subota, 27. listopada 2018.

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

IAKO JE VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE NALOŽILO PISMENIM DOPISOM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUD U SOKOCU DOSTAVE DOKUMENT NA KOME ZASNIVAJU NADLEŽNOST, PROTIV MENE ZA TEŠKO KRIVIČNO DJELO "POVREDA UGLEDA SUDA" ONI TO NISU UČINILI JER JE TUŽILAŠTVO SMIŠLJENO FALSIFIKOVALO NADLEŽNOST A PO UPUTAMA IZ "CRNE KNJIGE" MAFIJAŠKOG BOSA MILA RONHILA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

NA RUKE PREDSJEDNIKU VSTV

Na osnovu ZOSPI-a, Ustava RS i prava iz ZOKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OJT ISTOČNO SARAJEVO, T17 0 KT 0006630 15, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
2) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OSNOVNOG SUDA U SOKOCU, 89 0 K 058509 17 KPS, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
3) DA LI SU EVIDENTIRANE MOJE ELEKTRONSKE PRITUŽBE PROTIV TUŽILACA I SUDIJA VEZANO ZA NJIHOVE KRIMINALNE RANJE I DISCIPLINSKE PREKRŠAJE U PREDMETIMA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 17 KPS, PODNESENE:
- Pritužba protiv sudije i tužioca - 09. mart 2018. 02:54
- Pritužba za falsifikovanje činjeničnog stanja po 89 0 K 058509 17 KPS - 20. mart 2018. 18:00
- Pritužba protiv Borovčanin Luke i ostalih - 05. maj 2018. 02:21
- Pritužba protiv sudije Branke Malović - 27. maj 2018. 15:57
- Pritužba zbog zloupotrebe položaja za pripremanje ubistva - 05. jun 2018. 18:45

Poslao sam više pritužbi vezano za prekršaje oko nelegalnih - montiranih predmeta T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS o kojima nisam dobio nikakvo obavještenje. Ali zato sam lično obavješten usmeno od g. Luke Borovčanina 12.03.2018. na Sokocu, da je on u komisiji UDT-a i da nijedna pritužba protiv njega "nije bila osnovana" te da ih sve drži u ladici. Očito je aludirao na moju pritužbu podnesenu 3 dana ranije 09.03.2018. 02:54. Iz svega se lako izvodi zaključak da g. Borovčanin Luka ne samo da sabotira pritužbe protiv sebe nego ih i prikriva s obzirom da niti o jednoj od 5 navedenih nemam nikakvih podataka a jasno je da se radi o kriminalnoj mreži koja je otvorila privremene predmete "GREŠKOM" kao pripremu za moju likvidaciju.
Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela.
Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju.
Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran.
Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od VSTV, da mi dostavi tražene podatke i dovede u red privatne servise mafije u Sokocu i Istočnom Sarajevu...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902