nedjelja, 21. listopada 2018.

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

ZA SAMO 2 RADNA DANA TUŽILAŠTVO JE ZATVORILO ISTRAGU PROTIV MAFIJAŠKE GRUPE IZ REŽIMA. ZA TO VRIJEME NE MOŽE STIĆI NI JEDNA NAREDBA U POLICIJU A KAMOLI DA SE VRATI REZULTAT. OVO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA NIJE VRŠENA NIKAKVA PROVJERA NITI ISTRAŽNE RADNJE A TO ŠTO SE SE RADILO OVAKO BRZO, NAJVJEROVATNIJE ZNAČI DA SPREMAJU NOVE MAHINACIJE I ZLOČINE...

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

PRIJAVA JE KAKO SE VIDI I NA SLICI PREDATA 16.10.2018. (PRED KRAJ RADNOG VREMENA) A ISTRAGA JE OKONČANA POSLIJE SAMO 2, (DVA) RADNA DANA, VEĆ 19.10.2018. ŠTO ZNAČI DA SE NA NJOJ RADILO SAMO 17 I 18. NEKOME SE OČITO ZBOG JAKOG RAZLOGA ŽURILO DA ZATVORI RADNJE O OVIM GESTAPOVSKIM METODAMA:
- Slanje patrola sudske policije 12.03.2018. i 27.09.2018. za dovođenje bez primjerka i uručenja pismene naredbe.
- Vožnja službenim vozilom 12.03.2018. uz korištenje preko sat vremena mobilnog telefona.
- Neukazivanje hitne pomoći u Bijeljini 27.09.2018. poslije više mojih zahtjeva.
- Ostavljanje na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći.
- Izlaganje opasnosti zdravlja i života smišljenim bahatim i nehumanim postupkom.
- Ostavljenje mene kao mete, grupi koja je angažovana za moju likvidaciju.

ZA BOLJE SAGLEDAVANJE KRIMINALA DANKA BOROVČANINA, POTREBNO JE ZNATI NJEGOVU ULOGU I POSTUPKE PRETHODNIH GODINA, KAKO OVO ŠTO SE NEDAVNO DESILO NE BI DJELOVALO KAO GREŠKA ILI SLUČAJAN PREVID...
12.03.2018. kao načelnik sudske policije u Bijeljini, Danko Borovčanin je poslao patrolu od 3-je sudskih policajaca da me presretnu na ulici i transportuju za sud u Sokocu, bez pismene naredbe uz sebe, iako je to obavezno zakonom o krivičnom postupku. Sudski policajci su mi saopštili da imaju naredbu i ja sam to prihvatio te ušao u vozilo, očekujući da će mi je uručiti ali to nije urađeno jer je uopšte nisu imali uz sebe a kopija te naredbe mi je predata tek po dolasku na Sokolac, pošto je sudski policajac oko desetak minuta boravio u kancelariji predsjednika suda gdje je ista sačinjavanja. O svemu sam prije više mjeseci izvjestio VSTV i UDT po čemu se vodi postupak protiv odgovornih iz OJTIS i suda.
Tokom vožnje prema Sokocu pripadnik sudske policije je najmanje sat vremena jednom rukom držao volan a drugom mobilni telefon, koristeći ga kako sam čuo za svoje privatne poslove, čime je ugrožavao ne samo svoj život nego i svog kolege kao i mene što ga naravno nije uopšte zanimalo. To se može vidjeti na slici u prilogu.
Ovdje je bitno istaći da je kompletan postupak potpuno neregularan i smišljeno kriminalan s obzirom da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu pokrenulo predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene iako za to nikada nisu dobili ovlaštenje, odnosno nisu taj predmet dobili u nadležnost.
Iz odluke Republičkog tužilaštva koju sam dobio direktno od glavnog republičkog tužioca, vidi se da se njima u rad, dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica, među kojima je i Borovčanin Danko, kao osoba koja je koristila i rasturala falsifikat sudskog rješenja načinjenog na moju štetu te je direktno zainteresovan da se to prikrije i ja ućutkam na bilo koje način a ova montirana optužnica je dio plana više lica na tu temu.
Naime, Borovčanin Danko već godinama smišljeno onemogućava pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo tužilaštvu, kako bi ih spriječio da dostave dokaze o prikrivanju ubistva, iako za zabranu pristupa ne postoji nikakva naredba, nikakvo sudsko rješenje.
On je pokušao i pred tužilaštvom u Bijeljini da inicira bilo kakav krivični postupak protiv mene što mu nije uspjelo ali je to isto učinio, sa grupom lica i u svom rodnom kraju, odnosno pred Okružim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu te je tako i došlo do ovih nelegalnih postupaka pred nenadležnim organima.
Da je u pitanju smišljeni kriminalni plan, dokaz je to što iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu već 16 mjeseci odbijaju da odgovori na moje pismene zahtjeve, da mi dostave kopiju odluke o nadležnosti, te čak ignorišu i dopise Visokog sudskog i tužilačkog vijeća a u posljednjem se jasno vidi da im se nalaže da dostave upravo kopiju o svojoj nadležnosti, što isti izbjegavaju.
Cilj toga je da se omogući Borovčanin Danku da me transportuje do Sokoca i tamo ostavi kao metu lokalnim bandama, svojim saučesnicima koji bi me likvidirali.
Nastavak tog plana se desio 27.09.2018. kada me je opet presrela patrola sudske policije sa lažnim saopštenjem da hoće da me odvedu do Osnovnog suda u Bijeljini i da imaju naredbu za to.
Ja sam to objašnjenje odmah prihvatio i krenuo prema vozilu, zatraživši usput da mi pokažu naredbu na šta su oni panično uzvratili da ima naredba koju sam ponovo zatražio. Oko desetak do 15 puta sam tražio da mi uruče naredbu, na šta su obavezni zakonom ali kako je oni nisu imali samo su panično ponavljali da "ima naredba, ima naredba" i naravno ne uručujući je.
Tako su u razgovoru uvjeravajući me da postoji naredba, pomenuli da je to u stvari naredba suda u Sokocu, čime se razotkrilo da u stvari žele tamo da me odvedu a na prevaru su htjeli da me ubace u vozilo, lažima o odvođenju u sud u Bijeljini.
Pošto je zakonom o krivičnom postupku, jasno propisano da pripadnik sudske policije uručuje naredbu pozvanom i poziva lice da pođe sa njim, ja sam odbio da uđem u vozilo i pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, koja se nalazila preko puta ulice.
Poslije oko pola minuta mog dozivanja, ulicu su prešla dvojica policajaca te sam im objasnio da pripadnici sudske policije želi da me odvedu bez pismene naredbe koju nisu pokazali, te zahtijevao da odmah sačine zapisnik o tome, kako bi ostao pisani trag mog odvođenja, odnosno to bi mi bila garancija, kakva takva da preživim, jer me ne bi mogli ubiti u tajnosti.
