srijeda, 20. svibnja 2020.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" :
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju:
a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.

Iako će se u narednim redovima vidjeti djelovanje i drugih osoba u početku ističem samo dva imena iz terorističke grupe a to su Fahrudin Radončić i Dodik Milorad.
Više medija je prenijelo izjavu Radončića, prilog (Državna tajna Dodika i Radončića) 09.03.2020. da se u Banjaluci sastao sa Miloradom Dodikom, tokom koga su riješili ozbiljan bezbednosni problem, pri čemu je istakao da se radi o državnoj tajni.
Potpuno je neprimjereno da se ministar sigurnosti sastaje samo sa jednim članom predsjedništva BIH, koje je kolektivni organ i to u trenutku kada taj član nije trenutno predsedavajući a dodatno nelogično je da se na sva zvona opisuje kako je u pozadini svega, bezbjednosni problem koji je državna tajna.
Umjesto da se ako je zaista u pitanju nešto stvarno tajno i bezbjednosna prijetnja, to potpuno sakrije od javnosti, ministar sigurnosti je to objelodanio i zasigurno ne sa ciljem da informiše građane, nego da se opravda pred stranim nalogodavcima, kojima služe svi pripadnici terorističke organizacije, odnosno objavio je da je izvršio naredbu, koju je dobio od gospodara izvan zemlje.
To je bilo vrijeme kada je moram reći, sasvim opravdano od političara i stručnjaka u regionu, dolazilo mišljenje da je korona virus izmišljen, da je najsmješniji virus na svijetu i da nema nikakve opasnosti a onda odjednom poslije sastanka osovine "Radončić - Dodik" održavaju se sastanci od kojih ističem onaj u Banjaluci, kome je prisustvovao i zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić te poslije toga gostovao na TV, (Miljić o dodatnim kontrolama) 11.03.2020.
Tada nas već mediji pod kontrolom režima, počinju zaspati podacima o virusu, proglašavajući ga bukvalno smrtonosnim kao kuga, unoseći paniku, histeriju i nesigurnost među narod, što je nesumnjivo u kasnijim mjesecima rezultovalo brojnim psihičkim poremećajima, tehničkim i zdravstvenim problemima sa više smrtnih ishoda.
I onda iznenada, čovjek koji je logično trebalo da vodi glavnu ulogu u narednim događajima oko epidemije ili pandemije, glavni zdravstveni sanitarni inspektar Desimir Miljić je obješen o drvo pored rijeke, (Ubio se glavni zdravstveni inspektor) 13.03.2020.
Javno su dostupni podaci, stručnjaka za bezbjednost i političara, prema kojima većina ubistava koju vrše tzv. državne bezbjednosne službe, proglašavaju zadesima a najveći procenat toga otpada na vješanje.
Vijest o vješanju gospodina Desimira Miljića se pojavila bukvalno samo na jedan dan, sa nezakonitom i monstruoznom izjavom policije da je u pitanju samoubistvo, bez ijedne izvršene istražne radnje i prije autopsije a nakon toga, bukvalno nema ni slova o tome, nego se javnost zasipa sa smrtima "od korone" osoba od 90 godina .
Nema nikakve sumnje da je ugledni zdravstveni stručnjak, koji je proveo praktično cijeli životni vijek bez skandala, ubijen jer nije imao nikakvog razloga da baš tada izvrši samoubistvo, osim što je na njega izvršen neviđeni pritisak da saučestvuje u lažiranju pandemije.
Ovo ne mora izričito značiti da je nalog za ubistvo došao bilo od pomenute dvojice ili nekog drugog člana terorističke organizacije jer je to mogao samoinicijativno učiniti i neko na nižim granama hijerarhije mafije, primjenjujući javnu usmenu izjavu i naredbu Dodik Milorada o formiranju crne knjige te borbi koju će njihovi ljudi morati da vode prema svima koji su im načinili štetu, (Crna knjiga).
Samo 2 - 3 dana nakon što je gospodin Desimir Miljić obješen, uvodi se vanredna situacija a vrlo brzo i vanredno stanje te vrši neviđena histerija, psihički teror i maltretiranje naroda od strane terorističke grupacije.
Danas je već javno poznato da je zdravstveni sistem bio u katastrofalnom stanju što je teroristička organizacija pokušala predstaviti sasvim drugačije pa čak i na istinito razotkrivanje pravog stanja od strane zdravstvenih radnika reagovalo se hitno, prekršajnim prijavama pa potom prijetnjom i donošenjem uredbe o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti.
Kada je Dodik Milorad otputovao u Beograd predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je javno pred kamerama izjavio da je Republika Srpska tražila medicinsku opremu, uključujući 27 vrsta lijekova pa čak i najosnovnija sredstva kao što su stetoskopi, stalci i slično.
Gebelsovska uredba o zabrani slobode govora i iznošenja istine je potom povučena ali to ne briše izvršeno krivično djelo, jer lopov ostaje lopov, izvršio je krađu čak i ako vrati ukradeno ako se za njegovo nedjelo sazna.
