utorak, 23. listopada 2018.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR

Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti...

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Na osnovu Ustava RS, član 23, ZKP-u te ZOP, član 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:
Obavještavam da sam tražio od sudske policije njihove zabilješke vezano za teme ovog postupka na šta mi je saopštio sudski policajac Mićić Zoran po izlasku iz kancelarije načelnika Borovčanin Danka da "SUDSKA POLICIJA NIJE SAČINJAVALA NIKAKVE ZABILJEŠKE". Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti.
Ukoliko se to ne desi u nastavku postupka ću detaljno obrazložiti ova kršenja prava i zakona a s tim u vezi:

ZAHTIJEVAM

1) Da sud izda naredbu sudskoj policiji RS, da mi poštanskom pošiljkom, dostavi kopije svih zabilješki koje su sačinjavali o meni od 01.01.2017. do 01.06.2018.
2) Da sud izda naredbu MUP-RS da mi dostavi poštanskom pošiljkom, kopije svih dokaza - dokumenata koji su navedeni u zahtjevima za pokretanje postupka u ovom predmetu
3) DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OJT ISTOČNO SARAJEVO, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ:
A) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
B) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, ZKP-u i navedenom članu ZOP po predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS prikupljan od 01.01.2013. do 01.06.2018.
4) Da sud izda naredbu OJT Istočno Sarajevo i Osnovnom sudu u Sokocu da dostave dokument - Naredbu ili Rješenje, na osnovu koga oni kao mjesno nenadležni i u suprotnosti sa ZOSRS, ZKP-u, zasnivaju svoju nadležnost.
5) S obzirom da ne mogu obezbijediti prisustvo svjedoka tražim da sud osigura dobrovoljno ili prisilno svjedočenje slijedećih osoba čije privatne adrese ne znam :
Mićić Zoran - OCSP u Bijeljini, Jovana Tomaš - OJT Istočno Sarajevo, Luka Borovčanin - Osnovni sud u Sokocu, Milan Nešković - PS Bijeljina II.
Ukoliko do 15.06.2018. ovaj nezakoniti postupak ne bude obustavljen i o tome ne dobijem pismeno obavještenje o drugim zahtjevima ću za nastavak postupka detaljno poslati dopis, po isteku tog roka...
OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

PRILOG

Ultimatum

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU