srijeda, 25. rujna 2019.

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE - PREDSJEDNIKU SUDA

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Dostavljam vam više dokumenata koji dokazuju udruženi zločinački poduhvat više lica iz više organa a s obzirom na nadležnosti, stavljam posebno akcenat na radnje pripadnika sudske policije. U prilogu su i dva zahtjeva za pristup informacijama upućena sudskoj policiji i sudu u Sokocu, vezano za neukazivanje hitne pomoći, koju sam više puta zahtijevao, zbog izuzetnih tegoba uzrokovanih polenom, koje se javljaju svake jeseni i proljeća.
Očekujem da ćete ispitati ko su odgovorni pripadnici sudske policije za ovaj organizovani kriminal te me o tome obavijesti kao i da ćete preduzeti sve potrebne mjere protiv pripadnika suda koji su učestvovali u montiranju nezakonite optužnice pred nenadležnim organima i pokušajima mog ubistva.

Prvi dokument na koji skrećem pažnju je "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." koje sadrži 3 prateća dokumenta : "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.", "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" i najvažnija odluka "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" sa prijemnom pečatom na osnovu koje su lažirali nadležnost, tvrdeći da su njome dobili predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene u rad.
Da to uopšte nije istina, nego je gnusna laž, vidi se iz sadržaja dokumenta republičkog tužilaštva i ne samo da im se ne dodjeljuje predmet protiv mene nego naprotiv šalje im se moja krivična prijava, protiv više lica iz suda, tužilaštva i pravobranilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Vezano za to krivično djelo, tokom nekoliko godina sam podnio više krivičnih prijava, onako kako sam dolazio do novih dokaza a konkretno te godine sam sačinio dokument pod nazivom "Ko su falsifikatori" i u prilogu dostavljam primjerak predat osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a drugim organima, uključujući i republičko tužilaštvo sam poslao poštom narednih mjeseci te objavio na internetu 25.03.2015.
Iz dokumenta republičkog tužilaštva se naravno vidi da nema osnova za nadležnost organa u Istočnom Sarajevu po bilo kom predmetu protiv mene te je jasno da je u pitanju smišljeni kriminalni plan u kome je učestvovalo više lica od kojih navodim samo neka a to su Rajko Čolović, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Novak Kovačević, Danko Borovčanin i drugi.
Iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se dostavi rješenje o nadležnosti, to nije urađeno ni od suda u Sokocu ni od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, sve do ovog izjašnjenja od 26.03.2019. a s obzirom na sadržaj, nema nikakvih šansi da je u pitanju greška, nego naravno smišljeni kriminalni plan sa ciljem moje likvidacije.
Jednom prilikom me je na ulicama Bijeljine, konkretno 27. septembra 2018. zaustavila patrola sudske policije i pokušala na prevaru ugurati u vozilo, tvrdeći da imaju naredbu za dovođenje koju su mi obavezni predati a što nije bilo istina i poslije više mojih zahtjeva, priznali su da je nemaju uz sebe te sam odbio da krenem sa njima.
S obzirom da su pokušali primijeniti silu, pozvao sam pripadnike policijske stanice kako bi od tome ostao pisani trag što se vidi iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koja je dobrim dijelom lažirana ali je najbitnija činjenica da sudska policija nije imala naredbu uz sebe na šta su obavezni zakonom.
Iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć od sudske policije i policijske stanice oni su to poslije dogovora u drugoj prostoriji ignorisali i odbili mi ukazati hitnu pomoć te me transportovali, pošto je prethodno sačinjen dokument "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018" na kome su skrivena imena službenika ali se vidi da sam predat Okružnom centru sudske policije u Bijeljini.
Ponovo sam pred zgradom kada su kontaktirali načelnika, zahtijevao da pozovu hitnu pomoć, pošto sam izuzetno teško disao ali to nije učinjeno te su me transportovali i tokom puta sam povraćao nekoliko puta sa izuzetno teškim posljedicama.
Da sam odvezen u Sokolac dokaz je "Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018." sačinjen tog dana, te iako sam i od postupajuće sudije, takođe tražio hitnu pomoć to nije učinjeno te se sve odvijalo tako što sam cijelo vrijeme stojao sa kesom u rukama kako ne bih povraćao na pod kancelarije.
I taj zapisnik je dobrim dijelom lažiran ali to je sad sporedna tema, te stavljam akcenat na to da sam u tako teškom stanju tražeći hitnu pomoć izbačen na ulicu i ostavljen u Sokocu te sam morao sam da se snalazim za povratak za šta je dokaz "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica.
Ali s obzirom da nije sve išlo po planu jer sam se suprotstavio nezakonitom presretanju u Bijeljini a takođe po izlasku iz sudnice nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, očigledno se grupa za likvidaciju razišla te je ostala samo jedna muška osoba koja me je presrela na putu prema stanici, predstavivši se kao inspektor i ispitivao o detaljima ko sam, šta imam uz sebe, gdje sam krenuo i slično na što sam mu zatražio da pokaže legitimaciju.
Pošto to nije uradio okrenuo sam se i krenuo prema stanici pažljivo prateći šta radi ali s obzirom da je ostao usamljen, isti se nije usudio da me sam napadne.
To je i dakle prikaz profesionalnosti rada, prije svega sudske policije ali i suda i tužilaštva, kada kidnapuju osobu u gradu izvan svoje nadležnosti, udaljenog nekoliko stotina kilometara i u teškom zdravstenog stanju ga dovlače na udaljenu teritoriju a onda izbacuju na ulicu kao metu plaćenim ubicama.
Kako sam i pomenuo, odmah sam poslao pismene zahtjeve sudskoj policiji i sudu, (Zahtjev za informacije 09.10.2018) vezano za to kriminalno ponašanje i neukazivanje hitne pomoći te sam samo od sudske policije dobio dopis "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018." u kome se ne odgovara niti na jedno pitanje nego pišu besmislice da samo sud navodno može odobriti uvid u krivični spis.
To je naravno laž, jer ja nisam zahtijevao uvid u spis nego kopije zabilješki pripadnika sudske policije koje su morali sačiniti a one nemaju nikakve veze sa krivičnim spisom i mogu se sudu eventualno samo informativno dostavljati. S obzirom da mi nisu htjeli dostaviti kopije zabilješki, jasno je da načelnik Borovčanin želi prikriti dokaze o svom razbojništvu.
Zahtjev za informacije 26.01.2019. je upućen sudu u Sokocu, odnosno sudiji Luki Borovčaninu sa ciljem da potvrdi vjerodostojnost dopisa republičkog tužilaštva na koje se poziva tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, odnosno da li je uz optužnicu dostavljen taj dokument ili je eventualno podmetnut neki falsifikat.
S obzirom da nikakav odgovor na to nisam dobio a ističem da je mi je sve bilo potrebno zbog parničnog postupka po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije "80 0 P 097102 18" uz činjenicu da je sudija Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. jasno je da je smišljeno učestvovao u ovom mafijaškom planu za pripremu moje likvidacije.
Naime sudija Borovčanin Luka je 12.03.2018. kada su me prvi put presreli i odveli na Sokolac, napisao u zapisniku da je bio prisutan tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio a da je to gnusna laž vidljivo je iz samog zapisnika, (dokaz u predmetu 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
I na kraju, dostavljam i "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." Okružnog suda u Bijeljini po okončanom prekršajnom postupku, čime je odluka o tome postala pravosnažna.
Naime, Danko Borovčanin je prilikom više pokušaja da me na prevaru odvuče na Sokolac, sačinjavao lažirane zabilješke sa netačnim opisom događaja i tjerao službenike da to potpišu kao i da lažno svjedoče pred sudom.
Uz dozvolu sudije, izveo sam dokaze koji su u potpunosti oborili laži Danka Borovčanina i to kako se vidi na prvoj strani rješenja, transkript razgovora i audio snimak koji je preslušan a i pripadnici sudske policije su saznavši da postoji snimak bili prisiljeni potvrditi autentičnost mog činjeničnog opisa.
Tako je dakle, Danko Borovčanin, pokušavajući da sa ostalim zločincima iz kriminalnog klana pripremi moju likvidaciju, pretvorio kompletnu sudsku policiju u mafijaški servis, tjerajući čak službenike da lažu pred sudom.
Razlog za sve je učešće Danka Borovčanina, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović, Gruhonjić Muhameda, Marković Dragoslava i drugih lica iz Bijeljine kao i Borovčanin Luke, Rajka Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva u brojnim zločinačkim radnjama, šverca narkotika od Sarajeva do Bijeljine i dalje prema Banjaluci i Evropi kada je prilikom jednog transporta 23.07.2009. ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo za vrijeme istovara u zločinačkoj organizaciji Bobar grupi.
S obzirom da konstantno pišem o tome i iznosim dokaze na internetu koji ugrožavaju ne samo navedene nego i druge pripadnike kojih je na stotine, sačinjen je plan da se otvore nelegalni predmeti i pokrenu "posebne istražne radnje" kao priprema za moje ubistvo na način kako je paralelno sa ovim događajima likvidiran David Dragičević, koji je takođe bio pod stalnim nadzorom policije što se razotkrilo podizanjem optužnice nekoliko dana poslije obdukcije.
Istog dana kada je objavljena optužnica, na više adresa osoba iz pravosuđa upućene su prijetnje ubistvom, očito od strane onih koji su htjeli da nadziranje ubijenog ostane tajna. Sa druge strane, mene je tokom godina kontaktiralo više osoba, prikrivenih informatora, doušnika i čak plaćenih ubica sa zadatkom da prikupljaju podatke a neki su pokušali da me na sve načine odvedu na neku udaljenu lokaciju na nišan ubicama za šta imam i audio snimke kao dokaz...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Potvrda o predaji lica od 27.09.2018
Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 09.10.2018.
Zahtjev za informacije 26.01.2019.
Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.
Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902