ponedjeljak, 30. listopada 2017.

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA O REGUARNOSTI POSTUPAKA

Mnogo prije nego je zvanično objavljeno, imao sam podatke da se protiv mene vode istražne radnje, doduše ne tačno i po kom osnovu a među tim radnjama su bili i prikriveni istražitelji koji su mi se javljali, tražili sastanak sa mnom i između ostalog raspitivali se o pojedinim sudijama, odnosno tražili da iznesem svoje mišljenje o njima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA O REGUARNOSTI POSTUPAKA

Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15
Već sam se ranije obraćao sudu sa prijedlogom da se primijene relevantni članovi zakona i sudije Marković Jelena i Sekulić Cvijeta, zatraže svoje izuzeće.
To naravno nije prihvaćeno jer zadatak sudija i nije da štite prava i postupaju prema zakonu nego naprotiv da ta prava otimaju i rade za interese mafije koja godinama pljačka narod i budžet.
Već tada sam imao podatke da se protiv mene vode istražne radnje, doduše ne tačno i po kom osnovu a među tim radnjama su bili i prikriveni istražitelji koji su mi se javljali, tražili sastanak sa mnom i između ostalog raspitivali se o pojedinim sudijama, odnosno tražili da iznesem svoje mišljenje o njima.
Sada je jasno kakva je bila svrha toga a i sudu sam dostavio dokaze o postojanju krivičnog predmeta, (T17 0 KT 0006630 15) u kome bi jedan od svjedoka bila sudija Marković Jelena a sasvim moguće je i da je lično podnijela prijavu protiv mene.
I činjenica da je ista sudija zadužila sva 3 predmeta u posljednjih godinu dana vezanim za mene sasvim sigurno nije slučajna, nego se pokušalo uraditi nešto da se isprovociram i na taj način dođe do kakvog takvog dokaza vezanim za krivični predmet. S tim u vezi ističem da je na prethodnom ročištu sudija Marković Jelena pokušala da nastavi sa diskriminacijom prema meni koju je demonstrirala u svim ranijim prilikama i naložila mi da umjesto za sto, sjednem na klupu gdje bih mogao dokumente redati po podu ispred sebe, što sam odbio i tražio da me tretira kao sve druge stranke ili da pozove sudsku policiju ukoliko ima osnova za svoj zahtjev.
Ista je vidno iznervirana odustala od namjere ali je nastavila da me provocira za šta više i nije krivica do nje nego do predsjednika koga sam već upozoravao na metode sudije Marković. Svjedok svega je zapisničar no pitanje je da li bi se usudila ispričati istinu, posebno imajući u vidu da službenici suda smišljeno lažu kako bi mi nanijeli štetu i pomogli pripadnicima mafije koja je ubila ćerku moje sestre i taj zločin prikriva gestapovskim metodama. Podatke o lažima Čivić Omera uz video zapis sigurnosnih kamera koji dokazuje laži i njegovu izjavu uskoro ću objaviti na internetu. To više nije samo njegova sramota, nego lažima za koje je instruisan šteti ugledu suda u kome je zaposlen.
U svakom slučaju sudija Marković s obzirom na okolnosti ne može niukom slučaju objektivno postupati u predmetu gdje ja branim svoja prava garantovana Ustavom te očekujem da predsjednik suda odmah preduzme mjere u skladu sa zakonom i predmete u kojima sam stranka dodijeli drugom sudiji koji će se prethodno pismeno izjasniti da nema nikakve veze sa navedenim krivičnim predmetom.
U suprotnom bilo kakva dalja radnja sudije Marković će biti nezakonita o čemu ću odmah obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće i tražiti disciplinsku odgovornost svih koji su dozvolili tu nezakonitost (a njena odluka bi morala pasti pred višim sudom samo po tom osnovu) i naravno sve dokaze objaviti na internet portalima koji su neuporedivo posjećenjiji od sajtova sudova i tužilaštava...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902