utorak, 10. prosinca 2019.

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE SUDU U SOKOCU I SUDSKOJ POLICIJI


PODSJEĆAM DA SAM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KRAJEM 2018-TE, A POSEBNO 80 0 PR 097548 18 PR, DOKAZAO FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE OD STRANE BOROVČANIN DANKA I NAREĐIVANJE SLUŽBENICIMA DA LAŽNO SVJEDOČE PRED SUDOM. DA SU ME UBILI 27.09.2018. KAKO SU PLANIRALI TO SE NE BI DESILO JER BI POSTUPCI BILI PREKINUTI ŠTO JE DODATNI MOTIV KRIMINALNOG KLANA ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE - PREDSJEDNIKU SUDA
OSNOVNOM SUDU U SOKOCU - SUDSKOJ POLICIJI RS

Na osnovu prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 i 48, člana 6 Zakona o sudovima, kao i prava iz ZOP-a, ZKP-u i Zakona o slobodi pristupa informacijama podnosim :

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE SUDU U SOKOCU I SUDSKOJ POLICIJI

Od strane osnovnog suda u Bijeljini, poslije mojih pismenih prijedloga za obezbeđenje dokaza i svjedoka, sugerisano mi je da prethodno ponovo lično pokušam pribaviti potrebni materijal a ukoliko to ne uspije onda će sud preduzeti potrebne radnje. Ja naravno ne očekujem da će sud obezbijediti svjedočenje osoba koje sam predložio ali je važno i takve činjenice pokazati. Kopiju ovog zahtjeva sa skeniranom potvrdom pošte o slanju preporučene pošiljke dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini.
Ukoliko ste tehnički u mogućnosti, kopije traženih dokumenata i odgovora, pošaljite i na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" naveden i na dnu, jer se zbog zloupotrebe posebnih istražnih radnji, pošiljke presreću i po potrebi odnosno nečijoj procjeni uništavaju a za šta kao dokaz imam dokumentaciju od pošta Srpske i suda u Strazburu. U ovom zahtjevu ću navesti neke nove tačke i ponoviti one koje sam tražio prije godinu dana na šta od suda u Sokocu nisam dobio nikakav odgovor a sudska policija NEĆE da mi dostavi bar zabilješke, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) lažući da su one dio krivičnog spisa a koji kao stranka imam pravo da pregledam kao i sve spise koji mi mogu ići u prilog. Ni telefonski pozivi sudiji Malović nisu pomogli da bi Borovčanin poštovao zakon a razlog za odbijanje je naravno saučesništvo Danka Borovčanina u planiranju mog ubistva i razbojništvo koje je demonstrirao neukazivanjem hitne pomoći koju sam tražio zbog gušenja polenom ambrozije. Pošto sam više puta povraćao tokom transporta, službenici sudske policije su me po nalogu Borovčanina, izbacili na ulicu u teškom zdravstvenom stanju a između te lokacije i autobuske stanice me očekivao tim za likvidaciju.
PODSJEĆAM DA SAM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA KRAJEM 2018-TE, A POSEBNO 80 0 PR 097548 18 PR, DOKAZAO FALSIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE OD STRANE BOROVČANIN DANKA I NAREĐIVANJE SLUŽBENICIMA DA LAŽNO SVJEDOČE PRED SUDOM. DA SU ME UBILI 27.09.2018. KAKO SU PLANIRALI TO SE NE BI DESILO JER BI POSTUPCI BILI PREKINUTI ŠTO JE DODATNI MOTIV KRIMINALNOG KLANA ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE.
U skladu sa svim navedenim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od predsjednika Vrhovnog suda da ozbiljno analizira kriminalno stanje u sudskoj policiji te utiče da dokumentaciju i odgovore dostave osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) kao i osnovni sud u Sokocu sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr. Sudskoj policiji u Bijeljini ću lično predati zahtjev i tražiti kopije a ako me neko iz "nehata" ubije tom prilikom, ostaće bar pisani tragovi sa imenima odgovornih :

- Ukoliko Osnovni sud u Sokocu, posjeduje rješenje o dodjeli nadležnosti u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" da se kopija dostavi Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Ukoliko sudska policija RS, posjeduje rješenje o dodjeli nadležnosti u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" da se kopija dostavi Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Izjašnjenje da li će sudska policija dozvoliti svjedočenje 3 sudska policajca, koji su me transportovali 27.09.2018. bez ukazivanja hitne pomoći koju sam tražio 20 - 30 puta iako su zakonom obavezni na to.
- Izjašnjenje da li će sudska policija dozvoliti svjedočenje Danka Borovčanina, koji je 27.09.2018. poslao službenike bez kopije naredbe sa instrukcijom da mi lažu kako trebam samo do suda u Bijeljini te iako su ga obavjestili da se gušim i tražim hitnu pomoć, naredio je da me transportuju i ostave kao metu na ulici.
- Kopije zabilješki koje su pripadnici sudske policije sačinili 12.03.2018. i 27.09.2018. kada su me presreli na ulicama Bijeljine i pokušali ugurati u vozilo a da tom prilikom nisu uz sebe imali primjerak naredbe, niti su mi je uručili na šta su obavezni zakonom.
- Da li su vas pripadnici sudske policije koji su me preselili na ulici i pokušali ugurati u vozilo, obavijestili da tom prilikom nisu uz sebe imali primjerak naredbe, niti su mi je uručili na šta su obavezni zakonom.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da iako uz sebe nisu imali naredbu, napali su me s leđa kada sam pokušao da se udaljim i lišili slobode uz moj pristanak jer nisam htio da koristim aktivnu fizičku silu protiv njih.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da sam zahtijevao intervenciju hitne pomoći, zbog ozbiljnih tegoba sa disanjem, uzrokovanih polenom ambrozije.
- Da li ste vi naredili pripadnicima sudske policije da me transportuju u Sokolac bez ukazane hitne pomoći.
- Da li su vas pripadnici sudske policije obavijestili da sam tokom transporta, (kao vreća krumpira) u zadnjem dijelu automobila, zbog teških problema sa disanjem povraćao više puta.
- Da li ste vi naredili pripadnicima sudske policije da me u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći ostave na ulici u Sokocu kao metu lokalnim bandama, na što sam više puta ranije upozoravao da će se desiti.
- Ako vi niste izdali naredbu da me pripadnici sudske policije ostave u teškom zdravsteno stanju na ulici, odgovorite mi da li ste obaviješteni od njih da su to učinili.
- Da li vam je poznato da Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo u nadležnosti predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene, niti bilo kakav drugi predmet u kome sam ja prijavljen te da su smišljeno lažirali nadležnost što se vidi iz dopisa republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."
- Da li vam je poznato da su sve radnje i postupanja proizašle iz ovog kriminala i falsifikata tužilaštva nezakonite.

