nedjelja, 10. studenoga 2019.

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 100636 18 PR

Bobar grupu i inspektore kriminalce iz MUP-a RS, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Siniša Vrućinić i drugi) štite saučesnici iz OJT Bijeljina, prije svega Kovačević Novak i Danica Stjepanović a narko klanove i plaćene ubice u službi mafijaškog režima iz Istočnog Sarajeva, štitio je prije svega Rajko Čolović iz OJTIS a podršku pljački, ubistvima i drugim oblicima organizovanog kriminala, pružaju brojni službenici MUP-a, Tužilaštava, Sudova, sve do vrha režima na čelu sa Dodik Miloradom, Draganom Lukačem itd...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 100636 18 PR

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Republika Srpska, Federacija BIH i BIH u cjelini su zločinačke organizije kojima upravljaju mafijaški klanovi. Godinama pokušava da me likvidira a motiv za to je što sam do detalja razotkrio pripadnike mafije iz redova RS koji su pokušali prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. prilikom šverca narkotika iz Istočnog Sarajeva do Bobar grupe u Bijeljini.
Bobar grupu i inspektore kriminalce iz MUP-a RS, (Marković Dragoslav, Stanko Stanišić, Siniša Vrućinić i drugi) štite saučesnici iz OJT Bijeljina, prije svega Kovačević Novak i Danica Stjepanović a narko klanove i plaćene ubice u službi mafijaškog režima iz Istočnog Sarajeva, štitio je prije svega Rajko Čolović iz OJTIS a podršku pljački, ubistvima i drugim oblicima organizovanog kriminala, pružaju brojni službenici MUP-a, Tužilaštava, Sudova, sve do vrha režima na čelu sa Dodik Miloradom, Draganom Lukačem itd. REPUBLIKA SRPSKA I MUP RS PRIJE SVEGA IMAJU LEGITIMITET KAO I SVAKA DRUGA TERORISTIČKA ORGANIZACIJA...
Osim dokumenata i svjedoka koje sam predložio da se obezbjede putem sudskog naloga, posebno imajući u vidu činjenicu da mi RS, sad već otvoreno prijeti likvidacijom preko svojih službenika u javnim državnim objektima, predlažem slijedeće dokaze koje sam podjelio po grupama :

GLAVNI MOTIV RS ZA LAŽIRANJE I POKUŠAJE LIKVIDACIJE :
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva; Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica; Izjave aktera šverca i ubistva; Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca.
DOKAZI - DIREKTNO POVEZANI SA DOGAĐAJEM OD 27 SEPTEMBRA :
Članovi iz relevantnih zakona ; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. ; RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. ; Prepiska sa sestrom 30.04.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. ; Vstv 01-07-10-28-121-2018 od 30.07.2018. ; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. ; Zahtjev za OJTIS 19.07.2018. ; Zahtjev za sud u Sokocu 19.07.2018. ; Zahtjev za informacije 05.09.2018. ; Zahtjev za informacije 09.10.2018. ; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018. ; Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.; Prepiska sa sestrom 27.09.2018. ; Grupni čat 27.09.2018. ; Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018. ; Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS ; Grupni čat 27.09.2017. ; Trasa kretanja u Sokocu. ; Senaid Ibrahimefendić, predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu; Brutalno hapšenje dodikovog senatora.
DOKUMENTI PREDATI UZ ZAHTJEV ZA SUDSKI NALOG :
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018., Zahtjev za informacije 29.01.2018., Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011., Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017., Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017., Ultimativni zahtjev sudskoj policiji, Zahtjev za informacije od 09.10.2018., Sudija Malović za MP 27.07.2018.
VRIJEĐANJE, LAŽI I KRŠENJE GARANTOVANIH PRAVA OD STRANE RS - MALI DIO : Zabilješka 401-10 od 08.03.2010. ; Zabilješka 1292-12 od 05.09.2012. ; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. ; Zabilješka 1419-10 od 10.08.2010. ; Zabiljeska 06.08.2010. ; Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. ; Zahtjev za informacije 15.05.2013. ; Odgovori MUP-a iz 2013-te ; Zabiljeska 14.08.2013. ; Odluka po laznoj prijavi ; Presuda i laži 80 0 P 080317 18 P.
FALSIFIKOVANJE SUDSKOG RJEŠENJA OD STRANE RS :
Ko su falsifikatori od 16.01.2015. ; Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr; Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp; A - 326-12; Službena zabilješka T14 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
DIO DOKAZA O PRIPREMAMA LIKVIDACIJE :
Crna knjiga; Replika na kriminal u vlasti; Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017. ; Prepiska sa informatorom A.D. ; Dopuna krivične prijave protiv više lica za više krivičnih djela. Audio snimak "Agent.mp3" iz predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr.
KONTINUITET ZLOČINA, LAŽI, FALSIFIKATA, KRIMINALA RS - MALI DIO :
Prije 25 godina dogodio se najveći pojedinačni zločin u Bijeljini ; Srebrenički dželat okružni tužilac ; Ministar lukač naredio odvođenje i klanje ; Interpol raspisao potjernicu od 10.05.2019. ; Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019. ; Četnici pjevaju bez kazne od 10.03.2019. ; Lukačeve laži o nasilnicima koji su presreli Davida na trgu ; Vi znate kako je ubijen Slaviša Krunić, od njega sam dobio dosta snimaka ; Ostavio Kovačevića na cesti ; Negirajući sukob sa MUP-om, Lepir potvrdio rat sa MUP-om.
SVI "DOKAZI" KOJE JE PREDLOŽILA REPUBLIKA SRPSKA
DODATNI SVJEDOK - MINIĆ DEJAN IZ MUP-A RS
Zakon o tužilaštvima RS, Zakon o sudovima RS, Zakon o krivičnom postupku RS, Ustav RS, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902