petak, 5. svibnja 2023.

ZLOČINAČKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA TAKOZVANOG DIREKTORA POLICIJE

Što se tiče ove krivične prijave, neka svako sam odluči hoće li je uopšte čitati a posebno priloge no svaki načelnik, inspektor i dalje do svakog policajca može nekog od narednih dana dobiti nezakoniti nalog od pripadnika mafije da napadne na mene ponovo, bilo fizički bilo na pravne interese i onda će biti krivično odgovorni i nalogodavci i izvršioci ne samo za taj napad nego za sva povezana krivična djela, od ubistva osmogodišnje djevojčice do danas...

ZLOČINAČKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA TAKOZVANOG DIREKTORA POLICIJE

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." A u vezi krivičnog djelo "Terorizam" i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama.

ZLOČINAČKA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA TAKOZVANOG DIREKTORA POLICIJE

Dostavlja se i USTAVNOM SUDU BIH, RJTRS, VRHOVNOM SUDU RS, PU BANJALUKA, PU DOBOJ, PU ISTOČNO SARAJEVO, PU TREBINJE, PU PRIJEDOR, PU ZVORNIK, PU GRADIŠKA, PU MRKONJIĆ GRAD, PU FOČA te u PU BIJELJINA i za POLICIJSKE STANICE : PS BIJELJINA 1, PS BIJELJINA 2, PS JANJA, PS LOPARE, PS UGLJEVIK, PS ŠAMAC i PS PELAGIĆEVO.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

