srijeda, 25. ožujka 2020.

PRAVA LICA OKRIVLJENIH ZA PREKRŠAJE

OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE, PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA - VSITV - UDT-U

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Uvod i napomena : Dopis će biti poslat u dovoljnom broju primjeraka na sve navedene adrese. Ističem da je u sličnom slučaju, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) utvrđen "propust" NN referenta. Vezano za taj "propust" i njegove posljedice, sudija Sekulić Cvijeta je u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr. smišljeno odbila svjedočenje sekretara i predsjednika suda koje sam predložio a koji bi mogli potvrditi naknadno utvrđeni propust.
O uvidu u spis 80 1 Pr 000670 10 Pr se smišljeno nije izjašnjavala nego je saučestvovala u njegovom uništavanju kako bi pomogla kriminalnom klanu koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja iz tog predmeta. Umjesto toga je sa kriminalcem Borovčanin Dankom instruisala dva svjedoka da lažno svjedoče a dva od strane MUP-a predložena svjedoka koja nisu htjela da lažu je izostavila. Sve sa ciljem da meni nanese štetu a pomogne zločincima koji su ubili i prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Ne tražim izuzeće sudije Lazarević Siniše, niti bilo kakav odgovor od bilo koga. Ne zanima me ni odluka UDT-a tako da mi ne trebate dostavljati nikakva obavještenja. Predsjednika suda obavještavam informativno, (u skladu sa ZOS-a, stavovi "Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom" i "Predsjednik suda postupa po pritužbama podnesenim protiv radnika suda, a pritužbe protiv sudija bez odgađanja dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu".) o činjenici da u sudu, čijim radom rukovodi ne vladaju važeći zakoni nego organizovani kriminal, falsifikati i odredbe iz CRNE KNJIGE, šefa mafijaškog terorističkog režima dodik milorada.
OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO TE ZBOG GRAĐANA DOSTAVLJAM JAVNI DOPIS...

PRAVA LICA OKRIVLJENIH ZA PREKRŠAJE

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Član "Prava lica okrivljenih za prekršaje"
(1) Svako ko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj odluči sud u razumnom roku.
(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da:
1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 2) u najkraćem roku bude obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlogu optužbi protiv njega, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 4) se brani lično ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde,
5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete i 6) dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu ili tumača ukoliko je riječ o gluvonijemom ili slabovidom licu.
POTENCIRAM I SPAJAM TEKST TAČKE 2 SA RELEVANTNIM STAVOM 5 :
Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Član 9 jasno ističe da se radi o PRAVU, lica a ne o njegovoj obavezi. To je jasno i iz teksta gdje je navedeno "DA SE OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE SVJEDOKA U NJEGOVU KORIST". Iako sam se već pri prvom dopisu pozvao na ovo pravo i tražio obezbjeđenje svjedoka, postupajući sudija nije reagovao nego je tražio da se ponovo obraćam istim zločinačkim organizacijama koje godinama smišljeno krše zakon i garantovana prava.
To je traženo od mene uprkos tome što sam obavjestio sud da mi je teroristička organizacija RS i MUP, prijetila ubistvom ne samo preko brojnih NN kriminalaca nego je izvršila fizički napad poslavši službenika u civilu da me napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim a što nije uneseno u zapisnik.
Po ponovnom zahtjevu 02.10.2019, da sud obezbjedi prisustvo svjedoka, sudija Lazaravić Siniša i dalje traži od mene da dovedem svjedoke, tvrdeći da je tako propisano zakonom a kad mu predočavam "Poziv za pretres", čiji je sastavni dio obavjest o pravima iz člana 9, on čita glasno stav 5 i došavši do dijela "koji ga terete i da" zastaje te svjesno i smišljeno pred prisutnima izostavlja riječ "se" nastavljajući riječima "obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka". Time je svjesno falsifikovao član i MOJE PRAVO, propisano zakonom pretvarajući ga u OBAVEZU a mene javno praveći budalom i tretirajući kao stoku bez ikakvih prava što je uostalom uobičajen tretman režima prema građanima, riječima :
"da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist" te pošto sam prethodno i u ovom predmetu, pismeno upozorio, ističem da je time postao sučesnik u pokušaju mog ubistva i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i o svemu obavještavam predsjednika suda i dostavljam novi pismeni :

