nedjelja, 15. prosinca 2019.

DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA

Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči. Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

DVOSTRUKI DRŽAVNI UDAR MAFIJAŠKOG KLANA

VEĆ SAM ISTAKAO DA SU RS I BIH NELAGALNE I DA IH NE PRIZNAJEM A SADA PREZENTUJEM DIO MATERIJALA KOJI TO I DOKAZUJE. ZA ONE PREDSTAVNIKE MUPA I TUŽILAŠTVA KOJI SU KUPILI DIPLOME I TO NE ZNAJU, PODVLAČIM DA JE OKRIVLJENI I OPTUŽENI, RAVNOPRAVNA STRANKA U PREKRŠAJNOM ILI KRIVIČNOM POSTUPKU SA PREDSTAVNICIMA TIH MAFIJAŠKIH SERVISA. SUD TREBA DATI JEDNAKU TEŽINU NJIHOVIM TVRDNJAMA DA SAM JA POČINILAC PREKRŠAJA I DA SU IMALI NADLEŽNOST A SA DRUGE STRANE MOJOJ TVRDNJI DA JE MAFIJAŠKI KLAN LAŽIRAO NADLEŽNOST I IZVRŠIO VIŠESTRUKI PROTIVPRAVNI NAPAD NA MENE, PREKRŠIO SVE ZAKONSKE PROPISE SA KRAJNJIM CILJEM DA ME UBIJE. MAFIJAŠKI SERVISI NISU DOSTAVILI NIKAKAV DOKUMENT KOJIM DOKAZUJU ZAKONITOST NAPADA NA MENE A NA MUP-U JE TERET DOKAZIVANJA.
Ovaj dopis je prije svega namjenjen javnosti ali i da argumenmtovano pokažem i dokažem mafijašku i terorističku prirodu takozvane države a da li će akteri u postupku nastaviti da djeluju po uputama iz "crne knjige" i nalozima šefova kriminalnih klanova ili će raditi po zakonu, neka svako sam odluči.
Državni organi svoj legitimitet i moć zasnivaju i crpe iz zakona kojima je definisano njihovo postupanje. Onoga trenutka kada takozvani "državni organi" prestanu da djeluju prema tim zakonskim odredbama i umjesto njih izvršavaju naredbe raznoraznih kabadahija iz mafijaškog klana, oni prestaju da budu "državni organi" i ne razlikuju se od bande drumskih razbojnika.
Mene je RS, odnosno MUP - PS Bijeljina II, opisala u "Izvještaju o prekršaju" kao `VIŠESTRUKOG POVRATNIKA U ČINJENJU ISTIH PREKRŠAJA` što je za mene kompliment od jedne lopovske fašističke terorističke bande kakva je RS i prije svega MUP, koji me sada direktno napada a pošto nisu uspjeli da me u tišini odvedu kao ovcu na klanje, poslije višestrukog razbojničkog napada 27.09.2018. i više teških krivičnih djela, koja su izvršili službenici, odnosno takozvani "svjedoci" a po naredbama zločinaca sa nivoa iznad njih, koji su se tada krili a i sada kriju kao najbjednije kukavice, nalažući i instruišući ih da sada lažu i pred sudom da bi izbjegli robiju ne samo po tom osnovu, nego i za sve druge pljačke i ubistva u koje su umješani. A da poznajem metode policije bolje nego mnogi njihovi pripadnici vidi se i iz pitanja koja sam im poslao poštom te su za manje od 24 sata napravili uzbunu, kako bi otkrili koji njihov doušnik mi je dostavio podatke...
Mafijaški klanovi u potpunosti kontrolišu ne samo RS, nego i Federaciju, odnosno BIH u cjelini ali otvoreno razbojništvo i fašizam koje pokazuju prije svega dodik milorad, dragan lukač i njihove sluge, može se vidjeti samo u RS, koja poslije adolfa hitlera i knjige "Mein kampf" ima dostojnog nasljednika u poznatom "naučnom" djelu "CRNA KNJIGA" koja duduše još nije dostupna u prodaji ali se kako se može vidjeti primjenjuje godinama unazad i prije nego je objelodanjena javnosti pred kamerama. 30. oktobra 2016. jedan od šefova mafijaškog režima je otvoreno izdao naredbu za likvidacije, citiram iz medija a postoji i video zapis:
“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti, voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Time je poslata i jasna poruka svima koji su se htjeli bar deklarativno pridržavati zakona te su pripadnici mafije izvršili dodatni udar na ionako nepostojeću pravnu državu, brutalno gazeći ustav i garantovana prava a sebi dajući nelegalno ovlaštenja koja po zakonima nemaju. Tako naredne godine, jedan od mafijaških servisa, OJTIS, iako niti ima niti je ikada dobio nadležnost, pokreće aktivnosti sa ciljem da pripremi teren za moje ubistvo.
Preskočiću sada sva ranija razbojništva i pokušaje ubistva prethodnih godina, kao i sve drugo do 27.09.2018. te ću ukratko opisati samo događaje od tog dana.
Pripadnici mafijaškog klana su dakle organizovali zajedničku akciju, koja je trebala dovesti do toga da me transportuju na Sokolac, gdje je čekao tim za likvidaciju, čega sam ja bio svjestan i kompletan događaj snimao telefonom, odnosno uključenim programom za snimanje zvuka. Baterija se ugasila poslije nekoliko sati ali je snimljeno sve u krugu od nekoliko metara a posebno se jasno čuju razgovori koji su tema moje krivične prijave protiv više lica vezano za ovaj događaj te će biti veoma zanimljivo kako će i koliko lagati `svjedoci` ne znajući da je sve snimljeno.
Prvo su poslati službenici da me presretnu i lažu kako me trebaju odvesti samo do suda u Bijeljini a kada sam tražio naredbu, poslije dužeg izvrdavanja, priznali su da u stvari žele da me odvedu na Sokolac ali pismenu kopiju naredbe nisu imali na šta su obavezni prema zakonu. što je prvo krivično djelo.
Zbog tog kršenja i ugroženosti po život, pozvao sam pripadnike policije te zatražio da intervenišu i shodno tome i članu 8 zakona o javnom redu i miru, sačine zabilješku, kako bi ostao pisani trag i naravno time spriječio kriminalce da me ubiju u tišini. Kako se vidi iz sadržaja zabilješke policije, pismena naredba nije bila na licu mjesta, nego su me počeli ubjedjivati kao na pijaci da moram izvršavati naredbe kabadahija, kako kome padne na pamet, što sam ja odbio i ponovo zatražio da se sačini zabilješka a pošto to nije urađeno, rekao sam da odlazim, ("DO VIĐENJA") i krenuo, poslije čega sam brutalno, kukavički napadnut sa leđa.
Taj napad je uzrokovao da se pogorša stanje odnosno problem sa disanjem uzrokovan polenom ambrozije i dovede do jačeg gušenja nego obično.
Nijedno pravo predviđeno zakonom mi nije saopšteno a hitna pomoć koju sam tražio zbog gušenja i od policije i od sudske policije a na kraju i od sudije u Sokocu mi nije ukazana a što se može vidjeti u obrascu o pravima gdje nema nijednog imena od 4 predviđena, vezano za okolnosti, ukoliko lice odbija da se izjasni i potpiše. Dakle ne samo da mi nisu ukazali medicinsku pomoć nego su slagali i da su uopšte pitali i da sam se navodno odbio izjasniti. Srećom "sitnicu" oko 4 potpisa zakonom predviđena ukoliko dođe do takvih okolnosti su zaboravili da isfalsifikuju pa je njihovo razbojništvo suštinski već dokazano.
Šefovi mafije su žurili da me odvuku plaćenim ubicama na nišan, toliko da nisu ni popunili potrebnu dokumentaciju, nego su to učinili kasnije, lažući kako sam odbio da je primim. Podsjećam da je isti gestapovski tretman primjenjen nedavno prema senatoru RS, koga nisu prepoznali što samo pokazuje da ovaj banditizam nije nikakav izuzetak nego pravilo.
I sudska policija je bila obavezna, konstatovati bilo kakve zdravstvene probleme, čak i sama a pogotovu kada sam tražio hitnu pomoć što su oni i prenijeli načelniku ali je taj zločinac odbio obezbjediti medicinsku pomoć, sve sa ciljem da budem ubijen tog dana.
Kako sam i predviđao ranije, nije suštinski postojao nikakav razlog za odlazak na Sokolac jer se od mene tražilo da predložim svoje dokaze iako sam to pismeno učinio 10 mjeseci ranije a tužilaštvo koje je prethodno obavezno da prezentuje svoje dokaze to ni ranije ni tada a ni ikada kasnije nije učinilo.
Iako sam tada zahtijevao da mi uruče dokaze, čak i na dva puta izrečenu intervenciju sudije, prisutni tužilac je to odbio sa obrazloženjem da on samo mijenja kolegicu i da ne zna kakav je sadržaj optužnice niti kakvi su dokazi.
To je naravno bila obična laž, jer tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost u tom predmetu, nego su je po naredbi Rajka Čolovića, kriminalca koji je samo primjenjivao uputstvo iz "crne knjige" lažirali i falsifikovali, kako bi stvorili uslove da me njihovi saučesnici iz lokalnih narko i auto mafijaških klanova o čijem sam kriminalu pisao, ubiju na toj udaljenoj lokaciji.
Republika Srpska je dakle u stilu srednjovjekovne inkvizicije, lažirala nadležnost, poslala službenike da me presretnu i odvedu u teškom zdravstvenom stanju te ostave na ulici, iako sam više puta povraćao tokom transporta i zahtijevao hitnu pomoć. Jedina razlika je u završnoj metodi jer se sada umjesto lomače koristi timovi za likvidaciju sa automatskim oružjem ili metalnim palicama.
O svemu navedenom već imam neoborive dokaze a likvidaciju sam izbjegao i zahvaljujući tome što nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, nego sam se zadržao oko sat i po, predviđajući da će se tim za likvidaciju razići, što se i desilo te me je usput presreo samo jedan od njih.
Iznenađeni što sam uspio da preživim pripadnici MUP-a, nisu ni pisali izvještaj, niti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, sve dok ja nisam pismeno zatražio od PU Bijeljina, dokumentaciju i tek onda, što se može vidjeti po datumima se piše izvještaj i podnosi zahtjev kako bi prikrili svoje razbojništvo.
Poznato je da me je narednih mjeseci konkretno 22.05.2019. u zgradi policijske uprave Bijeljina, napao plaćeni ubica u civilu, koga su poslali pripadnici mafijaškog klana, umiješani ne samo u pokušaj mog ubistva nego i u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, ćerke moje sestre, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika upravo iz Istočnog Sarajeva u mafijašku Bobar grupu, što jasno razotkriva i motive kriminalaca sa tog područja Rajka Čolovića i Luke Borovčanina, prije svega, kao i ovdašnjih saučesnika, počev od Danka Borovčanina, inspektora Marković Dragoslava, Stanka Stanišića, Vrućinić Siniše, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović i drugih.
Podmuklim pokušajem lažiranja i falsifikovanja nadležnosti, OJTIS i sud u Sokocu su izvršili dodatni državni udar na ionako kriminalizovanu Republiku Srpsku a ophođenje svih ostalih aktera prema osobi koja se guši i traži hitnu pomoć te kriminalno falsifikovanje dokumentacije, samo dodatno pokazuje da RS i njene takozvane institicije nemaju nikakve veze sa zakonom, nego su klasični mafijaški servisi, tajkunsko političke mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com