nedjelja, 26. lipnja 2016.

DOPUNA ZAHTJEVA OKRUŽNOM SUDU

Kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni? Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.

OKRUŽNOM SUDU U BIJEJINI

PREDSJEDNIKU OKRUŽNOG SUDA

DOPUNA ZAHTJEVA OKRUŽNOM SUDU

Veza : Vaš dopis 012-0-Su-16-000 267 od 10.03.2016.
Za svaku je pohvalu odnos Predsjednika i sekretara Okružnog suda u kontaktima sa "običnim građanima". Posebno to ja mogu procjeniti jer sam još kao "neobični" građanin, prve polovine 2010-te godine kao žigosani psihopata, manijak pod istragom za planiranje ubistva bar polovine pripadnika OT Bijeljina bio prihvaćen i primljen od vas u vaše prostorije gdje su mi osim tada dostupne dokumentacije ponuđani kafa i sok. I nije poenta u toj kafi i soku nego o profesionalnosti i pažnji koju pokazujete prema građanima.
Meni lično čak i ne bi mnogo smetalo da ste kao kriminalci iz OT Bijeljina umjesto da omoguće uvid u traženi spis, podnošenje prijava itd... naložili sudskoj policiji da mi zabrani pristup za sva vremena ali će značiti drugim osobama koji se plaše čak i da pogledaju u zgradu suda a kamoli da zahtijevaju neko svoje pravo. Do sad ste se mogli uvjeriti da ja mogu da se snađem i bez pomoći advokata i sa kompletnom tužilačkom mafijom za vratom, koja nije mogla da mi za svo ovo vrijeme pronađe ništa kriminalno niti su mogli da me uplaše a na internetu se konstantno pojavljuju novi dokazi njihovog razbojništva ali sve više i kriminala sudija.

Bilo bi nekorektno da ne pomenem potpuno isti profesionalizam i ljubaznost, predsjednika i sekratara Osnovnog suda. Ni oni nisu izdali fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kao kriminalac Kovačević Novak. A mogli ste, kad može tužilaštvo da bez problema propagira i sprovodi fašizam, okružni tužioci da prikrivaju svaki zločin koji požele, sudije osnovnog i okružnog suda da bezočno krše zakonske odredbe, gaze brutalno ljudska prava, lažu i falsifikuju sve što im padne na pamet u svojim rješenjima, zašto biste vi bilo korektni i profesionalni?
Ali eto, vi se ne koristite fašističkim metodama i lažima nego naprotiv dajete nadu narodu da među sudijama ima i časnih osoba. Ali to što je neko koraktan ne znači i da postupa po zakonu i posebno ne da bi postupao da je kojim slučajem na mjestu sudije. Ovolika pljačka javno priznata od mafijaškog režima od oko milijardu i po samo preko 3 banke ne bi bila moguća bez pomoći tužilaštava i sudija koji smišljeno krše zakon i otimaju prava građanima.
Tako se sudije osnovnog i okružnog suda ismijavaju sa ustavom i recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 (utvrđenje diskriminacije) moju tvrdnju iz jedne od tačaka da je diskriminacija izvršena tako što mi nije predato pismeno rješenje o nekoj sankciji i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS, falsifikuju i prepravljaju u tezu da nisam diskriminisan time što je naredba IZDATA, te da mogu slobodno OTIĆI DO POŠTE, u čemu me NIKO NE BI MOGAO SPRIJEČITI. A takvih primjera imam na desetine.
I sve to ne navodeći kako glasi ta "demokratska naredba. Oni se dakle ne bi složili sa vašom ponudom da izvršim uvid u pisarnici jer naravno, shvatili ste mogu slobodno da idem do pošte...
Ja naravno neću dolaziti da bih vršio uvid u spis jer ono što tražim ne postoji a moralo bi postojati jer tako nalažu odredbe ZKP-u, "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije"(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. te član "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz člana ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja.
Ja nikada nisam znao naći u svojim tekstovima "opasne prijetnje" po život i tijelo nekom osobama a sudija Đonlić Mensur je to "znao". Njegova je dužnost bila da obezbjedi poštovanje svoje naredbe i zakona te ako mu nisu dostavljeni podaci o otvaranju oduzetih predmeta da preispita zbog čega i naredi a može narediti i sada da se materijal dostavi. Vjerujem čak i da posebne istražne radnje nisu pokrenute naredbom suda nego usmeno od strane kriminalaca iz OT Bijeljina koji to sada pokušavaju prikriti a svjedok toga tadašnji načelnik g. Teodorović je preminuo, možda i ne prirodnom smrću.
Sudija Đonlić je ignorisao i sva moja upozorenja o vrijednosti podataka na računaru kao i pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti i sada neka lično traži podatke o računaru i o nadzoru policije nada mnom, te me pismeno obavjesti da li to postoji u spisu ili ne i neka pokrene radnje da se dokumantacija dostavi ako je nema.
Jer ja ne mogu zastupati svoja prava ni podnošenjem krivične prijave, tužbe, sve do Strazbura tvrdnjama kako sam lično izvršio uvid u neki spis i zakleti se "časnom pionirskom riječju", da tamo nema nikakvih podataka ni o računaru ni o meni iako me je policija danima nadzirala, pratila, pretresala i naravno o tome podnoslila nekome pismene izvještaje. Meni je potrebno pismeno ili materijal koji sam tražio ili pismeno izjašnjenje, obavještenje Okružnog suda da u spisu ne postoji nikakav materijal o tome, što bi tek tada bio dokaz da su moja prava garantovana ustavom i zakonima prekršena. Imam ja naravno i druge dokaze a tražio sam sve ovo isto i od OT Bijeljina, no jedno su prava i dokazivanje da su kršena a sasvim drugo je programski kod koji ima neprocjenjivu vrijednost.

Logično je da je hard disk bekapovan, (kopiran) i to vjerovatno u onih 5 dana prije smještaja u sudski depo a samo sudija može pokrenuti radnje da to ustanovi, da se moji digitalni fajlovi pronađu u vrate u moje vlasništvo. Dakle, sudija Đonlić je vrlo dobro znao da ne postoji nijedna prijeteća riječ u mojim tekstovima ali je izdao naredbu i zloupotrijebio svoj položaj pod uticajem kriminalaca iz OT Bijeljina koji su sada je to sasvim jasno sve to činili ne samo da bi se dokopali dokaza koje sam imao na računaru o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, nego i o krijumčarenju u Bobar grupu i pljački milijardi koja je bila a i sada je u toku.
Tada ja nisam imao dokaz o švercu nego sam samo izneo jednu od pretpostavki za takvu mogućnost no oni nisu znali da li te dokaze imam ili ne ali su znali da postoje i znali su šta sve kriju. Ukoliko sudija Đonlić i Okružni sud ne isprave svoju grešku deklarisaće se kao saučesnici u prikrivanju i ubistva i krijumčarenja i uništavanja dokaza i ove astronomske pljačke političko tajkunske mafije koja je u međuvremenu razotkrivena...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902