utorak, 5. studenoga 2019.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Osim što godinama brutalno krši zakon i prava garantovana Ustavom te prikriva dokumentaciju, Republika Srpska je 22.05.2018. poslala plaćenog ubicu da me napadne u zgradi "Policijske uprave Bijeljina" i prijeti mi ubistvom ukoliko se ikad više pojavim. Neposredno prije tog napada u zgradi se pojavio predloženi svjedok Srećko Panić te nije isključeno da su on i Milan Nešković, upetljani u organizaciju tog napada, što suštinski nije ni bitno jer je napadač na mene kompletna Republika Srpska...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Na osnovu člana "Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza" ZOP-a, podnosim :

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE U PREDMETU 80 0 PR 100636 18 PR

Republika Srpska je zločinačka organizacija koja je izvršila protivpravni napad na mene i moja prava sa ciljem da me ubije kao što je ubila i kćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu a sve sa ciljem da prikrije taj kriminal i višegodišnju pljačku, milijardi maraka preko bankarskog sektora i kompletne Bobar grupe. Pošto taj zločinački plan nije uspio, pokušavaju se prikriti tragovi, dokazi i odgovorni pripadnici mafije koji su u tome učestvovali. Sa tim ciljem je nastao i Zahtjev za PPP-a u ovom predmetu, čak 15 dana poslije događaja a pošto sam krenuo sa prikupljanjem dokaza o izvršenom kriminalu što se vidi iz priloga dostavljanih sudu u Sokocu, tokom oktobra 2018.
PODSJEĆAM DA ME JE REPUBLIKA SRPSKA PRESRELA I POKUŠALA NA PREVARU TRANSPORTOVATI BEZ URUČIVANJA KOPIJE NAREDBE, DA JE FALSIFIKOVALA DOKUMENTACIJU ZA OVAJ POSTUPAK, DA MI NIJE UKAZALA HITNU POMOĆ KOJU SAM ZAHTIJEVAO, DA ME JE OSTAVILA U TEŠKOM STANJU, 200 KILOMETARA DALEKO ODAVDE A DA JE PRIJE SVEGA FALSIFIKOVALA I LAŽIRALA NADLEŽNOST ORGANA IZ ISTOČNOG SARAJEVA KOJI PREMA ZAKONU NISU NADLEŽNI I TO SVE, ISKLJUČIVO PREMA NALOZIMA IZ JAVNO OBJELODANJENE "CRNE KNJIGE" I INSTRUKCIJAMA ŠEFOVA MAFIJE...
Osim što godinama brutalno krši zakon i prava garantovana Ustavom te prikriva dokumentaciju, Republika Srpska je 22.05.2018. poslala plaćenog ubicu da me napadne u zgradi "Policijske uprave Bijeljina" i prijeti mi ubistvom ukoliko se ikad više pojavim.
Neposredno prije tog napada u zgradi se pojavio predloženi svjedok Srećko Panić te nije isključeno da su on i Milan Nešković, upetljani u organizaciju tog napada, što suštinski nije ni bitno jer je napadač na mene kompletna Republika Srpska.
Pošto sam već godinama naviknut na gestapovske metode Republike Srpske i pokušaje ubistva, ovaj događaj me nije iznenadio a ni uplašio ali nema ni razloga da rizikujem svoj život i lično tražim dokumente, potrebne za pretres te tražim od suda da MUP-u, odnosno policijskoj stanici Bijeljina II, odnosno Republici Srpskoj izda naredbu da mi uruči sledeću dokumentaciju i predlažem svjedoke :

