ponedjeljak, 29. listopada 2018.

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 004885 18 Gvl od 06.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine. Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...
OBRAZLOŽENJE
Koliko je u pitanju bezočna manipulacija vidljivo je na drugoj polovini treće strane rješenja, (uokvireno pravougaonikom a najbitniji dio je i podvučen), citiram :
"Što se tiče ostalih činjenica i dokaza koje je tužiteljica dostavila uz prijedlog za ponavljanje postupka, a odnose se na Obavijest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine i Izjašnjenje po obavijesti 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. godine, ovaj sud nalazi da to nisu novi dokazi ni činjenice. Naime. radi se o izjašnjenju Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini broj KTA-596/09 od 16.01.2017. godine Osnovnom sudu u Bijeljini i saglasnosti da se svi predmeti koji se nalaze u sudskom depozitu vrate porodici Budimke Bajo iz Bijeljine, te da se nema saznanja o navodnom oštećenju ruksaka. O navedenom izjašnjenju Osnovni sud u Bijeljini je dopisom broj 80 0 K 065167 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine obavijestio punomoćnika tužiteljice. Shodno navedenom, ovaj sud nalazi da sve činjenice i dokaze koje je tužiteljica navela u prijedlogu od 06.02.2017.godine i dostavila uz isti ne čine vjerovatnim da bi za istu bila donesena povoljnija odluka da su ranije upotrijebljeni, obzirom na činjenični i pravni osnov tužbenih zahtjeva u prethodno vođenom, a pravosnažno okončanom parničnom postupku. Naime. tužbeni zahtjevi tužiteljice odnose se na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti mldb. kćerke, a u vezi sa postupcima ili propustima tužene. Obzirom na iznesene činjenice i dokaze u prijedlogu ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene a koji su od značaja za nesporno pretrpljeni duševni bol tužiteljice zbog smrti njene kćerke."

1) OJT Bijeljina odnosno republika Srpska u NOVOM dokazu, dokumentu prvi put poslije 7 godina jasno navodi - PRIZNAJE, da "NEMA SAZNANJA NAVODNOM OŠTEĆENJU RUKSAKA". Dakle čak ih naziva navodnim, sumja da zaista i postoje iako su jasno navedena u zapisniku suda. RADI SE O MATERIJALNOM DOKAZU SKINUTOG SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO I SAD REPUBLIKA SRPSKA TVRDI DA O STANJU U KOME SE NALAZI NIJE IMALA POJMA TOKOM NAVODNE ISTRAGE ???
2) U završnom djelu citata je dio koji potenciram: "ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene".
Više je nego jasno da je uklanjanje iz istražnih radnji, predmeta, (DJEČJI RUKSAK) koji je nastradala djevojčica Ivona Bajo, ćerka tužilje imala na sebi prilikom zadobijanja smrtonosnih povreda u najmanju ruku "PROPUST" a potpuno je jasno da je u pitanju smišljeno sakrivanje dokaza ubistva za šta su odgovorni MUP i TUŽILAŠTVO.
3) PRILIKOM DOKAZNOG POSTUPKA U OVOM PREDMETU SUD NIJE DOZVOLIO SASLUŠAVANJE INSPEKTORA I OKRUŽNOG TUŽIOCA, (TAKOĐE SMIŠLJENO) TE NIJE USTANOVLJAVAO TAKOZVANE PROPUSTE ODNOSNO PROGLASIO JE "POSTUPANJE" ORGANA RS - "SAVRŠENSTVOM".
4) IZ PISMENOH PRIZNANJA OJT BIJELJINA VIDLJIVO JE KOLIKO SU SAVRŠENI - NEMAJU POJMA O TOME DA JE MATERIJALNI DOKAZ DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN BENZINOM.
5) Da je sud postupao odgovorno i ustanovio činjenicu da RS, kako sada kaže "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu skinutog sa nastradale ćerke tužilje, to bi i presuda time bila povoljnija za tužilju, pri čemu je sporedan nematerijalni iznos nadoknade u odnosu na obavezu tužene RS da pokrene novi istražni postupak na osnovu ključnog materijalnog dokaza ubistva...

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Prijedlog 2 za ponavljanje postupka 80 0 P 043324 13 P2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Rješenje 13 0 P 004885 18 Gvl


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902