ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

IZNOŠENJE ODBRANE U POSTUPKU 80 0 PR 097548 18 PR

RS nikada nije imala veze ni sa zakonom ni sa pravom a poslije javne obznane "CRNE KNJIGE" od strane šefa mafije dodig milorada i naloga da se njegovi ljudi u institucijama obračunavaju sa onima koji su im nanijeli štetu, odnosno koji razotkrivaju njihove kriminalne poslove, prešlo se i na otvorene gestapovske metode...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 0 Pr 097548 18 Pr

IZNOŠENJE ODBRANE U POSTUPKU 80 0 PR 097548 18 PR

Prema odredbi člana "Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi" stav "Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske." ističem:
član 10 "Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo." član 16 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom." član 18 "Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje." član 23 "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." član 24 "Stan je nepovrediv." član 45 "Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona. Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju." član 48 "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem."
OBRAZLOŽENJE
Ovde bi sve bilo potpuno drugačije da je sudska policija postupala po nalogu sudova pa čak i tužilaštva u Bijeljini što nije slučaj nego su u pitanju nenadležni organi i radnje izvan zakona o sudovima, tužilaštvima i krivičnom postupku. Prilikom događaja koji je tema ovog postupka nema dakle nikakvog zakonitog djelovanja nekog organa, nego se radi o podmuklom pokušaju prevare kriminalne grupe od više lica, koja me je htjela na prevaru ubjediti u nadležnost nenadležnih organa sa ciljem da me navede ili odvede na udaljenu lokaciju i likvidira što ću pojasniti i dokazati u nastavku.
U ovom postupku, mene Republika Srpska opisuje kao okrivljenog ali moram istaći činjenicu, (vezano za pojam "nepristojno ponašanje" iz člana 7 za šta me krivi) da me je inicijator svega, Danko Borovčanin, više puta opisivao kao psihički poremećenog narkomana i nalagao svojim podređenima da to isto čine sa ciljem da mi uskrati zakonom garantovana prava te me spriječi u dostavljanju dokaza o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika iz Sarajeva preko Bijeljine pa nadalje a koje je izvršeno od strane kriminalnog klana, čiji je Danko Borovčanin član i saučesnik.
S obzirom na takve opise i diskriminatorski fašistički tretman koji danko borovčanin u ime RS čini bez posljedica po svoju poziciju uz podršku i zaštitu RS, ja ću recipročno opisivati RS i njene postupke, odnosno osobe koje su odgovorne za kriminal a kriju se iz RS onako kako zaslužuju.
I ovde sada RS glumi pravnu državu i kao profesionalne organe koji navodno štite javni red i mir a činjenica je da je ista opljačkala preko 2 miliona maraka od svojih građana i svake godine mafijaški klan u vlasti pokrade milijarde maraka.
RS nikada nije imala veze ni sa zakonom ni sa pravom a poslije javne obznane "CRNE KNJIGE" od strane šefa mafije dodig milorada i naloga da se njegovi ljudi u institucijama obračunavaju sa onima koji su im nanijeli štetu, odnosno koji razotkrivaju njihove kriminalne poslove, prešlo se i na otvorene gestapovske metode, za šta je primjer i ovaj događaj, kada su pripadnici mafije pokušali da na prevaru djeluju preko nenadležnih organa, zloupotrijebljavajući svoj položaj, kao i sudsku policiju i lažirajući nadležnost.
Kako je sud ispravno odbacio moj taktički podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka jer nemam ovlaštenje za to a ni sud nije nadležan za krivična djela, isto tako se mora tretirati i zahtjev koji je podneo nenadležni borovčanin danko a naravno i naredbe i nalozi nenadležnih OJTIS u suda u Sokocu.
Ovo je bitno istaći i zbog motiva kriminalne grupe i zbog samog opisa navodnog prekršaja gdje se pominju neke uvredljive riječi i nepristojno ponašanje dok sa druge strane više je nego jasno da je uvredljivo nekoga opisati kao psihički poremećenog i uskratiti mu garantovana prava, uprkos tome što ni o jednom ni o drugom ne postoji pismeno rješenje niti bilo kakvo vještačenje.
Ovi takozvani dokazi koji su priloženi su potpuno nezakoniti jer kako se vidi "zahtjev za pokretanje postupka" je potpisao Danko Borovčanin koji nema ovlaštenje za to a smišljeno je natjerao troje sudskih policajaca da potpišu zabilješku 930/18, koju je on sačinio :
Kako se vidi sa ciljem da pokrene postupak i što je najznačajnije ta zabilješka je lažirana a to je izvršeno tako što je Danko Borovčanin, kopirao uvodni dio o dolasku sudskih policajaca iz druge zabilješke 318/18 od 13.02.2018. koja je također lažirana. U nastavku je plan borovčanin danka da troje sudskih policajaca lažno svjedoče pred sudom i potvrde laži koje je napisao te je značajno da i sud i policija i svjedoci znaju činjenicu da postoji snimak događaja na kome se jasno čuje svaka izgovorena riječ.
Kada se uporede te dvije zabilješke, vidljivo je da je opis potpuno isti od riječi do riječi, uključujući zareze i tačke što bi bilo nemoguće da su to pisale različite osobe pa čak to ne može ponoviti ni ista osoba.