No mnogo ozbiljnija krivična djela su izvršena poslije sastanka Dodik - Radončić, a navešću samo neka, koja su opšte poznata.
Budući da su novčana sredstva koja su opljačkali u predhodnim godinama, uglavnom iznesena u strane banke koja su im sada a vjerovatno i zauvijek nedostupna, pripadnici mafijaške mreže su punom snagom krenuli da pljačkaju sve što im je došlo pod ruku.
Primjer toga je nabavka 100 respiratora po naduvanoj cijeni od 10 miliona maraka i to preko firme, (Afera srebrenih malina) koja se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda.
Da sve bude mnogo gore, ispostavilo se da nisu uopšte u pitanju respiratori za bolnice, nego za ambulantna kola te su praktično neupotrebljivi.
Sa druge strane, pljačkaška ekipa je na sličan način kupila, navodno pokretnu bolnicu u startu izjavivši da uopšte neće biti korištena za pandemiju, nego eto neka je tu za neke potrebe u budućnosti.
Podsjećam i ukazujem da Dodik Milorad nema nikakvu funkciju u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u RS a sve odluke, postupke a kasnije i uredbe je javno najavljivao u medijima, (Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja) prije nego bi ih vlada "predlagala" odnosno prije nego bi ih predsjednica "donosila". Navodnici ukazuju da je kompletnim terorističkim napadom, komandovao upravo Dodik Milorad a svi ostali su izvršavali naloge, bilo svojevoljno kao saučesnici ili uplašeni za svoj život.
Pored živog premijera, predsjednice, ministara u vladi, Dodik Milorad je potpuno nepotrebno za vrijeme izolacije država, putovao u Beograd, davao izjave pred kamerama, (između ostalog - Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava) bez maski i rukavica a 10 do 15 dana po njegovom povratku u Banjaluku su objavljene vijesti o "eksploziji" broja zaraženih, (U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara) u vrijeme kada su sve druge zemlje imale suprotne tokove.
Do današnjeg dana je na područje Banjaluke stigla samo metalna konstrukcija sa ceradama, odnosno praktično veliki šator, koji će kako je komentar sada među građanima, služiti za predizborne mitinge Dodikove stranke.
Osim toga u ovakvoj situaciji terora i psihoze, kada zdravstveni radnici nemaju osnovna sredstva a zaštitne maske dobiju jednu na 7 dana, određuje se suma od 35 miliona za izgradnju podzemne garaže Kliničkog centra, (Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže).
Teror, psihoza i haos koji je mafijaška grupa izazvala, doveli su do više smrtnih slučajeva od koga je najstrašniji i najtužniji primjer smrti tročlane porodice te majke sa nerođenim djetetom, što je uzrokovano prethodno opisanim haosom.
Takvih primjera je mnogo a na kraju ću navesti samo opšte poznato i nepotrebno uvođenju uredbe o obaveznom nošenju zaštitnih maski i rukavica sa zaprijećenom novčanom kaznom.
Prije svega poznato je da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila kako maske ne štite od virusa, (Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari) a na ambalaži je navedeno, (dodato na prethodni članak) da maska ne štiti od korona virusa, niti od drugih virusa.
Uprkos tome, pripadnici terorističke organizacije su izgurali pomenutu uredbu, koja je istini za volju provođena i u drugim zemljama za potrebe farmaceutske mafije sa ciljem ostvarenja enormne zarade, preko apoteka, koju drže njihovi prijatelji, kumovi ili članovi porodica.
Teroristička mreža je naravno raspoređena u svim zemljama svijeta a jedan od ciljeva im je prisilna vakcinacija svih stanovnika zemlje, što bi im donijelo ogromnu finansijsku korist.
Najizrazitiji primjer i višegodišnji kontinuitet toga je dovođenja pripadnika mafijaške terorističke svjetske organizacije, Milorada Dodika na tenkovima nato pakta, koji je opisivan kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" a u naredne dvije decenije je izvršio pljačku milijardi evra, uništio industriju i narod a mnogi građani su u tom periodu likvidirani.
O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.
Privreda, turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, stočarstvo, hiljade porodičnih firmi su uništene ili ozbiljno oštećene zabranom rada i prodaje dok su favorizovani veliki marketi, povezani sa političko tajkunskom mafijom, koji su uz farmaceutsku mafiju ostvarili ogroman profit...

PRILOZI

Državna tajna Dodika i Radončića
Miljić o dodatnim kontrolama
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Crna knjiga
Afera srebrenih malina

Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja
Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava
U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara
Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže
Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902