- Sve zabilješke pripadnika sudske policije načinjene dana 27.09.2018.
- Sve zabilješke pripadnika sudske policije načinjene dana 12.03.2018.
- Rješenje o dodjeli nadležnosti tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, predmeta protiv Zdenka Baje za "povredu ugleda suda" od nadređenog organa, Republičkog tužilaštva Republike Srpske.
- Rješenje Vrhovnog suda RS, kojim se eventualno dodjeljuje nadležnost osnovnom sudu u Sokocu u predmetu protiv Zdenka Baje za "povredu ugleda suda" prema optužnici počinjeno na teritoriji pod nadležnosti Okružnog suda u Bijeljini i Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
- Predlažem da se kao svjedoci pozovu 3 sudska policajaca, čija se imena kriju od mene a koji su me transportovali za Sokolac i ostavili na ulici kao metu timu za likvidaciju, iako sam više puta povraćao i tražio hitnu pomoć. Moguće je da su neki od njih već predloženi kao svjedoci.
- Predlažem da se pozovu svjedoci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Jovana Tomaš i Rajko Čolović kako bi objasnili na koji način su stekli nadležnost u konkretnom postupku vezanom za ovaj događaj.
- Predlažem da se pozovu svjedoci, Borovčanin Luka i Branka Malović iz Osnovnog suda u Sokocu, kako bi pojasnili na koji način je njihov sud stekao nadležnost u ovom predmetu a vezano za sporni događaj.
- Predlažem da se pozove kao svjedok Borovčanin Danko iz OKSP u Bijeljini da pojasni zbog čega je poslao patrolu sudske policije bez kopije sudske naredbe a što je obavezno zakonom.
- Predlažem da se kao svjedok pozove Nešković Milan, iz PS Bijeljina II, vezano za ovaj događaj da pojasni zašto je falsifikovana dokumentacija, zašto nije poštovan zakon i zašto mi nije ukazana hitna pomoć koju sam zahtijevao preko 20 puta.
- Predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr u kome sam dokazao smišljene laži i falsifikate, Danka Borovčanina, službenika sudske policije i PS Bijeljina II, odnosno laži Republike Srpske. Poenta je naravno u tome da RS, laže, falsifikuje, vrši smišljene kriminalne radnje i sada u ovom postipku, te je treba tretirati kao zločinačku organizaciju od ranije poznatu po organizovanom kriminalu, pljačkama, likvidacijama i zaštiti pripadnika političko tajkunske mafije.
SVE OSTALE DOKUMENTE KOJE VEĆ POSJEDUJEM, DOSTAVIĆU NA PRETRESU U ZAKONOM PROPISANOM BROJU KOPIJA ZA RAZLIKU OD REPUBLIKE SRPSKE, KOJA I TIME SMIŠLJENO KRŠI ZAKON I PRAVA STRANKE KOJU JE NAPALA POPUT BANDE DRUMSKIH RAZBOJNIKA.

Republika Srpska, dakle tretira zakon kao buvlju pijacu i nastavlja da bezočno krši zakon te ni ovom prilikom nije dostavila predložene dokaze iako je na to obavezna zakonom a nije navela ni nazive "prekršaja" nego samo brojeve.
Sud je bio obavezan takav besmisleni i nepotpuni zahtjev odbaciti ali ja neću tražiti da se to učini jer želim dokazati kakav su kriminal i razbojništvo, počinili pripadnici mafijaškog klana a koji štiti Republika Srpska.
U prilozima su samo neki od dokaza uglavnom nastalih u oktobru 2018. kada sam pokušavao doći do potrebne dokumentacije a što je Republika Srpska odbila da mi uruči, pokušavajući prikriti dokaze o planu za moju likvidaciju koja je bila pripremljena.
Prilozi uz ovaj zahtjev imaju prvenstveno za cilj dokazivanje neophodnosti izdavanja sudskog naloga jer Republika Srpska zbog manjka saučesnika iz narko i auto mafije koji su mi ranije prijetili i pokušavali likvidaciju, sada lično putem svojih službenika napada fizički na mene u državnim zgradama prijeteći mi ubistvom. Popis dokumentacije iz koje se to vidi je u nastavku a koristiću ove dokumente i u dokaznom postupku:

Prijava protiv više lica i NN lica za više krivičnih djela, Stanković, Panić i Nešković, Pismo Mitra Stankovića 11.06.2019., Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011., Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017., Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017., Ultimativni zahtjev sudskoj policiji, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudija Malović za MP 27.07.2018., Sudski policajac telefonirao preko sat vremena prilikom vožnje, Povreda ugleda suda, Brutalno nepoštovanje zakona i prava, Da li je tužilaštvo dostavilo dokaz o svojoj nadležnosti, Kršenja zakona i nelegalnost predmeta T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 18 KPS, Obavjest o nepoštovanju prava iz zakona i ustava, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije stranka u postupku, Šta je to jednakost u postupanju, Udruženi zločinački poduhvat po nalozima iz crne knjige, Ultimativna naredba tužilaštvu.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902