ponedjeljak, 8. kolovoza 2016.

GAŽENJE USTAVNIH PRAVA

Ukoliko je predmet zaprimljen u Vrhovnom sudu, očekujem da dobije prioritet, posebno imajući u vidu činjenicu da su niži sudovi prekršili na više načina odredbe zakona od čega sada ističem samo nepoštovanje pravila o obrtanju tereta dokazivanja, nepostojenje dokaznog postupka i pogrešan "činjenični opis" jer je umjesto dana 05.09.2012. sud obrazlagao dan 13.05.2013. koji sa mojim tužbenim zahtjevom NEMA NIKAKVE VEZE i svih 9 tačaka, (broj 10 sam pismeno povukao) sadrže u opisu upravo datum 05.09.2012. Od odluke Osnovnog suda u Bijeljini 14.10.2014. i posebno od dana koji je teme diskriminacije 05.09.2012. razotkrivena je pljačka od oko 2 milijarde maraka u bankarskom sektoru od čega je za ovaj slučaj direktno vezana pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar grupe u koju je na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. vršeno krijumčarenje, koje sam razotkrio iz izjava svjedoka datih tužilaštvu.

GAŽENJE USTAVNIH PRAVA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA (Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Od Vrhovnog suds RS, u skladu sa zakonom tražim pismeno slijedeće informacije:

1) DA LI JE VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE DOSTAVLJENA REVIZIJA NA PREDMET 80 0 P 043325 13 P2 (80 0 P 043325 14 Gž2) ?
2) AKO JE REVIZIJA ZAPRIMLJENA, O KOM SE DATUMU RADI, TE DA LI JE U OBRADI PRED VRHOVNIM SUDOM I KADA SE MOŽE OČEKIVATI ODLUKA O TOM PREDMETU ?OBRAZLOŽENJE

Uz dopis Osnovnog suda u Bijeljini "080-0-Su-15-000027(-9) od 30.07.2015" dostavljena mi je poštanskom pošiljkom, Presuda u predmetu "80 0 P 043325 13 P2 (80 0 P 043325 14 Gž2)" na koju sam izjavio Reviziju tokom mjeseca avgusta u skladu sa rokovima što je prije 10 mjeseci. Uvažavajući činjenicu da pred Vrhovnim sudom postoje i drugi predmeti te da do odluke može doći i poslije 2-3 godine u nekim slučajevima, skrećem pažnju da se ovde radi ipak o tužbi za utvrđenje diskriminacije kakve u skladu sa ZOZD-e treba da se obrađuju hitno te eventualna diskriminacija prekine i otklone posljedice.
Ukoliko je predmet zaprimljen u Vrhovnom sudu, očekujem da dobije prioritet, posebno imajući u vidu činjenicu da su niži sudovi prekršili na više načina odredbe zakona od čega sada ističem samo nepoštovanje pravila o obrtanju tereta dokazivanja, nepostojenje dokaznog postupka i pogrešan "činjenični opis" jer je umjesto dana 05.09.2012. sud obrazlagao dan 13.05.2013. koji sa mojim tužbenim zahtjevom NEMA NIKAKVE VEZE i svih 9 tačaka, (broj 10 sam pismeno povukao) sadrže u opisu upravo datum 05.09.2012.
Od odluke Osnovnog suda u Bijeljini 14.10.2014. i posebno od dana koji je teme diskriminacije 05.09.2012. razotkrivena je pljačka od oko 2 milijarde maraka u bankarskom sektoru od čega je za ovaj slučaj direktno vezana pljačka više stotina miliona KM, preko Bobar grupe u koju je na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. vršeno krijumčarenje, koje sam razotkrio iz izjava svjedoka datih tužilaštvu.

Prikrivanje ovog ubistva, šverca i astronomske pljačke je uzrok brutalne fašističke diskriminacije nad svim srodnicima ubijene djevojčice.
SADA VRHOVNI SUD RS ZNA RAZLOGE I MOTIVE DISKRIMINACIJE KOJU VRŠE PRIPADNICI OT BIJELJINA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902