIJEVAM OD SUDSKE POLICIJE RS DA MI PISMENOM POŠILJKOM DOSTAVI ODGOVORE NA 3 ZAHTJEVA KOJE SAM POSLAO RANIJE UZ PRETHODNI DOPIS IZ KOJIH PONAVLJAM SAMO POSTAVLJENA PITANJA IZ JEDNOG OD NJIH, BEZ OBRAZLOŽENJA KOJI JE SVAKI ZAHTJEV SADRŽAVAO:

A) 1) KOPIJU SLUŽBENE ZABILJEŠKE SUDSKOG POLICAJCA KOJI MI JE ODUZEO LAPTOP SPORNOG DATUMA AKO JE SAČINJENA.
2) DA SE IZDA NAREDBA SUDSKOM POLICAJCU DA DETALJNO OPIŠE KAKO MU JE I KO IZDAO NAREDBI, KAKO JE GLASILA, GDJE MI JE LAPTOP ODUZET I KAKO I GDJE JE VRAĆEN TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
3) DA SE IZDA NAREDBA NAČELNIKU OCSP U BIJELJINI DA OPIŠE TAJ DOGAĐAJ, KO JE, KAKO I KAKVU NAREDBU IZDAO TE KAKO JE DOŠLO DO TOGA DA MI SE LAPTOP VRATI, KO JE TO I GDJE PO NJEGOVIM SAZNANJIMA UČINIO, TE DA MI SE DOSTAVI KOPIJA ISTE.
B) Veza: Službena zabilješka 73/11 od 24.01.2011. i Službena zabilješka 1292/12 od 05.09.2012.
U dopisu koji sam dostavio uz ovaj zahtjev dokazao sam da su sudski policajci po naredbi prešućivali dokaze krivičnih djela koje sam im pokazivao i imao na sebi a pisali su izmišljotine po narudžbi. Stoga tražim od komande SP da ispita moje tvrdnje te zatraži od sledećih osoba da se pismano izjasne odnosno sačine zabilješke o svojim radnjama te da mi se dostave kopije tih zabilješki i to: (U NASTAVKU SU 4 TAČKE VEZANO ZA IMENA MIĆIĆ ZORAN, ČAVIĆ ZORAN I BOROVĆANIN DANKO)
C) MORA LI SUDSKI POLICAJAC IZVRŠITI SVAKU USMENU NAREDBU ILI IMA PRAVO I DUŽNOST ODBITI IZVRŠENJE TAKVIH KOJE SU U SUPROTNOSTI SA USTAVOM I LJUDSKIM PRAVIMA, POSEBNO AKO NEMA PISMENOG RJEŠENJA A PRIMJENJUJE SE PREMA GRUPI LICA DUŽE VRIJEME, PRAKTIČNO OD 2009-TE NEOGRANIČENO DUGO?
1) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE IZVRŠIO USMENU NAREDBU DA ME SVEŽE U PODRUM I DRŽI TAKO 3 GODINE KOLIKA JE MAKSIMALNA KAZNA ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI ZA ŠTA SU ME OPTUŽILI PRIPADNICI TUŽILAŠTVA?
2) DA LI BI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI UHVATIO ŽENSKU OSOBU ILI MUŠKU SVEJEDNO I DRŽAO JE SVEZANU DOK JE PRIPADNICI TUŽILAŠTVA MUČE ILI SILUJU?
3) DA LI PRIPADNIK SUDSKE POLICIJE PO USMENOJ NAREDBI TREBAO DA SPREČAVA SVE PRIPADNIKE JEDNE PORODICE KOJI DONOSE JASNO VIDLJIVE DOKAZE O NEKOM KRIVIČNOM DJELU DA OSTVARE SVOJA PRAVA PREMA ZKP-U, ZOSPI-A, USTAVU RS ???
Ovaj zahtjev će osim redovnom poštom biti poslat i na mejl sudske policije uz priloge - 3 zahtjeva na koja mi nije odgovoreno...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902