U nastavku, citiram upozorenje koje sam napisao 05.08.2020. u prilogu "Gdje su do sada bili zakoni i prava garantovana ustavom" što je bar godinu dana prije nego što su se u javnosti pojavile informacije o komunikacijama mafije preko aplikacija za koju su vjerovali da je "sigurna" : "S obzirom da je jedan veoma moćan kriminalac, bivši okružni tužilac, Rajko Čolović, smijenjen prije više od godinu dana, te da sam obiman dokazni materijal, dostavio na više adresa, kako domaćih tako i nekih stranih istražnih organa, koji sada istražuju organizovani kriminal na Balkanu, uskoro će doći i do krivičnih postupaka te hapšenja pojedinaca, koji su direktno odgovorni za teška krivična djela, uključujući i ubistvo ali i prikrivanje tog zločina a da bi se izbjeglo dodatno saučesnistvo drugih službenika, predlažem ministarstvu unutrašnjih poslova slediće." Ovaj pasus se nalazi na sredini treće strane a odmah ispod na toj strani i početku naredne je navedeno : `U narednih 10 dana a najkasnije do 15.08.2020. obratite se telefonski i putem mejla, mojoj sestri Budinki Bollin Bajo, majci ubijene djevojčice Ivone sa pismenim izvinjenjem zbog grešaka, koje su počinjene u prošlosti te prijedlogom da dostavi dokazni materijal o prikrivanju ubistva njene ćerke. Adresu, broj telefona i mejl su bar uspjeli evidentirati službenici zaduženi za nadzor i snimanje komunikacija. Smatram da je to najbolje rješenje za MUP, jer ukoliko se to ne desi, ja ću ponovo doći u Policijsku upravu Bijeljina, u zgradu u kojoj su prijetili da će me ubiti, ako se ikada više pojavim i donijeti dokazni materijal u prisustvu svjedoka, iz udruženja građana ili neke političke stranke ili na neki treći način nebitno... te zahtijevati da policija radi posao za koji je plaćena. Ako pojedini službenici, opet iznova odbiju, postupiti po zakonskoj obavezi, moraće biti spremni i da sami krivično odgovaraju, ne samo zbog tog konkretnog čina, nego i zbog saučesništva u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice. To je jasno rekao i ministar u svom obraćanju javnosti, citiram :"3) Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra, od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti..." Da budem sasvim precizan, kriminalistika policija, odnosno MUP Republike Srpske se mora pismeno izjasniti, šta zna o uništenju materijalnog dokaza ubistva, odnosno kako je uklonjen sa ubijene djevojčice, kako je došlo do presijecanja kaiša i čime te ko je to učinio a posebno ko je ostatak presječenog kaiša, oprao jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi masti i ulja, potekli od kamiona, koji je dovezao krijumčarenju robu u Bobar grupu a potom pobjegao sa mjesta zločina, prije dolaska istražitelja.` Da je takozvani "direktor" policije, odnosno vođa "ZONTO" radio po zakonu, mogao je izbjeći nastanak ove krivične prijave ali naravno ni na ovo a ni na upozorenje koje sam napisao u tekstu nakon ubistva g. Bašića "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel" nije reagovao kao častan čovjek, nego se skriva po kancelarijama i nastavlja sa kriminalom a u nastavku citiram ono što sam tražio, odnosno podsjetio na ranije napisano : "Ne slažem se sa tvrdnjom da je ubistvo načelnika napad na kompletan MUP no ostavljam svima da o tome zauzmu stav kakav misle da je ispravan no napad službenika MUP-a na mene u njihovoj zgradi i više pokušaja ubistva, tretiram kao napade kompletnog MUP-a i tako ću ih opisivati sve dok ne dobijem pismeno izvinjenje ne za mene nego za svoju sestru čije su jedino dijete ubili. U prethodno pomenutom prilogu "Gdje su do sada bili zakoni i prava garantovana ustavom" sam citirao nekoliko izjava ministra iz tv obraćanja a koje sam naveo u posebnom dokumentu "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." koji bi svaki policajac trebalo da nosi kao obavezan dio opreme i da ih nauči napamet. Što se tiče ove krivične prijave, neka svako sam odluči hoće li je uopšte čitati a posebno priloge no svaki načelnik, inspektor i dalje do svakog policajca može nekog od narednih dana dobiti nezakoniti nalog od pripadnika