nedjelja, 24. srpnja 2016.

REVIZIJA NA 80 0 P 043324 16 GVLŽ

Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P
TUŽBA
Tužilac:
BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS...

REVIZIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijanu presudu.
Rješenje doneseno 15.04.2016. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava

OBRAZLOŽENJE
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini sadrži prilično tačan i precizan opis iznesene argumentacije iz prijedloga za ponavljanje postupka i žalbe na prvostepenu odluku što je za pohvalu ali ti argumenti nisu uopšte osporavani niti je o njima izneseno bilo kakvo konkretno mišljenje osim uopštenog "da sve činjenice i dokaze koje tužiteljica navodi u svom prijedlogu ne čine vjerovatnim da bi za nju mogla biti donijeta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u ranijem postupku".
Radi se dakle o šablonskoj rečenici tipa COPY - PASTE, koja egzistira od ranije i koristi se u svim rješenjima prilikom "obrazlaganja" odbijanja prijedloga no ne navodi se nijedan konkretan primjer nekog dokumenta niti iznosi stav o njegovoj dokaznoj vrijednosti vezano za tužbeni zahtijev.
U nastavku će biti izneseni upravo primjeri nekih dokaza i njihova važnost za ovaj predmet a prvo će se ukazati na netačno predstavljeno stanje iz prvostepenog postupka koje i nije osnov prijedloga za ponavljanje postupka ali je dodatni argument za isticanje činjenice kako se sud praktično nije ni upoznao sa sadržajem dokumenata jer nije bilo dokaznog postupka uopšte. citiram rečenicu iz Rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž od 15.04.2016.
"U tom pravcu tužiteljica je u svom prijedlogu navela da postupajući sudija prvostepenog suda Destanović Senad nije dozvolio uopšte izvođenje dokaza na glavnoj raspravi. Međutim, iz spisa slijedi da je na pripremnom ročištu održanom pred tim sudom 06.05.2014. godine tužiteljica putem svog punomoćnika predložila, a sud svojim rješenjem dozvolio provođenje predloženih dokaza kako je iste i proveo na glavnoj raspravi održanoj pred tim sudom 24.09.2014. godine." (ovo uopšte nije stav sudskog vijeća koje nije ni vršilo uvid u spis nego uputstvo osobe Destanović Senada kako treba obrazložiti odbijanje prijedloga)
Ovde se dakle vidi da su predloženi dokazi prihvaćeni na pripremnom ročištu RJEŠENJEM ali se ne navodi da je na glavnoj raspravi bilo dokaznog postupka JER GA NIJE NI BILO. Ne navodi se da je u skladu sa ZPP-u, član 99, stav "1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" sud dozvolio izvođenje dokaza.
Umjesto toga napisano je da je "SUD PROVEO DOKAZE" na glavnoj raspravi. Sud te dokaze "provodi" i "proveo ih je" tako što prepiše u zapisnik popis usvojenih dokaza bez dozvole stranki da ih obrazlaže što je u suprotnosti sa navedenim članom.
Dakle i u ovom "obrazloženju" ne piše da je tužilja IZVODILA DOKAZE, niti da je SUD DOZVOLIO IZVOĐENJE DOKAZA TUŽILJI, nego da je SUD DOZVOLIO i SUD ISTE PROVEO na glavnoj raspravi. Tužilja Bollin i nije potencirala da li je ili nije SUD PROVEO DOKAZE, nego da njoj TUŽILJI NIJE BILO DOZVOLJENO IZVOĐENJE DOKAZA. Ova bezočna manipulacija u obrazloženju rješenja je dodatni dokaz kriminala i otimanja prava tužilji Bollin u sudskom postupku jer se njeno pravo garantovano zakonom da IZVODI DOKAZE NEPOSREDNO I USMENO PRED SUDOM, mjenja u PREPISIVANJE PRIHVAĆENIH DOKAZA U ZAPISNIK, operacijom "copy- paste" te se ta "pravna radnja" naziva sada "PROVOĐENJE DOKAZA OD STRANE SUDA".
Prava istina je da NIJEDAN SUDIJA UOPŠTE NIJE NI PROČITAO DOKUMENTE, jer SPROVODI ZADATAK koji ima a to je da odbaci tužbeni zahtjev i pruži svoj doprinos u prikrivanju i nastavku pljačke koja se vrši godinama nad građanima.
Ovo bezakonje i otimanje prava tužilji Bollin u okončanom postupku je već pred sudom u Strazburu a o reakcijama na prijedlog za ponavljanje i daljem kršenju prava će isti sud biti upoznat jer i danas je na snazi USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, prema kojoj se SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO koju je tužena RS ubila prilikom šverca u ZLOČINAČKU BOBAR GRUPU i čije ubistvo se prikriva gestapovskim metodama, ZABRANJUJE PRISTUP U OT BIJELJINA, upravo iz razloga da se ne bi utvrđivalo kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice i zašto je sada u onakvom stanju.

Dakle u cjelosti su prekršeni svi relevantni članovi vezano za tok glavne rasprave i dokazni postupak:
Član 101. Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom. Član 102. (1) Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke. Član 123. (1) Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev. (2) Sud će slobodnom ocjenom dokaza utvrditi činjenice na osnovu kojih će donijeti odluku. Član 128. (1) Dokazi se izvode na glavnoj raspravi.


MOTIVI TUŽENE RS, OKRUŽNIH TUŽILACA I SUDIJA IZ BIJELJINE
O (NE)RADU OSOBA ZAPOSLENIH U OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU I SUDOVIMA U BIJELJINI SVE JE REKAO GLAVNI REPUBLIČKI TUŽILAC RIJEČIMA DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE". TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI I KONKRETNO U OVOM PREDMETU I MNOGIM DRUGIM, SUDIJE NE RADE U INTERESU DRŽAVE U SKLADU SA ZAKONIMA NEGO PREMA ŽELJI I VOLJI ŠEFOVA MAFIJE KOJOJ SLUŽE...
Republika Srpska, krade milijarde evra preko banaka koje kontroliše a što ne opljačka u trezoru, pošalje specijalnu policiju sa vatrenim oružjem u drumsku pljačku. RS, pere novac narko mafije, krijumčari narkotike i oružje, lažno optužuje građane, otima im prava primjenjujući fašističke metode, likvidira nepodobne građane dizanjem u vazduh, ubija ih bezbol palicama kada optuže njenog predsjednika, prikriva dokaze ubistva osmogodišnje djevojčice, da bi nastavila nesmetano sa svakodnevnim aktivnostima. Inspektori diluju narkotike, bave se zelenašenjem, transakcije finansijskog kriminala se vrše preko računara iz suda u RS. Bezočno lažu okružni tužioci, laže MUP, sudska policija, sudije, falsifikuju se dokumenti, činjenice, izjave svjedoka, odgovori stranaka, krše se zakonske odredbe, gaze ljudska prava i kako bi sve ovo moglo nekome da nanese bilo kakvu štetu, pita se i čudom čudi ovde tužena RS ???
Danas je poznato da je među pokradenim novcem i oko 10 miliona maraka namijenjenih za funkcionisanje osnovnih sudova. Dakle, umjesto da opremi svoje sudove i poveća plate administraciji, tužena RS je taj novac pokrala a sada javno prijeti putem svog predsjednika, sudijama prije svega sugerišući da donose odluke kakve se njemu dopadaju inače će se suočiti sa posljedicama. Dakle, iako je ovde tužena RS, čija je sudska vlast sastavni dio iz samog tužbenog zahtjeva je jasno da je odgovornost isključivo na OT Bijeljina koje nije dio sudske vlasti a novac koji je opljačkan je bio pod kontrolom Vlade Republike Srpske. No, iako je svojim kriminalnim radom Vlada krala i od svojih sudova, sad se očekuje i traži da sudije budu pristrasne i prikrivaju njen kriminal kao i osobe koje su odgovorne za to.
Sudije u Bijeljini su smišljeno saučestvovale u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenja i prikrivanju pljačke sada je već poznato milijardi maraka, pružajući podršku kriminalnim, gestapovskim metodama OT Bijeljina a osim što su i sami time činili krivična djela, i osim što im je vlada RS pokrala novac, samo koji dan prije donošenja rješenja 80 0 P 043324 16 Gvlž, Vlada Republike Srpske, na posebnoj sjednici održanoj 11. i 12. aprila, usvojila je Zaključak kojim su obavezana sva ministarstva da do daljnjeg obustave sve isplate iz budžeta te se tako zahvalila i sudijama za pomoć koju su godinama pružali u pljačkanju građana i budžeta.
VRIJEDNOST NOVIH DOKAZA
1) OT Bijeljina je smišljeno kriminalno prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo "dječji ruksak" preko 5 godina, odnosno prikrivala da je kaiš istog dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da bi se uklonili tragovi masti sa kamiona kojim je vršeno krijumčarenje u Bobar grupu. Ovo krivično djelo, (sprečavanje dokazivanja, oštećenje tuđe stvari, nesavjestan rad u službi) je izvršila tužena RS, protiv koje se krivični postupak ne može pokrenuti odnosno okružni tužilac Stjepanović Danica, protiv koje tužena RS NEĆE da pokrene postupak jer je kako LAŽNO interpretira RS, zaštićena imunitetom za svaki kriminal koji izvrši za vrijeme obavljanja "službenih radnji".

2) U okončanom postupku tužena RS nije iznjela nikakav stav o dječjem ruksaku a odbijen je prijedlog da se sasluša Danica Stjepanović. Praktično tvrdnje tužilje Bollin da je materijalni dokaz, (njeno privatno vlasništvo) oštećen, tretirane su kao nedokazane, nepouzdane, izmišljotine njenog punomoćnika Zdenka Baje, koga je tužena RS opisivala u svojim dokumentima kao psihički poremećenog ludaka.
3) Predloženim novim dokazima "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" i "IT-38-15 od 26.10.2015." dokazuje se da su tvrdnje tužilje istinite jer je sudskim zapisnikom konstativano oštećenje kako je i tvrdila a odgovorom OT Bijeljina da tužena navodno ne zna ništa o tome niti je provodila bilo kakvu istragu.
4) Ovim se potpuno obesmišljava stav suda iz rješenja "Takođe ožalbeni sud je naveo, a ovaj sud prihvatio da se iz priloženih dokaza ne može van razumne sumnje zaključiti da između nematerijalne štete koju je tužiteljica pretrpila po osnovu duševnih bolova zbog smrti svoje kćerke Ivone Bajo i postupaka ili propusta tužene u postupanju postoji uzročno - posljedična veza, niti se van razumne sumnje može zaključiti da postoje konkretni propusti organa tužene koji su takvog značaja da su prouzrokovali duševnu bol tužiteljice."
5) Dječji ruksak, (prilog "Dokazni predmeti") nije zlatni prsten ili recimo, rokovnik koji je tužena RS, nepažnjom zagubila ili oštetila prilikom hapšenja tužilje nego se radi o predmetu koji je skinut sa smrtno ranjene jedine ćerke tužilje Bollin i sakrivan godinama, kako uzrok presjecanja kaiša ne bio bio doveden u vezu sa unutrašnjim povredama kod Ivone Bajo konstatovanih obdukcijom.
6) Tužena RS nije dala nikakvo objašnjenje ni za uništavanje "dječjeg ruksaka" ni za to kako su i čime nanesene sve unutrašnje povrede niti odakle potiču krvave mrlje na asvaltu prije mjesta pada Ivone Bajo, kada je navodno zadobila smrtonosnu povredu. Dakle prema "ekspertima" OT Bijeljina prvo je došlo do krvarenja 10 - 15 metara a tek onda je djevojčica pala i zadobila povredu koja je uzrokovala to krvarenje. Ovo i nisu PROPUSTI nego MONSTRUOZNE KRIMINALNE RADNJE tužene RS.
7) Tužilja Bollin je uhapšena i lišena slobode BEZ PISMENE POTVRDE 10.08.2010. pošto su joj LAGALI iz OT Bijeljina, za šta postoje pismeni dokazi da nisu nadležni za istragu a čak i da je to bila istina bili su dužni evidentirati krivičnu prijavu o oštećenju privatnog vlasništva tužilje i krijumčarenju za šta je tog dana donijela dokaze.
8) Dakle dana 10.08.2010. tužilja Bollin je ponižavana, lagana, hapšena jer je tužana htjela prikriti činjenicu da je uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe sa kojima je krijumčarila nelagalnu robu.
9) Dokaz za to je obraćanje direktno tužiocu Stjepanović Danici "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." inače već usvojen u spis ali ga naravno nijedan sudija nije čitao a tužilji nije dozvoljeno da bilo koji dokaz obrazlaže. Taj dokaz u potpunosti razotkriva smišljeni kriminal OT Bijeljina odnosno tužene RS a iz njega izdvajam rečenicu: "Konkretno tuzilac Stjepanovic ima pravo i duznost da analizira podatke koje sam dostavio tuzilastvu, (slike torbe presjecenog kaisa opranog benzinom, te mišljenje dr. Blazanovica) i iznese svoj stav o vrednostima tih podataka."
