srijeda, 10. kolovoza 2016.

DOPUNA NA UDT 15570-16

DA BI NESMETANO NASTAVILI SA PLJAČKOM MILIJARDI EVRA PREKO BANAKA I DRUGIM ZLOČINAČKIM AKTIVNOSTIMA, PRIPADNICI TUŽILAČKE I SUDIJSKE MAFIJE, BEZOČNO LAŽU, PRIKRIVAJU UBISTVA, FALSIFIKUJU DOKAZE, GAZE LJUDSKA PRAVA I KRŠE ZAKONSKE ODREDBE. ALI OSTAJU TRAGOVI NA NJIHOVIM KRVAVIM RUKAMA, OSTAJU DOKAZI NJIHOVIH SOPSTVENIH ZLOČINA ŠTO SE JASNO VIDI NA SLICI NASTALOJ KAO POSLJEDICA PRIKRIVANJA UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA NA UDT 15570/16

Veza : Rješenje VSTV 01-07-10-24-8620-16 od 03.06.2016. i 15570/16 od 01.06.2016.
U dokumentu "01-07-10-24-8620-16" me obavještavate o pritužbama za koje sam postavio pitanje u zahtjevu za pristup informacijama. Na drugoj strani tog odgovora navodi se "da je 25.04.2016. UDT, zaprimio pritužbu, naslovljenu kao "PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA", koja je registrovana pod novim brojem te da ću o tome biti obavješten.
Provjeravajući svoju arhivu ustanovio sam da tada nisam slao nikakvu pritužbu nego sam dan ranije, objavio javnu verziju iste na internet blogovima sa svega 2 fotografije dokaznih priloga dok originalan materijal koji sam poslao samo na mejl "vstvprituzbe@pravosudje.ba" sadrži mnogo više dokaza a poslao sam ga mnogo ranije što sam i pojasnio u zahtjevu, citiram uvodni dio:
"Dana 05.02.2016. u 11:25, prema evidenciji sa odlazne pošte, poslao sam elektronsku pritužbu na adresu "vstvprituzbe@pravosudje.ba" pod nazivom "Pritužba protiv više lica" na šta nisam dobio nikakvu obavjest o evidenciji i broju predmeta iz UDT-a. Potom sam smatrajući da je možda došlo do propusta i previda ove pritužbe poslao isti materijal 15.03.2016. u 18:33, pod nazivom "Pritužba protiv okružnih tužilaca" ali ni poslije toga nije bilo nikakve pismene obavjesti te sam telefonom kontaktirao administrativnu službu i uz više prekida (zbog konstantnog ometanja i prisluškivanja svih mojih komunikacija) dobio objašnjenje da mi je dostavljeno obavještenje u prvoj polovini 2015-te, što je logički nemoguće s obzirom da sam ove dvije pritužbe poslao početkom 2016-te."
Vi naprotiv u svom odgovoru uopšte ne pominjete nijednu od ove dvije elektronske pritužbe, koje sadrže i popunjen formular.
Stoga da bi predmet koji je formiran bio potpun i sa svim dokazima koje sam poslao, proslijeđujem vam mejl poslat 13.03.2016. što se vidi iz informativnog uvodnog pasusa. Molim da me u obavjestite da li je ovo pojašnjenje shvaćeno na pravi način te da li je pritužbi dodat dokazni materijal iz ovog mejla...
U prilozima je kompletna dokumentacija elektronske pritužbe u štampanom obliku.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU