ponedjeljak, 15. svibnja 2023.

ZAHTJEV TUŽILAŠTVU BIH

U dopisima koje sam dostavljao prethodnih godina sam jasno istakao da kompletnu RS, skupa sa svim takozvanim organima, počev od formalnog šefa mafije Dodik Milorada, tretiram kao nelegalnu i terorističku organizaciju pošto su između ostalog, prilikom krijumčarenja narkotika ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre a mene godinama pokušavaju likvidirati sprovodeći naloge iz "crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio pomenuti zločinac...

ZAHTJEV TUŽILAŠTVU BIH

Veza : VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela - 24.05.2019.; Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima i drugi dokumenti navedeni u popisu priloga.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE NA RUKE GLAVNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

Napomena : Osim samog zatjeva, svrha ovog dopisa je još više u tome da se Tužilaštvu BIH skrene pažnja na neka od teških krivičnih djela, kojih je na žalost mnogo više nego što će biti pomenuto u nastavku.
Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :
□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da Glavnom tužiocu Tužilaštva BIH ili nekom od tužilaca, odnosno službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li su nakon nastanka priloga "VSTV - saopštenje 14.08.2017." kada je VSTV, pozvalo da se otkrije i sankcionira nedopustivo djelovanje, (prijetnje vješanjem) nadležne institucije, konkretno Tužilaštvo BIH, poslije više od 5 godina, uradilo išta u razotkrivanju i procesuiranju izvršilaca i nalogodavaca, ovih ne samo kriminalnih nego i terorističkih radnji. 3. Da li je Tužilaštvo BIH upoznato sa činjenicom da je inspektor bloger Radovanović Borislav 2 dana prije objavljivanja prethodno pomenutog saopštenja, napisao na ličnom blogu tekst, koji sam zbog zaštite žrtve prijetnji dostavljao pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" a u kome podržava i opravdava prijetnje riječima citiram : "Treba ih hapsiti, a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i XX i YY, pofalila dlaka sa glave ?" 4. Da li Tužilaštvo BIH, primjećuje povezanost inspektor blogera Radovanović Borislava sa osobom koja je uputila prijetnje ? 5. Da li je VSTV-e upoznato sa činjenicom da je isti - inspektor bloger Radovanović Borislav, (ortak direktora policije koji ga sada štiti) tokom 2022-e napisao više tekstova u kojima podstiče i opravdava prijetnje pripadnicima pravosuđa a što sam prijavio Tužilaštvu BIH. 6. Da li je Tužilaštvu BIH, poznato da je vezano za ovo i druga krivična djela, nastao "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." na koji takozvani MUPRS nije reagovao, iako je obavezan ZOPIUP-a nego je nastavljeno sa prikrivanjem pripadnika mafije ? 7. Da li je Tužilaštvu BIH, poznato da je umjesto zakonom obavezujuće reakcije MUP-a, došlo do stradanja više svjedoka krivičnih djela, (opisanim u prilozima dopisa i drugim dokumentima) od kojih ističem nasilnu smrt okružnog tužica g. Dragana Ninovića 30.06.2020. sudije Luke Borovčanina krajem marta 2021. načelnika Radenka Bašića 21.03.2021. te zamjenika glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorada, početkom jula 2022-e. 8. Da li je Tužilaštvu BIH, poznato da sam 20.06.2020. poslao pismeni "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl" u OJTIS na koji nije bilo reakcije, odnosno odgovora niti na jedno pitanje a umjesto toga je nekoliko dana kasnije, objavljena vijest "Saopštenje za javnost 30.06.2020." o nasilnoj smrti pripadnika tog tužilaštva g. Dragana Ninkovića a koji je bio važan svjedok krivičnih djela opisanih u pomenutom javnom pozivu. 9. Da li je Tužilaštvu BIH, poznato da je sudija Luka Borovčanin, stradao - nađen obješen, (prilog "Sahranjen L.B." od 27.03.2021.) samo nekoliko dana nakon slanja krivičnih prijava, ("Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" od 12.03.2021. i "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" od 17.03.2021.) a u kojim prijavama sam ga pominjao kao aktera i svjedoka. 10. Da li je Tužilaštvo BIH, upoznato sa činjenicom da je ubijeni načelnik Radenko Bašić, bio zaposlen u PU Prijedor kao i inspektor Radovanović i dobro znao čime se isti bavio prethodnih godina ? 11. Da li je Tužilaštvo BIH, upoznato sa činjenicom da sam pismeno zatražio od glavnog tužioca OJT Bijeljina da zaštiti tužioce i druge službenike, upozorenjem "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala" poslato na dan vidljiv iz priloga "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." a da je manje od mjesec dana kasnije objavljena smrt jedne od osoba koje sam pomenuo u dopisu - g. Debeljević Milorada ? 12. Uviđa li Tužilaštvo BIH da je MUPRS, odgovoran u najmanju ruku nepostupanjem, (a ja tvrdim i planiranjem) za smrt više svjedoka od kojih su najmanje 3 stradali nasilno uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o ubistvu ? 