utorak, 24. svibnja 2016.

PRIJEDLOG SUDU PO čLANU 61A

Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima. Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice. Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 61A

Napomena: Ovaj prijedlog se upućuje na dva nivoa paralelno. Osnovnom sudu u cjelini i u postojećem predmetu pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
U skladu sa odredbama ZOPP-u, član 61a, stav 1:
Ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav prema spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske radi rješavanja spornog pravnog pitanja.


Obavještavam Osnovni sud u Bijeljini da su pred Ustavnim sudom BIH u obradi Apelacije po presudama sudova u Bijeljini u predmetima 80 0 P 043325 13 P 2, 80 0 P 039976 12 P, da je o završnoj fazi ovaj predmet 80 0 P 056780 14 P, da je bilo više parnica po tužbama za utvrđenje diskriminacije i prekršajnih postupaka a biće ih bez sumnje još s obzirom da sudovi u Bijeljini nemaju i nikada nisu iznjeli stav o nekoliko spornih pravnih pitanja.
Stoga predlažem da Osnovni sud u Bijeljini svojim zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom RS sa slijedećim temama:
1) Da li je u slučaju kršenja prava garantovanih ustavom RS, odgovorno lice ili lica koja su uskratila određena prava u skladu sa članom 48 ustava RS ili je odgovornost na pravnom licu u skladu sa ZOO, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" ???
2) Da li je u slučaju suspenzije nekog prava, sankcije, zabrane, kazne i slično, obavezno da se licu ili grupi lica uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa članom 16 Ustava RS ili je dopušteno da se takve radnje provode usmenim, neevidentiranim, (tajnim) naredbama, bez rasprave i prava na žalbu ???
3) Da li prema odredbi člana 87 ZOVSTV-u stav 2 može postojati bilo kakva službena radnja sudije ili tužioca a da ne postoji nijedan dokument sa potpisom istog ili je taj dokaz obavezan u slučaju parničnih ili krivičnih postupaka ???
4) Da li je u pravnom sistemu RS i BIH moguća bilo kakva kazna, sankcija, zabrana i slično, prema porodici, srodnicima, prijateljima, neke osobe, bilo po pismenim rješenjima ili usmenim naredbama ???
5) Da li osoba koja je lišena slobode pod pretpostavkom da je kršila zakon o javnom redu i miru mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati ili u tom roku mora biti puštena na slobodu ???
6) Da li je u tužbama za utvrđenje diskriminacije ako parnica otpočne obaveza na tužiocu da dokazuje diskriminaciju ili na tuženoj strani, (potencijalnom diskriminatoru) da dokazuje nediskriminaciju, vezano za primjenu člana 126 ZPP-u ???
7) Da li sud u parničnom postupku može odlučivati i utvrđivati da li je neko nakada izvršio krivično djeli ili prekršaj ili je dužan držati se odluke suda u krivičnom ili prekršajnom postupku koja postoji ili ne postoji ???

Mogao sam navesti još primjera u kojima sudije ne znaju, propustili su, nisu uopšte ili su prema mom mišljenju zauzimali pogrešan stav. Tako je recimo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, obaveza izvođenja pred sud u roku od 12 sati prepravljena u zadržavanje u pritvoru do 12 sati bez izvođenja pred sud a u predmetu 80 0 P 039976 12 P, je primjenjen ZOO, odnosno odgovornost pravnog lica a uz sve to nije iznesen nikakav stav o članu 48 Ustava RS, na koji sam se pozvao.
U više spisa po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sudije nisu znale da zauzmu stav o pravima iz članova 16, 23 pa ni 32, s obzirom da sam prekršajno osuđen, (Pr 007070 12 Pr) zato što sam "povišenim tonom" u razgovoru sa policijom rekao da su 3 državna organa kriminalni.
Danas je poznato, poslije javnog priznanje državnih organa da je samo preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, "nestalo" oko milijarda i po maraka a područje izvršenja krivičnih djela je uglavnom pod zonom dejstva OT Bijeljina, što ih etiketira kao saizvršioce u toj pljački a kako sam dokazao u predmetu 80 0 P 056780 14 P i u prikrivanju krijumčarenje, prikrivanju materijalnog dokaza sa mjesta pogibije jednog djeteta, odnosno prikrivanje ubistva Ivone Bajo. Sve to sa ciljem da se ne otkrije šverc u Bobar grupi i naravno ne omete uhodani sistem pljačke koji su štitili kriminalci iz policije i tužilaštva.

Sudije, odnosno sudska vlast, su nezavisni. Nisu dio izvršne vlasti koja je opljačkala RS, tako da je krala i novac svojih sudova. Poslije afere "DVA PAPKA" kupljene druge dvojice poslije izbora a ostali kupljeni ranije, vjerovatno dijelom pokradenog novca, o zakonodavnoj vlasti, (Skupštinska većina) ne treba ni trošiti riječi. Radi se o servisu mafije koji je spreman do podne "hvatati za vratove" sve one koji su protiv nekog referenduma, najavljenog od strane Dodik Milorada. proglašavajući ih stranim plaćenicima i izdajnicima.
Poslije podne kada šef mafije promjeni stav i odluči da "još nije vrijeme" za referendum uprkos odluci Skupštine i Ustavnog suda, svi će bez pogovora slijediti nove smjernice.
Ustav i zakoni, skupština, vlada, policija, tužilaštva, pod nogama bahatog mafijaškog i fašističkog režima, oličenog u liku Dodik Milorada. Sudska vlast je nezavisna po Ustavu RS i ima dužnost obezbjediti poštovanje zakona a ne postupati po usmenim naredbama i željama kriminalaca koji pljačkaju sve redom pa i sudove. Očekujem da u skladu sa zakonom Osnovni sud u Bijeljini zahtjevom pokrene postupak pred Vrhovnim sudom Republike Srpske o spornim pitanjima koja sam naveo i onima koje sud želi dodati. Vrhovni sud je dužan da se po tome odredi za 60 dana što nije mnogo a obezbijediće mir i sigurnost u odlučivanju umjesto dosadašnjeg izbjegavanja da se o nekoj spornoj temi u raspravama i presudama napiše ijedna riječ...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902