Pripadnici sudske policije bi morali znati da je njihova obaveza uručenje naredbe ali ovdje je glavna odgovornost na njihovom komandiru, načelniku Borovčanin Danku, koji ih je poslao na zadatak bez pismene naredbe.
U pitanju je u najmanju ruku nesavjestan rad u službi a iz narednih događaja se može vidjeti da su u pitanju i teža krivična djela.
Pošto sudska policija nije imala naredbu a pripadnici policijske stanice Bijeljina II, nisu htjeli da sačine zabilješku o tome, ja sam rekao da ću odmah da se udaljim, s obzirom da ne postoji nikakvo rješenje i krenuo, te sam napadnut sa leđa od 4 policijska službenika.
Odmah sam im ponudio da ću dobrovoljno prihvatiti da mi stave lisice jer je moj cilj i bio da se sve evidentira, što su oni i prihvatili te me sa lisicama na leđima odveli u prostorije njihove stanice.
Tamo sam odmah zatražio hitnu pomoć, zbog tegoba od polena ambrozije, odnosno otežanog disanja koje se javlja u ovom jesenjem periodu u trajanju od dva do 3 mjeseca svake godine a što je dobro poznato praktično ne samo svim sudskim policajcima nego i mnogim okružnim tužiocima i sudijama u Bijeljini.
Jedan od sudskih policajaca je u međuvremenu doneo naredbu i bili su u kontaktu sa komandom ali uprkos mojih desetak puta ponovljenih zahtjeva da se pozove hitna pomoć to nije učinjeno, nego su me transportovali na Sokolac i to dobrim dijelom iznad dozvoljene brzine što sam zaključio po tome što je uključena sirena u vozilu.
Zahvaljujući jednom humanom pripadniku sudske policije koji mi je kupio flaširanu vodu, koliko-toliko su mi bile olakšane tegobe ali sam tokom vožnje dva puta povraćao sa izuzetno teškim posljedicama, što očekujem da će posvjedočiti i sudski policajci.
Probleme zdravstvene prirode i zahtjeve za hitnu pomoć sam saopštio i po dolasku na Sokolac, sudiji Branki Malović te sam cijelo vrijeme stajao u kancelariji sa kesom u rukama, kako ne bih slučajno povraćao na pod i tepih u njenoj kancelariji. Poslije svega, pripadnici sudske policije, pod komandom Borovčanin Danka su, iako sam zahtijevao da mi se ukaže hitna pomoć ostavili me na ulici u Sokocu, da se sam snalazim u veoma teškom stanju.
Kako su me u prethodne dvije godine više puta kontaktirale nepoznate osobe sa različitim povodima, pokušavajući da me odvedu na neku udaljenu lokaciju, bio sam spreman i na ovu mogućnost, te sam prvo ušao u jedan ugostiteljski objekat i uspostavio internet vezu sa sestrom i prijateljima, obavijestivši ih o svemu.
Istovremeno sam se informisao o lokaciji autobuske stanice i nekih pola sata potom krenuo, te me je oko 50 m ispred, presreo visok, krupan, mlad čovjek, ispitujući za detalje: "Ko sam, odakle sam, kako mi je ime, zašto sam tu, šta imam u kesi i slično, čak se predstavivši kao inspektor.
Očito je u pitanju jedan pripadnik grupe, koja je angažovana da me dočeka i likvidira ali su povučeni sa zadatog plana s obzirom da nisam odveden u tajnosti iz Bijeljine nego je više prolaznika vidjelo o čemu se radi kao i pripadnici policijske stanice Bijeljina II.
Dokaz da sam ostavljen na ulicama u Sokocu je autobuska karta "Sokolac - Bijeljina" koja pokazuje podmuklost i bezobrazluk načelnika Borovčanina, koji je službenicima sudske policije naredio da osobu u teškom zdravstvenom stanju koja traži hitnu pomoć izbace na ulicu po unapred pripremljenom planu da je presretnu plaćene ubice.
Povodom ovih događaja sam zahtijevao pismene zabilješke od sudske policije što nije učinjeno sa besmislenim izgovorom, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) da to tražim od suda iako sam im u prilogu dostavio upravo dokument suda u kome je navedeno da imam pravo uvida u sve predmete i dokumente koji mi mogu ići u prilog. Načelnik Borovčanin je nesporno naredio podređenima šta da napišu ali sasvim sigurno je i sam sačinio zabilješku sa obiljem laži u svom maniru te želi prikriti svoje kriminalne aktivnosti i uticati na svjedoke i iz policijske stanice da lažno predstave događaj.
PODSJEĆAM DA JE BOROVČANIN DANKO GODINAMA NAREĐIVAO PODREĐENIMA FAŠISTIČKI TRETMAN ZABRANE PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO IAKO ZA TO NIJE IMAO NIKAKVO RJEŠENJE NITI NAREDBU SUDA...
Nesporni saučesnici u pripremama za moju likvidaciju su Jovana Tomaš i Rajko Čalović iz OJTIS, koji su odgovorni za montiranje optužnice protiv mene bez posebnog odobrenja Republičkog tužilaštva što je neophodan preduslov da uopšte mogu djelovati izvan zakonske nadležnosti a uporno odbijanje preko 16 mjeseci da mi dostave kopiju odluke na koju su se pozvali je dokaz da nije u pitanju nikakva greška nego smišljeni i organizovani kriminal...

PRILOZI

Sudski policajac telefonira tokom vožnje
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331--10 od 09.10.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902