10) Svaki pokušaj punomoćnika tužilje Bollin u proteklih 5 godina da dođe do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva tužilje "dječjeg ruksaka" i slično te kršenje prava punomoćniku je u stvari kršenje prava tužilji Bollin i nanošenje njoj nematerijalne štete odnosno duševnog bola od strane tužene RS, upornim odbijanjem da odgovori i objasni kako je materijalni dokaz sa mjesta pogibije njene ćerke nestao i zašto je u takvom stanju.
11) Vezano za prilog "Zahtjev tužiocu 30.04.2010." i mišljenje vještaka trasologa koga je angažovala tužena a koji NEMA POJMA, o presječenom kaišu, (jer to "NIJE ZNALO" ni OT Bijeljina što potvrđuje u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015.) NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, niti o kvaru na kamionu i naravno ne opisuje u svom mišljenju uzroke proboda kosti, važan je usvojeni dokaz "Blazanović mišljenje". U njemu vještak koga je angažovala Bollin i koji je upoznat sa svim detaljima sakrivenim od trasologa Busarčevića iznosi stav da je uzročnik povreda predmet trakastog oblika dimenzija do 2,5*0,1 cm. Nadalje izražava sumnju da je žica uopšte mogla presjeći kaiš te što je najvažnije da bi žica na kosti ostavila trag okruglog oblika a ne kanal kakav je u stvarnosti.
12) Umjesto da o ovom nalazu predatom pismeno u OT Bijeljina, Tužena RS iznese svoj stav i odgovori na pismeni zahtjev o oštećenju privatnog vlasništva tužilje, ZABRANJUJE SE TAJNO PRISTUP SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE.
13) Tužilja Bollin u maju 2010-te dobija izjave svih svjedoka od advokata Tomića i otkriva da je u vrijeme ubistva njene ćerke vršeno krijumčarenje te da je portir Bobar grupe uklonio "dječji ruksak" sa ubijene djevojčice, koji su kasnije preuzeli saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina ovde tužene RS, te ga oprali benzinom i sakrili iz istražnih radnji, poslije čega 24.06.2010. preko punomoćnika Zdenka Baje podnosi pismenu prijavu protiv portira SOFRENIĆ BLAGIŠE, te najavljuje usmenu dopunu iste vezano za krijumčarenje i naravno traži odgovore na pismene zahtjeve.
14) Iako upoznati sa najavljenim dolaskom tužilje odgovorni iz OT Bijeljina ne dozvoljavaju pristup tužilji Bollin, LAŽU da nisu nadležni, (za šta ??? - krivično djelo koje nije nikada ni prijavljeno bilo kome) hapse tužilju, drže 5 sati bez pismene potvrde a niti u jednom dokumentu tada nastalom se ne navodi da je izdata USMENA NAREDBA O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA IVONE BAJO. Navodno "opravdanje" za tu fašističku naredbu tužena RS iznosi tek krajem 2013-te u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 , (predložen ovde kao novi dokaz bez ikakvog stava suda o tome) tvrdeći da je izdato 08.07.2010. što je mjesec dana prije hapšenja tužilje Bollin. To dokazuje da je naredba bila tajna jer je nezakonita i fašistička sa isključivom namjerom da se prikrije ubistvo, krijumčarenje u pljačka milijardi evra koje je bila u toku preko Bobar grupe i banaka pod kontrolom vlade tužene RS.
