četvrtak, 18. listopada 2018.

DOPUNA 2 NA AP-1282-18

Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA 2 NA AP-1282-18

U skladu sa vašim obavještenjem i odredbama iz zakona odnosno pravilima ustavnog suda dostavljam vam dokumentaciju nastalu poslije podnošenja apelacije a predhodno sam u prvoj dopuni već dostavio materijal vezan za "Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr".
Tako sam u skladu sa odredbama zakona o prekršajima podnio taj zahtjev za ponavljanje postupka i priložio dokaze odnosno dokumente nastale po okončanju postupka iz kojih se vidi da nijedan sud niti tužilaštvo nisu donijeli rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrani a koju je naredio načelnik sudske policije Danko Borovčanin da se provodi što je i dovelo do spornog događaja.
Dokazi su navedeni u popisu priloga, priloženi i uz Apelaciju a radi se o izjašnjenjima : "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. Osnovni sud 080-0-Su-17-000025(-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Taj prijedlog je odbijen rješenjem drugostepenog suda "Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2" gdje je na drugoj strani obrazloženo, citiram završni pasus:
"Shodno navedenom da zahtjev u suštini ne nudi niti nove činjenice niti nove dokaze već zahtjeva ponovnu ocjenu iznijetih navoda i činjenica koji su bili predmet ocjene tokom prvostepenog i drugostepenog postupka..."
Ovaj stav suda je bezočna manipulacija i grubo kršenje prava s obzirom da je prvostepeni dokazni postupak bio 28.07.2017. kada je i okončan a svega desetak dana kasnije u augustu je izjavljena žalba dok su sva 3 dokumenta koje sam dostavio kao nove činjenice, (navedena i ovde u uvodu) nastala u novembru 2011. što je 3-4 mjeseca kasnije.
Dakle, apsolutno je nemoguće da su se neki dokumenti iz novembra mjeseca mogli koristiti u dokaznom postupku održana 28.07.2011. 4 mjeseca ranije.
Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.
PODSJEĆAM DA JE REPUBLIKA SRPSKA ONEMOGUĆILA DA ISPITAM GLAVNOG SVJEDOKA LAZIĆ MILANA, ZA KOGA JE TVRDILA DA JE IZDAVAO NEKE NAREDBE, ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA PRAVIMA KOJA SE GARANTUJU ZAKONOM A UMJESTO TOGA ME JE SUDIJA SEKULUĆ U DOKUMENTIMA, UNAPRIJED OPISIVALA KAO POČINIOCA PREKRŠAJA PRIJE BILO KAKVOG DOKAZNOG POSTUPKA.

PRILOG

Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VSTV-U