nedjelja, 15. rujna 2019.

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P


GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE...

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet:
83 0 P 034544 17 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Na osnovu ZPP-u, član 50 : "Okružni sud može, na prijedlog stranke ili nadležnog osnovnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan osnovni sud sa njegovog područja ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi. Vrhovni sud Republike Srpske može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa stvarno nadležni osnovni sud sa područja drugog okružnog suda ili drugi stvarno nadležni okružni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi."

PRIJEDLOG O NADLEŽNOSTI U PREDMETU 83 0 P 034544 17 P

U prilogu ovog dopisa je "Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019." koja se direktno odnosi na događaje opisane u ovoj tužbi. Vidljivo je da se konstatuje odgovornost službenika tužene, čije ime nije navedeno kao i to da su preduzete određene mjere. Datum koji se pominje u toj odluci i zahtjev od 15.07.2016. su opisani u tužbi, odnosno taj zahtjev je priložen kao dokaz.

Kršenje prava i diskriminacija su direktna posljedica i nastavak toga ali u odluci UDT-a se uopšte ne pominje, (za šta UDT i nije nadležan) kriminalno postupanje načelnika sudske policije, 15.12.2016. odnosno njegovih podređenih kojima je izdao naredbu da mi, ne samo ne dozvoli pristup tužilaštvu i sudu nego da o mom dolasku uopšte nikoga iz uprave ne obaveštavaju iako za to ne postoji nikakvo riješenje ili naredba.
S obzirom da je u sudu u Bijeljini već konstatovana odgovornost službenika tužene, događaj se zbio tamo a tu su i svjedoci, najbolji uslovi za vođenje ovog postupka su upravo na tom mjestu.
Nadalje a što sam već pomenuo, predhodnih nekoliko godina pripadnici mafijaškog klana a navešću samo nekoliko njih na vrhu, (Kovačević Novak, Rajko Čalović, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin, Danica Stjepanović, Muhamed Gruhonjić, Jovana Tomaš i više drugih iz mafijaških struktura unutar takozvanih institucija tužene) su više puta pokušali da me preko svojih plaćenika, informatora i doušnika, navuku u zamku na udaljenu lokaciju i likvidiraju a sa druge strane su pokušavali da mi napakuju neko teže krivično djelo.

Između ostalog su pokušali na prevaru da me navedu na "dobrovoljni" dolazak da teritoriju Istočnog Sarajeva lažirajući i nadležnost i montirajući nezakonitu optužnicu, odnosno predmete pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i sudom u Sokocu. Navodno rješenje o svojoj nadležnosti su skrivali mjesecima pa i godinama, uprkos mojim pismenim zahtjevima i tek nedavno su na zahtjev suda u Bijeljini, (predmet 80 0 P 097102 18) dostavili dokumentaciju i takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." iz koga se vidi da su smišljeno lažirali nadležnost.
Umjesto tužioca koja je napisala "optužnicu" ili glavnog tužioca dat je zadatak osobi M.Đ, koja s tim nije imala nikakve veze da pokuša objasniti i opravdati nadležnost te se lažno tvrdi kako je navodno Republičko tužilaštvo, rješavajući po dopisu tužilaštva u Bijeljini donijelo odluku i dostavilo njima predmet protiv mene u rad.
Da je to obična laž vidi se iz samog dokumenta republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" gdje ne postoji nikakva odluka o predmetu protiv mene, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica iz suda tužilaštva i pravobranilaštva.