ZAHTJEV ZA SUDSKO OBEZBJEĐENJE SVJEDOKA

U skladu sa pravom propisanim ZOP-a, vezano za prethodno iznesene argumente zahtijevam od suda da OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE 4 SVJEDOKA :
Radić Dragan, (zaposlen u sudskoj policiji RS); Minić Dejan, (zaposlen u MUP-u RS), Tomaš Jovana i Rajko Čolović, (zaposleni u tužilaštvu - OJTIS).
Na osnovu izjave već saslušanog svjedoka, Jelačić Srebrenka, utvrđeno je da su me on i Radić Dragan preuzeli od MUP-a RS i uz Petričević Dragišu transportovali za Sokolac te ostavili na ulici po izlasku iz suda iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć. S obzirom da se sudija više puta izjasnio da ga "NE ZANIMA MOJE ZDRAVLJE", (iako sam opisao da su tegobe uzrokovane bespotrebnim divljačkim nasilništvom MUP-a, pošto sam prethodno ponudio da mi mirno stave lisice na ruke), odustajem od svjedočenja Petričević Dragiše, koji koliko znam i nije bio prisutan u zgradi MUP-a. U takvim okolnostima sa rukama vezanim na leđa su mi punom snagom gurali glavu prema zemlji tokom ulaska u zgradu, što je uzrokovalo da sadržaj iz dušnika nastao alergijom na polen, umjesto nužnog iskašljavanja, bude udahnut u pluća i u većem procentu zatvori dotok vazduha, uzrokujući gušenje. Sudski policajac, Radić Dragan mi je doneo čašu vode a kasnije kupio plastičnu bocu vode, zahvaljujući čemu sam uprkos tegobama i više povraćanja, preživio transport.
Minić Dejan je 27.09.2018. bio prisutan iza mojih leđa i davao znake službeniku Panić Srećku a kad sam se okrenuo i oslovio ga imenom, pobjegao je u drugu prostoriju. S obzirom da sam preko već saslušanih svjedoka i dokumenata MUP-a, već dokazao lažiranje činjenićnog opisa i falsifikovanje ne samo sadržaja dokumenata nego i potpisa, Minić Dejan će uz svjedoka Panić Srećka, pojasniti ko je i zbog čega izdao naredbe da se lažira dokumentacija, ne saopšte prava i ne ukaže hitna pomoć čime je prekršeno više prava i odredbi zakona te su i ovi ionako falsifikovani "dokazi" time "pravno nevaljani" te sud ne može na njima zasnivati odluku a moje je pravo da ukažem i dokazujem na zakonitost ili nezakonitost dokaza.
Republika Srpska je preko OJTIS, smišljeno lažirala i falsifikovala nadležnost inače nenadležnog organa te obmanula više službenika da ta nadležnost postoji, čime je takođe prekršila ZKP-u i više drugih prava i zakonskih odredbi koje sam detaljnije naveo u dopisu "Pravično vođenje postupka".
Šta više s obzirom da je predmet otvoren 2015-e a Tomaš Jovana stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te, moguće da je i ona prevarena i čak da je njen potpis falsifikovan na optužnici koja je sudiji Malović Branki poslužila kao izgovor za sopstvenu nadležnost i izdavanje NELEGALNE I NIŠTAVNE naredbe. Rajko Čolović je od osnivanja OJTIS, bio na dužnosti glavnog tužioca i nesumnjivo lično učestvovao u falsifikovanju nadležnosti a osim toga je RS i OJTIS iako kao stranka u postupku imam prava na to, sve do današnjeg dana onemogućavala uvid ne samo u dokaze nego i smišljeno prikriva "rješenje o dodjeli nadležnosti" sve sa ciljem da pripreme uslove za događaje 27.09.2018. i moje odvođenje na 200 kilometara udaljenu lokaciju gdje je RS angažovala plaćenike za moju likvidaciju.
Sudija Malović Branka, koja je sačinila i potpisala nelegalnu naredbu nenadležnog suda u Sokocu se već pismeno izjasnila da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti, da se oslanja na navodnu dodjelu nadležnosti u OJTIS od strane RTRS a koje rješenje ona niti je vidjela niti postoji u njenom predmetu te njeno svjedočenje nije potrebno. Čak i da je RTRS dodjelilo nadležnost u OJTIS, to ne može mjenjati nadležnost suda nego je u isključivoj nadležnosti Vrhovnog suda RS da donosi odluke o prenosu mjesne nadležnosti a dokaze o tome sam već pribavio i sastavni su dio materijala koji nosim već na dva pretresa i čekam da mi sudija Lazarević omogući da ih predam i obrazložim.