Pravi prikaz događaja je opisan u "zabilješci" koji sam ja sačinio a da je taj transkript istinit, dokaz je audio snimak koji prilažem na disku a već je dostavljen MUP-u i na nekoliko drugih adresa.
Čak ni u ovako lažno predstavljenom događaju ne vide se nikakvi uvredljivi izrazi a bitno je istaći da se uopšte ne radi o javnom mjestu nego o mom privatnom vlasništvu. Ja sam naime cjelo vrijeme bio u svojoj spavaćoj sobi a sudski policajci pred mojim vratima koja su preko 15 metara udaljena od kapije dvorišta a iza kapije je privatni pristupni put parceli koja je od ulice udaljena dodatnih preko 30 metara.
SNIMAK RAZGOVORA SA SUDSKOM POLICIJOM ZA KOJI MAFIJAŠKI KLAN NIJE ZNAO DA POSTOJI :
To se može vidjeti i na snimcima koje dostavljam kao prilog, odnosno da je udaljenost sudske policije i mene od ulice oko 50 metara ukupno a što moram istaći, jer je ovdje nedavno u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr, sudska policajka Maja Livopoljac, smišljeno i svjesno slagala kako je udaljenost do ulice samo 4 metra želeći što više približiti lokaciju javnim površinama.
Nadalje, što se tiče zakonitosti dokaza, ako je Danko Borovčanin, već smatrao da postoji prekršaj morao je odmah pozvati 15.05.2018. policijsku stanicu Bijeljina II, na lice mjesta da sačine zabilješku i izvještaj a ne da pišu izveštaj 21.05.2018. poslije nekoliko dana i to naravno ne saslušavanjem svjedoka, nego su samo prepisali laži koje su navedene u zabilješci. Ne postoji podatak ni kada ni gdje se obavio navodni razgovor sa navodnim svjedocima što jasno ukazuje da ga nije ni bilo.
I naravno, što je u svemu i najbitnije, ovdje se radi o naredbi osnovnog suda u Sokocu, koji nema nadležnost na teritoriji Bijeljine te ako već tada sudska policija nije uz sebe imala neki dokaz o nadležnosti tog suda pa su možda i povjerovali da je sve regularno onda je za potrebe ovog postupka PS Bijeljina II, morala pribaviti dokument kojim bi se dokazala ta nadležnost što nije učinjeno.
A da se ovdje ne radi ni o kakvoj grešci nego o smišljenom kriminalu mafijaškog klana sa kriminalnim osovinama Borovčanin, (Danko i Luka) te glavnih okružnih tužilaca, (Rajko Čalović i Kovačević Novak) dokaz je upravo odluka Republičkog tužilaštva Republike Srpske koju sam dobio od glavnog republičkog tužioca a iz koje se vidi da se tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, dostavlja u rad moja krivična prijava, protiv više lica a ne neka prijava protiv mene za "povredu ugleda suda" kako se navodi u optužnici i naredbi.
Iz pismenog izjašnjenja upravo sudije koja je je izdala naredbu, vidi se da ona, odnosno taj sud uopšte nemaju nikakav dokument kojim bi opravdali svoju nadležnost a iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, iako su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, da mi dostave dokaz o nadležnosti to uporno odbijaju da učine što samo pokazuje da je u pitanju monstruozni kriminalni plan i bezakonje tužilaštva.
Ja sam naime prije skoro 20 mjeseci, pismeno zatražio rješenje na osnovu koga su navodno dobili nadležnost na šta prema zakonu imam pravo a što krivci za ovaj kriminal uporno odbijaju da učine sa ciljem da me pokušaju prevariti i navesti da dođem dobrovoljno na udaljenu lokaciju gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko i auto mafije. Radi se o najjačem klanu u zemlji iza koga stoje desetine nerješenih likvidacija, počev od ubistva policijskog komandira Srđana Kneževića, pa Riste Jugovića sve do nedavne likvidacije dvojice policajaca u Sarajevu. Čak su i za ubistvo Ljubiše Savića u Bijeljini angažovani pripadnici tog klana a na teritoriji OJTIS imaju punu zaštitu i logističku podršku.
Ovo nije samo neka moja pretpostavka nego je zasnovana na argumentima i dokazima a recimo dostavio sam ovde na disku i snimak razgovora sa jednim plaćenikom koji pokušava da me odvede na nepoznatu lokaciju izvan Bijeljine.
Angažovani su i ti plaćenici iz Istočnog Sarajeva koji su trebali likvidaciju izvršiti ovdje ali s obzirom da me ne poznaju lično i nisu uspjeli da me izoluju onda je odlučeno da budem naveden na njihov teren a što je bio zadatak Rajka Čalovića, Luke Borovčanina i Danka Borovčanina prije svega i jedini cilj ove lažirane i montirane optužnice je bio da me kriminalni klan iz Istočnog Sarajeva likvidira, pošto sam postao ozbiljna opasnost za njihove mafijaške poslove, posebno vezano za slučaj ubistva i prikrivanja ubistva osmogodišnje Ivone Bajo prilikom jednog od njihovih švercerskih transporta narkotika iz Sarajeva u kako se danas zna zločinačku i pljačkašku organizaciju Bobar grupu a koja je svojevremeno bila pod punom zaštitim policije, tužilaštva i pravosuđa u cjelini, sve do smrti ili moguće i ubistva vlasnika a nisu isključene ni neke druge opcije.
S obzirom da mi mafijaški servis, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, nikada nije dostavilo dokumente o nadležnosti a to nije učinio ni sud, svi njihovi postupci i radnje su nezakoniti i nelegalni te sam odbio i uvijek ću odbiti sve napade i pokušaje da u opasnost budu dovedeni moj život i moja prava što je i zakonom definisano kao pravo na nužnu odbranu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU