ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.

JESU LI PRIPADNICI KRIMINALISTIČKE POLICIJE SVJEDOCI ILI IZVRŠIOCI KRIVIČNIH DJELA

Kakva su saznanja službenika kriminalističke policije, odnosno MUP-a o tome, ko je uklonio materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo. Kako je i čime, dvostruko presječen kaiš tog ruksaka, ko je otkinuo taj većim djelom presječeni dio i sakrio ga te ko je preostali dio kaiša, oprao jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonio tragove masti i ulja nastale od kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu pa pobjegao sa mjesta zločina, prije dolaska istražitelja. Da li su navedeni službenici kriminalističke policije, sačinili ikakav dokument u kome su opisali stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva ili to nisu učinili i po čijim naredbama su prikrili ovaj zločin...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA

NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

JESU LI PRIPADNICI KRIMINALISTIČKE POLICIJE SVJEDOCI ILI IZVRŠIOCI KRIVIČNIH DJELA

Ovaj dokument je prije svega namijenjen uredu načelnika kriminalističke policije u Bijeljini kao odgovornom za sva prethodna dešavanja i izvršena krivična djela i nadležnom za postupanje po svim dokumentima i dokazima koje sam ranije dostavljao.
Informativno će kopije biti poslate, kancelariji ministra unutrašnjih poslova, službi predsjednika Republike, tužilaštvu Bosne i Hercegovine te na više domaćih i stranih istražnih agencija i organa.

Kao uvod, skrećem pažnju na nedavno obraćanje ministra unutrašnjih poslova u javnosti a iz čega izdvajam djelove koje citiram u nastavku, (CITIRANI DJELOVI : https://www.facebook.com/zabavniportalvijesti/videos/784510078989207, KOMPLETNO OBRAĆANJE : "https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=92095" I "https://www.youtube.com/watch?v=SM-JoXYrsNs")

1 ) Mislim da svakako, kao što sam rekao, nijedan građanin, kada ima problem o kom sam već pričao, neće pokušati da to sam riješi ili da riješi na neki drugi način već će se obratiti policiji, kao što i treba da uradi i ja ih pozivam da uvijek imaju apsolutno povjerenje u policiju i da sve probleme koje ih neko ugrožava, na bilo koji način, njih, njihove živote, njihovu imovinu, lični integritet da zovu policiju i sigurno će dobiti zaštitu od policije Republike Srpske.

2) Ustav Republike Srpske, garantuje ista prava svim građanima Republike Srpske i svakako da su svi zakoni, upravo napisani na takav način. Ne smiju biti diskriminatorski po bilo kom osnovu, počev od vjerskog, nacionalog, bilo kog drugog pristupa. Kada ima policajac posla s bilo kojim građaninom, znači to su Ustavom zagarantovana prava i nijedan policajac ne smije da ih krši.

3) Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti...Ukoliko odgovorni za izvršena krivična djela, za činjenje ili nečinjenje, nisu vidjeli ovo obraćanje ili ga nisu shvatili pojašnjavam im da ovo nedvosmisleno znači, da su za sve kriminalne radnje lično odgovorni i ne mogu se pravdati ničim naređenjem, što ne kaže samo ministar, nego je to propisano i ustavom u članu 48.
Naravno ni oni koji su izdavali nezakonite naredbe, kako bi bilo kome nanijeli štetu ili pomogli izvršiocima krivičnih djela, tako što će prikriti tragove zločina, ne mogu izbjeći odgovornost, ukoliko postoji svjedoci i dokazi za takve usmene naredbe.
Neću sada opširno opisivati sva teška krivična djela ni dokaze o njima, jer sam to ranije činio više puta, nego ću samo podsjetiti da su sudska policija i policijska stanica Bijeljina, izvršili razbojnički teroristički napad na mene u dva navrata 27.09.2018. i 22.05.2019. ugrozivši mi zdravlje i život.
Nevezano za to, što su predmeti protiv mene bili montirani, odnosno falsifikovana je nadležnost od službenika po zakonu nenadležnih organa, mogao sam ja biti pljačkaš banki ili narko diler najveći na Balkanu ali u situaciji da mi je ugroženo zdravlje i tražim medicinsku pomoć, policijski službenici i pripadnici sudske policije, bili su dužni da mi je omoguće a umjesto toga, ne samo da to nisu učinili, nego su falsifikovali činjenično stanje i u svojim službenim zabilješkama i svim dokumentima, ne samo da to nisu naveli, nego čak su slagali da sam se odbio izjasniti. Sve po instrukcijama od kriminalističke policije, posredstvom inspektora Dejana Minića i komande sudske policije, preko načelnika Borovčanin Danka, što ove dvije institucije, svrstava u rang terorističkih organizacija i nijedan sud, niti tužilaštvo ne mogu imati povjerenja u njih, niti se pouzdati da im može povjeriti, bilo kakav zadatak ili izdati naredbu.
I to sve do trenutka, kada ti organi sami otkriju odgovorne za izvršenje krivičnih dijela i suspenduju ih sa dužnosti.
Laži, falsifikate i druga krivična djela, dokazao sam djelimično, (koliko mi je sud dozvolio) u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, uključujući i lažno svjedočenje pred sudom svih svjedoka a posebno pripadnika MUP-a, koji je pokušao prikriti ulogu kriminalističke policije i inspektora Minića, te gestapovske metode mučenja i iživljavanja nad osobom koja traži medicinsku pomoć zbog gušenja. Da ne bude shvaćeno pogrešno... mučenje se odnosi na višesatno i trajno uskraćivanje hitne pomoći te izlaganje teškim uslovima a ne na fizičko povređivanje, koga osim nepotrebnog grubog guranja glave, što je i izrokovalo gušenje... više nije bilo.
Srećom tu činjenicu je potvrdio svjedok S.J. iz sudske policije, čime je ne shvatajući, označio odgovornim i svog načelnika jer su sva saznanja o zdravstvenim problemima dužni evidentirati a to nisu učinili niti su obezbjedili hitnu pomoć koju sam više puta tražio i od njih. Na kraju su me izbacili na ulice Sokoca po naredbi i planu načinjenom ranije, pošto me je tim plaćenih ubica čekao na putu prema autobuskoj stanici.
Ured načelnika kriminalističke policije, dužan je prema zakonu da reaguje po više osnova, vezano za krivična djela o kojima sam dostavljao dokaze a sada ovdje ističem i zahtijevam da mi se na navedeni mejl, (Zdenkobajo@gmail.com) najkasnije do 15.08.2020. dostavi pismeno izjašnjenje o sledećem :
Kakva su saznanja službenika kriminalističke policije, Siniše Vrućinića, Stanišić Stanka i Marković Dragoslava, odnosno kriminalističke policije, odnosno MUP-a Republike Srpske o tome, ko je uklonio materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. godine. Kako je i čime, dvostruko presječen kaiš tog ruksaka, ko je otkinuo taj većim djelom presječeni dio i sakrio ga te ko je preostali dio kaiša, oprao jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonio tragove masti i ulja nastale od kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu pa pobjegao sa mjesta zločina, prije dolaska istražitelja. Da li su navedeni službenici kriminalističke policije, sačinili ikakav dokument u kome su opisali stanje u kome se nalazi materijalni dokaz ubistva ili to nisu učinili i po čijim naredbama su prikrili ovaj zločin.
Podsjećam da postoji pismeno izjašnjenje tužilaštva da o ovim činjenicama, utvrđenim pred sudom u Bijeljini i opisanim u dokumentu o preuzimanju predmeta, "NEMA SAZNANJA" što navedene službenike i kompletnu kriminalističku policiju, stavlja u poziciju saizvršioca ubistvu i prikrivanja ubistva, osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Smatram da je za ured načelnika kriminalističke policije u Bijeljini, najbolja ova opcija da mi pošalje obavijest do navedenog datuma i da sami lično obavijeste medije da su "pronašli" nove dokaze o slučaju ubistva Ivone Bajo, što će im čak donijeti pozitivne reakcije javnosti, umjesto da nastavljaju sa prikrivanjima zločinaca ili prave nove planove tipa : `da obavjeste medije kako me je neki policijski pripravnik "slučajno" ubio "igrajući se pištoljem" dok sam čekao u prizemlju... da sam stradao prilikom "obračuna narko klanova"... da me je "pregazio kamion" ili slično, jer uvijek postoji mogućnost da ću te pokušaje likvidacije preživjeti, kao što sam preživio i prethodne.
No, ja sam uvijek bio svjestan da mi je život u opasnosti ali sada ističem i skrećem pažnju, posebno ministru ali i drugim osobama do kojih će ovaj dokument doći a u nadležnosti im je, da su u opasnosti i životi mnogih svjedoka, pripadnika MUP-a, prije svega navedenih, Siniše Vrućinića, Stanka Stanišića, Marković Dragoslava te Maksimović Bojana, Dejana Minića, Srećka Panića, Zorana Jovičevića ali i pripadnika tužilaštva, odnosno suda, Jovane Tomaš, Branke Malović i drugih, koji su svi svjedoci, više krivičnih dijela, izvršenih sa ciljem da se pripremi moje ubistvo.
VSTV-e je prije više od godinu dana uklonilo kriminalca Rajka Čolovića, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) sa pozicije glavnog okružnog tužioca a Kriminalistička policija uporno prikriva dokaze i štiti saučesnike ne samo u pokušajima mog ubistva nego i ubistva Ivone Bajo u čemu su lično učestvovali i to je naravno motiv za sve višegodišnje napade na mene, počev od lažnih optužbi, falsifikovanja nadležnosti do brojnih aktivnosti oko pokušaja likvidacije. Nije isključeno da je jedno ili više lica od navedenih, direktno član najužeg dijela terorističke organizacije, koja je spremna likvidirati i mene i sve druge navedene, kako bi izbjegli zasluženu zatvorsku kaznu, te nadležne službe imaju odgovornost da zaštite živote svih navedenih i u najkraćem vremenu ako to već nije učinjeno, uzmu njihove pismene izjave, što će ih onda najbolje zaštititi od pripadnika terorističke organizacije.
Vezano za prethodno, podsjetit ću da je nedavno, jedan od okružnih tužilaca u Istočnom Sarajevu, navodno izvršio samoubistvo, samo par dana pošto sam tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, poslao zahtjev, vezano za kriminalne radnje a još 2010-te, tadašnji načelnik kriminalističke policije u Bijeljini je kako je objavljeno, pronađen mrtav u automobilu, pošto je navodno doživio infarkt i skrenuo s puta a takođe samo 5 dana, pošto smo sestra i ja razgovarali sa njim u njegovom uredu dostavivši mu materijalne dokaze o prikrivanju ubistva.
U međuvremenu je angažovano, više desetina doušnika i pripadnika kriminalnih grupa sa ciljem da prikupljaju podatke i pokušaju organizovati moje ubistvo a tim akcijama su upravljali pripadnici kriminalističke policije.
Stoga razumijem da su moguće u opasnosti i životi, kako sadašnjeg načelnika kriminalističke policije, tako i drugih službenika MUP-a, koji nemaju veze sa ovim zločinima ali ako se neko plaši za sopstveni život i zbog toga ne smije raditi, onako kako je obavezan zakonom, neka podnese ostavku i skine uniformu, te napusti MUP, pa se bavi taksiranjem, prodajom paprike na pijaci, čuvanjem ovaca na planini, radom na građevini ili bilo kojim drugim časnim poslom, umjesto što štiti zločince, pljačkaše i ubice.
Ja lično smatram da su predsjednik Republike, svojim pismenim dopisom, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) te ministar unutrašnjim poslova javnim obraćanjem, jasno pokazali da se distanciraju od zločinačke organizacije te sva odgovornost za dalje postupanje je isključivo na uredu načelnika kriminalističke policije, pa ako bude nastavljeno sa zaštitom počinilaca, očekujem da će ministar preduzeti sve potrebne radnje da načelnik, zamjenik i svi u komandnoj liniji, koji su bili dužni da postupaju prethodnih mjeseci i godina, budu podvrgnuti istražnim radnjama i procesuirani za sva krivična djela počev od ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja sve do danas...

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902