Prilog pod nazivom "Ko su falsifikatori" sam kako se vidi, predao osnovnom sudu 16.01.2015. a narednih mjeseci sam poštom poslao na više adresa, uključujući Republičko tužilaštvo te objavio na internetu 25. marta 2015. godine.
To je dakle prijava o kojoj je odlučivalo Republičko tužilaštvo a pripadnici mafijaškog klana koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja, kada su saznali za to, prije svega Danko Borovčanin načelnik sudske policije, odlučuju da iskoriste dokument republičkog tužilaštva i uz njega spoje sopstvenu prijavu odnosno predmet protiv mene koji su pokrenuli pred tužilaštvom u Bijeljini.
U sklopu toga je bilo više pokušaja mog ubistva i zloupotreba sudske policije gdje je Danko Borovčanin falsifikovao činjenično stanje i instruirao službenike da potpisuju lažirane zabilješke te lažno svjedoči pred sudom što sam dokazao u prekršajnim postupcima, (80 0 Pr 092159 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr) kada su mi sudije dozvolile da izvodim svoje dokaze, uključujući i audio snimak razgovora sa sudskom policijom.
Pošto sam razotkrio njihove laži i falsifikate a takođe i u predmetima koji su formirali protiv mene, uključujući i izvođenje dokaza u predmetu pred osnovnim sudom po mojoj tužbi, gdje sam dokazao da je Luka Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. navodeći da je okružni tužilac Stanko Nuić bio prisutan i navodno nešto izjavio, pripadnici mafije Rajko Čalović, Luka Borovčanin i ostali, "zamrzavaju" sve aktivnosti u predmetima čiju su nadležnost lažirali, odbijajući da mi dostave dokument o nadležnosti.
Da je to laž vidi se iz samog zapisnika, (dokaz iz predmeta 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa pomenutog tužioca, nego nije štampano navedeno ni njegovo ime. To samo pokazuje kolika je bahatost i bezakonje kod pojedinih pripadnika tužilaštva, suda, policije i sudske policije ali kako se vidi, iako se protiv njih vodi disciplinski postupak a dostavio sam i krivične prijave u SIPA i Tužilaštvo BIH, oni ne žele priznati da su bar "greškom" pokrenuli predmete pred nenadležnim organima.

POŠTO SE TUŽENA RS, JOŠ NIJE DISTANCIRALA OD OVIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI I ČAK U ODGOVORU NA MOJU TUŽBU 80 0 P 097102 18 A NI TOKOM POSTUPKA, NIJE NI OBJASNILA NITI UOPŠTE POMENULA PROBLEM I PITANJE NADLEŽNOSTI, TIME JE KOMPLETNA RS SAUČESNIK U NAPADU NA MENE I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA.
To nedvosmisleno znači da se nije odustalo od pokušaja mog ubistva, jer sam im nezgodni svjedok ne samo za ovaj kriminal nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2019., prilikom šverca narkotika iz područja upravo Istočnog Sarajeva do Bobar grupe u Bijeljini.
Danas je poznato da je kompletna Bobar grupa, bila zločinačka organizacija, preko koje se prao prljavi novac i vršila pljačka više stotina miliona maraka.
GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE.
Realna je opasnost da pripadnici kriminalnog klana, koji svakodnevno nezakonito primjenjuju posebne istražne radnje i nadziru moje kretanje, sada želi da me likvidiraju u Zvorniku i pripreme tim za doček po mom eventualnom izlasku iz suda sa unaprijed pripremljeni scenarijom o tome "kako sam se sa nekim potukao, opljačkao kuću i skočio u Drinu".
Pri tome ne tvrdim da ovdje postupajuća sudija, ima bilo kakve veze sa tim, niti da je upoznata ali je nesporno da bar pripadnici sudske policije evidentiraju dolaske, ulaske i izlaske, da se zna kada je koja stranka pozvana pred sud te pripadnici mafije u njihovim redovima, mogu bez problema dostaviti informaciju timu za likvidaciju koji je unaprijed pripremljen.
Stoga tražim da sud u Zvorniku ovaj moj prijedlog tretira jednako vrijednim kao i prijedlog suprotne strane te dostavi višem sudu na odlučivanje, posebno imajući u vidu da argumenti koje sam izneo i to samo jedan mali dio postojećih, nisu ranije bili poznati a postupajućoj sudiji odnosno sudu sugerišem da zbog očiglednog kriminala koji sam razotkrio kod pripadnika mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva i komande sudske policije u Bijeljini, koji su htjeli da me likvidiraju, zatraže svoje izuzeće i ne učestvuju u ovim nezakonitim radnjama...

PRILOZI


Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902