četvrtak, 25. lipnja 2015.

ZAHTJEV ZBOG OŠTEĆENJA PREDMETA

Zahtijev zbog ostecenja predmeta Kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZBOG OŠTEĆENJA PREDMETA


Ovaj zahtjev će biti dostavljen u OT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini, Okružni sud u Bijeljini, te Sudskoj policiji u Bijeljini jer svi navedeni organi imaju odgovornost za oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo g. Budimke Bollin Bajo, koju zastupam, zbog neodgovaranja na usmene i pismene zahtijeve vezano za oštećenje predmeta, zbog izdavanja naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo kako bi se izbjeglo davanje objašnjenja o odgovornosti za uništavanje privatne imovine, koje je naložilo OT Bijeljina. Zbog primjene te naredbe bez pismenog obrazloženja, o razlozima i bez ikakvog sprovedenog postupka o tome, za šta je odgovorna sudska policija. Zbog odbijanja da zaštiti prava garantovana zakonom, vezano za tražene informacije a za šta su odgovorni sudovi u Bijeljini.
Konkretno u Tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 navedena je povreda pod tačkom:
"4) Dana 05.09.2012. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !" a i u tužbi 80 0 P 053922 13 P:
4) Dana 13.05.2013. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
Te je u parnici 80 0 P 043325 13 P 2 priložen kao dokaz i konkretan dokument "Zahtjev za informacije 25.02.2011." u kome se jasno i precizno postavlja zahtijev kojim se traži objašnjenje - uvid u dokumentaciju o tome šta je tužilaštvo utvrdilo o tome kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, te zašto je veći dio izmjenjene boje. Osnovni sud nijednom riječju nije se bavio tom povredom nego je zaključio da "nema diskriminacije" jer se podnesci mogu predavati recimo u pošti a gdje se mogu dobiti odgovori, to sud nije zanimalo.
Dakle kako ni do danas nema odgovora na pitanje ko je odgovoran za oštećenje tuđe stvari, to je krivica do svih organa na adresi Vuka Karadžića broj 3, koji su srodnike djevojčice Ivone Bajo sprečavali u pristupu dokumentaciji kojom se to utvrdilo ili da objašnjenje o tome iznese nadležni tužilac koji je obavezan na rad sa strankama 4 sata svaki dan.
U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je oštećenje predmeta pod brojem 4 i za to ne postoji nikakvo pismeno obrazloženje.
Na prilogu "Dokazni predmeti" vidljive su slike oštećene torbe presječenog kaiša u prvom redu, potom jakim udarom presječen držač rajfešlusa u sredini, te na dnu detalji presječenog kaiša i prelaz iz originalne žute boje u zamrljiani dio.
Obavještavam sve organe a posebno OT Bijeljina da me ne zanima kako je Ivona Bajo izgubila život i šta je utvrđeno vezano za prijavu MUP-a o tome, jer koga to uopšte zanima ??? Nikoga od vas to nikada nije ni zanimalo da se ustanovi. Ovde je u pitanju oštećenje predmeta koji je privatno vlasništvo a u "Saopštenju za javnost" koje je OT Bijeljina svojevremeno objavilo na svojoj stranici, odnosno u Zabilješci tužioca nema ni pomena ne samo o oštećenju nego niti o bilo čijoj odgovornosti. Dakle zahtijevam od vas da mi pismeno odgovorite i dostavite dokumentaciju o tome šta ste utvrdili ko je odgovoran za oštećenje tuđe imovine, bilo da je tu učinila OT Bijeljina prilikom istrage ili su to ustanovili sudovi u nekom dokumentu na osnovu koga su i "utvrdili" da nema diskriminacije u svojim presudama. Isto se odnosi i na sudsku policiju koja je bez pismene naredbe sprečavala pristup u OT Bijeljina iako nikada nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje.
Dakle od gore navedenog organa zahtijevam da mi pismeno odgovori ko je odgovoran za oštećenje dječjeg ruksaka koje je konstatovano dana 15.04.2015. prilikom preuzimanja izuzetih predmeta ili da me pismeno izvjesti da nema saznanja o tome. Vaši odgovori ako ih bude biće predati na ročištu 29.04.2015. u parnici 80 0 P 056780 14 P sa zahtijevom da sva lica umješana u sprečavanje pristupa i prikrivanje oštećenja tuđe stvari budu pozvana da svjedoče o tome.
Ovo je poslednja prilika da državni organi postupe po zakonu inače ću u navedenoj parnici dokazivati da su oni i odgovorni za sprečavanje dokazivanja a da li to znači i da je djevojčica Ivona Bajo usmrćena istim predmetom koji je presjekao kaiš a ne žicom razotkriće se u narednom periodu. S tim u vezi obavještavam vas da je pomenuti oštećeni predmet uklonio sa mjesta zločina portir AD "Univerzal" Sofrenić Blagiša, o čemu imam tonski zapis kao dokaz, da je na dan pogibije Ivone Bajo krijumčarena nepoznata roba o čemu imam izjave vozača i direktora kao dokaz, da je spornog dana jedan od aktera bio Slaviša Bobar potom uhapšen kao član kriminalne grupe u akciji "Lutka" te sugerišem OT Bijeljina da me telefonski pozove na navedeni broj do dana 24.04.2015. odnosno u narednih 7 dana kako bih dao izjavu i dostavio dokaze o tome. U suprotnom braniću svoja prava pred sudom od 29.04.2015. pa nadalje da okončanja postupka i paralelno na ulici pred zgradom gdje ću javnosti prezentovati dokaze i imena svih odgovornih a prethodno ću sve detalje objaviti na internetu.
Gavrilo Bobar koji je krijumčario robu, prao novac narko mafije, pljačkao uloge preko svoje banke i ko zna šta sve još, je mrtav pa nema razloga da se dalje prikrivaju ova krivična djela te štite neki portiri, lažljivci, falsifikatori, krijumčari, dileri.
Dana 15.04.2015. u Osnovnom sudu je konstatovano oštećenje tuđe stvari što je krivično djelo a i početniku istražitelju je jasno šta znači uklanjanje ovakvog materijalnog dokaza, (ruksaka sa presječenim i zamrljanim kaišom) sa djevojčice koja je istovremeno nečim probodena kroz grudni koš. Naravno tom prilikom je tehnički neispravan kamion sa rezervoarom našpanovanim trakama, na 3000 kg zatezne sile dovezao krijumčarenu robu u Bobar grupu i pobjegao prije dolaska policije.
PITANJE JE HOĆETE LI VI BITI DRŽAVNI ORGAN ILI SAUČESNICI NARKO DILERA I UBICA ???
Javnost će uskoro imati odgovor...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Saopštenje OT Bijeljina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902