ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

PRAVNA DRžAVA

Nije samo bitno to što su sudovi, smišljeni kriminal pripisali državi nego i činjenica da su sudski postupci bili obična farsa bez ikakve rasprave i dokaznog postupka što sam tada pustio da prođe bez primjedbi kako bih sada imao dokaz da je kompletna sudska vlast zločinačka organizacija i da postupanje sudija nema nikakve veze sa zakonom. Ali svi napori da se sačuva šef bande i novac koji je opljačkao sa svojim kumovima i tajkunima su bili uzaludni jer je skori kraj fašističkog mafijaškog režima u RS a potom i cijeloj BIH jasno vidljiv i najapolitičijim građanima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

PRAVNA DRŽAVA

Pred osnovnim sudom u Bijeljini u toku je parnica 80 0 P 056780 14 P po mojoj tužbi protiv Republike Srpske, zbog dugogodišnjeg konstantnog otimanja ustavom i zakonima garantovanih prava i posljedica lažne optužbe za ugrožavanje sigurnosti.
U tom predmetu sam priložio i izveo veliki broj dokaza (a tek treba da izvodim najbitnije) o nebrojenim lažima, falsifikatima i krivičnim djelima osoba koje su samo formalno zaposleni u organima RS a sa zakonima i pravom nemaju nikakve veze nego zastupaju interese tajkunsko političke mafije.

Da li to rade zato što su i sami kriminalci svojom voljom i željom ili u strahu od osvete vrha bande koji vlada zemljom nije svejedno ali kako su posljedice njihovog nezakonitog rada iste, odnosno radi se o napadima na mene, moje srodnike i naša prava to ću sve državne službenike tretirati kao kriminalce koji krše zakon svojom voljom.
No, kroz istoriju su propadale i najveće imperije a da neće monstruozna fašistička tvorevina mnogoglave mafijaške aždaje čije glave su već u paničnom strahu od trenutka polaganja računa pred sudom za sve zločine koje su počinili.
Dakle u predmetu koji sam naveo već sam dokazao više krivičnih djela koji su uzrokovali kršenje mojih prava i nanijeli mi štetu kao i neke primjere kada su sudije neke od tih krivičnih djela smišljeno lažno predstavljali kao službene radnje kako bi krivce oslobodili ne samo parnične odgovornosti nego i zatvorske kazne. Ono što sudijama nije ni padalo na pamet je to da ću njihov kriminal u tim postupcima koristiti u ovoj glavnoj bici protiv zločinačke organizacije. Pri tome nije samo bitno to što su sudovi, smišljeni kriminal pripisali državi nego i činjenica da su sudski postupci bili obična farsa bez ikakve rasprave i dokaznog postupka što sam tada pustio da prođe bez primjedbi kako bih sada imao dokaz da je kompletna sudska vlast zločinačka organizacija i da postupanje sudija nema nikakve veze sa zakonom. Zato sam i zahtijevao u predmetu 80 0 P 056780 14 P da se doslovno primjeni zakon i omogući mi se da izvodim dokaze onako kako je propisano ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Iako je i dokazni postupak koji mi je sada omogućen i dalje restriktivan, sama činjenica da se vrši a nije ga bilo niti u jednom priklopljenom spisu pokazuje da pravna država ne postoji i da je svaki sudija pojedinac izvršavao naloge mafije a sa zakonom i državom koju bi trebalo da predstavlja nema nikakve veze.
Ali svi napori da se sačuva šef bande i novac koji je opljačkao sa svojim kumovima i tajkunima su bili uzaludni jer je skori kraj fašističkog mafijaškog režima u RS a potom i cijeloj BIH jasno vidljiv i najapolitičijim građanima.
Stoga predlažem Osnovnom sudu u Bijeljini i Pravobranilaštvu RS da postupe u skladu sa obavezom iz ZKP-u i kompletan spis 80 0 P 056780 14 P uključujući i zapisnike sa ročišta na kojima sam izvodio dokaze teških krivičnih djela od kojih je najbitnije krijumčarenje preko Bobar grupe, kopiraju i dostave u DAIZ-u, (SIPA) i Tužilaštvu BIH, koji već imaju dijelove materijala od mene ali će naravno spis koji je mnogo obimniji i uz to potekao od suda, omogućiti mnogo kvalitetniju i efektniju istragu.
Sve naravno ako to već nije učinjeno ranije a svaki državni službenik je dužan da prijavi krivično djelo i sačuva dokaze do kojih je došao na bilo koji način a ako to ne uradi izvršiće krivično djelo nečinjenjem...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Pretraži ovaj blog

Google+