ponedjeljak, 30. rujna 2019.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE


Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:
89 0 K 058509 17 KPS
0
ZDENKO BAJO

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

PRODUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT DODIKOVE MAFIJE

 

OBAVJEŠTAVAM VAS DA JE DANA 20.04.2019. DOŠLO DO APSOLUTNOG ZASTARJEVANJA U PREDMETIMA 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 ČAK I DA SU LEGALNI I ZAKONITI A NISU NEGO SU DJELO PRIPADNIKA MAFIJAŠKOG KLANA ODGOVORNOG ZA VELIKI BROJ ZLOČINA, UBISTAVA, PLJAČKI... JOŠ OD RATA NAOVAMO, SVE DO POSLEDNJE ,(TRENUTNO) LIKVIDACIJE SLAVIŠE KRUNIĆA, KAKVA JE BILA PRIPREMANA I ZA MENE. U nastavku navodim relevantne odredbe iz zakona:

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
"Povreda ugleda suda" : Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili sudiju ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
"Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva" :(1) Na učinioca krivičnog djela primjenjuje se zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Ako je zakon izmijenjen za vrijeme izvršenja krivičnog djela, primijeniće se zakon koji je bio na snazi u vrijeme kada je djelo dovršeno. (2) Ako je poslije izvršenja krivičnog djela, a prije donošenja pravosnažne presude, jednom ili više puta izmijenjen zakon, primijeniće se zakon koji je najblaži za učinioca. (3) Na učinioca krivičnog djela koje je propisano zakonom sa određenim vremenskim trajanjem, primijeniće se taj zakon bez obzira na to kada mu se sudi, osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. (4) Pravila važenja ovog zakonika iz st. 1, 2. i 3. ovog člana važe i u odnosu na dejstvo pravnih posljedica osude.
"Zastarjelost krivičnog gonjenja" :(1) Krivično gonjenje se ne može preduzeti kad protekne: 1) trideset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora, 2) dvadeset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko petnaest godina, 3) petnaest godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko deset godina, 4) deset godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko pet godina, 5) pet godina od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, 6) tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, 7) dvije godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna. (2) Ako je za krivično djelo propisano više kazni, rok zastarjelosti se određuje prema najtežoj propisanoj kazni.
"Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja" (1) Zastarjelost krivičnog gonjenja počinje teći od dana kada je krivično djelo učinjeno, a ukoliko posljedica prouzrokovana tim djelom nastupi kasnije, zastarjelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posljedica nastupila. (2) Zastarijevanje krivičnog gonjenja za trajna krivična djela počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja. (3) Zastarjelost za krivična djela protiv polnog integriteta, braka i porodice, koja su učinjena na štetu djeteta, počinje teći od dana punoljetstva žrtve. (4) Zastarjelost ne teče za vrijeme za koje po zakonu gonjenje ne može početi ili se ne može nastaviti. (5) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela. (6) Zastarjelost se prekida i kad učinilac u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini drugo krivično djelo. (7) Svakim prekidom, zastarjelost počinje ponovo da teče. (8) Zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja.
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
"Pretpostavka nevinosti i načelo in dubio pro reo" :(1) Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakonodavstva, sud rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog.


Iz navedenih članova krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku sa akcentom na podebljane djelove je vidljivo da je za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" koje je u lažiranoj i montiranoj "optužnici" T17 0 KT 0006630 15, datirano na 20.04.2015. došlo do apsolutnog zastarjevanja pošto je od navedenog datuma proteklo više od 4 godine.
Već sam u prethodnom periodu uz neoborive dokaze razotkrio da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu niti su prema zakonu bili nadležni niti su bilo kada nekim dokumentom dobili nadležnost za postupanje u predmetu vezanom za pretpostavljeno krivično djelo "povreda ugleda suda" protiv mene, eventualno izvršeno ili pokušano na teritoriji Bijeljine.
Šefovi kriminalnog klana su smislili monstruozni plan da montiraju nelegalnu optužnicu protiv mene pred nenadležnim organima koristeći se kao izgovorom odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv pripadnika kriminalne grupe, dodjeljuje u rad tom tužilaštvu.

To što je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu konstantno krilo taj dokument, iako sam ga pismeno zatražio zahtjevom prema pravu iz zakona, samo pokazuje da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o podmuklom pokušaju da me nezakonito nadziru i stvore uslove za moju likvidaciju. To je definitivno potvrđeno dokumentom "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019. u kome se niti citira niti objašnjava pravni osnov za nadležnost nego se samo poziva na odluku "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" na kojoj se vidi i prijemni pečat tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Iz toga proizilazi da su sve radnje tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda na Sokocu dodatno kriminalne a posebno imajući u vidu da je u pitanju nelegalna montirana optužnica zasnovana na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnim djelom koje se pominje u takozvanoj optužnici.
Mogu reći da žalim što postupak protiv mene nije vođen ali naravno pred sudom u Bijeljini sa svejedno kojim tužilaštvom jer bih imao priliku da pokažem i dokažem kakva je to monstruozna teroristička, mafijaška i fašistička organizacija sa metodama koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonima nego nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije odnosno gestapoa.
Od sudije kojoj je dodijeljen ovaj lažirani predmet, očekujem da konstatuje ne samo apsolutno zastarijevanje nego i da na osnovu dokumenata koje prilažem, utvrdi činjenicu o monstruoznom pokušaju prevare i montiranju nelegalne optužnice od strane više lica te dostavi dokumentaciju o tome na adresu VSTV-a, SIPA-e i Tužilaštva BIH...

PRILOZI


Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902