OBRAZLOŽENJE

U drugoj polovini juna 2018-te, sam po pismenom zahtjevu primio pismenu pošiljku sa dokumentom "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a još u aprilu uz dopis "IT - 7-18 od 04.04.2018." sam od Republičkog tužilaštva RS pribavio dokument "T17 0 KT 0006630 15 od 01.06.2015." te tako došao do neoborivih dokaza o falsifikovanju i lažiranju nadležnosti od strane Rajka Čolovića i Luke Borovčanina. Iako sam kopije tih dokaza dostavio nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu i VSTV-u, koje je pismeno naložilo navedenima da mi pošalju rješenje o nadležnosti ako ga imaju, to nije učinjeno jer cilj i nije bio da mi se sudi za "povredu ugleda suda" nego da dođem "svojevoljno" ili budem doveden na područje Istočnog Sarajeva i ostavljen na ulici kao meta timu za likvidaciju. Jedna od grupa koje su angažovena za tu svrhu je trenutno jednim djelom u pritvoru, poslije pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića. Predsjednika Vrhovnog suda koji komanduje sudskom policijom će zanimati da je osoba A.D. koja je pokušala da me pozove u klopku, osim što je prijatelj nekih iz grupe za likvidaciju, takođe i u prijateljskim vezama sa sudskim policajcem Mladenom Deurićem koji je "nehatno" ubio svjedoka pred sudom u Vlasenici.
Na prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." je provokator A.D. označen crvenim krugom a iz priloga "Prepiska sa informatorom A.D." se vidi da je isti pokušao da me navuče u klopku, odnosno da me tim za likvidaciju "snimi" neposredno prije 26.12.2017. kada mi je sudija Luka Borovčanin, suprotno zakonu već poslao poziv prije prethodnih prigovora. Misleći da sam katolik, pozvan sam u dane njihovog božića a jedna "zadesna" smrt na Sokocu pred novu godinu, prošla bi nezapaženo.
Iz komentara provokatora A.D. može se vidjeti da opisuje "moćne i uticajne ljude koji manipulišu pojedincem kako žele" jer imaju, kako dodaje "nevjerovatnu moć".
TOLIKO DA SU OFORMILI TIMOVE ZA LIKVIDACIJE I RECIMO SITNOG KRIMINALCA DEURIĆA UBACILI U SUDSKU POLICIJU DA BI IZVELI RANIJE PLANIRANO "NEHATNO" UBISTVO ČIME JE POSLATA JASNA PORUKA SVIMA KOJI BI SE USUDILI DA SVJEDOČE O KRIMINALU I ZLOČINIMA TIH MOĆNIKA I NJIHOVIH SAUČESNIKA.
Priča o ubistvu iz nehata u Vlasenici je dakle jedna obična `bajka za naivne` a iz djela prepiske sa A.D. koji je samo jedan od mnogih doušnika koje su slali na mene se može vidjeti mnogo i ostavljam vam da sami izvedete zaključke. Dio angažovanih doušnika sam razotkrio u pismenom dopisu sudu u Bijeljini i VSTV-u te objavio kasnije u više djelova na internetu. Članak u kome opisujem neke od "provokatora" je "HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA" na web adresi "https://pravda-istina.org/hronologija-vaznijih-dogadjaja-po-datumima".
Razlog za pokušaje mog ubistva je to što su pripadnici mafijaškog klana 23.07.2009. prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva do firme iz Bobar grupe u Bijeljini, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre a detalje i imena odgovornih sam razotkrio i objavljujem dokaze na internetu.
Članovi tog mafijaškog klana iz policije i tužilaštva su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) oprali ga hemijskim sredstvom te sakrili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao nesretan slučaj te nesmetano nastavili sa krijumčarenjem narkotika i pljačkom preko Bobar banke.
Iako mi na više pismenih zahtjeva nije nikada odgovarano te mi je prijećeno ubistvom i pokušavane likvidacije itd, uspio sam otkriti imena službenika koji su prikrili ubistvo Ivone Bajo i šverc narkotika u Bobar grupu, to su pripadnik MUP-a Stanišić Stanko a u tom predmetu su saučestvovali u prikrivanju ubistva i Marković Dragoslav te Vrućinić Siniša koji je i sačinio foto dokumentaciju.
Ovo nisu moje prazne priče nego se zasnivaju prije svega na dokazima poteklih od osnovnog suda u Bijeljini gdje je u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz a to potkrepljuju i drugi dokumenti koji su navedeni u popisu i priloženi...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.
Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.
Prepiska sa informatorom A.D.
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta
080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Izjave aktera šverca i ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com