četvrtak, 5. prosinca 2019.

PRITUŽBA PROTIV NN LICA U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

U ovo razbojništvo su naravno umješane i neke osobe iz Bijeljine koje sam prijavio za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja a od ranije saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Jedna od tih osoba je Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je i koristio pomenuti falsifikat, (očito ga je i načinio) te je poslao službenike 27.09.2018. da me presretnu bez kopije naredbe, naredio im da mi ne omoguće medicinsku pomoć te da me u teškom zdravstvenom stanju ostave na ulici kao metu ubicama koje je sa saučesnicima i angažovao...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA PROTIV NN LICA U PREDMETU T17 0 KT 0006630 15

Već sam ranije dostavljao dokaze i obrazlagao kako je grupa pripadnika mafijaškog klana montirala i lažirala nadležnost za pokretanje predmeta "T17 0 KT 0006630 15" protiv mene za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu.
Sada ću samo priložiti dokumentaciju koja to dokazuje i ukratko obrazložiti jer taj dio nije tema ove pritužbe.
Naime već više godina, pripadnici mafije koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Istočnog Sarajeva u firmu iz Bobar grupe u Bijeljini, pokušavaju da me ubiju, koristeći provokatore sa zadatkom da me odvuku na neku udaljenu lokaciju gdje su čekali timovi za likvidaciju.
Sa tim u vezi, otvoren je i nelegalni predmet pred nenadležnim tužilaštvom i po svoj prilici pokrenute "posebne istražne radnje" a za lažiranje nadležnosti iskorištena je odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." Republičkog tužilaštva RS, kojom se u stvari moja krivična prijava protiv više lica, dodjeljuje njima u rad, što se jasno vidi iz sadržaja tog dopisa.
Da se nadležnost opravdava tim dokumentom vidljivo je iz sadržaja priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." podignute na moj rođendan, gdje se na drugoj strani pominje upravo taj akt RTRS.
To što se tiče tužilaštva a da ni Vrhovni sud Republike Srpske nije dodijelio nikakvu nadležnost protiv mene osnovnom sudu u Sokocu, vidi se iz dokumenta "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u prilogu.
Okružni javni tužilac, Jovana Tomaš mi je uputila "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017." neposredno poslije njenog imenovanja "Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017." što je kako se vidi iz priloga izvršeno na oko 3 mjeseca ranije.
To suštinski znači da Jovana Tomaš nije uopšte mogla otvoriti predmet protiv mene 2015-te, nego je to učinilo neko NN lice, što se godinama prikriva od mene a iz odgovora "OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018." koji je potpisao Rajko Čolović vidi se da on uporno i dalje prikriva te podatke, uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Iz ovih dokumenata se potpuno jasno vidi da je nadležnost falsifikovana i lažirana pred organima sa područja Istočnog Sarajeva ali analizirajući ovu dokumentaciju primijetio sam da je najvjerovatnije falsifikovan i potpis, okružnog javnog tužioca Jovane Tomaš na optužnici te sam skenirane potpise i pečate, izdvojio na posebnom dokumentu "Potpisi i pečati" radi lakšeg poređenja.
Prvi dokument iz koga je izdvojen potpis i pečat je poziv na saslušanje od 22. juna 2017. i u tom dijelu se vidi da je korišten uobičajeni, odnosno normalan font, dok je u potpisu od imena slovo "J" a prezime kompletno.
Naredni dokument je optužnica od 29. novembra 2017. pa iako bi ta optužnica morala biti jedan ozbiljan dokument u potpisu su samo inicijali i pažljivom analizom može se zaključiti da se najvjerovatnije radi o falsifikatu jer je i slovo "J" osjetno drugačije a prvo slovo od imena "T" je napisano malim slovima.
Ispod toga sam prikazao kako bi trebali biti napisani inicijali velikim ćiriličnim slovima "J" i "T" iako ponovo ističem da optužnica mora sadržavati potpis a ne samo inicijale.
Za razliku od poziva gdje su štampana slova bila ispisana normalnim fontom, ovdje je u pitanju podebljani font, odnosno potpuno isti kao font iz primjera na dnu koji je potpisao glavni okružni javni tužilac, Rajko Čolović u dokumentu od 19. oktobra 2018.
