subota, 30. studenoga 2019.

OBAVJEST I ZAHTJEV SUDU U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Podsjećam da sam priložio dokument sudske policije u kome odbijaju da mi uruče traženi materijal sa lažnim izgovorima, kako njihove službene zabilješke predstavljaju dio krivičnog spisa a sa druge strane od MUP-a sam recimo još prije 8 godina tražio odgovor na pitanje kako je uništen materijalni dokaz, privatno vlasništvo moje porodici na šta nikada nije odgovoreno a sve se poslije više pokušaja mog ubistva završilo time što je Republika Srpska, poslala svog službenika u civilu da me fizički napadne i prijeti ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr

OBAVJEST I ZAHTJEV SUDU U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Ističem da se u pozadini ovog postupka, odnosno događaja od 27.09.2018. nalazi i krije grupa zločinaca najgore vrste od kojih su nekima ruke krvave još od rata a učestvovali su u ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu i prikrivanju tog zločina.
Pošto sam razotkrio njihove kriminalne radnje uz neoborive dokaze, više puta su pokušavali da me ubiju. Svjedoci u ovom postupku su izvršavali nezakonite i kriminalne naredbe pripadnika mafijaškog klana što nisu smjeli čak i da sam dokazani pljačkaš banke što samo pokazuje kolika je moć kriminalaca u sjenci. Trenutna situacija je takva da osim stalne opasnosti koja prijeti meni, sada su i svjedoci u životnoj opasnosti jer mogu razotkriti pred sudom ko je izdavao naredbe za falsifikovanje dokumentacije i neukazivanje medicinske pomoći. Zahvaljujući sudu koji je prihvatio ovaj prekršajni zahtjev umjesto da ga odbaci, sada imam jedinstvenu priliku da ispitujem službenike koji su svjesno kršili zakon po naredbi šefova mafije i to svjedočenje upotrijebim u krivičnom postupku po prijavi koju sam podneo...
1. Predlažem da se za nastavak postupka ne pozivaju svjedoci jer ne bi trebalo biti vremena za njihovo ispitivanje tog dana nego da se pozovu naknadno.
2. Zahtijevam od suda da mi omogući usmeno obraćanje gdje ću detaljno obrazložiti kršenje prava na pravično suđenje i gestapovske metode Republike Srpske povodom ovog događaja.
3. U nastavku je potrebno da predložim dokaze i obrazložim dokumente do kojih sam uspio doći kao i dokumente koji eventualno budu poslati poštom a pošto je materijal obiman i to će oduzeti mnogo vremena.
4. Ni predstavnik MUP-a a ni sud do sada nisu obrazložili u čemu se sastoji moji navodni prekršaji te očekujem da će to neko i učiniti.
5. Nakon toga ću iznijeti svoju odbranu koju zasnivam prije svega na činjenici da se radi o protivpravnom napadu poslije lažiranja optužnice pred nenadležnim organima i više krivičnih djela izvršenih od strane Republike Srpske tog dana te takve dokaze prema zakonu sud ne može koristiti niti na njima zasnivati svoju odluku.

Sve ovo ukazuje da neće uopšte biti dovoljno vremena za ispitivanje svjedoka no ja sam bio spreman i prvi put i na takvu opciju i biću spreman i u nastavku na bilo kakvu opciju za razliku od predstavnika MUP-a, koji niti znaju zakon, niti su sposobni da izvode dokaze, bez pomoći suda a dokumentaciju pripremljenu za postupak lažiraju i falsifikuju te instruišu i pripremaju svjedoke da lažno svjedoče što sam već dokazao prethodne godine u dva prekršajna postupka a ovaj put će to biti mnogo upečatljivije.