mafije da napadne na mene ponovo, bilo fizički bilo na pravne interese i onda će biti krivično odgovorni i nalogodavci i izvršioci ne samo za taj napad nego za sva povezana krivična djela, od ubistva osmogodišnje djevojčice do danas. Prilog "Gdje su do sada bili zakoni i prava garantovana ustavom" se završava stavom koji je i trenutno aktuelan : "Navedeni službenici treba lično da se izjasne, koja je od ovih opcija istinita, no moraju biti svjesni toga da su trenutno u statusu počinilaca teških krivičnih dijela i da bi iz tog stanja prešli u status svjedoka, moraju ispričati šta se desilo, odnosno potvrditi da su eventualno sačinjavali dokumentaciju o tome, koja je moguće izgubljena, te hitno pokrenuti sve radnje na koje su obavezni zakonom, odnosno pošto je dječji ruksak u ovakvom stanju za koje tužilaštvo kaže da nema saznanja, to je onda novi dokaz i potrebno je u skladu sa ZKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, utvrditi kako je došlo do presijecanja kaiša a u tu svrhu prilažem i mišljenje vještaka Ante Blažanovića, koje može poslužiti a MUP i tužilaštvo ako žele, mogu ponovo vještačiti materijalni dokaz ubistva - dječiji ruksak, odnosno načinjene fotografije. Do tada i pismenog izjašnjenja, navedene službenike i kompletnu kriminalističku policiju tretiram kao saučesnike u ubistvu djevojčice Ivone Bajo i pripadnike kriminalne grupe koja je izvršila više krivičnih djela, počev od "Sprečavanja dokazivanja" do više pokušaja mog ubistva za šta su koristili provokatore, informatore, prikrivene istražitelje ali i nezakonite kriminalne timove za likvidacije..."
Slijedi stav iz priloga "Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" pisan 21.11.2019. U dokumentaciji koju sam predao tokom postupka sam iznio stav da je MUP Republike Srpske kao i kompletna BIH, nelegalna i nezakonita tvorevina a posebno MUP koji je izvršio više državnih udara te niti je, niti se može smatrati organom, nego je obična teroristička organizacija. Materijal u tom predmetu je obiman a iz njega izdvajam tekst koji je zanimljiv i po svom naslovu "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" od 23.09.2019. gdje je odmah u uvodu navedeno : "PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO." Tako svaki pojedinac ima predstavu u kakvoj se situaciji nalazi te naka procjeni i dobro razmisli da li će pomagati one kojima su ruke već kravave do ramena. Kompletan tekst je veoma zanimljiv ali sada ću potencirati samo još ovaj dio u kome sam pomenuo neke likove, bitne i za ovu krivičnu prijavu, citiram sa kraja 5-te i početka 6-te strane : "U nastavku tog slučaja se vidi da jedan od doušnika, čije sam ime sakrio jer se radi o osobi koju su slagali i zloupotrebljavali, pokušava doći do slike koju sam objavio a priložene u prvom dijelu dokumenta. Ta osoba je informacije prenosila političaru Adamu Šukalu, koji je bio lažni opozicionar a u stvari sve informacije dostavljao vrhu mafijaškog režima i kako se vidi, pokušava saznati dodatne detalje, pominjući da je procurio neki plan preko profila Zdenka B, odnosno mene. Isti Adam Šukalo i lažni buntovnik inspektor Borislav Radovanović su konstantno bili uz Čedomira Kneževića, (vođu štrajka željezničara) koga su izmanipulisali a nađen je mrtav na dan zakazanog ročišta po njegovoj tužbi. Smrt je naravno okarakterisana kao "prirodna" bez toksikoloških analiza. Iz dodatnog komentara da "panduri već imaju" onu pričicu koju sam im podmetnuo se jasno i vidi da je upravo on u kontaktu sa policijom, jer inače ne bi znao ništa o tome. Ovo je samo mali dio, gestapovskih metoda, koje primjenjuje Republika Srpska." Pošto me nisu uspjeli ubiti niti uplašiti a sa druge strane sam početkom 2015-te došao do ključnih materijalnih dokaza prikrivanja ubistva nevine djevojčice i ozbiljno uznemirio članove "ZONTO" iz policije, odlučili su da ponove plan iz 2010-te ali pošto više nisu mogli da prevare nikog iz sudova u Bijeljini i dobiju podršku za podmukle planove, neko je došao na "genijalnu" ideju da njihovi saučesnici iz Istočnog Sarajeva, otvore nelegalne predmete protiv mene, kao izgovor za "posebne istražne radnje" i pripremu likvidacije u čemu su učestvovali bivši glavni tužilac OJTIS i bivši predsjednik suda u Sokocu, sve po odredbama i smjernicama "crne knjige" čije je postojanje objelodanio tih dana jedan od vođa "ZONTO" g. Dodik Milorad.