Iz svega zaključujem da postoji očigledna razlika između potpisa Jovane Tomaš na pozivu i inicijala, odnosno takozvanog potpisa na optužnici, što uz različiti font, ukazuje da je neko drugi, možda čak i sam glavni tužilac falsifikovao potpis Jovane Tomaš u vrijeme kada ona nije bila tu sa ciljem da pokrene radnje koje su trebale dovesti do toga da se pojavim na teritoriji Istočnog Sarajeva u vrijeme kada će to timovi za likvidaciju znati te tako izvršiti ubistvo za koje su angažovani.
I sam izgled pečata je bitno drugačiji na optužnici od onog na pozivu koji je mnogo jasniji dok je na optužnici blijed kao i onaj koji je potpisao Rajko Čolović.
Skrećem pažnju da sam 27.09.2018. presretnut od strane patrole sudske policije koja uz sebe nije imala kopiju naredbe a što su dužni prema zakonu da mi uruče da licu mjesta.
Iako sam pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II da evidentiraju ovo kršenje i provjere da li postoji nadležnost ni to nije učinjeno pa čak ni moj zahtjev za medicinsku pomoć zbog gušenja polenom ambrozije te su me u teškom stanju transportovali za Sokolac i ostavili na ulici kao metu timu za likvidaciju.
Očekujući opasnost, nisam odmah ni krenuo prema autobuskoj stanici, nego sam skoro sat i po sjedio u jednom od lokalnih kafea i uspostavio vezu sa sestrom i nekim prijateljima.
Prilikom kretanja prema autobuskoj stanici sam presretnut, (Trasa kretanja u Sokocu) od strane nepoznate muške osobe, koja se raspitivala za detalje; ko sam, odakle sam, šta nosim u kesi i slično i predstavila se kao inspektor a očito je bio jedan iz tima za likvidaciju koji je ostao dok su se ostali razišli, tim prije što su obaviješteni šta se ranije dešavalo tog dana.
Nepoznati nije htio da mi pokaže legitimaciju inspektora koju sam tražio a izašao je iz "CAFFE ICEBERG" koji je bukvalno ispred autobuske stanice te sam pored tog objekta morao proći, odnosno bio bih viđen kako prolazim da sam odmah krenuo. Na prilogu "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." vidi se da sam kupio kartu u 16:41, što je skoro sat i po nakon što sam izbačen na ulicu za koje vrijeme su se ostali pripadnici tima za likvidaciju, iznervirani dugim čekanjem i nepredviđenim obrtima očito razišli, ostavivši jednog člana da nadzire teren ali on sam nije smio da me napadne.
Nesporna odgovornost za ovo brutalno gaženje zakona i zloupotrebu moći i položaja je na glavnom okružnom tužiocu Rajku Čoloviću a da li je on lično 2015-te, otvorio predmet "T17 0 KT 0006630 15" ili je to učinilo neko NN lice, neće biti problem, Uredu disciplinskog tužioca da ustanovi a meni je kako sam istakao, konstantno onemogućavano da dođem do bilo kog dokumenta iz pomenutog spisa, uključujući i dokaze i rješenje na kome navodno zasnivaju nadležnost.
U ovo razbojništvo su naravno umješane i neke osobe iz Bijeljine koje sam prijavio za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja a od ranije saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika. Jedna od tih osoba je Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je i koristio pomenuti falsifikat, (očito ga je i načinio) te je poslao službenike 27.09.2018. da me presretnu bez kopije naredbe, naredio im da mi ne omoguće medicinsku pomoć te da me u teškom zdravstvenom stanju ostave na ulici kao metu ubicama koje je sa saučesnicima i angažovao.
Uz sve ovo nije beznačajna činjenica da je okružni tužilac Biljana Petrović, iznenada preminula svega 3-4 dana poslije vanredne sjednice VSTV-a na kojoj se osuđuju prijetnje vješanjem, upućene pripadnicima pravosuđa a od strane osobe koja je angažovana da me kontaktira, poziva, snima razgovore i očito pokuša isprovocirati da i lično izgovorim ili napišem nešto slično za šta je predviđena kazna i do 12 godina zatvora. Ako je preminula bila spremna ispričati sve što zna o mahinacijama koje su dovele do tih prijetnji a nesumnjivo je znala svaku sitnicu u OJTIS, onda njena smrt vrlo vjerovatno i nije prirodna...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.
Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Potpisi i pečati
Trasa kretanja u Sokocu
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com