ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

ZAHTJEV UREDU GLAVNOG TUŽIOCA

BANDA PLAĆENIH UBICA IZ ZLOČINAČKE KRIMINALNE ORGANIZACIJE "OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI" ODGOVORNA JE ZA PRIKRIVANJE NEBROJENIH ZLOČINA A ZATAŠKAVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM ŠVERCA U BOBAR GRUPU JE SAMO JEDNO OD NJIHOVIH NEDJELA. NA OVAJ DOPIS POSAKRIVALI SU SE U SVOJE PACOVSKE JAZBINE I IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA IH VIŠE NE OBAVJEŠTAVAJU O MOJIM DOLASCIMA JER IH TO UZNEMIRAVA U SVAKODNEVNIM RAZBOJNIŠTVIMA KOJE ČINE...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

UREDU GLAVNOG TUŽIOCA

(INFORMATIVNO ZBOG VAŽNOSTI)

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV UREDU GLAVNOG TUžIOCA

Veza : Vaš dokument IT-38/15 od 26.10.2015.

ČINJENIČNO STANJE
- U dopisu IT-38/15 na moje pitanje o krivičnom djelu "Oštećenje tuđe stvari" odnosno uništenju privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo 23.07.2009. odgovarate da se obratim policiji ili Osnovnom sudu.
- CJB Bijeljina u svom odgovoru 12-02/1-23-1789/15 od 18.11.2015. odgovara : "da se za sve informacije o uništenom predmetu obratim u OT Bijeljina"
- Sudska policija RS u svom odgovoru SU/SP-232/15 ističu citiram doslovno: "pripadnici Okružnog centra Sudske poicije u Bijeljini nisu odgovorni za oštećenje stvari..." (dječjeg ruksaka za koji sam pitao) te dodaju: "za utvrđenje odgovornosti potrebno je da se obratite nadležnoj policijskoj stanici i Okružnom tužilaštvu u Bijeljini".
- U Zahtjevu za deponovanje 10-02-/3.2-230-662/09 od 01.09.2009. CJB Bijeljina odobrenom od strane meni NEPOZNATOG okružnog tužioca, (prema potpisu moguće M. Zekić) na drugoj strani, treći pasus, zaveden je "dječji ruksak" detaljnog opisa i sadržaja ali bez pomena o oštećenjima.
- Foto dokumentacija predmeta sačinjena prije deponovanja sadrži "FOTO br.9 ispod koga je u opisu da postoje tragovi crvene boje koji asociraju na krv. Nema pomena o bilo kakvom oštećenju iako je jasno vidljivo dvostruko presjecanje kaiša i razlika u boji većeg dijela istog.
- Na moj zahtjev i ukazivanje nadležnom okružnom tužiocu Stjepanović na oštećenje materijalnog dokaza 30.04.2010. nisam nikada dobio nikakav odgovor.

OBRAZLOŽENJE I ZAHTJEVI
U svom odgovoru na moj zahtjev kakav su dobili i svi drugi organi povodom uništenje "dječjeg ruksaka" Osnovni sud u Bijeljini je odobrio uvid u kompletan spis 80 0 K 065167 15 Kpp. Radi se o dokumentu "080-0-Su-15-000027(-13)" od 29.10.2015. te sam tek u novembru 2015-te, prije svega 4 mjeseca došao do dokumenta kojim NEPOZNATI okružni tužilac, (dakle ne čini to nadležna za predmet KTA-596/09, Stjepanović Danica) potpisuje saglasnost za smještaj predmeta u sudski depo. To bi u suštini moglo značiti sledeće:
NADLEŽNI TUŽILAC STJEPANOVIĆ NIJE BILA UPOZNATA SA OŠTEĆENJIMA PREDMETA ZA VRIJEME ISTRAŽNIH RADNJI OD 23.07.2009. DO 04.01.2010. TE UZROCI TOGA NISU NI UTVRĐIVANI NIKADA, TE JE ISTI PREDMET NOVI DOKAZ ZA SPIS KTA-596/09
1) Zahtijevam da u skladu sa Pravilnikom i odradbama 4-satnog rada sa strankama okružni tužilac Stjepanović najkasnije do kraja mjeseca marta obavi usmeni razgovor sa mnom kao osobom opunomoćenom da zastupam pravne interese Budimke Bollin Bajo, kao vlasnika uništenog predmeta i majke smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i izjasni se da li je imala saznanja o oštećenjima dječjeg ruksaka, da li je predmet vještačen, da li je utvrđeno čime je kaiš presječen odnosno da li je isti predmet koji je presjekao kaiš istovremeno nanio sve povrede konstatovane obdukcijom Ivone Bajo ili to nije utvrđivano ???
2) Ukoliko je okružni tužilac Stjepanović utvrdila kako je došlo do uništenja materijalnog dokaza, zahtijevam da mi se preda kopija dokumentacije o tome.
3) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nema saznanja o tome što bi se moglo zaključiti iz odgovora IT-38/15, proizilazi da je to novi dokaz za predmet KTA-596/09, te zahtijevam da se prema odredbama ZKP-u, član "obustava istrage" stav 3 ponovo pokrenu istražne radnje uz moju pismenu izjavu o svim drugim saznanjima i dokazima koje imam vezano za krivična djela "Oštećenje tuđe stvari" te "Poreska utaja" odnosno krijumčarenje u Bobar grupu, na dan pogibije Ivone Bajo 23.07.2009.
4) Ukoliko okružni tužilac Stjepanović nije fizički prisutna u OT Bijeljina iz bilo kog razloga do kraja marta 2016-te, zahtijevam da o temama iz tačaka 1 do 3 razgovor sa mnom obavi neko iz ureda glavnog tužioca, te da izjavu na zapisnik potom evidentira dežurni tužilac u skladu sa odredbama ZKP-u.
5) Činjenica da je istragu u predmetu KTA-596/09, vodio jedan okružni tužilac a zahtjev za deponovanje potpisao drugi može propust zbog neutvrđivanja presjesanja kaiša i veze sa povredama Ivone Bajo, objasniti kao nenemjernu grešku ali je obaveza OT Bijeljina da ponovo pokrene istragu inače ta greška ne bi mogla da se okarakteriše kao nenemjerna.
6) Prethodna tačka i sve ranije navedeno može omogućiti OT Bijeljina da ovaj slučaj dovede u okvire zakona, da svi okružni tužioci izbjegnu odgovornost za propuste i umjesto toga postignu uspjeh u rasvjetljivanju slučaja krijumčarenja u Bobar grupu, tehnički neispravnim kamionom prilikom čega je smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica.
7) Istragu o tome vodi i KT sarajevo po mojoj krivičnoj prijavi protiv vozača Haak Transa, a podatke sam krajem prošle godine dostavio i u Tužilaštvo BIH, te SIPI, ali tada nisam imao saznanja o ulozi drugog okružnog tužioca vezano za propuste oko utvrđivanja uništavanja i uklanjanja materijalnog dokaza sa mjesta zločina.
8) Ukoliko osvane 1 april a OT Bijeljina bude ignorisala ovaj prijedlog i ne prihvati da postupi prema odredbama zakona, osvanuće i ovaj tekst kao članak na internetu i o svemu će biti upoznate druge nadležne institucije i mediji.
9) Borbu za svoja prava ću nastaviti dalje isključivo na ulici ispred zgrade, prezentujući zaposlenima i građanima dokaze koje imam i imena SVIH odgovornih. Nije bitno da li će me i koliko puta hapsiti, vraćaću se svaki put dok ne postignem cilj a tada niko iz OT Bijeljina neće moći izbjeći krivičnu odgovornost. Osim toga nije sigurno da će sudije nastaviti da u prekršajnim i drugim postupcima "žmure" na kršenja prava iz Ustava RS, znajući kakvu je ponudu imalo OT Bijeljina. Možda odluče da ubuduće štite prava na šta ih obavezuje član 6 ZOS-a.
10) Pozivam sve državne službenika da postupaju isključivo u skladu sa zakonskim odredbama...

PREMA MOJIM PROCJENAMA I SAZNANJIMA OT BIJELJINA I SLUŽBENO ODGOVORNE OSOBE NISU IMALI NITI ĆE IMATI BOLJU PRILIKU I KVALITETNIJU ARGUMENTACIJU DA ZATVORE OVAJ SLUČAJ, TAKO DA NIKO NE BUDE ODGOVORAN ZA NAMJERNE PROPUSTE I SABOTIRANJE ISTRAGE TE UMJESTO TOGA NAPRAVI USPJEH RAZOTKRIVANJEM ORGANIZOVANOG KRIMINALA KAKAV NIJE POSTIGNUT U CIJELOJ ISTORIJI REPUBLIKE SRPSKE. AKO NE SHVATI KAKVA IM SE MOGUĆNOST PRUŽA I OVU PRILIKU PROPUSTI, OT BIJELJINA DRUGU NIKADA VIŠE NEĆE IMATI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902