četvrtak, 26. svibnja 2016.

DODATAK PRIJEDLOGU ZA PONAVLJANJE 80 0 P 039222 12 P

Podsjećam da je prema ZKP-u, tužena RS bila obavezna da mi preda podatke o pregledu računara, što nije uradila. Izdala je naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina kako bi spriječila ostvarenje svih prava garantovanih Ustavom i zakonima među kojima i za ovaj spor najbitnije ono iz člana 23 Ustava, vezano za podatke koje je prikupljala o meni. i dalje tužena RS odbija poštovati zakon, te je jasno da će bez sudske naredbe i dalje nastaviti sa kršenjem zakona i gaženjem prava...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 039222 12 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
1000000 KM

DODATAK PRIJEDLOGU ZA PONAVLJANJE 80 0 P 039222 12 P

Bijeljina 09.03.2016. Na osnovu člana 260, ZOPP-u, stavovi:
(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prijedloge za ponavljanje postupka odbacit će rješenjem prvostepeni sud bez održavanja ročišta. (2) Ako prvostepeni sud ne odbaci prijedlog, dostavit će primjerak prijedloga protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na prijedlog.
Ističem da nije doneseno rješenje o odbacivanju iz stava 1, što znači da prvostepeni sud nije uočio da je "neblagovremen, nepotpun niti nedopušten prijedlog za ponavljanje postupka". Prijedlog dakle nije odbačen nego je dostavljen drugoj stranci na odgovor te to dodatno potvrđuje da sud nije našao nedostatke u prijedlogu. ZPP-u nije definisao da li je ili nije dozvoljena radnja kojom stranka dopunjava svoj prijedlog i komentariše odgovor druge stranke, što ja sada činim, te je na sudu odluka hoće li ovoj podnesak prihvatiti i proslijediti drugostepenom sudu ili ga odbaciti.
U nastavku ću ukratko izneti ono što smatram bitnim i to prvo da odgovor tužene stranke od 15.01.2016. sadrži samo stav da "prijedlog ne sadrži nijedan razlog za ponavljanje postupka propisan odredbama ZPP-u" bez ikakve argumentacije za to mišljenje. Da li zbog toga što smatra da je prošao zakonom predviđeni rok za koji sam naveo da je 30 dana ili tužena smatra da zakonom nije predviđena mogućnost "ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
Obrazloženje zbog čega se predlaže ponavljanje postupka i koja je to nova činjenica sam detaljno pojasnio u samom prijedlogu i za to priložio dokaz IT-49/15 od 08.12.2015. gdje se priznaju istražne radnje na računaru a u prvom postupku je sud vjerovao da nije bilo tih radnji te zbog toga oslobodio tuženu odgovornosti.

Radi se o dokumentu OT Bijeljina, no uz prijedlog su priloženi i zahtjev za CJB Bijeljina, te njihov "odgovor" u kome izbjegavaju napisati bilo šta o ovoj temi. Izveo sam dokaz i podsjetio da je računar prije smještaja u sudski depo, 5 dana bio upravo pod kontrolom CJB Bijeljina a do danas tužena RS, na sve moje zahtjeve da se prvo izvrši kontrola ispravnosti, pa potom da mi se u skladu sa pravom iz člana 23 Ustava RS predaju podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom nije nikada odgovorila i odbija predati traženi materijal.
Predložio sam i da tužena provjeri da li je izvršeno kopiranje hard diska što je prva logična radnja u takvim slučajevima, te bi se podaci mogli rekonstruisati i vratiti meni na šta se tužena u svom odgovoru ne izjašnjava. I što je najbitnije za odlučivanje suda je činjenica da tužena u tom odgovoru od 15.01.2016. uopšte ne negira autentičnost priloženih dokumenata niti iznesene stavove u ključnom dokumentu IT-49/15 od 08.12.2015. Ne negira se vršenje istražnih radnji nego samo da navodno "prijedlog ne sadrži nijedan razlog predviđen zakonom" što naravno nije istina.
S druge strane tužena RS ni u prvom postupku u svom odgovoru nije navela razloge ni činjenice zbog čega osporava tužbeni zahtjev što je obavezno zakonom.
Dakle nije negirala ni odnošenje računara, ni ispravnost prije oduzimanja, niti je osporavala postojanje programskog koda ni moje autorstvo.
Tužena nije negirala da sam podneo zahtjev za kontrolu ispravnosti niti je ponudila dokaz da je računar predat meni u ispravnom stanju i što je najvažnije nije negirala istražne radnje. Ja sam ukazao ne te nedostatke u odgovoru ali bez rezultata a u nedostatku bilo kakvog razloga i činjenice sud je pretpostavio da nije bilo istražnih radnji, što evo tek sada tužena potvrđuje da ih je bilo u IT-49/15.
Podsjećam da je prema ZKP-u, tužena RS bila obavezna da mi preda podatke o pregledu računara, što nije uradila. Izdala je naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo u OT Bijeljina kako bi spriječila ostvarenje svih prava garantovanih Ustavom i zakonima među kojima i za ovaj spor najbitnije ono iz člana 23 Ustava, vezano za podatke koje je prikupljala o meni. i dalje tužena RS odbija poštovati zakon, te je jasno da će bez sudske naredbe i dalje nastaviti sa kršenjem zakona i gaženjem prava...
PREDLAŽEM DA SUD PRIHVATI PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE I IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA TUŽIOCU PREDA KOMPLETNU DOKUMENTACIJU SAČINJENU ISTRAŽNIM RADNJAMA NAD RAČUNAROM I NADZOROM NADA MNOM KOJI JE VRŠILA PO NEOSNOVANOJ PRIJAVI ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI".

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902