subota, 30. travnja 2016.

DISCIPLINSKI PREKRšAJI VIšE LICA

Da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DISCIPLINSKI PREKRŠAJI VIŠE LICA

Pripadnici OT Bijeljina, (Debeljević Milorad, Gruhonjić Muhamed, Stjepanović Danica i Kovačević Novak) su da bi prikrili svoje nebrojene kriminalne radnje odlučili da me lažno prijave za ugrožavanje sigurnosti i to su lično učinili Gruhonjić i Debeljević u svojstvu građana 19.03.2010. kako to ne bi izgledalo kao njihova osveta za krivične prijave koje sam ranije podneo protiv njih.
Pošto su isti na pozicije sa koje blokiraju svaku istragu kad požele a time i protiv sebe, zbog lažne prijave, preostalo mi je da njihovu odgovornost, (nematerijalnu štetu zbog povrede ugleda i časti i klevete) dokazujem u parničnom postupku što nisu očekivali.
Tada koriste svoje veze i uticaj te svoje privatne kriminalne radnje predstavljaju kao službene, odnosno u odgovorima na moje tužbe iz 2011-te i 2013-te. ističu prigovor "nedostatka pasivne legitimacije” te se pozivaju na član 30 ZOT-a, ne dostavljajući nijedan dokaz za to a Debeljević Milorad čak tvrdi da je sve izmišljeno (lažno) i što je najbitnije priznaje da nikada nije službeno postupao.

Ovde je naravno odgovornost i na sudijama koji su presuđivali da su u pitanju službene radnje ne poštujući ZOO, član “Osnovi odgovornosti” koji nalaže da tuženi moraju dokazati svoju tvrdnju o službenom postupanju.
No da su prijavljene osobe lagale ne samo policiju, nego su koristeći povlašteni položaj koji imaju obmanuli i sud, lažno se zaklanjajući iza OT Bijeljina kao organa, dokaz je dokument IT-44/15 od 12.01.2016. u kome najviši republički tužilački organ nedvosmisleno i jasno saopštava da je u predmetu po prijavi protiv mene za “ugrožavanje sigurnosti” iz OT Bijeljina službeno postupao isključivo i samo okružni tužilac Šabić Muris.

Pitanje koje sam postavio vezano za OT Doboj je bilo taktičko skretanje pažnje jer mi je to sasvim nebitno a oko 2 godine ranije sam postavljao pitanje vezano samo za OT Bijeljina sa mnogo otvorenijim ciljem na koje mi nikada nije odgovoreno zbog zaštite krivaca.
NAVEDENA LICA SU SE DAKLE U PRIVATNOJ PARNICI LAŽNO POZVALA NA SLUŽBENE RADNJE KAKO BI IZBJEGLI ODGOVORNOST ČIME SU NANIJELI ŠTETU UGLEDU INSTITUCIJE TUŽILAŠTVA U KOJOJ SU ZAPOSLENI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902