petak, 24. lipnja 2016.

BAHATA BANDA

Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.

BAHATA BANDA


obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz
                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina


                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.
Sudska policija u Bijeljini mi je prilikom dolaska na jedno od ročišta tokom 2014-te, (TAČAN DATUM NE ZNAM) soba broj 19, sudija Vakičić - Željka, zapisničar - Mladenka Maletić, oduzela laptop na ulazu u zgradu. Poslije uvodnog dijela na ročištu odmah sam postupajućoj sudiji ukazao na to bezakonje jer se ne radi o predmetu čiji je unos zabranjen. Zahtijevao sam da se događaj unese u zapisnik posebno s obzirom da mi je poslije lažne prijave odnesen računar i vraćen bez kontrole ispravnost koju sam zahtijevao te potom podneo tužbu, (80 0 P 039222 12 P) protiv RS zbog uništavanja programskog koda koji se nalazio na hard disku.
Takođe sam najavio da ću u tom postupku dokazivati svoje autorstvo koristeći laptop i odmah potom mi sudska policija oduzima laptop a nikada ranije niti poslije toga. Pošto sam insistirao da incident uđe u zapisnik, sudija je odmah pozvala sudsku policiju pa mi je laptop vraćen ali ništa od toga nije zavedeno pismeno. Pokušao sam razgovarati sa načelnikom koji "nije bio tu" te kako imam mnogo važnijih obaveza nisam se time mnogo bavio sve donedavno kada sam u zadnjih nekoliko dana više puta tražio razgovor sa nekim iz komande i nikada "nijedan nije u zgradi" i to u vrijeme povećane opasnosti od terorizma.
Ja ću i dalje insistirati na objašnjenju komande sudske policije ali očekujem i od Predsjednika suda kao osobe koja poštuje zakon i postupa profesionalno za razliku od sudija, da ustanovi kako je došlo da ovog kriminala i ko je za to odgovoran.
Čak sam dobio pitanje od strane sudije "A zbog čega mi je uopšte potreban laptop" iako sam pismeno tražio da mi se dozvoli korištenje laptopa prvenstveno u sporu u kome su tema instalacijski paketi programa. Posledica svega je to da mi nije dozvoljeno da lično obrazlažem dokaze autorstva nego je "uvid" u disk obavljen bez mog prisustva od strane meni nepoznatog stručnjaka što je zavedeno u zapisniku 80 0 P 039222 12 P od 17.02.2015 i 02.03.2015.
Tom prilikom "stručna lica" nisu znali pronaći moju internet adresu "zdenkobajo@spinter.net" niti moj broj telefona 065831902, upisan u prozoru "O AUTORU" ali jesu naziv "BZ SOFT" što su moji inicijali, folder "Zdenko" programiran kao instalacijski i što je najvažnije, da je inslalacijska šifra, (kod) svih besplatnih i demo programa kojih je bilo oko 80, broj 29111965 što je istakao sam datum mog rođenja napisan u Naredbi za pretres Okružnog suda u Bijeljini, pred odnošenje računara.
Sud je potom konstatovao postojanje i BZ SOFT i imena Zdenko i koda 29111965 ali ne navodeći ni da se radi o mom imenu niti o mom datumu rođenja, kao da je šifra bila recimo "komarac", te u presudi izneo čak stav da uopšte nisam PREDLOŽIO dokaze autorstva iako jesam i više puta pojasnio da je to datum mog rođenja. Sud je bio slijep, gluv i nijem "ne vidjevši, ne slušajući i ne pišući" ništa o toj činjenici samo da bi se meni nanijela šteta i zaštitili kriminalci odgovorni ne samo za lažnu prijavu, nego i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, šverc u Bobar grupu i naravno astronomska pljačka od oko milijardu i po maraka samo preko tri banke pod kontrolom Vlade Rs od čega i desetak miliona Osnovnih sudova.
Ključni svjedok ovog bezakonja je zapisničar g-đa Mladenka Maletić te sugerišem da se pozove i nasamo bez prisustva bilo koga ko bi uticao postavi pitanje: "IMAMO INFORMACIJU DA JE OSOBI ZDENKO BAJI, SUDSKA POLICIJA VRATILA ODUZETI LAPTOP U SOBU 19 U VAŠEM PRISUSTVU ODNOSNO DA ODUZETI PREDMET NIJE ZADRŽALA. MOŽETE LI TO POTVRDITI ???
Taktički je bitno da se postavi ovakvo pitanje a ne "ZNATE LI DA JE OSOBI XX POLICIJA UZELA TELEFON" recimo kao primjer jer potvrdan odgovor na prvo pitanje odaje osobi utisak da pomaže i štiti odgovorne jer su eto vratili nešto a u drugom je planu činjenica da je predmet prethodno morao biti oduzet bez ikakvog osnova a potom očekujem odgovore na sledeća pitanja:

1) DA LI JE UTVRĐENO JE LI DOŠLO DO ODUZIMANJA LAPTOPA ?
1) DA LI JE OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SVIM STRANKAMA ODUZIMA LAPTOP ?
2) DA OSNOVNI SUD IZDAO NAREDBU DA SE SAMO ZDENKU BAJI ODUZME LAPTOP ?
3) DA LI JE POZNATO IME OSOBE KOJE JE IZDALA TU NAREDBU BILO IZ SUDA ILI KOMANDE SP ?
5) IMENA SVIH OSOBA KOJE SU BEZ MOG PRISUSTVA U 2 NAVRATA VRŠILE UVID U DISK U PREDMETU 80 0 P 039222 12 P
ODGOVOR