Kako brojni pokušaji da me izoluju negdje na teritoriji opštine Bijeljina, odnosno uvuku u klopku gdje su čekale plaćene ubice nisu uspjeli, otišli su i korak dalje te pokušali da me obmanu i otvoreno lažiraju nadležnost bez obavezujućih rješenja RJTRS i Vrhovnog suda RS, vjerujući da ne poznajem zakone te da ću dobrovoljno doći sam kao laka meta njihovim saučesnicima u Istočno Sarajevo. Detaljnije sam o tome pisao u prethodnim prijavama a što je navažnije događaji od 27.09.2018. (kada su pripadnici "ZONTO" iz MUP-a, tužilaštva, suda i sudske policije, pokušali da me ubiju uz sadejstvo ortaka iz narko mafije) i dokazni materijal su postali sastavni dio predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini. Učešće 4 navedena organa koji su lažirali nadležnost, odnosno falsifikovali, činjenični opis, potpise aktera i izvršili više krivičnih djela uz činjenicu da do danas kriju imena umješanih članova "ZONTO", da su ubili nekoliko najvažnijih svjedoka u međuvremenu a meni prijetili ubistvom u zgradi PU Bijeljina što sam više puta isticao u pomenutom predmetu a niko to nikada do danas nije demantovao - nisu rekli da lažem niti dali bilo kakvo objašnjenje, nego naprotiv nastavljaju sa prikrivanjima i likvidacijama svjedoka - sve to je više nego dovoljno da privatni mafijaški servis Dodik Milorada i ortaka nazivam "ZORS". Time je udio g. Kostreševića u kriminalu utoliko veći, posebno kad se zna da je tokom zadnjih 12 mjeseci, razotkriveno više uticajnih pripadnika "ZONTO" prepunih opljačkanog novca i većina njih, bilo da su "samo" pripadnici klanova ili su istovremeno i policajci, spremni su da ubiju i mene i mnoge druge svjedoke ako im vođa "ZONTO", neka "skaj tetka" ili "skaj brat" obećaju da će dokazi protiv njih da se "zagube" čim se neko "samoobjesi" ili "skoči" sa nebodera, "baci se" pod šleper ili završi ne neki drugi "zadesni" način. Na kraju ovog dijela, ističem da osim što g. Kostrešević kao direktor policije nije htio odgovoriti na zahtjev po ZOSPI-a, vezano za to da li sam njihov "doušnik" ili nisam itd, čime me nastavlja držati kao metu svojih ortaka, nisu na slične zahtjeve odgovarali ni ranije ni iz PU Banjaluka, ni iz PU Bijeljina a samo je iz matične PU Prijedor, inspektor blogera Radovanovića stigao formalni "Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022." u kome se kaže da ne mogu - NEĆE da se izjasne o lažima Radovanovića sa kojim su navodno u sukobu.
Zahtjev za informacije od 29.01.2018. je posebno značajan dokaz jer se u njemu pozivam na nezakonite predmete u Istočnom Sarajevu i prava garantovana ustavom i zakonima a teroristička organizacija MUPRS, koja je osmislila plan za aktivnosti protiv mene, naravno nije odgovorila na zahtjev nego je nastavila sa pripremama za likvidaciju. A "Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona" je možda još jači dokaz zločinačke prirode MUP-a i argument da je planove za pokušaje mog ubistva pripremala policija jer ni za potrebe sudskog postupka koji su sami inicirali, nisu htjeli da odgovore nego štite nalogodavce iz vrha terorističke zločinačke organizacije. Taj zahtjev je poslat uz nekoliko sličnih na više adresa što se može vidjeti iz dokaza "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019." a pošto nije bilo odgovora ni iz sudske policije ni OJTIS ni suda u Sokocu, time je nesumnjivo jasno da je u pitanju razbojnički napad na mene od strane mafijaške terorističke organizacije RS na čelu sa zločincem Dodik Miloradom, koji je izdao javni nalog članovima "ZONTO" da se "bore" protiv osoba čija su imena zapisana u "crnoj knjizi". Ovaj dio krivične prijave protiv terorističke organizacije sa naglaskom na vođu g. Kostrešević Sinišu, završavam sa najaktuelnijim novostima iz podzemlja, odnosno ortaka kriminalnog klana MUPRS. U prilogu "Skaj prepiska Šmrka i Ćuka" su u naslovu pomenuti narko dileri, saučesnici policije u dilovanju narkotika, pripremama likvidacija itd od kojih je jedan iz Bijeljine, godinama pod zaštitom policije, citiram dio sa početka treće strane : "Da mora biti, svjedoči i Skaj prepiska Admira Arnautovića Šmrka, velikog narko dilera iz Sarajeva i Zlatana Ćuka, velikog narko dilera iz Bijeljine, koji je glavni snabdjevač kokainom Kavčana iz Republike Srpske, zajedno sa Desimirom Babićem. Ćuk je još uvijek u bjekstvu." Uopšte nije zanemarljivo ni to da vlada "bratstvo i jedinstvo" mafijaških kartela u RS i Federaciji BIH, odnosno saradnja sa ortacima iz "policijsko - obavještajnih" službi i zaštitnicima iz tužilaštva a još jedan ortak policije se opisuje u prilogu "Uhapšeni pripadnik „škaljarskog klana“ Milivoje Todorović par sati prije hapšenja dobio putni list u GK Frankfurt" i opet porjeklom iz Bijeljine, gdje je "pekao" zanat u vrijeme kada je policija ubila djevojčicu Ivonu Bajo te nesumnjivo zna mnogo toga o umješanosti kriminalaca iz te terorističke organizacije u brojne zločine. Na kraju iz priloga "Vlasnik Bobar banke odgovoran za propast banke" od 03.12.2022. izdvajam dio u kome optužena za saučesništvo u pljački 120 miliona preko Bobar banke kaže : "Što smo banku više pritiskali, ona je pronalazila razne načine da zaobiđe naše mjere. Niko nije očekivao da Nadzorni organ banke radi na njenu štetu, to nije prirodno. Vlasnik je ovdje najviše uništavao banku. Agencija nije mogla znati za neke stvari koje je banka skrivala. Duple knjige su otkrivene tek po uvođenju privremene uprave. Kada Agencija naloži banci da nešto popravi, ona te naloge zaobiđe." Naravno, sada kad je vlasnik zvanično mrtav 8 godina, lako je na njega svaljivati svu krivicu, posebno nakon što je zapaljena zgrada IRB-a, opuškom ronhila od "slučajnog" prolaznika no podsjećam na to da je pred smrt i neposredno nakon smrti vlasnika banke, mafijaški režim Dodik Milorada, hvalio "poslovanje" banke, (preko koje su prali narko novac) te su građani uvjeravani da je sve u redu sa bankom, dok se u tišini i mraku pripremao stečaj i prikrivali tragovi brojnih malverzacija. Isti Dodik je tvrdio da je banka imala odlične rezultate i da je do stečaja došlo isključivo zbog smrti vlasnika a onda se razotkrilo što se i pred sudom ponavlja da su opljačkane stotine miliona. Na kraju se pojašnjava krivično djelo optužene riječima : "Terete je za nesavjesno poslovanje, jer je od jula 2009. godine pa do novembra 2014. godine imala saznanja da Bobar banka posluje s velikim kreditnim rizikom ali i pored toga nije ništa preduzela iako je bila dužna da reaguje. Ivona Bajo je ubijena upravo u julu 2009-te, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu od strane policije i saučesnika, kada optužena dolazi do "saznanja" o "kreditnim rizicima". Nema nikakve sumnje da su kriminalci iz policije prikrivali ovaj zločin da bi zaštitili ne samo sebe nego i vlasnika banke ali su neki to i debelo naplaćivali, ucjenama prema njemu, kako saznanjima o pomenutim rizicima tako i saznanjima o ubistvu nevine djevojčice na ulazu u firmu iz zločinačke Bobar grupe, sastavnog djela mafijaškog terorističkog režima Dodik Milorada, Siniše Kostreševića i ortaka. Zbog obima materijala u prilozima, ova krivična prijava se dijeli i biće nastavljena te dostavljena pod nazivom : "KAKO JE VOĐA MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE `PEKAO` ZANAT"

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Zahtjev za informacije 122, Prijava za povredu zakona od strane sudije ili javnog tužioca, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, Gdje su do sada bili zakoni i prava garantovana ustavom, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije od 29.01.2018.; Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Skaj prepiska Šmrka i Ćuka, Uhapšeni pripadnik „škaljarskog klana“ Milivoje Todorović par sati prije hapšenja dobio putni list u GK Frankfurt, Vlasnik Bobar banke odgovoran za propast banke

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902