DODATAK ZA UDT I VSTV-E - PRITUŽBA NA SUDIJU LAZAREVIĆ SINIŠU

U skladu sa svojim principima i shvatanjima pravičnosti ja ne krijem dokumentaciju kao terorističke organizacije RS i BIH, nego će i sudija Lazaravić imati uvid u sadržaj disciplinskih prekršaja i krivičnih djela koje je počinio:
Sudija Lazarević Siniša je svjesno i smišljeno u sudnici pred prisutnima falsifikovao zakon o prekršajima i moje konkretno pravo da se obezbedi prisustvo svjedoka u moju korist, pretvorio u moju navodnu obavezu, tražeći da lično dovedem predložene svjedoke.
Nije to samo slučaj 02.10.2019. nego se to desilo i po mom pismenom zahtjevu predatom još prije prvog pretresa 02.09.2019. kada je od mene tražio da lično dovedem svjedoke i pribavim dokumentaciju koja mi ide u korist, iako sam ga obavijestio da je prilikom jednog sličnog pokušaja 22.05.2019. Republika Srpska, odnosno MUP poslala službenika u civilu da me fizički napadne objema rukama i prijeti ubistvom ako ikada više dođem i to u zgradi MUP-a, pred više uniformisanih službenika.
Ovaj moj opis, sudija Lazarević svjesno nije htio da unese u zapisnik, nego se na to nasmijao i rekao da ne moram ni ići lično, nego da pismeno preko pošte pošaljem zahtjeve što sam i učinio te kopije tih zahtjeva uz skenirane potvrde pošte predao sudu. Ali pribavljanje dokumentacije je jedno a pravo na obezbeđenje i saslušavanje svjedoka je nešto sasvim drugo i jasno je definisano u članu 9 ZOP-a, koji se čak kompletan dostavlja uz poziv na pretres.
Osim ovoga, po meni ne samo prekršaja nego i krivičnog djela, kojim se meni smišljeno nanosi šteta a pomaže ne samo drugoj stranki, nego se nastoje prikriti odgovorni za planiranje mog ubistva, sudija Lazarević je spriječio svjedoka Jelačić Srebrenka da odgovori kada se potpisao na dokumentu "Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." koji sam mu predočio, pošto je na liniji neko falsifikovao potpis a Jelačić je naknadno potpisao ime kolege Radić Dragana ispod te linije. Zakonom propisana obaveza sudije je bila da odmah sačuva dokaze krivičnog djela i obavijesti dežurnog tužioca o krivičnom djelu na koje sam ukazao.
Iako sam u opisu događaja jasno istakao da je MUP, izuzetno grubim ali i nepotrebnim nasiljem, izazvao dodatne tegobe i gušenje, poslije čega sam tražio hitnu pomoć, sudija Lazarević ne dozvoljava pitanje o tome i iznosi stav da ga moje zdravlje ne zanima, uprkos tome što je MUP prekršio obavezu i ne samo da mi nije saopštio nijedno pravo nego je lažirao da sam odbio da se izjasnim a što se vidi u dijelu dokumenta ako lice odbija da se izjasni, gdje nema ni jednog od 4 predviđena potpisa.
Ovim sudija Lazarević ne samo da meni nanosi štetu i nije mu cilj da zaštiti samo službenika MUP-a koji je to falsifikovao, nego želi zaštititi pripadnike kriminalnog klana, koji se kriju iza ovog plana te su pripremali uslove i naređivali službenicima da krše zakon, kako bi me što prije transportovali timu plaćenih ubica koji je bio angažovan za moju likvidaciju.
Pitanje o tome, da li je postojala akcija MUP-a, tužilaštva i sudske policije uz angažovanje doušnika, koje sam ja naravno bio svjestan i sve snimao telefonskim aparatom, sudija je takođe odbio a što je izuzetno bitno za utvrđivanje svih činjenica. Iako je dakle zakonom jasno propisano da pripadnik sudske policije prvo uručuje naredbu za dovođenje a potom, poziva optuženog da s njim pođe, sudska policija tu naredbu uopšte nije imala, nego su poslani da mi lažu kako treba da me vode samo do suda u Bijeljini a kada sam zatražio naredbu, počela su navodna objašnjenja o prenosima nadležnosti u sud u Sokocu i OJTIS, koja u stvarnosti i ne postoje.
Osim te činjenice, da se u stvari radi o falsifikovanju nadležnosti i protivpravnom napadu za mene, veoma je bitno da je taj događaj pripremljen i osim što su u tim okolnostima pogotovo morali imati naredbu uz sebe, ostaju sakrivena neka imena lica, koja mogu svjedočiti, poput recimo pomenutog Minić Dejana. Nadalje, osoba koja je rukovodila akcijom iz tužilaštva a to je teoretski mogao biti i sudija Lazarević ne može učestvovati ni u kakvom drugom postupku vezano za te događaje.
Sudija Lazarević, naravno nije mogao biti aktivan učesnik te akcije s obzirom da je stupio na dužnost u osnovni sud u Bijeljini 01.12.2017. i tu ostao do danas ali postoje i mnogi drugi postupci po mojim krivičnim prijavama u kojima ne bi smio da postupa tužilac koji je tog dana rukovodio akcijom i izdavao naredbe službenicima da krši zakon.
Takođe i predstavnik policijske stanice Bijeljina II u ovom postupku je zaposlena u toj stanici i moguće da je bila u susjednoj prostoriji i čak učestvovala u nekim odlukama kojima se naređivalo da službenici krše zakon i falsifikuju dokumentaciju te je u tom slučaju lično zainteresovana za ishod.
S tim u vezi, ističem da je sudija Lazarević poslije saslušavanja svjedoka Lazić Milana, odredio pauzu od 15 minuta i to potpuno bespotrebno, pošto ni on ni zapisničar nisu napuštali prostoriju a svi svjedoci i saslušani Lazić i ostali su se zajedno udaljili iz hodnika te su vjerovatno podnijeli nekome izvještaj o toku saslušavanja a ne isključujem mogućnost da je Lazić bio ozvučen.
Pošto nas je sud pozvao da uđemo unutra ja sam to odmah učinio a druga stranka u postupku, predstavnik MUP-a je nekoliko minuta ostala u hodniku, kojom prilikom je očito komunicirala sa svjedokom a posljedica toga je da se svjedok "nije sjećao" nekih dijelova, konkretno "nije vidio grubost policije i guranje moje glave prema zemlji" prilikom ulaska u zgradu. Raspravu o navodnom prenosu nadležnosti između sudskog policajca Lazić Milana i pripadnika MUP-a Srećka Panića navodno takođe nije čuo jer je kako kaže razgovarao telefonom sa komandom.
Sve ostalo je svjedok Jelačić korektno svjedočio i suštinski u potpunosti ponovio i potvrdio moju neposredno iznesenu priču, odnosno opis događaja no skrećem pažnju na detalj da je dok sam prilazio on razgovarao telefonom, što jasno dodatno pokazuje da se radi o planiranoj akciji i da su non stop bili u telefonskim vezama te im je dojavljivano gdje se nalazim i gdje treba da me čekaju.
To suštinski ne bi ni bilo uopšte sporno jer takve akcije su rutinske ali u ovom slučaju je najbitnija činjenica da se sve zasniva na smišljenom falsifikovanju nadležnosti, organa koji nisu nadležni a planeri toga su to vrlo dobro znali i smišljeno zahtijevali od podređenih da čine krivična djela, sve sa ciljem da me odvuku na udaljenu lokaciju gdje su već čekali njihovi saučesnici iz narko i auto mafijaških klanova sa Sokoca i okoline.
Kršenjem mojih prava u ovom postupku i sprečavanje da se otkrije puna istina i sve činjenice, Siniša Lazarević ne samo da čini krivično djelo "Povreda zakona od strane sudije" i disciplinske prekršaje, nego pomaže pripadnicima mafije koji su htjeli da me ubiju te tako postaje saučesnik u pokušaju mog ubistva kao i saučesnik u prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Nije isključeno da sudija Lazarević nije imao predstavu o važnosti pojedinih pitanja ali i to je sopstvenom krivicom jer me je zaustavio u iznošenju odbrane, odnosno opisu događaja riječima da je to za sada dovoljno i da sve ostalo mogu dodati prilikom obrazlaganja dokaza i u završnoj riječi a što nije ušlo u zapisnik. Zbog takvih falsifikata i ne potpisujem zapisnike u kojima se svjesno i smišljeno lažiraju događaji...

PRILOZI

MUP sačinio i sudu podmetnuo falsifikate
Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018
Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.
Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018.
Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com