srijeda, 24. listopada 2018.

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Sudija Marković Jelena, planski i uporno radi za mafiju, ne samo brutalno kršeći sve zakonske odredbe nego i piše laži u presudama da bi prikrila ubistva i pljačke. I onda kada je uhvaćena u kriminalu, prikriva se njena izjava o tome. Umjesto da takve sudije završe na robiji, omogućava im se da i dalje saučestvuju u teroru nad građanima...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA


Predmet: 80 0 P 077873 16 P

ZDENKO BAJO - REPUBLIKA SRPSKA

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost...
Osoba Marković Jelena je u presudi 80 0 P 080317 18 P, napisala SMIŠLJENU LAŽ, da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti", sa ciljem da mi OTME, pravo garantovano članom 23 Ustava RS a koje se prema članu 48 istog Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NI OGRANIČITI. Marković Jelena je više puta upozoravana i pismeno i usmeno na svoje kriminalne i razbojničke postupke te nema nikakvih šansi da je nenamjerno pogriješila a što je uostalom konstatovao i Okružni sud u Rješenju 80 0 P 039221 16 Gvl 2, utvrdivši da se ista bavi nepotrebnim stvarima koje nisu teme postupka. Marković Jelena nema nikakve veze ni sa pravom ni sa zakonom ni sa osnovnim sudom u Bijeljini ni sa Republikom Srpskom, nego nastupa isključivo kao zaštitnik interesa mafije.
OBRAZLOŽENJE
1) U drugom pasusu poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : Ovaj sud, kao parnični nema mogućnosti da se miješa u rad okružnog javnog tužilaštva u predkrivičnom postupku i u krivičnom postupku...
2) U prvom pasusu iste - poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : ...da je okružno tužilaštvo oduzelo tužiocu računar i druge stvari zbog sumnje na postojanje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i da postupci u vezi s tim nisu još završeni.
3) Osoba Marković Jelena je po svom nahođenju priklopila više spisa i bespotrebno ih prema sopstvenom priznanju analizirala ali ne pominje odakle, iz kog spisa potiče tvrdnja da postupci u vezi "ugrožavanja sigurnosti nisu završeni - ne pominje jer LAŽE.
4) Dokaz da je postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti okončan je u prilogu "Naredba T15 0 KT 0002365 10" gdje je navedeno da nema elemenata ni tog niti bilo kog krivičnog djela a sada se osoba Marković Jelena usuđuje mješati u rad tužilaštva, NEGIRATI I PREINAČAVATI odluku tužilaštva, kako bi opravdala prikrivanje dokumentacije koja je prikupljana u tom postupku.
5) Podatke o mom kretanju, mojoj porodici i sav materijal koji je prikupljan po osnovu te LAŽNE PRIJAVE, imaju saučesnici Marković Jelene iz mafijaške zločinačke organizacije, koji ih koriste pri pokušajima da me ubiju. Dio dokaza o tome sam ranije predao presjednku suda a može se pročitati na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/391972". To je suštinski nebitno za pravo iz člana 23 i ovaj zahtjev jer je više nego dovoljan dokaz da sudija Marković LAŽE i negira odluku tužilaštva "Naredba T15 0 KT 0002365 10".
6) U ovom predmetu, jedna od tačaka je pravo garantovano članom 23 Ustava RS te sam pismenim zahtjevom "PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 -135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P" tražio da se taj materijal obezbijedi u postupku na šta nije bilo nikakve reakcije sudije Marković Jelene. S obzirom da je pišući laži u drugom postupku izvršila udar na ne samo moja nego i prava svih građana, udar na ustavni poredak, očito je da osoba Marković Jelena nastavlja sa svojim razbojništvom i dalje i da nama namjeru poštovati zakon i prava. Ukoliko RS, ostavi tu kriminalku u postupku, s obzirom da je sama u dogovoru sa Radujko Milanom predložila kao dokaz i spis 80 0 P 080317 18 P, ja ću detaljno obrazložiti njene zločinačke radnje a koje sam samo manji dio opisao u žalbi na presudu...

Zahtijevam da predsjednik osnovnog suda u Bijeljini ustanovi odakle potiče LAŽ, Marković Jelene da postupci protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" kada je odnesen i računar, "nisu završeni" i da njenu pismenu izjavu dobijem uz odluku po ovom mom zahtjevu.
Neću trošiti vrijeme da opisujem mnogobrojne smišljene kriminalne radnje osobe Marković Jelene, nego ću istaći samo jedan brutalni napad na prava garantovana Ustavom na ne samo moje pravo nego pravo garantovano svim građanima.
To je suštinski napad na ustavni poredak jer pripadnici mafije bezočno otimaju građanima prava garantovana Ustavom iako se ta prava prema članu 48 istog Ustava ne mogu ni oduzeti ni ograničiti.
Ovdje je konkretno sudija Marković Jelena u presudi izmislila, odnosno slagala da istražne radnje po krivičnoj prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti nisu završene samo da bi otela pravo garantovano članom 23 Ustava Republike Srpske i spriječila da dobijem dokumentaciju na koju imam pravo o otvaranju i pregledu računala te nadzoru nada mnom.
Pripadnici mafije nikada nisu ni poštovali ovo pravo nego ga smišljeno otimaju kako bi imali sredstvo ucjenjivanja i došli do podataka o svakom građaninu.
Ti podaci se po potrebi dostavljaju plaćenim ubicama odnosno saučesnicima iz kriminalnih krugova koji potom likvidiraju žrtvu na način kako je to nedavno izvršeno u Banjaluci nad Davidom Dragičevićem koji je isto kao i ja bio pod nadzorom fašističkog mafijaškog režima dodik milorada čiji je član i Marković Jelena. S obzirom da je to pokušano i prema meni tretiran osobu Marković Jelenu kao pripadnika mafije i saučesnika u otimanju mojih prava i pokušaju ubistva.

PRILOG

Naredba T15 0 KT 0002365 10


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902