13 . Da li Tužilaštvo BIH ima saznanja da sam ja Zdenko Bajo, nastanjen na adresi navedenoj na dnu zahtjeva, bilo kada bio angažovan kao saradnik - informator neke policijske agencije, tužilaštva, bilo kog drugog organa ili kako to opisuje inspektor Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ? 14. Da li je Tužilaštvo BIH, ustanovilo koji me je službenik MUP RS-e, fizički napao u zgradi PU Bijeljina 22.05.2019. te uz vrijeđanje i psovke prijetio da će me policija ubiti ako ne prekinem sa razotkrivanjem kriminala u MUP-u a koji napad sam prijavio istog dana usmeno dežurnom tužiocu te pismeno što je i evidentirano pečatom u prilogu "Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela" a vezano i za pomenuti "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" - te ako jeste, obavjestite me o imenu napadača ? 15. Da li je Tužilaštvo BIH, ustanovilo koji su službenici PU Bijeljina odgovorni za skrivanje materijalnog dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo po čemu se okružni tužilac pismeno oglašava u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065167 17 Kpp 2 od 16.01.2017." iako je stanje dokaza sudski konstatovano u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." vidljivo iz fotografija "Snimci dječjeg ruksaka" a koji su dokazi sastavni dio pdf fajla "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima"? 16. Da li je Tužilaštvo BIH, upoznato sa činjenicom da Direktor policije RS, (Zahtjev za informacije direktoru policije) i PU Banjaluka, prikrivaju činjenice i krivična djela inspektor blogera Radovanović Borislava sa kojim godinama glume da su u sukobu a samo PU Prijedor se pismeno izjasnilo, (Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.) da ne može - NEĆE odgovoriti na postavljena pitanja a konkretno da li sam ja "cinkaroš" policije kojim su me lažima predstavili kao opasnost za brojne kriminalne grupe te ih podstiču da me ubiju ? 17. Da li će Glavni tužilac Tužilaštva BIH, odnosno Tužilaštvo BIH, sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar MUP-a i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti za 48 sati a najkasnije u roku od 15 dana, kako bih shodno tome prilagodio naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Ukoliko Tužilaštvo BIH, nema odgovore na ova pitanja ili neke od njih, očekujem da odmah pokrenete sve potrebne radnje i da se odgovorni za kriminal koji sam opisao, saslušaju kao osumnjičeni te ispitaju po navedenim temama i drugima koje sam opisivao u brojnim krivičnim prijavama te da me o preduzetim radnjama obavjestite. Zbog promjene na čelu Tužilaštva BIH te razotkrivanjem veza pojedinaca iz policije, tužilaštva itd sa mafijaškim kartelima, smatram da je potrebno ovakvim zahtjevom istaći neke važne činjenice i pozvati Tužilaštvo BIH da se opredjeli hoće li nastaviti da bude saučesnik u prikrivanjima krivičnih djela ili će ih prema obavezama propisanih zakonom razotkrivati i procesuirati. U dopisima koje sam dostavljao prethodnih godina sam jasno istakao da kompletnu RS, skupa sa svim takozvanim organima, počev od formalnog šefa mafije Dodik Milorada, tretiram kao nelegalnu i terorističku organizaciju pošto su između ostalog, prilikom krijumčarenja narkotika ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre a mene godinama pokušavaju likvidirati sprovodeći naloge iz "crne knjige" koju je javno pred kamerama objelodanio pomenuti zločinac.
Tužilaštvo BIH trenutno ima status saučesnika opisane terorističke i zločinačke organizacije a što je slikovito u razgovoru sa jednim od vođa mafijaškog kartela O.M. - Osmicom, koji je rakao da "treba bacit malo `mesa` narodu" pojasnila pripadnica tužilaštva, riječima da "ne mogu raditi visoku korupciju". Dakle, pomenuta dama i bilo ko drugi, može ići u restoran da bude kuvarica, da taksira, okopava kukuruz ili radi bilo kakav drugi pošten posao ako se plaši ili jednostavno neće da istražuje prave - ozbiljne kriminalce jer su u suprotnom njihovi ortaci što pomenuti nesumnjivo jesu. A da li će Tužilaštvo BIH i dalje ostati saučesnik mafije ili će biti servis naroda, pokazaćete odgovaranjem ili neodgovaranjem na ovaj zahtjev, kao i radnjama koje će Tužilaštvo BIH preduzeti nakon što sam vam ja lično ali i istražni organi stranih zemalja dostavili brojne dokaze monstruoznih krivičnih djela, prije svega zločinaca iz policije ali i brojnih njihovih saučesnika.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; `False flag` operacija, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl, Saopštenje za javnost 30.06.2020.; Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Sahranjen L.B.; Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Komentari na članak, Zahtjev za informacije direktoru policije, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902