OBRAZLOŽENJE

Iako sam prethodno dostavio pismeni zahtjev za izdavanje sudske naredbe i potkrijepio to sa više dokumenata, koji su u stvari samo manji dio bezakonja i kriminala takozvanih državnih organa, od mene je sud tražio da ponovo sam pokušavam pribaviti više puta tražene dokumente.
Podsjećam da sam priložio dokument sudske policije u kome odbijaju da mi uruče traženi materijal sa lažnim izgovorima, kako njihove službene zabilješke predstavljaju dio krivičnog spisa a sa druge strane od MUP-a sam recimo još prije 8 godina tražio odgovor na pitanje kako je uništen materijalni dokaz, privatno vlasništvo moje porodici na šta nikada nije odgovoreno a sve se poslije više pokušaja mog ubistva završilo time što je Republika Srpska, poslala svog službenika u civilu da me fizički napadne i prijeti ubistvom u zgradi policijske uprave Bijeljina.
Moguće da postupajući sudija još uvijek vjeruje u pravnu državu i ono što bi trebala biti ili uopšte nije pregledao dokumentaciju koju sam dostavio ali ako metaforički `100 puta zmija pokušava da nekog ugrize`, tražiti da pruži ruku još jednom znači da `otrovnici pružate priliku da konačno uspije i ubije me`.
Ja sam svejedno sačinio pismene zahtjeve i poslao ih Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, Osnovnom sudu u Sokocu, Policijskoj upravi Bijeljina te sudskoj policiji Republike Srpske, putem Vrhovnog suda, odnosno predsjednika vrhovnog suda koji komanduje sudskom policijom i prilažem poslate zahtjeve sa skeniranim potvrdama pošte.
Vidjećemo hoće li takozvani državni organi, dostaviti traženo Osnovnom sudu u Bijeljini i eventualno meni putem mejla ,(pošto se zloupotrebom posebnih istražnih radnji pojedine pošiljke kradu) pa ukoliko mi zdravstveno stanje dozvoli, odnosno hronični problemi sa polenom ambrozije, lično ću otići i tražiti materijal od sudske policije i MUP-a, bez obzira na njihove prijetnje ubistvom.
S druge strane, ova sugestija sudije je dovela do još jednog otkrića jer sam detaljnom analizom, (Potpisi i pečati) ustanovio da je najvjerovatnije i potpis tužioca Jovane Tomaš na optužnici protiv mene falsifikovan, što se može zaključiti iz njenih potpisa i fonta dokumenta glavnog okružnog tužioca koji više nije na toj poziciji.
U svakom slučaju čak i da je potpis autentičan, nesporno je da je kriminalni klan lažirao i falsifikovao nadležnost za šta već imam dovoljno pismenih dokaza.
Osim toga takozvani državni organi su na dan 27.09.2018. pokazali neviđene gestapovske, odnosno inkvizitorske metode, kada su uprkos mojim brojnim zahtjevima za hitnu pomoć zbog gušenja, sve to ignorisali i pokušali falsifikovati činjenično stanje, trasportujući me 200 km daleko i ostavivši na ulici bez ukazane medicinske pomoći u teškom zdravstvenom stanju.
Koliki je to zločin i razbojništvo u pitanju pokazuje činjenica da je na taj način ugušen moj otac Krunoslav Bajo za šta sada prilažem i kopiju nalaza, (Krunoslav Bajo - obdukcija) povodom tog događaja.
Na 3. i 4. strani obdukciju tog nalaza se vidi da su u usnoj šupljini, zdrijelu, dušnici i disajnim kanalima pronađeni tragovi sluzi i ostataka povraćene nesvarene hrane, što bukvalno znači da se moj otac ugušio prilikom transporta.
Zločinci iz MUP-a koji prate sve moje komunikacije skoro 10 godina a već su saučestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje ćerke moje sestre za ovu činjenicu sigurno znaju a po svoj prilici su i organizovali gušenje odnosno ubistvo mog oca.
Potpuno na isti način su htjeli da uguše i mene a znali su i da imam problema sa gušenjem od ambrozije ili alternativno ako preživim da me likvidira ekipa plaćenih ubica koja je čekala na Sokocu.
Okružni tužilac koji je vodio slučaj gušenja moga oca, (kada je pored svega nestao i njegov novac, dio odjeće i što je najvažnije, nestala je kompletna istorija bolesti) je sitni kriminalac, specijalno postavljen na mjesto tužioca da bi sabotirao ovu i druge slične istrage.
Dana 12.09.2019. mediji su objavili vijest da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, razriješilo dužnosti tog gospodina, Sašu Labotića sa pozicije okružnog javnog tužioca jer je skrivao podatak da je pravosnažno osuđen u krivičnom postupku. Podsjećam takođe da kriminalac Rajko Čolović, više nije na poziciji glavnog okružnog tužioca a kriminalac Borovčanin Luka, koji je skupa sa njim saučestvovao u lažiranju optužnice i priprema za moju likvidaciju, nije više na poziciji predsjenika osnovnog suda u Sokocu, koji je praktično prije toga, pretvorio u svoj privatni servis.
Dio materijala koji sam prethodno slao Uredu disciplinskog tužioca i to samo onaj sačinjen poslije septembra 2018-te, dostavio sam uz zahtjev za izdavanje sudske naredbe te bi bilo korisno da se detaljno pročita...
PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona
Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji
Zahtjev i obavještenje za OJTIS
Potpisi i pečati
Krunoslav Bajo - obdukcija

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU