petak, 20. rujna 2019.

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Napomena : Gruhonjić Muhamed me je izvan dužnosti, kao građanin u društvu Debeljević Milorada 19.03.2010. smišljeno lažno prijavio u CJB Bijeljina za "ugrožavanje sigurnosti" sebe i više drugih lica, neke i bez njihovog znanja i odobrenja. Dokaz za to je "Aco Teodorovic zabiljeska" a poslije 2 i po godine pokušaja da budem, povezan sa tim ili nekim drugim krivičnim djelom, predmet je okončan "Naredbom o nesprovođenju istrage" T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. Već tada je bilo pokušaja mog ubistva a pošto nije uspjelo, kreće se sa drugim planom, montiranjem predmeta i optužnice protiv mene pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu te pokušajima da budem doveden "dobrovoljno" ili prisilno na tu teritoriju kao meta njihovim saučesnicima iz narko i auto mafije. Gruhonjić Muhamed je direktno zainteresovan i umješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te planiranje i pokušaje moje likvidacije pa je shodno tome okončao predmet po mojoj prijavi za samo 2 dana pošto su prijavljeni bili njegovi saučesnici u tome, prije svega Borovčanin Danko. VOĐENJE "ISTRAGE" OD NEPUNA DVA DANA JE ISMIJAVANJE SA ZAKONOM I OČIGLEDAN KRIMINAL ŠTO OD NJEGA I NE ČUDI...
Kako se vidi iz "Obavjesti po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018." uopšte nisam dobio samu "Naredbu" nego običnu obavijest. Jasno je i to da uopšte nije izvršena ni jedna istražna radnja, nego je smišljeno izvršeno prikrivanje počinilaca krivičnih dijela. Pošto sam u međuvremenu dobio dokumentaciju koju sam tražio od MUP-a a među kojom je i ovdje bitna zabilješka policijske stanice Bijeljina II, ovom prilikom je i dostavljam.
Iz zabilješke je vidljivo a to je u ovom slučaju najvažnija činjenica, da patrola sudske policije nije uz sebe imala pismenu naredbu, kada su me pokušali na silu ugurati u svoje vozilo, čime su prekršili zakon o krivičnom postupku član "Naredba za dovođenje", stav "(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno". Odgovornost zbog ovog kršenja zakona je prije svega na načelniku sudske policije Borovčanin Danku, koji je izdao nalog svojim podređenima a nije im uručio kopije naredbe po kojoj su trebali da postupe.
I to je samo jedan segment od više krivičnih dijela a smišljeno neukazivanje hitne pomoći i izlaganje opasnosti po zdravlje i život, te ostavljanje na Sokocu u teškom stanju su naravno činjenice koje tužilac uopšte nije ni pokušavao da ispita. Takođe je bitno da su sve radnje vršene od strane nenadležnih organa, Okružnog tužilaštva i u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu s obzirom da je navedeno tužilaštvo, falsifikovalo dopis o nadležnosti, što se vidi iz kopije koju sam priložio, potekle od Republičkog tužilaštva RS.
Cilj kriminalne grupe i nije bio nikakav postupak, nego da me odvuku na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo i tamo me likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.
S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju Naime samo 3 dana ranije, odnosno 16.10.2018. pred kraj radnog vremena, poslije 14 sati, predao sam dvije krivične prijave u pisarnici, što znači da nijedna od njih nije mogla uopšte biti obrađivana pa ni pročitana prije narednog jutra odnosno 17.10.2018.
Pošto je obavijest o odluci za sprovođenje istrage sačinjena već 19.10.2018. proizilazi da tužilac nije mogao, (nije htio) izvršiti bukvalno ni jednu radnju u ta dva dana jer za bilo kakvu provjeru, naredbu ili prikupljanje informacija, ne može poštanska pošiljka stići ni do policijske stanice u Bijeljini a kamoli do suda u Sokocu koji je jedna od lokacija pomenutih u krivičnoj prijavi.
Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da mi se nanese šteta.
Ukratko a detalji su navedeni u priloženoj prijavi, radilo se o presretanju na ulici od strane sudske policije koja je pokušala na prevaru da me ugura u vozilo iako uz sebe nisu imali primjerak naredbe kako su pokušali da mi slažu.
Pošto sam tražio da mi se naredba uruči tek tada su priznali da nemaju uz sebe naredbu te sam odbio da pođem s njima i pozvao pripadnike policije da intervenišu.
I onda jer sudska policija nije imala naredbu uz sebe, krenuo sam na drugu stranu te napadnut s leđa od pripadnika sudske policije i potom uhapšen a kada sam tražio hitnu pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije to su odbili da učine, iako sam ponavljao desetak puta da mi je hitna pomoć potrebna.
Umjesto toga sam sa lisicama na rukama i najlonskom kesom uguran u vozilo i transportovan na Sokolac te sam tokom puta povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
To sam prijavio i sudiji Branki Malović na Sokocu i pitao hoću li od nje dobiti hitnu pomoć, što se nije desilo ali za nehumano i nesavjesno djelovanje optužujem isključivo Danka Borovčanina, načelnika sudske policije, koji je podređenima naredio da me uprkos tome što sam u teškom zdravstvenom stanju, transportuju na Sokolac a onda im je naredio i da me ostave na ulici da se sam snalazim iako sam imao velike zdravstvene tegobe prilikom disanja.
Dokaz za to je priložena "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a pri odlasku na autobusku stanicu, presretnut sam od strane nepoznate osobe što sam i očekivao jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili što se vidi iz odluke republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju također prilažem.
Naime pripadnici mafijaškog klana Borovčanin, (Danko i Luka) te tužilačkog, (Novak Kovačević i Rajko Čolović) su smislili plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva prema kojoj se moja krivična prijava daje u rad tužilaštvu Istočnom Sarajevu te da lažiraju nadležnost i podignu optužnicu protiv mene za sasvim drugo fiktivno krivično djelo.
Tu optužnicu protiv mene, iako je znala da nema nadležnost, podigla je okružni javni tužilac Jovana Tomaš i sve do današnjeg dana iako sam više puta pismeno zahtjevao i čak su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da mi uruče tu odluku, oni to ne čine jer su svjesni kriminala koji su izvršili.
Cilj svega i nije bio da se vodi postupak, jer bi morao biti obustavljen istog trenutka kada bi mi u sudnici bila uručena ta odluka nego su pokušali na prevaru da me navuku, prvo da dobrovoljno dođem na tu teritoriju a onda uz zloupotrebu sudske policije da me dovedu i ostave kao metu lokalnim kriminalcima, koji su nedavno ubili čak i dvojicu saobraćajnih policajaca prilikom pokušaja krađe automobila.
I na kraju, dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

PRILOZI

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjest po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018.
Prijava za više krivičnih djela protiv Borovčanin Danka i ostalih
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902