ponedjeljak, 30. ožujka 2020.

ZAHTJEV MUPU I VLADI RS

DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / PU BIJELJINA / VLADI RS

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od MUP-a RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan o meni po bilo kom osnovu te podnosim :

ZAHTJEV MUPU I VLADI RS

Napomena: Osim Navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije, koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to je odgovoran isključivo MUP Republike Srpske koji godinama prikriva dokumentacija, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže zločince u svojim redovima.
A) 1. Da li Policijska uprava Bijeljina, Uprava kriminalističke policije, odnosno MUP Republike Srpske ima saznanja, kako je došlo do presjecanja kaiša dječijeg ruksaka Ivone Bajo, koji je materijalni dokaz ubistva. Da li je MUP uopšte utvrdio da je kaiš na materijalnom dokazu dvostruko presječen, kako je presječen i čime, gdje je nestao odsječeni dio, ko je taj materijalni dokaz skinuo sa ubijene djevojčice, ko je i zašto ostatak kaiša oprao jakim hemijskim sredstvo kako bi uklonio stranu materiju sa njega, kao što su ulje ili mast sa kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta. Da li su službenici MUP-a, smišljeno prikrili ove činjenice o materijalnom dokazu ubistva ili su o tome sačinili dokumentaciju, koja je eventualno izgubljena s obzirom da se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo kako o tome nema saznanja jer to policija nije evidentirala. Ko su pripadnici MUP-a koji su fotogafisali i sačinjavali dokumentaciju odnosno zahtjev za deponovanje dokaznih predmeta, (njihova imena sam ustanovio poslije napada opisanog u tački 2, kao i imena mnogih drugih, koja neću sada pominjati ali je bitno znati, da li će ih MUP saopštiti ili će nastaviti da prikriva pripadnike mafije).
2. Ko je, imenom i prezimenom, osoba koju je Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, poslao 22.05.2019. u periodu između 11 i 13 sati, da me vrijeđa i fizički napadne, istovremeno prijeteći da će me ubiti, ukoliko ikada više dođem da podnesem krivičnu prijavu i tražim bilo kakva prava. Ko su imenom i prezimenom uniformisani službenici MUP-a, koji su prisustvovali tom događaju a bili su u portirnici, odnosno dežurnoj službi i na moje zahtjeve i upozorenje da sačine zabilješku, nisu to htjeli učiniti, niti su bilo šta preduzeli da spriječe nasilnika u napadu na mene, čime je jasno da je MUP saučesnik u tom krivičnom djelu, pogotovo što mi je službenik MUP-a odgovorio da je u pitanju osoba koja vrši službenu radnju te ako je zaista tako, onda nemate razloga sakrivati njegovo ime.
3. Da li je pripadnik MUP-a Dejan Minić, dana 27.09.2018. u prostorijama Policijske stanice Bijeljina II, učestvovao u tajnoj akciji terorističke grupe protiv mene, koja je planirala da me ubije i nagovarao uniformisane službenike da smišljeno krše zakon, falsifikuju dokumentaciju i odbiju mi ukazati hitnu pomoć koju sam zahtijevao više puta, (dokazano pred sudom u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr) ili je to učinio za svoje i privatne interese terorističke organizacije koja pokušava da me ubije.
4. Ko je imenom i prezimenom, pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je kontaktirao policijsku upravu Bijeljina, odnosno lično pripadnika MUP-a Bojana Maksimovića, koji me je pozvao da dam izjavu vezano za montirani predmet protiv mene, T17 0 KT 0006630 15 u kome je Rajko Čolović smišljeno lažirao nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
5. Da li je komandir Policijske stanice Bijeljina II, odnosno MUP, ustanovio potrebne činjenice, kako navodi u svojoj žalbi na odluku suda po rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr, vezano za moje optužbe 27.09.2018. da se priprema moje ubistvo, posebno imajući u vidu da se nakon toga desilo sve, kako sam i najavio, da sam uprkos teškom zdravstvenom stanju odvučen na područje Istočnog Sarajeva i ostavljen na ulici gdje je čekao tim za likvidaciju.
5. Gdje je nastala, istorija bolesti, odjeća i novac, mog oca Krunoslava Baje, koji je preminuo poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka te u teškom stanju umjesto da bude na intenzivnoj njezi, transportovan 17.12.2012. satima u Bijeljinu, tokom čeka je podlegao a zločinci odgovorni za njegovu smrt su uklonili navedene dokaze o čemu sam prvu prijavu podneo u PU Bijeljina.
6. DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Potpisi i pečati
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU