ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština...

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.; Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dana 13.05.2020. od strane službe predsjednika Republike, dostavljen mi je dopis "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." po mom zahtjevu, koji sam prethodno uputio predsjedniku i vladi.
U dopisu se vidi da je to u stvari dokument upućen na ruke ministra unutrašnjih poslova a meni je dostavljena kopija tog dopisa.
Takođe se navodi da su ministru dostavljeni i prilozi koje sam uputio a podsjećam da je MUP, odnosno vlada, dobila taj materijal direktno od mene, ne samo istovremeno kad i predsjednik Republike, nego i više puta ranije.
Nekih 7 dana kasnije oko 20.05.2020. poštanskom pošiljkom mi je dostavljeno "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp" Okružnog suda u Bijeljini doneseno 28.01.2020.
Tim rješenjem se odbija žalba Policijske stanice Bijeljina II i potvrđuje rješenje osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam krivnje za gomile laži koje su iznesene protiv mene od strane predstavnika MUP-a.
Pošto se radi o Prekršajnom postupku, nekome bi to na prvi pogled izgledalo banalno te ističem da sam u konkretnom slučaju naveo, (i podneo krivične prijave) da je u pitanju protivpravni razbojnički napad na mene od strane pripadnika terorističke organizacije, kojima je osnovni cilj bio da me odvuku na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških klanova.
U dokaznom postupku sam dokazao da su pripadnici MUP-a, svjesno falsifikovali dokumentaciju i činjenično stanje te preko svog predstavnika lagali čak i pred sudom.
Pripadnici sudske policije su u stvari bili ti koji su počinili prekršaj jer su pokušali da me na prevaru odvedu a pri tome nisu imali uz sebe nikakvu pismenu naredbu.
Ali mnogo gore od toga je to što su pojedinci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu, svjesno i smišljeno falsifikovali i lažirali svoju nadležnost, koju inače nemaju te pune 4 godine protiv mene provodili posebne istražne radnje, prikupljajući podatke, angažujući legalne informatore, prikrivene istražitelje i gomilu nelegalnih, koji su pokušavali da me ubiju a kada sve to nije uspjelo, odlučili su zloupotrijebiti sudsku policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dovevši u zabludu pojedine službenike te me preko njih odvući na udaljenu lokaciju, gdje je pripremljen, čekao tim za likvidaciju.
Materijal o tome je izuzetno obiman i neću ga sada opisivati niti prilagati veći broj dokumenata, osim nekoliko najvažnijih a to je prije svega odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv nekih pripadnika terorističke organizacije, dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a što su pripadnici mafije zloupotrijebili da falsifikuju nadležnost i otvore predmet protiv mene.
Kolika je "profesionalnost" i "znanje" MUP-a i sudske policije, dovoljno govori činjenica kada su na moja pitanja odgovorili da ne znaju kako trebaju primijeniti član iz zakona o krivičnom postupku "Naredba za dovođenje" odnosno da nemaju pojma koji je sud nadležan ili nije nadležan na određenoj teritoriji.
Iz gomile krivičnih dijela i laži pred sudom, ističem još samo činjenicu da je predstavnik MUP-a, na moje pitanje izjavio pred sudom da nije čuo moje zahtjeve za hitnu pomoć zbog gušenja a predstavnik sudske policije je sudu priznao da je čuo kako to zahtijevam od pripadnika MUP-a ali ni MUP ni sudska policija mi nisu omogućili hitnu pomoć nego su po naredbama iz vrha terorističke organizacije, uradili sve da me što prije odvuku na nišan plaćenim ubicama, koje su čekale u jednom restoranu na Sokocu.
Dobar primjer smišljenih laži se vidi iz dokumenata "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." gdje se konkretno prikriva činjenica da nisu uz sebe imali naredbu za dovođenje, kao i da sam je više puta tražio a u dokazu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." je opisano da sam pozvao pripadnike MUP-a upravo zbog toga što sudska policija nije imala naredbu. To naravno uopšte nije slučajno jer je trebalo sakriti od svih pravni odnov za angažovanje gomile službenika pošto je sve trabalo da se okonča "zadesnom" smrću na Sokocu.
Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština itd. Još važnije od ovih i drugih laži i falsifikata službenika sudske policije i MUP-a je činjenica da sam po sugestiji postupajućeg sudije, pismeno zatražio da mi tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, sud na Sokocu, sudska policija i MUP, za potrebe tog predmeta dostave, prije svega dokumentaciju o nadležnosti za konkretno postupanje u tom događaju i odgovore na postavljena pitanja, vezana za krivična djela koje su izvršili njihovi pripadnici a naveo sam ih punim imenom i prezimenom.
S obzirom da ni jedan od tih organa nije dostavio sudu traženu dokumentaciju niti se distancirao od teških krivičnih dijela koje su izvršili njihovi pripadnici, time je potpuno jasno da nisu u pitanju krivična djela samo tih pojedinaca, nego iza njih stoje i drugi pripadnici tih organa, koji u stvari ne štite interese Republike, niti državnih organa, nego terorističke organizacije kojoj pripadaju.
Za sada je reagovalo jedino VSTV-e, odlukom o prestanku mandata glavnom tužiocu u OJTIS, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) što je očito pretpostavka za njegovo krivično procesuiranje u budućnosti a što ne bi smjeli izbjeći ni ostali saučesnici.
Iz dokumenta "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" vidi se da nije u pitanju samo višegodišnji plan za pokušaj mog ubistva, nego su pripadnici mafijaškog klana, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika te materijalni dokaz ubistva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili sa ubijene djevojčice te oprali jakih hemijskim sredstvom i sakrili iz svih istražnih radnji kako bi prikrili svoje zločine.
Pošto se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo da o tom materijalnom dokazu, nema nikakvih saznanja a ja sam dostavio MUP-u imena službenika koji su prikrili taj dokaz, pravno gledano pripadnici tužilaštva su skinuli odgovornost sa sebe a štiteći navedene službenike koji su izvršili krivična djela, kompletan MUP se deklarisao kao mafijaška teroristička organizacija.
Osim službe predsjednika Republike, materijal je dostavljen i na više drugih domaćih i stranih adresa, koje sada neću navoditi a pred ministrom i vrhom MUP-a su sada dva moguća rješenja.
Ili će postupiti prema obavezama, koje su zakonom propisane i učiniti sve da se otkrije istina i krivci budu kažnjeni ili će iznova angažovati svoje agente, špijune, informatore, i provokatore sa ciljem da ponovo pokušaju da me ubiju.
Podsjećam da je MUP, umjesto da poštuje zakon i reaguje profesionalno na materijalne dokaze ubistva, koje sam doneo 22.05.2019. umjesto toga poslao svog službenika u civilu da me fizički napadne, vuče i gura izvan grade, istovremeno vrijeđajući i prijeteći da će me ubiti ako se ikada više pojavim i tražim bilo gdje, bilo koja prava.
Od tada je prošlo više od godinu dana a MUP se nije od toga distancirao, niti pokrenuo bilo kakve radnje o kojima bi me obavijestio a o ubistvu djevojčice Ivone Bajo da i ne govorim.
Pravno gledano to znači da je pomenuti pripadnik MUP-a, koji me u civilu napao pred više prisutnih uniformisanih službenika, koji nisu reagovali, nastupio u ime MUP-a, prijeteći mi ubistvom, što je apsolutno protivzakonito, te do daljnjeg, kompletan MUP tretiram kao najobičniju bandu i pozivam građane da ih tretiraju na isti način, jer konstantno demonstriraju najmonstruoznije razbojničko ponašanje nad narodom a radeći isključivo za interese tajkunsko političke mafije, koja je kako sam više puta ranije istakao, dovedena na vlast od bjelosvjetske pljačkaške mafijaške mreže, konkretno na tenkovima NATO pakta, sa zadatkom da unište domaću industriju, rasele narod i pripreme teren za uvođenje novog svjetskog totalitarnog diktatorskog poretka, koji sada imate priliku vidjeti na djelu...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902