srijeda, 25. ožujka 2015.

KO SU FALSIFIKATORI

Krajem 2014-te godine razotkriveno je zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe. Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

KO SU FALSIFIKATORI ???

Već duže vrijeme pismeno obavještavam sudove u Bijeljini o kriminalu koji prikriva OT Bijeljina, koja je suštinski sastavni dio i udarna pesnica organizovanog kriminala. Još u startu sam apelovao na sudije da postupaju isključivo prema odredbama zakona, da ne tražim nikakvu pomoć za sebe ali i da ne pružaju pomoć kriminalcima iz OT Bijeljina o čijim teškim krivičnim djelima sam dostavio više dokaza.
Pri tome sam upozoravao da nijedan takav pokušaj neće biti moguće izvesti a da se ne ostave pisani tragovi kršenja zakona u zapisnicima i presudama. Praktično zločinačka organizacija OT Bijeljina, odnosno organizovana kriminalna grupa "Ured glavnog tužioca" je suočen sa dokazima svojih teških krivičnih dijela izveo potez koji sam predvidio još početkom 2010-te a to je da se posakrivaju po budžacima mafijaškog servisa na poslednjem spratu, zabrane pristup građanima koji traže poštovanje zakona i ostvarenja prava a onda je teret izvršenja krivičnih djela padao na pripadnike sudske policije i sudije...
Krajem godine razotkriveno je i zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe.
Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.
U prilogu je "Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr" od 10.12.2012. koje je samo mali dio razbojništva koje su demonstrirali takozvani državni organi koristeći se inkvizitorskim i gestapovskim metodama.
Pošto su kriminalci iz OT Bijeljina već 30 mjeseci kršili ustavom garantovana prava i između ostalog odbijali da odgovore ko je, kako i zašto oprao hemijskim sredstvom torbu ubijene djevojčice, te da njenoj majci predaju kopije snimaka mjesta zločina i obdukcije, konstatovano je da sam napisao "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" te što je bitnije za ovaj tekst, da zam zamislite "POVIŠENIM TONOM" na pitanje policije o čemu se radi rekao citiram sud:
Da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su Gavrilo Bobar i okružni tužilac kriminalci, te da su u sprezi sa mafijom"
Ova rečenica naravno nije ispravno prenesena i to je smišljeno urađeno. Tačno je da sam pomenuo takozvanog predsjednika i sada preminulog poslanika ali treća osoba nije bio neki "okružni tužilac" nego sam jasno rekao da je glavni okružni tužilac najodgovorniji za prikrivanje ubistva, krijumčarenje i sva druga krivična djela koja vrše prethodno imenovana dvojka.
Sad je došlo vrijeme da su dvojica imenovanih u pomenutom rješenju praktično uprli prstom u trećeg svega 40 dana poslije smrti i ukazali na višegodišnji kriminal. Pitanje je samo kako sada misle da glume neobavještenost i profesionalizam, kad su prethodnih godina bili spremni da zabranjuju pristup i hapse svakog ko je to pokušavao prijaviti i razotkriti.
Sudska policija koja je izvršavala fašističku naredbu Novaka Kovačevića sigurno nije imala pojma koji su uzroci, pa vjerovatno ni sudije koje su u SVIM predmetima, bilo prekršajnim bilo parničnim podržavali taj kriminal i pružali pomoć direktnim krivcima iz OT Bijeljina. Moguće je da čak ni tužilac Stjepanović pa ni Kovačević nisu znali koje su razmjere kriminala u Bobar grupi ali to nikoga ne opravdava za bezakonje koje su činili. Posebno ne one koji su zbog prikrivanja milionske pljačke, pranja novca narko mafije, bili spremni ukloniti sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva i oprati ga benzinom.
Nije nažalost to jedini kriminal iza koga je kao logistička podrška bila OT Bijeljina. Samo iz Birča je ukradena milijarda KM, dok posljedice pljačke naroda preko Bobar banke tek nailaze a samoubistvo penzionera pred sjedištem samozvanog "glavnog baje" prvog dana nove godine je samo još jedna od bezbroj nevinih žrtava za koje je odgovorna političko tajkunska mafija. Tome su svojim nezakonitim postupanjem doprinjeli i sudovi u Bijeljini pošto su konstantno pružali pomoć odgovornima iz OT Bijeljina i to za najteža krivična djela. A sve pošto sam prezentovao dokaz da su spremni prikriti ubistvo djeteta, krijući i uništavajući dokaze.
Vjerovatno najteži i najozbiljniji kriminal koji je izvršio jedan sudija (bar što se tiče onih u kojima sam stranka) je u predmetu 80 0 P 039221 12 P protiv AD Univerzal. Odbačeni su SVI dokazi koje sam predao te sam tako spriječen da govorim. Dok napolju beskućnici umiru od hladnoće, postupajuća sudije je neposredno prije odbacivanja dokaza, mašući lepezom da se rashladi uzela CD (compact disc) i upitala "KAKVA JE OVO PLOČA ???". Zaista je šteta što nije bilo tonskog snimanja.
Osim diskriminacije u odnosu na zastupnike tuženog koji su dobili sto i stolice a ja klupu pored koje sam mogao redati dokumentaciju na podu, ista osoba je brutalno falsifikovala ne samo tužbeni zahtijev izmišljajući nepostojeći osnov štete nego je falsifikovala i tekst iz spisa OT Bijeljina, lažno navodeći da piše kako je žica pokidala krvni sud a čega nema niti u jednom vještačenju.
Kad je već sudija spramna na takve falsifikate onda i ne čudi da je neko iz administracije falsifikovao rješenje prekršajnog suda i preinačenu presudu predstavio pravosnažnom (Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr) iako je odluka Okružnog suda sasvim drugačija (Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp).
I umjesto da sud ustanovi kako je došlo do tog kriminala i ko je sve djelio taj falsifikat i sa kojim motivima te ko je bio inspirator, urađeno je sve da se uklone tragovi i dokaz krivičnog djela ukloni iz spisa.
Ovo je sramota i za Osnovni i za Okružni sud jer su ih neke osobe kompromitovale a evo više od godinu dana od kako sam razotkrio tu manipulaciju ne zna se ko je predao Pravobranilaštvu RS taj falsifikat. I uz sve to iako su uklonjeni priloženi dokazi potekli od prekršajnog suda sa opaskom da neće biti uzimani u razmatranje sud je očiglednu diskriminaciju, poslije parnice na kojoj se nijedne sekunde nije pojavila stranka na kojoj je teret dokazivanja, (80 0 P 043325 13 P 2) ocijenio kao regularnu, spočitavajući mi ponavljanje istovrsnog prekršaja.
Poslije toga sam bio prisiljen podnijeti krivičnu prijavu da bih u budućnosti branio svoja prava. I sve ovo se dešavalo prije likvidacije Bobar banke i kraha Bobar grupe.
AKO SUDIJE NISU ZNALE KAKAV KRIMINAL ŠTITE I PRIKRIVAJU EVO SAD ZNAJU BAR DIO TOGA...

PRILOZI

Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Prijava za falsifikat


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902