15) Tokom postupka u predmetu 80 0 P 056780 14 P, (takođe predloženom kao novi dokaz bez stava suda o njemu) pojavio se dokument "Zabiljeska 06.08.2010." koji je navodno prema datumu nastao 4 dana pred hapšenje tužilje Bollin a vezano za prijavu protiv portira. Ta odluka je u skladu sa zakonom trebala biti dostavljena podnosiocu u roku od 3 dana pismeno. Dakle umjesto da 10.08.2010. predaju tu odluku tužilji i punomoćniku, pripadnici tužene RS je LAŽU i HAPSE. Proizilazi da je osoba Stjepanović Danica postupala u predmetu za koji nije bila nadležna i donijela odluku koja se potom krila od tužilja Bollin 5 godina sve do naredbe suda u predmetu 80 0 P 056780 14 P. Vrlo je moguće da je u pitanju falsifikat odnosno da je taj dokument sačinjen godinama kasnije a što bi trebalo da objasni svjedokinja Stjepanović.
16) Da su sve radnje tužene RS bile smišljeno kriminalne i diskriminatorske postoji obilje usvojenih dokaza koje osoba Destanović nije dozvolila da se izvode a na kraju potenciram najstariji "Zahtjev za informacije 11.02.2010." vezan za "dječji ruksak" mjesto povređivanja, mrlje krvi i unutrašnje povrede. Dokaz se završava riječima "ZNAM DA ODGOVORE NA OVA PITANJA NEMATE ALI ĆE BITI VRLO ZANIMLJIVO PROČITATI KAKVE ĆE SE "SMICALICE" KORISTITI DA BI SE KRIVCI IZVUKLI IZ OVE SITUACIJE".
Te "smicalice" su u stvari bila nova krivična djela kako OT Bijeljina, tako MUP-a, sudske policije i sudova uključujući i radnje osoba Destanović Senada i svih sudija u svim predmetima vezano za pravne interese tužilje Bollin koje je ostvarivala lično ili preko punomoćnika Zdenka Baje.
Prva od njih je bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti podnesena od kriminalaca iz OT Bijeljina, odgovornih za prikrivanje ubistva poslije čega je izvršen pretres prostorija i odnesen računar na kome je tužilja Bollin imala dokaze zločina te su svi podaci uništeni tokom 9 mjeseci držanja u posjedu kod tužene RS. Materijal o pregledu računara i nadzoru nad porodicom tužilje Bollin i danas se prikriva gestapovskim metodama uprkos pravu garantovanom članom 23 Ustava RS.


SVE NARAVNO SA OSNOVNIM CILJEM DA SE NE UGROZI I NA MIRU NASTAVI ORGANIZOVANA PLJAČKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TUŽENE RS U SADEJSTVU SA SVIM OKRUŽNIM TUŽIOCIMA I SUDIJAMA U RS, KOJI NE RADE U INTERESU RS, NEGO U INTERESU TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE KOJA IH JE I IMENOVALA NA TE POZICIJE DA BI SAUČESTVOVALI U PRIKRIVANJIMA SVIH VIDOVA FINANSIJSKOG I DRUGOG KRIMINALA KOJI SE VRŠI PREKO INSTITUCIJA RS.

PRILOZI


Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
IT-38-15 od 26.10.2015.
Dokazni predmeti
Zahtjev tužiocu 30.04.2010.
Blazanović mišljenje
Zabiljeska 06.08.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland